Шрифт

27 июня.

Канон собору святых Дивеевских

Собору святых Дивеевских
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 5:

Днесь церко́вная расширя́ются не́дра,/ прие́млюще бога́тство Бо́жия благода́ти,/ и ра́дуется Пресвяты́я Богоро́дицы избра́нная оби́тель,/ па́мять соверша́ющи многоимени́таго ли́ка святы́х Диве́евских,/ в Небе́снем Ца́рствии торжеству́ющих// и моля́щихся о душа́х на́ших.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ вси святи́и земли́ Диве́евския,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Стихи́ра, глас 6:

Це́ркве Христо́вы свети́льницы,/ всея́ Руси́ украше́ние,/ святи́и вси, в земли́ Диве́евской просия́вшии,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кано́н святы́х, глас 1.

Песнь 1

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца,/ боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,// изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Днесь лику́ет оби́тель Диве́евская,/ четве́ртый уде́л Цари́цы Небе́сныя во вселе́нней имену́емая,/ прославля́ющи собо́р святы́х свои́х,/ я́ко зве́зды пресве́тлыя, не́бо церко́вное украси́вших.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Преподо́бне о́тче Серафи́ме!/ Ты, попече́ние о оби́тели Диве́евской/ из уст преподо́бныя Алекса́ндры, я́ко заве́т духо́вный, восприе́м,/ во вся дни живота́ твоего́ сию́ окормля́л еси́./ И ны́не, святы́ми моща́ми зде почива́я,/ обе́та своего́ не нару́шил еси́.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Священному́чениче святи́телю Серафи́ме!/ Ты, на ме́сто по́двигов Саро́вскаго Чудотво́рца прише́д,/ любо́вию к нему́ возгоре́лся еси́,/ и благослове́ние блаже́нныя Параске́вы улучи́в,/ многоце́нную ле́топись оби́тели Диве́евския соста́вил еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чудотво́рцу Саро́вскому тезоимени́те, святи́телю Серафи́ме!/ Ты, му́ченическия кончи́ны предрече́ние от него́ прие́м,/ утеше́ния в виде́нии от того́ сподо́бился еси́./ Ны́не же во Ца́рствии Небе́снем вку́пе с ним пребыва́еши/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Пресвята́я Госпоже́, Твои́м посеще́нием Диве́ево освяти́вшая,/ ра́дуйся, благоче́стие та́мо насади́вшая,/ ра́дуйся, мона́шествующих зде мно́жество собра́вшая.

Песнь 3

Ирмос: Еди́не ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь,/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,// одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Повеле́ния Цари́цы Небе́сныя о жре́бии Ея́ сподо́бльшися,/ на по́двиг послуша́ния ре́вностне устреми́лася еси́,/ преподо́бная ма́ти Алекса́ндро,/ и нача́ло оби́тели Диве́евския положи́ла еси́.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Многотру́дныя по́двиги подъе́мши,/ доброде́тельми мно́гими украси́лася еси́, преподо́бная ма́ти Алекса́ндро,/ и, храм Каза́нския ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы во оби́тели устро́ивши,/ вели́кая свята́я жена́ яви́лася еси́.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

О преподо́бная ма́ти Ма́рфо, вели́каго а́нгельскаго о́браза восприе́мнице!/ Ты во Ца́рствии Бо́жии со святы́ми де́вами предстои́ши,/ помяни́ и нас у Престо́ла Бо́жия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свобо́дну себе́ от обру́чника земна́го сотвори́вши,/ со све́тлою свеще́ю души́ твоея́ в сре́тение Небе́снаго Жениха́ устреми́лася еси́, преподо́бная Еле́но,/ Ему́же уневе́стившися,/ в черто́г Небе́сный с му́дрыми де́вами возшла́ еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, во уде́л Себе́ Диве́ево избра́вшая,/ ра́дуйся, Засту́пницею ме́ста сего́ бы́ти изво́лившая,/ ра́дуйся, ве́рным, пребыва́ющим во оби́тели, Спору́чнице ве́чнаго спасе́ния.

Седа́лен, глас 1:

Я́ко зве́зды многосве́тлыя,/ на не́бе церко́внем просия́вшии/ и по́двигов добропобе́дных сия́нием и чуде́с заря́ми/ всю зе́млю Диве́евскую просвети́вшии,/ вы, святи́и, Боже́ственныя све́тлости яви́лися есте́ прича́стницы/ и блаже́нныя жи́зни ве́чныя показа́лися есте́ насле́дницы./ Те́мже, всера́достную па́мять ва́шу соверша́юще, ве́рно вопие́м:/ моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ любо́вию вас почита́ющим.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Благослове́ние на четве́ртый Твой уде́л,/ я́ко Иве́рии, Афо́ну и гра́ду Ки́еву, излия́ла еси́, Цари́це Небе́сная,/ и до днесь благода́ть Всесвята́го Ду́ха Бо́жия/ и оби́лие благ Небе́сных и земны́х/ от ме́ста Твоего́ возлю́бленнаго/ по сло́ву Твоему́ не оскудева́ют.

