Шрифт

23 июня.

Канон Святому святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому

святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 8:

Наста́вниче благоче́стия,/ сиро́тствующих пита́телю,/ скорбя́щих уте́шителю, неду́гующих врачу́ безме́здный,/ душе́ю стра́ждущих ско́рый помо́щниче,/ те́плый моли́твенниче о всех ко Го́споду,/ святи́телю о́тче Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, глас 1.

Песнь 1

Ирмос: Пе́снь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Сло́ве Бо́жий,/ помози́ ми досто́йно воспе́ти чудотво́рца Сиби́рскаго, святи́теля Иоа́нна,/ моя́ прегреше́ния презира́я и подава́я му́дрость се́рдцу и усто́м мои́м.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Был еси́, святи́телю Иоа́нне, ю́ноша благочести́в,/ роди́телем утеше́ние, кни́жному уче́нию приле́жен,/ умудря́я ра́зум свой высо́кими позна́нии/ и к Го́сподеви всем се́рдцем прилепля́яся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глубо́кия ве́ры прича́стник был еси́, преподо́бне,/ егда́, обуча́я ю́ношей,/ стремле́ние ко Го́споду в сердца́х их му́дро пробужда́л еси́,/ наставля́я их вся обраща́ти во сла́ву Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Де́во,/ со святи́телем Тобо́льским Иоа́нном/ моли́ся к Сы́ну Твоему́, Го́споду на́шему Иису́су Христу́,/ да пода́ст нам оставле́ние прегреше́ний на́ших и от вся́ких бед спасе́т.

Песнь 3

Ирмос: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии,/ сей бы́сть во главу́ у́гла:/ Той е́сть Ка́мень,/ на не́мже утверди́ Це́рковь Христо́с,/ ю́же от язы́к искупи́.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Ки́ево-Пече́рская Ла́вра всеце́ло плени́ тя, святи́телю Иоа́нне,/ и в се́рдце твое́м возгоре́ся о́гнь:/ мир и я́же в ми́ре оста́вити/ и во и́ночестем зва́нии Бо́гу послужи́ти.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Умудри́л еси́, святи́телю Бо́жий, ра́зум твой веле́нием сло́ва Бо́жия/ и, в зва́нии иеромона́ха быв,/ яви́л еси́ вели́кия тала́нты в пропове́дании сло́ва Бо́жия/ и наро́дную любо́вь стяжа́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бра́тию Ла́вры умиля́л еси́, святи́телю,/ егда́ в пути́ и́ноческаго жития́ своего́/ все́ю душе́ю предава́лся еси́ уси́ленным моли́твенным по́двигом,/ усе́рдному и постоя́нному посеще́нию служб церко́вных/ и воздава́л еси́ сла́ву Бо́гу,/ та́ко о тебе́ благоволи́вшему.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Ма́ти Бо́жия!/ Твои́ми всеси́льными мольба́ми соде́лай нас подража́тели жития́ святи́теля Иоа́нна,/ да и на́шим житие́м сла́вится Бог,/ в Тро́ице Святе́й почива́яй.

Седа́лен, глас 6:

Дне́сь све́тло красу́ется сла́вный град Тобо́льск,/ и вси сы́ны Це́ркве страны́ Сиби́рския ра́дуются,/ прославля́я де́нь блаже́нныя кончи́ны святи́теля Иоа́нна,/ и ре́вностию ко спасе́нию просвеща́ются,/ зря́ще нетле́нием просла́вленныя мо́щи его́, и ко Го́споду взыва́ют:/ моли́твами уго́дника Твоего́, Го́споди,/ спаси́ ду́ши на́ша.

Песнь 4

Ирмос: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

До́бре подвиза́лся еси́, святи́телю, во святе́й Ла́вре,/ моли́твенное уедине́ние соде́ла тя избра́нным сосу́дом благода́ти Боже́ственныя,/ и, позна́в твое́ чи́стое в мона́шестве житие́,/ святи́тель Черни́говский Феодо́сии призва́ тя в Черни́гов,/ и в сан архимандри́та возво́дит,/ и Еле́цкую оби́тель во управле́ние тебе́ поручи́.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

С любо́вию и до́брым послуша́нием рабо́тал еси́, святи́телю Иоа́нне, святи́телю Феодо́сию,/ по блаже́нней же кончи́не его́/ наро́дом правосла́вным избра́н был еси́ прее́мником его́ святи́тельскаго служе́ния/ и Святе́йшим Патриа́рхом Адриа́ном рукополо́жен был еси́ в архиепи́скопа Черни́говскаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко свети́льник све́тлый, на высоте́ архиере́йскаго престо́ла поста́вленный,/ ты, святи́телю, свои́ми вели́кими доброде́тельми сниска́л еси́ вели́кую любо́вь па́ствы твоея́./ Дай и нам, гре́шным, моли́твами твои́ми свет Христо́в жи́знию свое́ю явля́ти/ и бы́ти о́бразом для всех, спасе́ния и́щущих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моли́, Пречи́стая, Бо́га, без се́мене от Тебе́ ро́ждшагося,/ да упра́вим житие́ свое́ ко благоугожде́нию Го́споду/ и в любви́ к бра́тиям на́шим.

Пе́снь 5

Ирмос: Твой мир да́ждь нам,/ Сы́не Бо́жий:/ ина́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем./ И́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

С вели́кою печа́лию Черни́говския духо́вныя де́ти твоя́/ провожда́ху тя, святи́телю, в град Тобо́льск,/ но оби́тели Тобо́льска ра́достно срето́ша тебе́,/ я́ко ве́стника ми́ра и учи́теля благоче́стия./ Ны́не же вся Сиби́рь благогове́йно соверша́ет па́мять твою́ и мо́лится тебе́,/ да огради́ши ми́ром всю зе́млю сию́/ и в Ца́рствие Бо́жие введе́ши моля́щихся тебе́.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Святи́телю Христо́в!/ ве́сь досу́г свой ты посвяща́л еси́ составле́нию книг душеполе́зных,/ и ча́да твоя́ духо́вная, пита́яся и́ми,/ о мирско́м попече́ние оставля́ху/ и устремля́хуся к получе́нию ве́чнаго блаже́нства.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кто мо́жет изобрази́ти твое́, святи́телю бла́гостный, нищелю́бие,/ твоя́ та́йныя посеще́ния обита́лищ бе́дных,/ твоя́ бесе́ды с заключе́нными?/ Научи́ и нас не для себе́ жи́ти,/ но и о бе́дных помышля́ти и стра́ждущих посеща́ти,/ да получи́м благослове́ние от Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Святи́тель Иоа́нн святу́ю ико́ну Богома́тере, сия́ющую чудесы́,/ дарова́ гра́ду Тобо́льску,/ да ве́рнии лю́дие прославля́ют чу́дное заступле́ние Богома́тере/ и моли́твы своего́ святи́теля.

Песнь 6

Ирмос: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Благовествова́ние твое́ и́стин Ева́нгельских,/ благогове́йное соверше́ние Богослуже́ний,/ кро́тость и смире́ние/ стяжа́ша тебе́ не́жную и святу́ю любо́вь наро́дную:/ помина́й и нас, гре́шных, у Престо́ла Царя́ Сла́вы/ и да́ждь нам не о вре́меннем пещи́ся,/ но о приобре́тении благ Ца́рствия Небе́снаго.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Вдовы́, и сироты́, и вси бе́днии обита́тели Тобо́льска/ вои́стинну ви́деша в тебе́ отца́ своего́/ и, получа́юще от Тебе́ по́мощь, прославля́ху Го́спода,/ еди́наго милосе́рдия Учи́теля.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты, святи́телю, наипа́че де́лом и все́ю свое́ю жи́знию/ учи́л еси́ всех жи́ти по Христо́ву Ева́нгелию./ Твои́ми моли́твами соде́лай и нас неле́ностными испо́лнительми Ева́нгельских за́поведей,/ да с тобо́ю сподо́бимся во ве́ки в ра́йских оби́телех прославля́ти на́шего Спаси́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Усе́рдная Моли́твеннице на́ша,/ при́зри на на́ша стена́ния,/ боле́зни на́ша исцели́,/ грехо́в бре́мя разреши́,/ любо́вь к Бо́гу и бра́тиям в се́рдца на́ша всади́,/ да, изба́вльшеся от злых, просла́вим Тебе́,/ Вино́вницу на́шего спасе́ния.

Конда́к, глас 2:

Яви́лся еси́ во тьме́ неве́дения пребыва́ющим просвети́тель,/ вдов и сиро́т уте́шитель,/ ди́вный врач немощству́ющих,/ младе́нцев и отроко́в наста́вник,/ роди́телем же пресве́тлое ра́дование,/ святи́телю о́тче Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га пода́ти стране́ на́шей в ве́ре утвержде́ние,/ во́инству на́шему на враги́ побе́ду и одоле́ние,/ лю́дем же свои́м ве́лию ми́лость.

