Шрифт

26 июня.

Канон преподобной Александре Дивеевской

Канон преподобной Александре Дивеевской
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 5:

Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро,/ благослове́ние Цари́цы Небе́сныя испо́лнивши,/ оби́тель Диве́евскую основа́ла еси́,/ в не́йже, многотру́дное житие́ соверши́вши,/ о́браз Христо́ва смире́ния яви́ла еси́.// Те́мже помяни́ нас во Ца́рствии Небе́снем.

Кано́н, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,// я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бную уго́дницу и ма́терь на́шу Алекса́ндру,/ первонача́льницу оби́тели Диве́евския,/ Бо́жия Ма́тере рабу́ избра́нную,/ ны́не за ны на Небесе́х моля́щуюся,/ Го́споди, сподо́би воспе́ти разу́мно.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Оби́тели Диве́евския первонача́льница яви́лася еси́, Алекса́ндро сла́вная,/ и, досто́йно послуша́ние Пресвяты́я Богоро́дицы испо́лнивши,/ Небе́сное Ца́рствие унасле́довала еси́./ Помози́ и нам доброде́тель послуша́ния стяжа́ти.

Слава: Воздержа́нием ди́вным и покая́нием сле́зным ду́шу твою́ очи́стивши/ и а́нгельскому житию́ поревнова́вши,/ храм Свята́го Ду́ха яви́лася еси́, преподо́бная Алекса́ндро.

И ныне: Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ па́че естества́ неизрече́нно ро́ждшая Присносу́щное и Пребоже́ственное Сло́во,/ досто́йно в пе́снех велича́ем Тя.

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й сло́вом Небеса́/ и зе́млю основа́вый на вода́х мно́гих,// утверди́ мя к пе́нию славосло́вия Твоего́, Го́споди.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Мирска́я и тле́нная возненави́девши,/ плоть свою́ изнури́ла еси́, ма́ти Алекса́ндро,/ те́мже и, моли́тву к Бо́гу при́сно вознося́щи,/ Того́ Еди́наго возлюби́ла еси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Просвеще́ние Ду́ха в се́рдце твое́м прие́мши, преподо́бная ма́ти,/ луча́ми доброде́телей страсте́й мглу я́ве отгна́ла еси́./ Помози́ и нам от омраче́ния страсте́й изба́витися.

Слава: Твоя́ моли́твы и труды́,/ я́ко кади́ло благово́нное, Влады́це и Богома́тери принесла́ еси́, преподо́бная,/ та́же и мно́ги хра́мы Бо́жия твои́м раче́нием и по́двиги воздви́гла еси́./ Ны́не же вознеси́ моле́ние о благостоя́нии Це́ркве Ру́сския.

И ныне: Утвержде́ние, покро́в и прибе́жище/ бу́ди с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим, Де́во Богороди́тельнице,/ и Бо́жию Ма́терь Тя испове́дающим.

Седа́лен, глас 3.

Бога́тство тле́нное и сла́ву мимотеку́щую в млады́х ле́тех оста́вивши,/ Небе́сное бога́тство и сла́ву ве́чную восприя́ла еси́, преподо́бная Алекса́ндро./ Те́мже блажи́м свято́е твое́ преставле́ние и уми́льно вопие́м:/ помяни́ нас у Престо́ла Бо́жия, ма́ти честна́я.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние,/ приими́ от нас, рабо́в Твои́х, целова́ние Арха́нгелово:/ ра́дуйся, Ра́дость ми́ру ро́ждшая,/ ра́дуйся, Ма́нно Небе́сная, Хле́бом жи́зни нас напита́вшая,/ ра́дуйся, Цари́це, в жена́х благослове́нная.

Песнь 4

Ирмос: Та́йно проро́к предзря́ от Де́вы Тя, Сло́ве, воплоща́ема,/ пе́сненно вопия́ше:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Огне́м любве́ Бо́жия те́рние страсте́й попали́вши,/ глаго́лы ди́вныя Пресвяты́я Богоро́дицы о четве́ртом Ея́ жре́бии во вселе́нней услы́шати сподо́билася еси́./ Те́мже и оби́тель Диве́евскую воздви́гла еси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Насажде́на в дому́ Бо́жия Ма́тере бы́вши,/ я́ко цве́ты кра́сныя, мно́гия доброде́тели израсти́ла еси́/ и, во основа́ние оби́тели ка́мень ве́ры положи́вши,/ мно́гим и́нокиням путь во оби́тели Небе́сныя указа́ла еси́.

