Шрифт

25 июня.

Канон на перенесение мощей преподобной благоверной княгини инокини Анны Кашинской

благоверной великой княгини инокини Анны, Кашинския
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Дне́сь восхваля́ем тя́, преподо́бная ма́ти, вели́кая княги́не иноки́не Анно: я́ко бо лоза́ плодови́та посреде́ те́рния, процвела́ еси́ во гра́де Ка́шине твои́ми доброде́тельми, все́х удиви́ла еси́ чу́дным твои́м житие́м, те́мже Христу́ Бо́гу угоди́ла еси́, и ны́не, ра́дующися и веселя́щися, пребыва́еши с ли́ки преподо́бных же́н, наслажда́ющися ра́йския красоты́ и весе́лия. Мо́лим у́бо тя́: моли́ о на́с Человеколю́бца, Христа́ Бо́га на́шего, дарова́ти на́м ми́р и ве́лию ми́лость.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподо́бная ма́ти, вели́кая княги́не Анно, и чте́м святу́ю па́мять твою́, наста́внице иноки́ням и собесе́днице Ангелом.

Кано́н преподо́бной, гла́с 3.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ды дре́вле, ма́нием Боже́ственным, во еди́но со́нмище совокупи́вый, и раздели́вый мо́ре Изра́ильтеским лю́дем, Се́й Бо́г на́ш, препросла́влен е́сть, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Да́ждь ми́, Го́споди, разуме́ние, да досто́йно воспою́ и просла́влю благоуго́ждшую Ти́ преподо́бную ма́терь, пре́жде бы́вшую вели́кую княги́ню Анну, и возопию́ Тебе́, Христу́ моему́, я́ко препросла́влен еси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

О тебе́, блаже́нная ма́ти Анно, хощу́ ны́не язы́к подви́гнути и сло́во простре́ти: споспе́шествуй ми́, недосто́йному, моли́твами твои́ми, да досто́йно восхвалю́ тя́ и воспою́ Го́сподеви моему́, я́ко просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со млады́х ногте́й твои́х стра́х Бо́жий име́ла еси́ в се́рдце твое́м, блаже́нная, его́же до конца́ содержа́ла еси́, укрепля́ема Боже́ственною благода́тию, те́м и ду́шу твою́ спасла́ еси́, вы́ну пою́щи Христу́, я́ко просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тобо́ю, Пречи́стая Влады́чице, от все́х родо́в предъизбра́нная Де́во, ве́сь ми́р обнови́ся, и ве́сь ро́д челове́ческий от ле́сти диа́вольския свободи́ся, и вопие́т ко Христу́, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Непло́дная душе́ и безча́дная, стяжи́ пло́д благосла́вный, веселя́щися, возопи́й: утверди́хся Тобо́ю, Бо́же, не́сть свя́т, не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Око душе́вное чи́сто и здра́во име́ла еси́ от ю́ности твоея́, блаже́нная, и́мже всегда́ зре́ла еси́ к го́рнему селе́нию, его́же и дости́гла еси́, и ны́не Христу́ воспева́еши: не́сть свя́т и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Из благочести́ваго ко́рене произрасла́ еси́, блаже́нная, и, во вся́ дни́ жития́ твоего́ с супру́гом твои́м чи́сто и непоро́чно пребыва́ющи, вопия́ла еси́ ко Христу́: не́сть свя́т и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ничто́же пред Бо́гом вя́щше е́сть добро́ты душе́вныя. Ты́ же, преподо́бная ма́ти, соблюла́ еси́ ю́ непреткнове́нно, вопию́щи ко Христу́: не́сть свя́т и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отрокови́це Чи́стая, Ма́ти Го́спода на́шего, помози́ ми, недосто́йному рабу́ Твоему́, воспе́ти уго́дницу Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, преподо́бную ма́терь Анну, и рещи́ ко Христу́: не́сть свя́т и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Седа́лен, гла́с 3:

Воспита́на была́ еси́, блаже́нная, от ро́ждших тя́ в за́поведех Госпо́дних, я́ко лоза́ в красноцвету́щих виногра́дех, те́м тя́ ублажа́ем и святу́ю па́мять твою́ ве́рно почита́ем. Моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Све́та Преве́чнаго, от Отца́ пре́жде ве́к рожде́нное Сло́во Бо́жие, родила́ еси́ на́м, Пресвята́я Влады́чице, Христа́ Бо́га на́шего, Имже вселе́нная от тли́ сме́ртныя свободи́ся, те́м Тя́ непреста́нно с Ни́м пое́м и велича́ем.

Пе́снь 4.