И́кос:

Блаже́нна кончи́на твоя́, святи́телю:/ по Боже́ственней Литурги́и пита́я дру́ги своя́, с ни́миже труди́лся еси́, и ни́щих,/ ты сам трапе́зы не вкуша́л еси́,/ но по о́бразу Спаси́теля, был еси́ я́ко служа́й:/ кро́тко бесе́довал еси́ со свои́ми детьми́ духо́вными,/ к ве́черу же, удали́вшися в свою́ моли́твенную ке́ллию,/ в моли́тве излива́л еси́ ду́шу свою́ пред Го́сподем и Пречи́стою Богоро́дицею/ и коленопреклоне́нно пре́дал ду́шу свою́ Го́споду./ Сего́ ра́ди мы вси со умиле́нием взыва́ем ти:/ о вели́кий святи́телю!/ умоли́ Го́спода и нам пода́ти кончи́ну непосты́дную/ и всем, живу́щим в ми́ре, ве́ры укрепле́ние,/ в до́брых де́лех утвержде́ние,/ да получи́м от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Песнь 7

Ирмос: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́ стуши́ о́гнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́ными усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Возлюби́л еси́, святи́телю, просвеще́ние духо́вное:/ и в Черни́гове, и во гра́де Тобо́льске усе́рдно обуча́л еси́ бу́дущих па́стырей,/ сам посеща́я шко́лу,/ и учи́л еси́ наста́вников и пито́мцев шко́лы взыва́ти Го́споду:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Кто не восхва́лит па́стырския труды́ твоя́, сиби́рский моли́твенниче,/ кто не восхва́лит твоего́ попече́ния о язы́чницех Тобо́льскаго кра́я,/ кто не удиви́тся твоему́ руково́дству па́стырей Це́ркви в пропове́дании сло́ва Бо́жия/ и в непреста́нней восклица́нии Го́споду:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И при жи́зни твое́й/ стра́ждущии и боля́щии утеше́ние и исцеле́ние от Тебе́ получа́ху,/ по блаже́нней же кончи́не твое́й ко гро́бу твоему́ прибега́ху,/ и благода́тную по́мощь ты, святи́телю, оби́льно источа́л еси́,/ да вси благода́рно воспева́ют, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приклони́ся на́шим мольба́м, Чи́стая Богороди́тельнице,/ моли́твою ми́лостивно подви́гнися к Бо́гу/ и Сего́ ми́лостива сотвори́ нам,/ на Тя, Блага́я, при́сно наде́ющимся и взыва́ющим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Песносло́вцы в пещи́ спа́сшаго де́ти/ и громопла́менную прело́жшаго на ро́су,/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Глас наро́дный – глас Бо́жий по кончи́не твое́й, блаже́нне,/ именова́ше тебе́, святи́телю, ми́лостивым чудотво́рцем/ и Го́споду, дарова́вшему тебе́ благода́ть исцеле́ний, взыва́ше:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

В зно́йное ле́тнее вре́мя сконча́лся еси́, святи́телю Бо́жий,/ и те́ло твое́ до́лгия дни пребы́сть без погребе́ния,/ до́ндеже блаже́нный Филофе́й из миссионе́рскаго стра́нствования не возврати́ся,/ и, ви́дя нетле́нным твое́ те́ло, взыва́ше:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Устремля́хуся ко гро́бу твоему́, святи́телю Иоа́нне,/ вси, душе́ю стра́ждущии и грехи́ обремене́ннии,/ и, твои́м моли́твенным заступле́нием благода́тную от Го́спода по́мощь получи́вше, ра́достно взыва́ху:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О вели́цем дерзнове́нии твое́м пред Бо́гом свиде́тельствоваху ве́рнии/ и, повеству́юще о твое́м мо́щнем предста́тельстве,/ всех уча́ху Спаси́телю восклица́ти:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бе́здна после́дняя обы́де мя безме́рных прегреше́ний/ и во глубину́ низво́дит мене́ лю́таго отча́яния./ Ро́ждшая бе́здну милосе́рдия, ускори́ и спаси́ мя,/ да из глубины́ се́рдца вопию́:/ Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Светоно́сный о́блак,/ в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко до́ждь с небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/ велича́ем вси я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

О святи́телю Иоа́нне,/ моли́ Го́спода и Пречи́стую Его́ Ма́терь/ дарова́ти всем нам си́лу,/ Го́спода от всея́ души́ и всего́ се́рдца люби́ти/ и И́мя Его́ Пречи́стое сла́вити и воспева́ти:/ сла́ва Го́споду, да́вшему святи́телю кре́пость,/ сла́ва Го́споду, чрез святи́теля благода́тно нам помога́ющему.

Припев: Святи́телю о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

О, коли́ка чуде́с твои́х си́ла!/ О, коли́ка назида́тельна жития́ твоего́ све́тлость!/ Ка́ко, земна́я вся оста́вив,/ на Небеси́ несказа́нным блаже́нством наслажда́ешися,/ не забу́ди нас в твои́х святы́х моли́твах,/ ди́вный святи́телю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О вели́кий сиби́рский святи́телю Иоа́нне, митрополи́те Тобо́льский,/ гре́шных на́шу моли́тву приими́/ и оте́чество твое́ в ми́ре сохрани́,/ земна́я бла́га не отыми́ от нас/ и упра́ви пу́ть наш к Ца́рству Небе́сному.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Пресвята́я Де́во!/ При свое́й жи́зни святи́тель Иоа́нн/ усе́рдно своя́ излива́ше моли́твы пред чудотво́рным Твои́м о́бразом,/ ны́не же на Небеси́ созерца́ет сла́ву Твою́/ и слы́шит моли́твы Твоя́ о всем ми́ре./ Со святи́телем Тобо́льским моли́ся, Пренепоро́чная, о стране́ Сиби́рстей/ и упра́ви пу́ть наш к Небе́сному Ца́рствию.

Свети́лен:

Святи́тель Тобо́льский и моли́твенник всея́ страны́ Сиби́рския/ дне́сь Це́рковию прославля́ется, я́ко му́дрый упра́витель церко́вный,/ я́ко милосе́рдия о́браз, я́ко святи́телей украше́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Седмосве́тлый Тя све́щник,/ о́гнь Богоразу́мия нося́щ, Отрокови́це, проро́к дре́вле прови́дя,/ светя́щ во тьме́ неве́дения бе́дствующим,/ те́мже вопие́м Ти, Всенепоро́чная:/ со святи́телем Иоа́нном моли́ся дарова́ти нам свет ра́зума,/ дух прему́дрости и просвеще́ние очесе́м се́рдца на́шего/ к позна́нию Еди́наго Бо́га на́шего.

Моли́тва

О святи́телю Христо́в Иоа́нне, Бо́жию Престо́лу со святы́ми предстоя́й! Ты еси́ оте́ц наш любвеоби́льный и моли́твенник наш те́плый. Умоли́ Го́спода Бо́га, да пода́ст нам коего́ждо потре́бно поле́зная: скорбя́щим утеше́ние, немощны́м здра́вие, заблу́ждшия да наста́вит и обрати́т на пу́ть покая́ния, ра́спри и раздо́ры умири́т, неве́дущия Христа́ лю́ди на пу́ть спасе́ния да обрати́т и всех нас едине́нием ду́ха и любве́ в Еди́ней Святе́й Свое́й Це́ркви соедини́т, да сохрани́т нас от гла́да, гра́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, междоусо́бныя бра́ни и напра́сныя сме́рти, наипа́че же от искуше́ний, облежа́щих нас в жи́зни сей, да да́рует нам ми́рное пожи́ти зде житие́ и ве́ру свою́ Правосла́вную невреди́му соблюсти́. О святы́й уго́дниче Христо́в, архипа́стырю, предо́брый, моли́твенниче наш неусы́пный! От ю́ности всего́ себе́ Бо́гу посвяти́в, равноа́нгельное житие́ стяжа́л еси́, испо́лнен бе ра́дости духо́вныя, я́же озаря́ше све́тлость ли́ка твоего́ и се́рдца ве́рных утеша́ше, пои́стине бе свети́льник горя́й и светя́й, святоле́пно пожи́в, от Го́спода сподо́блен бе да́ра прозре́ния, вре́мя кончи́ны своея́ предуве́да, моля́ся пред о́бразом Пречи́стыя Богоро́дицы, коленопреклоне́ние преста́вися; ны́не проси́ Ю о нас, да бу́дет нам Покрови́тельница в сей многотру́дней жи́зни и в час кончи́ны на́шея да умо́лит Всеблага́го Го́спода сподо́битися нам в лице́ благоугоди́вших предста́ти Престо́лу Его́ и восхвали́ти в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому