Шрифт

28 июня.

Канон святителю Ионе, митрополиту Московскому и всея России.

Святителю Ионе, митрополиту Московскому и всея России
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

От ю́ности твоея́ ве́сь са́м себе́ Го́сподеви возложи́в, в моли́твах, и труде́х, и в посте́х о́браз бы́в доброде́тели, отону́дуже ви́дев Бо́г твое́ благо́е произволе́ние, архиере́я тя́ и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет. Те́мже и по преставле́нии честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́ся, Ио́но святи́телю, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н свята́го Ио́ны, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Иже от Бо́га дарова́ния боже́ственнаго наслажда́яся, ко́еждо проше́ние посеща́я чудесы́, отону́дуже, о́тче, и мне́ пода́ждь си́лу, во е́же пе́ти твое́ свяще́нное торжество́.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Благода́ть Боже́ственная излия́ся во устна́х твои́х, святи́телю Ио́но, и бы́л еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве: украси́ бо тебе́ Бо́г, Его́же житие́м твои́м просла́вил еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Благоуха́ет честна́я ра́ка моще́й твои́х и источа́ет здра́вия: неду́зи же при́сно от ве́рных отгоня́ются, тя́ благоче́стно чту́щих, святи́телю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сте́ну тве́рду Христо́ва Це́рковь стяжа́вши тя́, святи́телю, при́сно пребыва́ет, хва́лящи своего́ Влады́ку, тебе́ просла́вльшаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Це́рковь Бо́жия бы́сть нескве́рная Отрокови́ца все́льшемуся па́че ума́ в Тя́, Богоро́дице, и ле́сть от ду́ш челове́ческих отгна́вшему.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

На высоту́ доброде́телей возше́л еси́, святи́телю и, прии́м священнопома́зание высо́каго твоего́ жития́, на седа́лищи высо́це послужи́л еси́ Бо́гу, я́ко архиере́й вели́кий.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Це́рковь Христо́ва, свети́льника тя́ стяжа́вши, святи́телю, доброде́тельными твои́ми уче́нии, прему́дре, просвеща́ется, глаго́лющи: Ты́ моя́, Го́споди, кре́пость и утвержде́ние.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственным жела́нием все́ плотско́е жела́ние отри́нув, соверше́нным житие́м просия́л еси́. Те́мже отсю́ду преста́вился еси́ к невече́рнему сия́нию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко архиере́ем прее́мник бы́л еси́, святи́телю, потща́вся словесы́ и де́лы, и поуче́нием пра́вым подо́бник о́нем бы́ти. Те́мже почита́ем тя́, я́ко Христо́ва святи́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Угля Боже́ственнаго светоза́рная клеще́, купина́, не опали́вшися Божества́, сено́вныя моя́ попали́ стра́сти и огня́ исхи́ти ве́чнующаго.

Седа́лен, гла́с 4.

Све́тло житие́ твое́ все́м яви́ся, и всепра́зднственная па́мять твоя́, чудесы́ облиста́ющи, удивля́ет ве́рныя. Тебе́ у́бо ны́не ра́достию почита́ем, архиере́ев похвало́, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Пое́м Тя́, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га, сла́вяще Рождество́ Твое́ непостижи́мое, и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́воли и вся́кия беды́, Богоро́дице Влады́чице, и ве́рно вопие́м: поми́луй ста́до Твое́, еди́на Всепе́тая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Вели́кое свети́ло, сия́нии твои́х доброде́телей и светлостьми́ чуде́с просвеща́еши ве́рныя, и́скренно тебе́ пою́щия, святи́телю.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Яко прекра́сная ма́слина, о́тче, насажде́н бы́в, святи́телю, в дому́ Госпо́дни, и во дво́рех до́му Бо́га на́шего процве́л еси́, подава́я здра́вие душа́м и телесе́м.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Всечестно́е те́ло твое́, святи́телю Ио́но, до́м Пресвята́го Ду́ха бы́сть: во гро́бе бо лежа́, ду́хи лука́выя от челове́к прогоня́ет си́лою в тебе́ Живу́щаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сло́вом и де́лы и простото́ю се́рдца просия́л еси́, Ио́но святи́телю, помина́й на́с, чту́щих па́мять твою́, преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже все́ми Невмести́мый, Пречи́стая, вмеща́ется во утро́бу Твою́, спаса́я мя́ бла́гостию, погруже́ннаго грехи́.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Чи́ст у́м тво́й к Бо́гу име́я, святи́телю, всегда́, до́бре упра́вил еси́ Христо́во ста́до, те́мже у́бо и непреходя́щее селе́ние со Ангелы и архиере́и насле́дил еси́, преподо́бне, отону́дуже сия́еши чудесы́.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Умо́м чисте́йшим разсмотря́л еси́ Ума́ все́х вино́внаго, сего́ ра́ди прие́мь дарова́ния чуде́с, святи́телю, ве́рныя удивля́еши, любо́вию тебе́ почита́ющия, прему́дре.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

