Шрифт

24 июня.

Канон первый на перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского

на перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Боже́ственною свы́ше благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ те́мже источа́еши ми́рови благоуха́ние,/ и́же с ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Ефре́ме преподо́бне./ Тем вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти чудесе́м благода́ть,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кано́н, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Помо́щник и Покрови́тель/ бы́сть мне во спасе́ние,/ Сей мой Бог,/ и просла́влю Его́,/ Бог отца́ моего́,/ и вознесу́ Его́,/ сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Бо́же, Спа́се мой,/ отве́рзи ми устне́ и язы́к мой уясни́,/ я́ко да воспою́ па́мять преподо́бнаго Твоего́,/ его́же на земли́ удиви́л еси́ славосло́вити Тя,/ сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Па́мять твоя́, преподо́бне, пребыва́ет в род и род,/ сию́ почита́юще и Боже́ственныя твоея́ сла́вы насыща́ющеся,/ досто́йно Бо́жия дарова́ния, де́тели, тебе́ воздае́м,/ Го́сподеви пою́ще, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

К Боже́ственней ра́це твое́й, веселя́щеся, приближа́емся/ и хва́лим Боже́ственный твой зрак, и́же в Вы́шних поко́ищех пребыва́ет,/ Го́сподеви пою́ще, сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Окова́нных Свободи́теля, Богоро́дице,/ и те́мных Просвети́теля чре́во Твое́ пресвято́е вмести́,/ Его́же рождество́м и́дольския льсти́ свобо́ждшеся,/ и и́стинную Тя навыко́хом воспева́ти Бо́жию Ма́терь.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́, Го́споди,/ на ка́мени за́поведей Твои́х/ подви́гшееся се́рдце мое́,/ я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Па́мять твоя́ пребыва́ет в век ве́ка, свя́те,/ кре́пость се́рдца твоего́, в род и род,/ ти уподобля́ющеся и Боже́ственныя твоея́ сла́вы насыща́ющеся,/ досто́йно тя воспева́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Вод от исто́чника ева́нгельскаго пив досто́йно,/ от чре́ва ны́не ре́ки чуде́с источа́еши/ и напая́еши ве́рою притека́ющия ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кре́пкую с высоты́ по́мощь и просвеще́ние посли́ ра́зума,/ я́ко ра́вно тя А́нгелом похва́лим, преподо́бне Ефре́ме,/ ты бо исто́чник чудесе́м бы́сть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свет Боже́ственный из чре́ва Твоего́ возсия́, ве́рныя благоуха́я,/ Сего́ благово́ния получи́вше,/ омраче́ния свободи́хомся Тобо́ю, Богоро́дице Пречи́стая.

Седа́лен, гла́с 4:

Приспе́ пра́здник све́тлаго твоего́ торжества́, блаже́нне Ефре́ме,/ просвеща́я всех, пра́зднующих па́мять твою́, све́тло./ Блиста́нием Боже́ственнаго све́та, преподо́бне о́тче, при́сно озаря́емь,/ ве́сь светови́ден был еси́,/ мно́гими укра́шен от Бо́га дарова́ньми,/ во оби́тели дости́гл еси́ Небе́сныя,/ в ни́хже мо́лишися о и́же ве́рою пою́щих тя/ и Христа́ непреста́нно сла́вящих.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

И́же на Престо́ле херуви́мстем седя́й, в не́дрех О́тчих водворя́емь,/ я́ко на престо́ле святе́м Свое́м, седи́т, Влады́чице, в не́дрех Твои́х./ Бог бо вои́стинну воцари́ся над все́ми язы́ки,/ и разу́мно пое́м Ему́,/ Его́же моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся,/ я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися/ и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше:/ услы́шах слух Твой и убоя́хся;/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Чудеса́, и́хже Влады́кою сподо́блен бы́сть, преподо́бне, зря́ще,/ приходя́щии к ра́це твое́й, духо́вный сла́дости насыща́емся,/ предста́теля тя иму́ще ко Влады́це,/ и свобо́ду прича́стия Боже́ственнаго улучи́ти мо́лимся, пою́ще:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Восприи́м житие́, и́же на Небесе́х пребыва́ние,/ со А́нгелы лику́еши,/ я́ко, оста́вив зе́млю и оте́чество свое́,/ пресели́лся еси́ та́мо су́щему пребыва́нию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Облиста́л еси́, я́ко невече́рнее со́лнце,/ град Торже́к просвеща́я, преподо́бне Ефре́ме,/ тьмы́ изба́ви страсте́й, и́же на нас наве́туемых,/ возста́ви от враг непреткнове́нным бы́ти,/ тем пое́м твою́ святу́ю па́мять.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чре́во деви́ческое но́сит Своего́ Созда́теля,/ еде́мская две́рь отверза́ется,/ а́бие ве́рных со́нми дерзнове́нно вхо́дят,/ и́стинную Богоро́дицу ве́рно восхваля́ют, Рожде́нному от Нея́ зову́ще:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Пе́снь 5

Ирмос: Мир мног лю́бящим Тя, Христе́,/ и но́щь просвеще́ния в пи́щи слове́с Твои́х,/ сего́ ра́ди, от но́щи у́тренююще,/ про́сим ми́лости от Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Пра́зднующим све́тло честну́ю па́мять твою́, преподо́бне Ефре́ме,/ и чту́щим честны́я мо́щи твоя́,/ мир испроси́, усо́бныя же ра́ти укроти́, мо́лимтися, преподо́бне,/ боле́зни на́ша уврачу́й моли́твами твои́ми.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Мо́лниями чуде́с твои́х, преподо́бне всебога́те Ефре́ме,/ це́рковь твою́ озари́, град Торже́к и лю́ди бо в нем осия́й,/ пра́зднующия любо́вию па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преблаже́нне преподо́бне Ефре́ме, моли́ся приле́жно,/ отгна́ти от оби́тели сей належа́щую ско́рбь на́шу и премину́ти,/ и грехо́м проще́ние испроси́, и язы́ческое преще́ние и о́блак разгна́ти,/ да тя, преподо́бне, велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пра́дедняя кля́тва разреши́ся/ и прама́терняя боле́знь исцели́ся, Пречи́стая, чре́ва Твоего́ рождество́м,/ без се́мене бо заче́нши Сло́во, родила́ еси́,/ Ему́же приле́жно моли́ся спасти́ся нам.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м/ к Ще́дрому Бо́гу,/ и услы́ша мя/ от а́да преиспо́дняго,/ и возведе́/ от тли живо́т мой.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Честна́я твоя́ ра́ка, преподо́бне,/ возжже́нием свещи́ в Торже́к собира́ющихся просвеща́ет:/ гряди́те, вои́стинну просвеща́емся, ве́рнии.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Гра́ду наше́ствие тече́т,/ провосхища́я прири́нувших на честну́ю твою́ па́мять, преподо́бне,/ по гла́су Ева́нгелия, я́коже рече́ Госпо́дь:/ прииди́те ко Мне, вси тружда́ющиися и обремене́ннии,/ я́ко кро́ток е́смь и смире́н се́рдцем,/ и обря́щете поко́й душа́м ва́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́коже неистекомый исто́чник, источа́еши исцеле́ний ре́ки от честны́я своея́ ра́ки,/ подае́ши врачева́ние страсте́м неисце́льным,/ слепы́м дае́ши свет, и глухи́м слы́шание,/ и хромы́м хожде́ние, разсла́бленным здра́вие/ и всем благода́ть излива́еши, я́ко ми́ро на главе́, сходя́щее на браду́ Ааро́ню,/ ра́дости же свещу́ возжига́я у цельбоно́снаго гро́ба своего́, о́тче Ефре́ме.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Искони́ проро́чествия о Тебе́ прореко́шася,/ ны́не же на Тебе́ испо́лнися, Пречи́стая:/ ов бо Тя руно́ пронарече́, на него́ сни́де Сло́во Бо́жие,/ ны́не же Ты Де́вою род́и Го́спода.