Песнь 4

Ирмос: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му,// во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

И́же лю́бит отца́ или́ ма́терь, сы́на или́ дщерь па́че Мене́,/ несть Мене́ досто́ин, рече́ Госпо́дь,/ и и́же не прии́мет креста́ своего́, несть Мене́ досто́ин./ Ты же, блаже́нная ма́ти Пелаги́е,/ вся дома́шняя своя́ оста́вльши, Го́споду твоему́ после́довала еси́/ и ду́шу свою́ в живо́т ве́чный соблюла́ еси́.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

И́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́ку не взыдо́ша, угото́ва Бог лю́бящим Его́./ Ты же, блаже́нная ма́ти Параске́во,/ вся сия́ сокро́вища вы́шшия му́дрости духо́вныя/ безу́мием Христа́ ра́ди позна́ла еси́.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Се есть живо́т ве́чный, да позна́ем Го́спода,/ не разуме́ти бо Того́ смерть есть./ Ты же, блаже́нная ма́ти Мари́е,/ Бо́га я́ко Исто́чника жи́зни позна́вши и возлюби́вши,/ еще́ в жи́зни сей в се́рдце твое́м Ца́рствие Небе́сное обрела́ еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ И́же тле́нная в нетле́ние прелага́яй/ и ме́ртвенная в безсме́ртие облека́яй./ Той и ва́ша святы́я мо́щи, блаже́нныя ма́тери на́ша Пелаги́е, Параске́во и Мари́е,/ я́ко многоце́нное сокро́вище, в земли́ сокрове́нное, яви́ нам,/ во о́браз гряду́щаго всео́бщаго воскресе́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, те́плая Хода́таице о живу́щих в четве́ртом жре́бии Твое́м;/ ра́дуйся, ми́лость Сы́на Твоего́ до сконча́ния ве́ка ме́сту сему́ обеща́вшая;/ ра́дуйся, Ра́досте и Спасе́ние душ на́ших.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ богоразу́мия,// правосла́вно пою́щих Тя.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко зла́то в горни́ле, Бог искуси́ тя/ и обре́те досто́йну Себе́, преподобному́ченице Ма́рфо честна́я,/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т тя./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прия́ла еси́,/ упова́ние твое́ безсме́ртия испо́лнено,/ и вма́ле нака́зана бы́вши,/ вели́кими да́ры облагоде́тельствована еси́ на Небесе́х.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Те́лом умерщвле́на была́ еси́, преподобному́ченице Пелаги́е,/ муче́ние сме́ртное от рук богобо́рцев прие́мши,/ оба́че ду́хом низложи́ла еси́ де́монов немощны́я де́рзости/ и во страда́нии свое́м вене́ц нетле́нный прия́ла еси́/ от Христа́ Бо́га на́шего.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

И́же а́ще испове́сть Сы́на Бо́жия пред челове́ки на земли́,/ того́ и Госпо́дь на Небеси́ испове́сть пред А́нгелы Свои́ми./ Ты же, преподо́бная Матро́но испове́днице,/ до́брым по́двигом ве́ры подвиза́вшися,/ испове́дание тве́рдое пред мучи́тели яви́ла еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподобному́ченицы Ма́рфо, Пелаги́е/ и испове́днице сла́вная Матро́но,/ по́двиги ва́шими Це́рковь укра́сися,/ несть бо му́жеский пол, ни же́нский,/ но вся́ческая и во всех Христо́с Бог,/ бога́т Сый во всех призыва́ющих Его́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Храни́тельнице на́ша в настоя́щем ве́це;/ ра́дуйся, Предста́тельнице и непосты́дное упова́ние в бу́дущем;/ ра́дуйся, вся́кое зло от жре́бия Своего́ отража́ющая.

Песнь 6

Ирмос: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния./ Спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш:// Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Оби́тели Су́ждальския настоя́тельство прии́м,/ житие́ преподо́бнаго Евфи́мия соста́вил еси́, священному́чениче Серафи́ме./ Егда́ же Госпо́дь к святи́тельству тя призва́,/ Це́ркве Ру́сской послужи́л еси́/ и архипа́стырь добр яви́лся еси́.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Прехва́льне священному́чениче Михаи́ле,/ Архистрати́гу Небе́сных Сил тезоимени́те!/ Кто я́ко Бог – взыва́л еси́ пред богобо́рцы,/ Арха́нгела подража́в дерзнове́нию.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