От ю́наго во́зраста житие́ твое́ просия́, доброде́тельми укра́шено, Ио́но святи́телю, и чудесы́ высо́кими удо́брено, блаже́нне, е́же и по преставле́нии просла́ви тя́ явле́нна.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́ва святи́телей и ве́рных люде́й засту́пник вои́стинну, о́тче, бы́л еси́, красота́ Це́ркве, и основа́ние доброде́телей, и благоче́стия утвержде́ние, достохва́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́деша боже́ственнаго та́инства, Богора́дованная, непостижи́мую глубину́ честни́и проро́цы чи́стаго рождества́ Твоего́, Пречи́стая, разли́чными о́бразы, я́коже вмести́ша.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Благоле́пия венце́м укра́шен, сия́еши ны́не, святи́телю, я́ко и́стинный архиере́й, пра́вдою вои́стинну оде́явся, преда́ние Спа́сово соблю́л еси́. Те́мже и зва́нию боже́ственному [сподо́бился еси́], вопию́щу ти́: вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Кро́ток и незло́бив, Влады́чним стопа́м возсле́дуя, преподо́бне, и преходя́ от тле́нных к ве́чным, отону́дуже и зе́млю кро́тких со святы́ми дости́гл еси́. Сего́ ра́ди тя́ собо́ри благочести́вых воспева́ют.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Твоего́ ра́ди жития́ вели́каго и чистоты́, сы́на тя́ све́та и дне́ Христо́с показа́, и архиере́я и па́стыря Це́ркве Своея́ соде́ла, иде́же послужи́в я́ко па́стырь изря́ден, ко оби́телем небе́сным восхо́диши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разсужде́нием ума́ и жела́нием духо́вным распала́емь, жи́знь твою́, святи́телю, проходи́л еси́ и, не су́щая, я́ко преходя́щая, ми́мо теки́й, к Боже́ственным селе́нием, о́тче Ио́но, преложи́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Освяти́ ду́шу мою́, Де́во, Яже Свято́е ро́ждши Сло́во, вои́стинну во святы́х, я́ко пречи́сто, почива́ющаго, еди́наго Бо́га на́шего, и да́руй ми́, я́ко Ми́лостива, умиле́ния ту́чу, Пренепоро́чная.

Конда́к, гла́с 8.

Яко от младе́нства Го́сподеви порабо́тив себе́, му́дре, посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я, те́мже сосу́д чи́ст и до́м Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́, сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет, ю́же до́бре упа́с, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́. Те́м мо́лим тя́: помина́й на́с, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси́ зове́м ти́: ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

Икос:

Челове́к у́бо сы́й естество́м, о́тче, но па́че челове́ка подвиза́лся еси́ в посте́х, и бде́ниих, и моли́твах, и труде́х, я́ко о́браз бы́в доброде́тели мно́гим; сего́ ра́ди тя́ Бо́г архиере́я и па́стыря Це́ркве Своея́ устроя́ет. Отону́дуже тя́ мо́лим: моли́ся Благода́телю все́х Бо́гу, во е́же дарова́ти побе́ду на враги́ и на́м обрести́ благода́ть и ми́лость в де́нь Су́дный, да вси́ зове́м ти́: ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дев твое́ благо́е произволе́ние Христо́с Бо́г, я́ко не себе́ живе́ши, но де́йствующему в тебе́ Го́споду, те́м украша́ет тя́ чуде́с исцеле́нием.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Чи́стыми де́лы и исправле́ньми твои́ми просия́в, я́ко свети́ло, богода́нную ти́ Це́рковь до́бре упа́сл еси́, поя́ Христу́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Яко в зако́не Госпо́дни поуча́яся де́нь и но́щь, святи́телю, за́дняя забыва́я, на пре́дняя же простира́яся, Творцу́ и Влады́це вопия́л еси́: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изря́дно житие́ твое́, святи́телю, все́ми позна́но бы́сть, сего́ ра́ди и по преставле́нии прославля́ет тя́ Христо́с, Ему́же усе́рдно послужи́л еси́, Ио́но, о́тче на́ш, поя́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Огнь ника́коже Тя́ Божества́ опали́, Де́во: Тя́ бо иногда́ купина́ прообразова́ше, в горе́ опаля́ема, Пречи́стая, и ника́коже сгара́ема.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Ангельское житие́ пожи́л еси́ на земли́, святи́телю, смире́н и кро́ток бы́в, отону́дуже и в земли́ кро́тких со святы́ми водворя́ешися, Христу́ поя́: хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Хра́м освяще́ния всечестна́я ра́ка моще́й твои́х, святи́телю, из него́же исцеле́ние благода́ти почерпа́юще, Влады́ку все́х, Го́спода пое́м, тебе́ целе́бника дарова́вшаго, и превозно́сим Его́ во ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Ум тво́й, святи́телю, манове́нием боже́ственным обожа́емь, до конца́ плотски́х страсте́й удали́ся, Христу́ поя́: хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По досто́инству почита́ем, ве́рнии, моще́й твои́х честну́ю ра́ку, Ио́но святи́телю, я́ко мѵ́ро, почерпа́юще ве́рным благоуха́ние, Влады́це Христу́ вопию́ще: вся́ дела́, хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́ стра́сти се́рдца моего́, безстра́стия исто́чник ро́ждшая, и к животу́ мя́ боже́ственному наста́ви, да Тя́ сла́влю во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Чи́стым се́рдцем и боже́ственными восхожде́нии у́м впери́л еси́, еди́наго Бо́га зре́ти добро́ты жела́я, и отту́ду светоли́тием просвеща́ешися, богому́дре святи́телю.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Богопре́данную па́ству твою́, па́стыря тя́ иму́щую, тя́жкия во́лки отгоня́юща от все́х ве́рных, и ста́до, благода́тию Христо́вою соблюда́емо, сохрани́, Ио́но святи́телю.

Припев: Святи́телю о́тче Ио́но, моли́ Бо́га о нас.

Яко́же пе́рвее целому́дреннаго Ио́сифа те́ло Изра́иль прено́сит, та́ко и ны́не ра́ку моще́й твои́х, Ио́но святи́телю, ве́рнии прие́млюще, почита́ют любе́зне, Христа́ велича́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дне́сь све́тлая па́мять твоя́, святи́телю, возсия́вши, ве́рных сердца́ просвеща́ет; те́мже и пе́ние сие́ произве́дшему моли́ Христа́ Бо́га сохрани́ться от лука́ваго ловле́ния и получи́ти ми́лость в де́нь Су́дный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́том покая́ния помраче́ннаго мя́ ле́ностию, Всенепоро́чная, просвети́, да пою́, и велича́ю, и сла́влю Тя́, Пренепоро́чную Влады́чицу.

Свети́лен.

Тезоимени́те целому́дрия, от ю́наго воспита́ния, святи́телю, бы́в, потща́лся еси́ тле́нными нетле́нная стяжа́ти, отону́дуже и архиере́йством почте́н бы́в, при́сно о на́с Влады́ку моли́, любо́вию пою́щих тя́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Щедро́ты Твоя́, Бо́же, на лю́ди и ста́до Твое́ низпосли́ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и все́х святы́х Твои́х и на́м да́руй вели́кую Твою́ ми́лость.

Молитва святителю Ионе, митрополиту Московскому и всея Руси

О, всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Ио́но! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от нас гре́шных, к тебе́ прибега́ющих, и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, я́ко да, призре́в на ны ми́лостивно, да́рует нам согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных проще́ние, и по вели́цей Свое́й ми́лости изба́вит нас от бед, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих нас; да пода́ст земли́ плодоно́сие, и вся, я́же на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует нам сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии, и да сподо́бит нас гре́шных и недосто́йных Небе́снаго Ца́рствия Своего́, со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Ионе, митрополиту Московскому и всея Руси

О, пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Ио́но, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та Единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со а́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́, архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующия к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды стра́ны до́бре сохрани́ и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́, и везде́ те́пле призыва́ющия тя и с ве́рою припа́дающия и моля́щияся тебе́ от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́, моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день стра́шнаго прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Ионе, митрополиту Московскому и всея России