Ирмос: Покры́ла е́сть небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́, из Киво́та бо проше́д святы́ни, Твоея́ Нетле́нныя Ма́тере, в хра́ме Сла́вы Твоея́ яви́лся еси́, я́ко Младе́нец руконоси́мь, и испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Преукраше́на была́ еси́, преподо́бная ма́ти, доброде́тельми твои́ми, я́ко цве́ты благоуха́нными и я́ко ка́мением драгоце́нным. Те́м и угоди́ла еси́ нетле́нному Царю́ и Влады́це все́х, Ему́же и воспе́ла еси́: Го́споди, испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

О, тве́рдое основа́ние ве́ры, о, любы́ к Бо́гу кре́пкая! В же́нстем бо естестве́ му́жески победи́ла еси́ неви́димаго врага́ супоста́та и та́ко угоди́ла еси́ Христу́, вопию́щи: Го́споди, испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христо́в хра́м была́ еси́, преподо́бная ма́ти, твое́ю чистото́ю и целому́дрием и про́чими доброде́тельми, те́мже вмести́ла еси́ в себе́ Свята́го Ду́ха, к Не́муже и возопи́ла еси́: Го́споди, испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вои́стинну все́х тва́рей вы́шши яви́лася еси́, Влады́чице, и кто́ дово́лен по достоя́нию изрещи́ вели́чие Твое́? Простра́ннее бо небе́с яви́ся чре́во Твое́, в не́мже носи́ла еси́ все́ми невмести́маго Бо́га, к Нему́же и мы́ вопие́м: Го́споди, испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Пе́снь 5

Ирмос: Яко ви́де Иса́ия обра́зно на престо́ле превознесе́на Бо́га, от Ангел сла́вы дориноси́ма, о, окая́нный, — вопия́ше, — а́з! прови́дех бо воплоща́ема Бо́га, Све́та Невече́рня, и ми́ром Влады́чествующа.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Аще и во благоде́нствии пребыва́ла еси́, блаже́нная ма́ти, и вся́ко изоби́лие близ себе́ име́ла еси́, ника́коже вдала́ся еси́ на поко́й и весе́лие пи́щное, но, зе́льным трудо́м и воздержа́нием те́ло твое́ удруча́ющи, воспева́ла еси́ Жениха́ твоего́, Христа́, Све́та невече́рня и ми́ром влады́чествующа.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию Христо́вою уязви́вшися, блаже́нная ма́ти, вели́кая княги́не иноки́не Анно, я́ко добропло́дная лоза́ в виногра́де, процвела́ еси́ во гра́де Ка́шине благи́ми твои́ми дея́нии и победи́ла еси́ бесо́вския полки́, воспева́ющи Христа́, Све́та невече́рня и ми́ром влады́чествующа.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Истинным све́том Христо́вым осия́на была́ еси́, ма́ти свята́я, вели́кая княги́не иноки́не Анно, насыща́ющися ве́лия благода́ти и воспева́ющи Его́, Све́та невече́рня и ми́ром влады́чествующа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ у́бо, Чи́стая Ма́ти Госпо́дня, чистото́ю и де́вством все́х превозшла́ еси́, те́мже избра́на была́ еси́ в Бо́жие вмести́лище и родила́ еси́ на́м Христа́ Бо́га на́шего, Све́та невече́рня и ми́ром влады́чествующа.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя́, и исчеза́ет ду́х мо́й; но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу, я́ко Петра́ мя́, Упра́вителю, спаси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Из благочести́ваго ко́рене произрасла́ еси́, преподо́бная ма́ти, вели́кая княги́не иноки́не Анно, благоче́стием же и ве́рою, а́ки цве́т, процвела́ еси́ во твое́м оте́честве, во гра́де Ка́шине, и прешла́ еси́ к го́рнему жи́тельству, вопию́щи ко Христу́: я́ко Петра́, мя́, Упра́вителю, спаси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Вои́стину досто́йна еси́ похвалы́ ве́лия, преподо́бная ма́ти, вели́кая княги́не Анно, я́ко в же́нстем естестве́ му́жескую кре́пость име́ла еси́, и победи́ла еси́ супоста́та диа́вола, и воспева́ла еси́ ко Влады́це Христу́: я́ко Петра́, мя́, Упра́вителю, спаси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ей, вои́стину све́тел и тве́рд у́м име́ла еси́, преподо́бная, вся́ бо кра́сная ми́ра сего́, я́ко уме́ты, вмени́ла еси́, блаже́нная, и ничто́же возмо́же поколеба́ти непоро́чную твою́ ду́шу, внегда́ воспева́ти ти́ Христу́: я́ко Петра́, мя́, Упра́вителю, спаси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ле́стным у́бо змии́ным преступле́нием низпадо́хом, но с Сы́ном Твои́м, Иису́сом Христо́м, Бо́гом на́шим, совоста́хом, Ма́ти Госпо́дня, Его́же родила́ еси́ на́м, Све́т, и Живо́т, и Воскресе́ние.

Конда́к, гла́с 4.

Яко пресве́тлая звезда́, яви́лася еси́ в Росси́йстей земли́, во гра́де Ка́шине, преподо́бная ма́ти Анно, во все́х благочести́вых и ве́рных жена́х, а́ки кри́н, процвела́ еси́ чи́стым и непоро́чным твои́м житие́м, во иноки́нях же соверше́нными твои́ми труды́ и по́двиги, и возшла́ еси́ к вы́шнему гра́ду, ра́дующися и веселя́щися, я́ко до́бре соверши́вши твое́ тече́ние, и ны́не честны́я твоя́ мо́щи, а́ки би́серие драго́е, яви́шася, на исцеле́ние все́м, приходя́щим с ве́рою. Те́м и вопие́м ти́: ра́дуйся, всекра́сная душе́ю, и моли́ Христа́ Бо́га о спасе́нии ду́ш на́ших.

Икос:

Прииди́те, вси́ благове́рнии лю́дие, воспои́м и просла́вим преподо́бную вели́кую княги́ню иноки́ню Анну, и та́ко к не́й возопии́м: ра́дуйся, ма́ти свята́я, великоимени́тая княги́не иноки́не Анно, я́ко от ю́ности твоея́ возлюби́ла еси́ Христа́ и по за́поведем Его́ ше́ствовала еси́; ра́дуйся, я́ко зе́льным твои́м воздержа́нием те́ло твое́ удручи́ла еси́; ра́дуйся, я́ко сподо́билася еси́ от Бо́га да́ра чудотворе́ний; ра́дуйся, я́ко озари́ Бо́г се́рдце твое́, во е́же восхоте́ти облещи́ся во и́ноческое одея́ние и после́довати Христу́; ра́дуйся, ни́щим пита́тельнице и си́рым засту́пнице; ра́дуйся, все́м росси́йским жена́м похвало́ и утвержде́ние; ра́дуйся, всему́ Росси́йскому ца́рству тве́рдое удобре́ние; ра́дуйся, я́ко вме́сто земна́го ца́рства небе́сное обрела́ еси́; ра́дуйся, я́ко по сме́рти твое́й те́ло твое́ в не́дрех земли́ не подве́ржеся тле́нию; ра́дуйся, я́ко предстои́ши с ли́ки святы́х и преподо́бных же́н невече́рнему Све́ту и мо́лишися о спасе́нии ду́ш на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмос: Якоже дре́вле благочести́выя три́ о́троки ороси́л еси́ в пла́мени халде́йстем, све́тлым Божества́ огне́м и на́с озари́, благослове́н еси́, взыва́ющия, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Истинно ве́лие чу́до яви́ся во гра́де Ка́шине, я́ко честны́я твоя́ мо́щи мно́га ле́та земле́ю покрове́ны бы́ша, ны́не же Бо́жиею благода́тию яви́шася верху́ земли́ на исцеле́ние все́м, приходя́щим с ве́рою и вопию́щим: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Ка́ко возмо́жем не диви́тися тебе́, блаже́нная ма́ти? Пребыла́ бо еси́, а́ки свеща́ светя́щи, посреде́ росси́йских же́н чу́дным твои́м житие́м, вы́ну воспева́ющи: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Утвержде́на была́ еси́, ма́ти преподо́бная, а́ки адама́нт кре́пкий, доброде́тельми твои́ми и, я́ко неве́ста, укра́шена была́ еси́ мони́сты златы́ми — де́лы твои́ми благи́ми, воспева́ющи Христу́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Юницу Тя́ нескве́рную, Де́ву и Богоро́дицу, издале́ча проро́цы имены́ разли́чными нареко́ша: и́н бо Тя́ го́ру мы́сленну нарече́, други́й же — Роди́тельницу Бо́жию, о́в же — руно́, о́в же — свяще́нную две́рь. Те́мже и мы́ вси́ досто́йно Тя́ пое́м и славосло́вим во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: Служи́ти Живо́му Бо́гу в Вавило́не о́троцы претерпе́вше, о мусики́йских орга́нех неради́ша и, посреде́ пла́мене стоя́ще, боголе́пную пе́снь воспева́ху, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Ка́ко изглаго́лю вели́чие Бо́жие на тебе́, преподо́бная ма́ти Анно, я́вльшееся? Яко по толи́цех ле́тех обрето́шася мо́щи твоя́ нетле́нны, на удивле́ние все́м челове́ком, пою́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Ничто́же е́сть дража́йше пред Бо́гом доброде́тельныя души́, ея́же ве́сь ми́р недосто́ин. Те́мже и ты́, преподо́бная ма́ти Анно, па́че всего́ прилежа́ла еси́ о сицеве́й безсме́ртней ве́щи, пою́щи: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко свещу́ све́тлу, угото́вала еси́ кро́ткую ду́шу твою́, преподо́бная ма́ти Анно, те́мже по сме́рти твое́й мно́га исцеле́ния неду́жным излия́шася от честны́х моще́й твои́х. Сего́ ра́ди мы́ вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Го́спода моего́ и Бо́га Ро́ждшая, Ма́ти Безневе́стная, дерзнове́ние иму́щи к Нему́, заступи́ и сохрани́ мя Твои́м хода́тайством, я́ко да воспою́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Сла́дкою Пречи́стаго Твоего́ Рождества́ стрело́ю уязвле́ни, Чи́стая, Твое́й достожела́нней добро́те дивя́щеся, пе́сньми Ангельскими досто́йно Тя́ я́ко Ма́терь Бо́жию велича́ем.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Имиже ве́сть судьба́ми прославля́ет Госпо́дь святы́я Своя́, и́хже имена́ напи́сана су́ть на небеси́ в кни́гах живо́тных, То́йже и тя́ просла́ви Свои́м милосе́рдием, преподо́бная ма́ти Анно. Те́м тя́ пое́м и велича́ем.

Припев: Преподо́бная ма́ти Анно, моли́ Бо́га о нас.

Ны́не с ли́ки Ангельскими на небесе́х предстои́ши Влады́це все́х, преподо́бная ма́ти Анно, моля́щи о гра́де твое́м и о чту́щих ве́рою святу́ю па́мять твою́, неду́гующим же подаю́щи исцеле́ние от честны́х моще́й твои́х. Те́м тя́ пое́м и велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Юна еще́ во́зрастом бы́вши, преподо́бная ма́ти Анно, те́сным и приско́рбным путе́м ше́ствовала еси́, вся́кия сла́дости, я́ко го́рести, отвраща́ющися, ны́не же дости́гла еси́ неизрече́нныя ра́дости. Те́м тя́ пое́м и велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ааро́нов же́зл прозябе́й, Влады́чице, пре́жде непло́ден бы́в, по́слежде цве́т и пло́д испусти́; та́кожде и Ты́, Пресвята́я Де́во, безму́жно родила́ еси́ Христа́ Бо́га на́шего. Те́м Тя́ пое́м и велича́ем.

Свети́лен:

Стра́хом Бо́жиим огражде́на была́ еси́, преподо́бная, и, ника́коже убоя́вшися де́монских си́л, отшла́ еси́ ко Трисия́нному Вели́кому Све́ту и ны́не пребыва́еши в неизре́ченней све́тлости со все́ми святы́ми. Те́м тя́ мо́лим: моли́ся о на́с, творя́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Све́та Преве́чнаго родила́ еси́ на́м, Христа́ Бо́га на́шего, Пречи́стая Де́во, изба́вльшаго ве́сь ми́р от ле́сти диа́вола. Те́мже мо́лим Тя́: не преста́й моля́щи, да пода́ст на́м ми́лость Свою́ в де́нь су́дный.

Молитва благоверной княгине Анне Кашинской

О, преподобная и преблаженная мати Анно! Смиренно припадающе к честным мощем твоим, молимся со слезами прилежно: не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу. О, преблаженная великая княгине Анно! Не забуди присещати чад твоих, аще бо телом и преставилася еси от нас, но и по смерти жива пребывавши и не отступавши от нас духом, сохраняющи нас от стрел вражиих, всякия прелести бесовския и козней диавольских. Молитвеннице наша усердная! Не престай молящися за ны ко Христу, Богу нашему, аще бо мощей твоих рака пред очима нашима выну видима есть, но святая душа твоя, со Ангельскими воинствы у Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. К тебе убо припадаем, тебе молимся, тебе мили ся деем: молися, преблаженная Анно, Всемилостивому Богу нашему о спасении душ наших, еже испросити нам время на покаяние и невозбранно прейти от земли на Небо, мытарств горьких и вечныя муки избавитися и Небесному Царствию наследником быти со всеми преподобными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже слава, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

благоверной великой княгини инокини Анны, Кашинския