Конда́к, гла́с 8:

Светоза́рную лучу́ похва́лим, преподо́бне,/ твою́ честну́ю ра́ку,/ многосве́тлою свеще́ю просвеща́ет бо Госпо́дь це́рковь твою́ от цельбоно́снаго гро́ба твоего́/ и озаря́ет омраче́нная на́ша се́рдца./ Я́коже со́лнце незаходи́мое, о́тче,/ подо́бие о́браза твоего́ возсия́ нам,/ и град Торже́к тобо́ю благода́ть прие́млет,/ обогаща́ющу ти всех нас добро́тою чуде́с,/ соде́янием благода́ти пою́щих ти: аллилу́ия.

Икос:

Пе́сньми похва́лим преподо́бнаго Ефре́ма,/ и с благоче́стием притеце́м к ра́це моще́й его́,/ и почерпа́ем дарова́ния я́ко от исто́чника исцеле́ния,/ и ра́достию возвесели́мся, усе́рдно обстоя́ще,/ светоно́сными пе́сньми просла́вим, глаго́люще:/ ра́дуйся, я́ко, Бо́гом наставля́емь, в сие́ ме́сто дости́гл еси́;/ ра́дуйся, я́ко пречестны́й храм страстоте́рпцем воздви́гл еси́,/ в не́мже тобо́ю Бог прославля́ется;/ ра́дуйся, я́ко оби́тель свою́ просвеща́еши чудесы́ свои́ми и учени́к мно́жества собра́л еси́;/ ра́дуйся, и́ноком смире́нию высото́;/ ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый;/ ра́дуйся, гра́ду Торжку́ утвержде́ние и оби́тели сей похвало́;/ ра́дуйся, облиста́в на гора́х, я́ко со́лнце;/ ра́дуйся, гра́ды и се́ла просвеща́я чудесы́;/ ра́дуйся, страны́ озаря́я добро́тами;/ ра́дуйся, гра́ду на́шему тве́рдое основа́ние;/ ра́дуйся, стране́ на́шей побе́дный ве́нче;/ ра́дуйся, свети́ло пресве́тлое, о́тче преподо́бне Ефре́ме.

Пе́снь 7.

Ирмос: Неизрече́нное чу́до:/ в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене/ во Гро́бе мертв, бездыха́нен полага́ется/ во спасе́ние нас, пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же,/ благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Благода́тию Бо́жиею нетле́нны сохранены́ бы́ша честны́я мо́щи твоя́, преподо́бне Ефре́ме,/ разли́чная исцеле́ния источа́ют ве́рою чту́щим па́мять твою́./ Те́мже вопие́м, ве́рнии:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Призыва́ющих и́мя твое́ во вся́ком ме́сте, преподо́бне,/ изба́ви от вся́каго зла и лю́тых нахожде́ний,/ да не одоле́ет нас сме́рть лю́тая, вопию́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Манове́нием Боже́ственным исцеле́ния подаю́т разли́чная мо́щи твоя́, преподо́бне,/ соде́йствует бо Дух Святы́й косте́м твои́м,/ исцеля́я во стра́се Бо́жий пою́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Две́рь Тя затворе́нную нарече́ проро́к, Чи́стая,/ е́юже никто́же про́йде, то́кмо Бог Еди́н,/ отверза́ющий еде́мския вхо́ды ве́рно сла́вящим Тя.

Пе́снь 8.