О́трасле пречестна́я ко́рене благочести́ваго, священному́чениче Михаи́ле,/ свяще́нным стопа́м отца́ твоего́ после́довав,/ ве́рности Бо́гу и благоче́стию того́ поревнова́л еси́/ и тождестрада́льник единокро́внаго бра́та твоего́ яви́лся еси́,/ с ни́мже моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Любо́вию к чи́ну мона́шескому преиспо́лненный,/ дом свой оби́тель для сестр, в изгна́нии су́щих, сотвори́л еси́, священному́чениче Иа́кове,/ Авраа́мле страннолю́бие показу́я/ и Иа́ковле многоча́дие духо́вне прие́мля,/ сего́ ра́ди мзда сих пра́отец на Небесе́х тебе́ дарова́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Благода́тная, я́ко насле́дие Твое́ при́сно назира́еши;/ ра́дуйся, я́ко благода́ти и ми́лости Своея́ нас сподобля́еши;/ ра́дуйся, благослове́ние Сы́на Твоего́ на нас низводя́щая.

Конда́к, глас 8:

Сосу́ди Ду́ха Свята́го яви́стеся честны́м ва́шим житие́м,/ усе́рднии служи́телие Пресвяты́я Богоро́дицы,/ в земли́ Диве́евской просия́вшии,/ помяни́те нас у Престо́ла Бо́жия во Ца́рствии Небе́снем.

И́кос:

Аз есмь Лоза́, вы же ро́ждие,/ рече́ Христо́с Бог Свои́м ученико́м./ Та́кожде и вы, святи́и земли́ Диве́евския,/ яви́стеся в вертогра́де Небе́снем ро́ждие лозы́ Христо́вы,/ благоукраси́вше Святу́ю Це́рковь Ру́сскую плоды́ ве́ры и благоче́стия,/ помяни́те нас у Престо́ла Бо́жия во Ца́рствии Небе́снем.

Песнь 7

Ирмос: Авраа́мстии о́троцы в пещи́ Тро́ицу прообрази́вше,/ о́гненный пла́мень на ро́су преложи́ша/ и, пою́ще, вопия́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Тезоиме́нная благоволе́нию Бо́жию су́щи, му́ченице Евдоки́е блаже́нная,/ николи́же попече́ния по за́поведи Спаси́теля име́ла еси́,/ что я́сти, что пи́ти или́ во что облещи́ся,/ взыска́ла бо еси́ пре́жде Ца́рствия Бо́жия и пра́вды его́,/ и сего́ ра́ди вся потре́бная прия́ла еси́ от Го́спода Бо́га оте́ц на́ших.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Тезоиме́нно нарече́нныя, страстоте́рпицы Да́рие и и́на Да́рие Пу́зинския,/ во еди́нем во́зрасте му́ченическую смерть прия́ли есте́,/ не́мощны бо су́щия пло́тию,/ си́льны ду́хом Бо́гу яви́стеся, воспева́ющия:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Святи́теля Никола́я предста́тельством исцеле́ние от неду́га получи́вши, му́ченице Мари́е,/ блаже́нней Евдоки́и до конца́ жи́зни своея́ послужи́ла еси́, Го́сподеви воспева́ющи:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тридне́вная избие́ния и смерть лю́тую претерпе́вша,/ сла́вныя му́ченицы Пу́зинския,/ стопа́м Христа́ после́довали есте́, взыва́юща:/ Тебе́ ра́ди, Женише́ наш, и́щущя страда́льчествуем,/ стра́ждем и умира́ем за Тя,/ да и живе́м с Тобо́ю, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, вся́ких даро́в рабо́м Твои́м Всеще́драя Пода́тельнице;/ ра́дуйся, во бра́нех, боле́знех и труде́х премилосе́рдая Уте́шительнице;/ ра́дуйся, Наде́ждо и Спасе́ние душ на́ших.

Песнь 8

Ирмос: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Нищелюби́ва, сиро́т и вдови́ц пита́тельница была́ еси́, ма́ти на́ша Алекса́ндро,/ ми́лостыню же ти та́йно творя́щей,/ возда́л есть тебе́ я́ве Оте́ц наш Небе́сный,/ Су́щий над все́ми Царь во вся ве́ки.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

О ве́лия послуша́ния твоего́, ма́ти на́ша Ма́рфо!/ Ты и по сме́рти, я́ко и жива́ су́щи,/ моле́ния на́ша слы́шиши./ Те́мже и́стину, отцы́ рече́нную, я́ко сия́ доброде́тель не умира́ет,/ утвержда́еши во вся ве́ки.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

О ма́ти на́ша Еле́но!/ Терпе́нию, смире́нию, кро́тости, чистоте́ и простоте́ голуби́ней/ преподо́бный Серафи́м тя научи́,/ си́ми же доброде́тельми к Ве́чней Жи́зни себе́ приугото́вивши,/ ны́не Бо́га воспева́еши во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Зна́менася благоволе́ние Святы́я Тро́ицы/ явле́нием трие́х голубе́й, над кресто́м хра́ма паря́щих в час освяще́ния его́./ Мы же, чу́до сие́ помина́юще, воспева́ем:/ Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пе́сни благода́рственныя прино́сим Ти, Ма́ти Бо́жия:/ ра́дуйся, я́ко спаса́еши нас при́сно от вся́каго обстоя́ния;/ ра́дуйся, я́ко пита́еши, устроя́еши и о нас промышля́еши;/ ра́дуйся, я́ко и по кончи́не на́шей Небе́снаго Ца́рствия сподобля́еши.

Песнь 9

Ирмос: О́браз чи́стаго Рождества́ Твоего́,/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная,/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся пещь,/ да Тя, Богоро́дице,// непреста́нно велича́ем.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Пресла́внии священному́ченицы Серафи́ме, Михаи́ле и Иа́кове!/ Вы честно́ю кро́вию свое́ю/ ри́зы свяще́нныя обагри́ли есте́/ и дре́вняго запина́теля му́жественне низложи́ли есте́.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Преподобному́ченицы Пелаги́е и Ма́рфо сла́вныя!/ Вы, на неви́димая воздая́ния взира́юща,/ сме́рти Христа́ ра́ди безбоя́зненно себе́ преда́ли есте́,/ ре́кша в се́рдце свое́м:/ ви́димая вре́менна суть,/ неви́димая же ве́чна.

Припев: Вси святи́и земли́ Диве́евския, моли́те Бо́га о нас.

Преподо́бная ма́ти на́ша Матро́но!/ Ты, по́стническим житие́м подвиза́вшися,/ испове́данием тве́рдым украси́лася еси́,/ и заточе́ния и го́рькия рабо́ты подъе́мши,/ мно́гия ско́рби и беды́ Христа́ ра́ди претерпе́ла еси́,/ сего́ ра́ди на Небесе́х мзду трудо́в твои́х обрела́ еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Блаже́нныя ма́тери Пелаги́е, Параске́во и Мари́е!/ Вы, ко Го́споду ду́хом горя́ща,/ стра́нницы земны́я, Оте́чества Го́рняго взыску́ющия,/ во оби́тели Диве́евской яви́лися есте́/ преподо́бнаго Серафи́ма досто́йныя учени́цы бы́вша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Де́во Пречи́стая,/ по глаго́лу Твоему́ оби́тель Диве́евская утверди́ся и просла́вися,/ и мно́жеством спаса́ющихся напо́лнися./ В ней же и сонм святы́х просия́,/ и́же мо́лятся о спасе́нии душ на́ших.

Свети́лен, глас 5:

Ра́дуйся, земле́ Диве́евская сла́вная,/ Небе́сныя засту́пники иму́щи вся святы́я, в тебе́ просия́вшия./ Днесь све́тло пра́здник тех соверша́юще,/ собо́р их досто́йно в пе́снех почита́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

О Пречи́стая Де́во! Игу́мения оби́тели Диве́евския обеща́лася еси́ при́сно бы́ти/ и Го́споду зде служа́щих, я́ко зве́зды небе́сныя и песо́к морски́й, умно́жити./ Сего́ ра́ди Тя, Присноде́во, я́ко Ма́терь Све́та, и Сы́на Твоего́/ пе́сньми велича́ем.

Моли́тва

О всечестни́и святи́и Диве́евстии, избра́нницы Цари́цы Небе́сныя, при́снии Ея́ послу́шницы, по́двиги свои́ми в Ца́рствие Небе́сное возше́дшии!

Се ны́не в день о́бщаго ва́шего торжества́ прино́сим вам сие́ хвале́бное пе́ние, ублажа́ем свято́е житие́, прославля́ем вели́кая чудеса́, восхваля́ем любо́вь и велича́ем по́двиги ва́ша. Вы бо, пре́лести ми́ра сего́ отве́ргшеся и взе́мше крест свой, усе́рдно после́довали есте́ Христу́, та́же и, плоть свою́ распина́юще со страстьми́ и похотьми́, терпе́нием и му́жеством до конца́ врага́ низложи́ли есте́ и, прему́дрость ве́ка сего́ посрами́вше, ра́зум Христо́в стяжа́ли есте́.

Сего́ ра́ди мо́лим вас: о святи́и сро́дницы на́ши! Не оста́вите нас, чад ва́ших духо́вных, споспешеству́йте нам ве́ру Правосла́вную тве́рдо содержа́ти, да спаси́тельное се́мя не изсуше́но бу́дет зно́ем неве́рия, но плод оби́льный принесе́т, я́ко да и мы в бу́дущем ве́це вку́пе с ва́ми услы́шим блаже́нный глас Го́спода и Бо́га на́шего: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Собору святых Дивеевских