Слава: Жезло́м доброде́тельныя твоея́ жи́зни/ мно́гия ду́ши в Ца́рствие Небе́сное упра́вила еси́, ма́ти Алекса́ндро,/ помози́ и нам доброде́тели ева́нгельския стяжа́ти/ и жи́зни блаже́нныя вку́пе со все́ми святы́ми дости́гнути.

И ныне: Ты еси́, Блага́я, ве́рным утвержде́ние,/ от лю́тых избавле́ние и просвеще́ние душ на́ших,/ и оби́тели Диве́евской стена́ и огражде́ние.

Песнь 5

Ирмос: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Те́сный путь па́че простра́ннаго предпочла́ еси́/ и, ра́дующися, мно́гия труды́ и боле́зни претерпе́ла еси́, преподо́бная Алекса́ндро./ Укре́пи и ны во обстоя́ниих жите́йских моли́твами твои́ми.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

В пе́ниих и поще́ниих, моли́твах же и бде́ниих пожи́вши, преподо́бная,/ Христу́ уневе́стилася еси́/ и о́браз и́ноческаго жития́/ сестра́м оби́тели Диве́евския яви́ла еси́.

Слава: Житие́ твое́ пра́ведно и преподо́бно бысть, Алекса́ндро блаже́нная,/ те́мже, сугу́баго по́двига взыску́ющи,/ вели́кую схи́му пред кончи́ною прия́ти сподо́билася еси́.

И ныне: От вся́каго прило́га проти́вна и ско́рби,/ и от враг лю́тых рабы́ Твоя́ свободи́, Всенепоро́чная,/ Тя бо держа́вное Предста́тельство стяжа́хом.

Песнь 6

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,// Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Сла́ву ро́да твоего́ презре́вши/ и за́поведи ева́нгельския ре́вностне испо́лнивши, преподо́бная,/ Христа́ ра́ди обнища́ла еси́/ и мно́гими доброде́тельми обогати́лася еси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Вели́каго подви́жника Саро́вскаго/ в ю́нем иеродиа́коне Серафи́ме предузре́ла еси́, Алекса́ндро му́драя,/ и попече́ние о оби́тели Диве́евской на него́ возложи́ла еси́./ Помози́те и нам, святи́и уго́дницы, насле́дники Ца́рствия Небе́снаго бы́ти.

Слава: По вся дни и но́щи Бо́гу благоугожда́ющи,/ в час кончи́ны твоея́ Святы́я Та́йны Христо́вы восприя́ла еси́./ Вознеси́, преподо́бная ма́ти, те́плыя моли́твы и о нас ко Го́споду,/ да христиа́нскую кончи́ну улучи́ти сподо́бимся.

И ныне: Пала́та Царя́ Сла́вы и Престо́л огнезра́чный была́ еси́, Де́во,/ Херуви́м превы́шши и Серафи́м сла́внейши,/ те́мже вся́кое дыха́ние сла́вит Тя,/ я́ко Ма́терь Христа́, Бо́га на́шего.

Конда́к, глас 3:

Воспои́м днесь, ве́рнии,/ преподо́бную ма́терь на́шу Алекса́ндру,/ ди́внаго уде́ла Пресвяты́я Богоро́дицы первонача́льницу,/ да ея́ моли́твами и предста́тельством Пречи́стыя Де́вы// Госпо́дь пода́ст нам грехо́в проще́ние и ве́лию ми́лость.

И́кос:

Кто дово́лен досто́йно воспе́ти труды́ и боле́зни,/ по́двиги и поще́ния твоя́, преподо́бная ма́ти Алекса́ндро?/ Оба́че благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами/ пода́ждь нам ны́не благода́ть Свята́го Ду́ха,/ да просла́вим терпе́ние и смире́ние твоя́/ и любо́вь нелицеме́рную воспое́м,/ и́миже врага́ всезло́бнаго посрами́ла еси́./ Те́мже моли́ся ко Го́споду/ дарова́ти нам грехо́в проще́ние и ве́лию ми́лость.

Песнь 7

Ирмос: В нача́ле зе́млю основа́вый/ и Небеса́ Сло́вом утверди́вый,// благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Путе́м ше́ствующи, вводя́щим в Боже́ственный поко́й,/ уклони́лася еси́ се́тей де́монских, блаже́нная./ Те́мже, Боже́ственною благода́тию покрыва́ема, вопия́ла еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Повеле́ние Цари́цы Небе́сныя исполня́ющи/ и чу́дную оби́тель Ея́ созида́ющи,/ вы́ну в моли́тве пребыва́ла еси́, вопию́щи:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Слава: Ка́мень под главу́ твою́ полага́ющи и слез то́ки пролива́ющи,/ жесто́кое житие́ провожда́ла еси́, преподо́бная,/ и в ра́дости духо́вней воспева́ла еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

И ныне: Вся светоно́сна еси́, Де́во, Свет незаходи́мый прие́мши,/ и просвеща́еши, Чи́стая, ве́рою Тебе́ вопию́щих:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод чре́ва Твоего́.

Песнь 8

Ирмос: Безнача́льнаго Царя́ сла́вы,/ Его́же трепе́щут Небе́сныя си́лы,/ по́йте, свяще́нницы,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Му́ченице цари́це Алекса́ндре поревнова́ла еси́, богому́драя,/ и жизнь твою́ в ру́це Бо́жии предала́ еси́,/ то́чию Еди́наго Христа́ ве́дущи и Сего́ ра́спята,/ пою́щи Его́ во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Дар моли́твы чи́стыя, смире́ние и любо́вь соверше́нную име́ла еси́, богоблаже́нная./ Моли́ся и нам в доброде́тели сия́ облещи́ся/ и Го́спода воспева́ти во вся ве́ки.

Слава: За́поведем Христо́вым поревнова́вши,/ ни́щия, си́рыя и младе́нцы николи́же в беде́ оставля́ла еси́, досточу́дная,/ те́мже всели́лася еси́ во оби́тели Небе́сныя,/ иде́же с ли́ки жен честны́х Го́спода прославля́еши во вся ве́ки.

И ныне: Все упова́ние мое́ на Тя возложи́х, Влады́чице,/ не и́мам бо ины́я по́мощи ра́зве Тебе́./ Те́мже пода́ждь ми бога́тую Твою́ ми́лость.

Песнь 9

Ирмос: Неви́димаго зра́ком Боже́ственным прие́мшая,/ Неискусобра́чная Де́во и Ма́ти,// пе́сньми Рождество́ Твое́ велича́ем.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко ве́лию в жена́х и избра́нницу Ма́тере Бо́жия,/ откры́ тя Бог преподо́бному Серафи́му,/ и́же и яви́ сугу́бое попече́ние о оби́тели Диве́евской./ Те́мже ку́пно с ним моли́ся о ча́дех твои́х, блаже́нная.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о нас.

Пред кончи́ною твое́ю, ма́ти преподо́бная,/ о́браз Каза́нския ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы на пе́рси твоя́ возложи́ла еси́/ и та́ко с ми́ром ду́шу твою́ Бо́гу предала́ еси́.

Слава: Моли́ ми́лостиваго Бо́га, преподо́бная ма́ти на́ша Алекса́ндро,/ я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ да и мы с тобо́ю сподо́бимся сла́вити Его́ во Ца́рствии Небе́снем.

И ныне: Спаси́, Пречи́стая Влады́чице, к Тебе́ прибега́ющия от беды́ и напа́стей,/ от греха́ и бу́ри страсте́й плотски́х,/ от волне́ний и обстоя́ний жите́йских,/ и бу́дущаго осужде́ния.

Свети́лен:

Егда́ у́бо честны́я мо́щи твоя́, преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, обрето́шася,/ тогда́ благоуха́ние из гро́ба твоего́ изы́де и благода́ть ве́лия яви́ся,/ неду́ги исцеля́ющи и ду́хи лука́выя отгоня́ющи.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сла́во вселе́нныя, Пресла́вная Де́во,/ Бо́га Пресла́внаго сла́вно ро́ждшая,/ сла́вы сподо́би Боже́ственныя,/ я́ко Богоро́дицу при́сно Тя сла́вящия.

Моли́тва

О свята́я уго́днице Бо́жия, преподо́бная ма́ти Алекса́ндро! Приими́ недосто́йныя моли́твы на́ша, с ве́рою и любо́вию к тебе́ возноси́мыя, и помози́ нам христиа́нския доброде́тели стяжа́ти, ве́ру кре́пкую и любо́вь к Бо́гу и бли́жним име́ти, крест скорбе́й и боле́зней с терпе́нием носи́ти. О блаже́нная ма́ти на́ша! Мно́гими труды́ и по́двиги благода́ть у Бо́га обре́тши, помяни́ нас во Ца́рствии Небе́снем, помоли́ся за нас, да твои́ми моли́твами спаса́еми в ны́нешнем ве́це, и в бу́дущем удосто́имся хвали́ти и воспева́ти всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобной Александре Дивеевской