Ирмос: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/ и, совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную воспева́ху пе́снь:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Све́том Боже́ственным и благоуха́нием цвету́щи,/ свяще́нная па́мять твоя́, преподо́бне Ефре́ме,/ просвеща́ет ве́рных, созыва́ющи вопи́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Жела́емыя сы́тости Боже́ственная твоя́ ча́да напо́лнишася, прося́ще,/ благоукраше́нною твое́ю па́мятию прохлажда́еми,/ и, веселя́щеся, ве́рно пою́т пресла́вную па́мять твою́, преподо́бне, взыва́юще:/ Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Весе́лие приснотеку́щее твоя́ ра́ка то́чит, о́тче Ефре́ме сла́вне,/ приходя́щих очища́ет скве́рны плотски́я, вку́пе и душе́вныя,/ благода́тию всех Царя́ и Бо́га на́шего, пою́щих:/ Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неоску́дныя пото́ки милосе́рдия источа́ющи/ призыва́ющим Тя, Влады́чице, и пе́сньми хва́лящим Тя, Пречи́стая,/ не оста́ви моля́щихся, Ца́рствию Сы́на Твоего́ сподо́би пою́щих:/ Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Стра́нствия Влады́чня/ и Безсме́ртныя Трапе́зы/ на Го́рнем ме́сте высо́кими умы́,/ ве́рнии, прииди́те, наслади́мся,/ возше́дша Сло́ва,/ от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Све́тлое торжество́, се па́мять свяще́нна,/ се благода́ть соше́дшимся ве́рно, оби́льно целова́ние точа́щим,/ присту́пим, ве́рнии, источа́ет бо нам всечестна́я ра́ка блаже́ннаго Ефре́ма/ просвеще́ние приснотеку́щее безсме́ртия.

Припев: Преподо́бне о́тче Ефре́ме моли́ Бо́га о нас.

Вои́стинну ты, преподо́бне, богоизбра́н на прославле́ние святы́м страстоте́рпцем,/ це́рковь бо воздви́гл еси́ Бори́са и Гле́ба,/ в не́йже ты, блаже́нне, непреста́нно Бо́га сла́виши/ и по успе́нии свое́м чуде́с све́тлостию просвеща́еши у ра́ки моще́й твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чудеса́ твори́ши мно́зи вои́стинну, преподо́бне, от цельбоно́снаго гро́ба твоего́/ и исцеле́ния безчи́сленная незави́стно подава́еши/ с те́плою ве́рою притека́ющим к честне́й ра́це твое́й,/ Ефре́ме преблаже́нне, соблюди́ град Торже́к и святу́ю оби́тель сию́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дре́вним преступле́нием введе́ в па́губу пра́баба естества́ земна́го,/ рождества́ Твоего́ прижи́тием, Пречи́стая, па́ки Бо́гу примири́хомся,/ Его́же сла́вяще, Тебе́, Де́во, велича́ем.

Свети́лен.

Весели́теся, вси земни́и ро́ди, ра́дуйся, гра́де Торже́к,/ лику́йте, и́нок мно́жества, прииди́те, празднолю́бцы,/ я́ко да наслади́мся ны́нешняго торжества́,/ пе́сньми и хвала́ми почти́м ди́внаго и сла́внаго в чудесе́х преподо́бнаго Ефре́ма/ и любо́вно соверши́м па́мять его́, прося́ще:/ блаже́нне, помяни́ нас, хва́лящих твою́ па́мять.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Ра́дуйся, ве́рным похвало́;/ ра́дуйся, преподо́бным утвержде́ние./ Ра́дуйся, пра́ведным сла́во;/ ра́дуйся, све́те су́щим во тьме́./ Ра́дуйся, хра́ме пресвяты́й;/ ра́дуйся, Бо́жий раю́./ Ра́дуйся, кля́твы разреше́ние, Благослове́нная Мари́е.

Молитва

О священная главо, великий и предивный чудотворче, отче наш Ефреме! К тебе скорому помощнику и усердному о нас молитвеннику смиренно прибегаем, и молитвенно просим тя: нас скорбных и обремененных грехи многими, не остави помощию твоею и заступлением благодатным. Не забуди нас чад твоих, отче священнейший, но поминай нас присно в небесных богоприятных молитвах твоих у престола Пресвятыя Троицы, идеже со ангелы и всеми святыми предстоиши, и зриши вся нашя нужды и беды, яко обуреваемся страстьми и не имамы дерзновения ко Творцу, просити Его о помиловании и спасении. Темже тебе предлагаем яко умилостивителя пред Господом, и тобою уповаем милость Божию и прощение грехов наших от Вседержителя получити, и спасение вечное унаследовати, да славим и поем величие, и благодать и человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, и твое отеческое заступление, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

на перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского