Шрифт

26 июня.

Канон святителю Трифиллию, епископу Левкусии Кипрския.

Святителю Трифиллию, епископу Левкусии Кипрския
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь святи́теля, гла́с 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, Яже веще́й Истина. Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче Трифи́ллие, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н свята́го Трифи́ллия, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Хвалу́ Бо́гу ве́рою принесе́м вси́, Своего́ уго́дника украси́вшему доброде́тельми многообра́зными и втора́го Моисе́я воздви́гшему.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Ты́, возше́д на го́ру доброде́телей, Боже́ственный зако́н прия́л еси́, о́тче Трифи́ллие, и скрижа́лию по́мысла добро́ту души́ твоея́ уясни́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты́, разу́мно, преподо́бне, благоуха́я, яви́лся еси́, душе́вное бо исцеле́ние все́м прозя́бл еси́, я́коже теле́сным, о́тче, богодохнове́нно бы́лие я́влься ве́рным.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Жи́зни исто́чник была́ еси́, Де́во Чи́стая Ма́ти, Нача́льника и Го́спода ро́ждши, Жи́знь вся́ческих, ороша́ющи ве́рою славосло́вящих Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ на́с в Тебе́, Го́споди, дре́вом умерщвле́й гре́х, и стра́х Тво́й всади́ в сердца́ на́с, пою́щих Тя́.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Возсия́ све́тло, я́коже со́лнце ми́ру, па́мять твоя́, святи́телю, и просвеща́ет сердца́ на́ша, ве́рно соверша́ющих сию́ благода́тию.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Са́д бы́в Боже́ственнаго Ду́ха, гро́зд боже́ственный прозя́бший, и ве́ры вино́ на́м, ве́рным, мы́сленно раствори́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́чь взе́м Боже́ственныя благода́ти, на́глость посе́кл еси́ велиа́ра и до́бль показа́лся еси́ на́м победоно́сец Христо́в, свяще́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ни язы́к земноро́дных, ни у́м безпло́тен возмо́жет рождество́ Твое́ сказа́ти: па́че естества́ бо и ума́, Богоро́дице, Зижди́теля породила́ еси́.

Седален свята́го, гла́с 3.

Ре́вность ве́ры име́я, преблаже́нне, прозя́бл еси́ плоды́ зре́лы: враго́в бо посрами́л еси́ полки́ и диа́вола, Трифи́ллие, уби́л еси́. Отче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва И ны́не, Богородичен:

Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во, чистото́ю Ангелы превозше́дшая, па́че все́х мене́, пе́рсть бы́вша, оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми, очи́сти моли́тв Твои́х боже́ственными вода́ми, подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Твоего́ смотре́ния и просла́вих Тя́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Сосу́д вои́стинну пречи́ст показа́лся еси́, преблаже́нне святи́телю, и Боже́ственный Ду́х в тя́ всели́ся.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Просве́щся Боже́ственным Ду́хом, у́м преста́вил еси́ к вы́шним и на пре́лесть, о́тче, подвиза́лся еси́ кре́пко.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже а́гнцы, упа́сл еси́ слове́сныя твоя́ о́вцы, преблаже́нне, и Христу́ приве́л еси́ словесы́ твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Необори́мую сте́ну Тя́ и держа́вную наде́жду, Богоро́дице, ве́рнии, стяжа́хом в напа́стех при́сно.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственною благода́тию, му́дре, оде́явся держа́вно, сла́вне, врага́ низложи́л еси́ си́лу, и вене́ц от Бо́га прия́л еси́ досто́йно, я́ко таи́нник, Трифи́ллие.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

На не́бо возве́д души́ твоея́ о́чи, сла́вне, Боже́ственных позна́л еси́ уче́ний бе́здну, о́тче, челове́ком открыва́я Тро́ическое сия́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Все́ ору́жие взе́м, священноявле́нне, Бо́жие, посрами́л еси́ собо́рно вра́жие му́жество и, уче́нии Боже́ственными главу́ сокруши́в, ве́чно ра́дуешися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́нна из Тебе́, Богороди́тельнице, ве́рнии, позна́хом, без се́мене Сы́на рожде́нна, Бо́га и́стинна и Челове́ка естество́м. Те́мже Тя́ сла́вим.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Яко Ено́х, преста́вился еси́ ду́хом от земны́х ты́ к небе́сным и нетле́ния прия́л еси́ по достоя́нию, блаже́нне, вене́ц.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Левкуси́я тя́ име́ утвержде́ние, о́тче, и па́стыря, и таи́нника благода́ти, я́ко светоно́сно со́лнце, просвеща́юща ми́р чудесы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Непоколеби́мое Це́ркве основа́ние, все́ми мя́ кова́рствы врага́ коле́блема, души́ моея́ хра́мину моли́твами твои́ми, о́тче, ны́не утверди́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шши го́рних си́л и святе́йши еси́, Всенепоро́чная, па́че естества́ вме́щши Невмести́маго Сло́ва во утро́бе Твое́й.

Конда́к святи́теля, гла́с 8.

Изря́дством жития́ чистоту́ де́вства прие́м, Трифи́ллие, первопресто́льник показа́лся еси́ Левкуси́и и яви́лся еси́ те́м провозвести́тель и богоразу́мия наста́вник. Сего́ ра́ди ра́достно взыва́ем ти́: ра́дуйся, святи́телей украше́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги и́х обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша и ороси́ я́ Ангел: услы́шася уже́ у́ст ва́ших моли́тва.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Образу страсте́й воздержа́нием разу́мно не поклони́лся еси́ и не опали́ теле́сная пе́щь, о́тче, ро́су твою́. Ду́ха же испо́лнився Свята́го, де́рзостне взыва́л еси́: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Па́стырь перводе́телен показа́лся еси́ кре́пок Левкуси́и, му́дре, и приве́л еси́ Влады́це твоему́ мно́жество люде́й, всепло́дие. Те́мже ве́рно про́сим: предстоя́, моли́ся о ста́де твое́м Бо́гу, изба́витися вся́кия тли́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Живы́й исто́чник сле́з твои́х, му́дре и пресла́вне, все́х удивля́ет: исцеле́ний бо струя́ми при́сно богатя́щеся, Трифи́ллие, и твои́х моще́й благода́ть пое́м и глаго́лем: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приста́нище тве́рдо, Предста́тельнице стра́шная и стена́ необори́мая в ну́ждах бе́дствующим, обурева́емым в ско́рбех, Яже к Сы́ну Твоему́ мольбы́, Богоро́дице, иму́щи, от многообра́зных искуше́ний спаса́й рабы́ Твоя́.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Спасе́ния пу́ть все́м отве́рзл еси́, му́дре, су́щим в Левкуси́и, пе́рвое се́д на престо́ле церко́внем ве́рно, от Боже́ственнаго сия́ния, сла́вне, си́й, святи́телю, прии́м досто́йно.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Прибега́ющия ве́рно к ра́це твое́й, священноявле́нне, от бе́д изба́вити и искуше́ний врага́ моли́ Благоде́теля Христа́ неоску́дно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Удиви́шася, му́дре, Ангельстии ли́цы твоему́ поще́нию, и де́монская мно́жества тре́пет прия́ша вели́к, и вся́ко зда́ние ужасе́ся, челове́ческий же ро́д почита́ет тя́ досто́йно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не забу́ди гла́са, Предста́тельнице стра́шная, моли́твенник Твои́х, но от вся́кия боле́зни моли́твами Твои́ми и вся́каго преще́ния исхити́, прекло́нит бо Твое́ Ма́тернее Бо́га моле́ние.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Мы́сленное о́ко на высоту́ взе́м, позна́л еси́ Тро́ическую зарю́ и, земны́я осия́в, му́дре, обогати́л еси́ все́х Боже́ственным просвеще́нием боголе́пно. Те́м тя́ по достоя́нию в пе́снех велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Трифи́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Свети́льник показа́лся еси́, всеблаже́нне, мы́сленный Левкуси́ем, обходя́ окре́стныя страны́, му́дре, и Христо́вым позна́нием, я́ко луча́ми одушевле́нными, украси́в свяще́нными боголе́пно, и ле́сти ми́ра а́бие избавля́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не, ве́рнии, собра́вшеся, мо́лим тя́, о́тче, при́сно моли́ти Христа́: я́ко да гла́да, и иноплеме́нников па́губы, и вся́кия беды́ изба́вит на́с, я́ко си́лен, да тя́ по достоя́нию в пе́снех велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Несказа́ннаго чревоноше́ния неизрече́нное рождество́ ко́е сло́во ска́жет земноро́дных? Младе́нец бо бе́ и Бо́г рожде́йся; ро́ждшая же Раба́ и Ма́ти рожде́ннаго Сы́на, Богоро́дице. Те́м Тя́ пое́м и Рождество́ Твое́.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Трифи́ллие, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Трифиллию, епископу Левкусии Кипрския