Шрифт

22 июня.

Канон Святителю Кириллу, архиепископу Александрийскому.

Святителю Кириллу, архиепископу Александрийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Правосла́вия наста́вниче, благоче́стия учи́телю и чистоты́, вселе́нныя свети́льниче, архиере́ов Богодухнове́нное удобре́ние, Кири́лле прему́дре, уче́ньми твои́ми вся́ просвети́л еси́, цевни́це духо́вная, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н свята́го, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

От Бо́га светода́тельну благода́ть, Кири́лле, прие́м и све́тел свети́льник я́влься, слове́сныя облиста́л еси́ на́м лучи́ па́мятию твое́ю, я́ко да досто́йно тя́ воспое́м.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Испо́лнился еси́ светоявле́ния, Кири́лле прему́дре, духо́внаго, я́ко за́поведей Христо́вых храни́тель, от страсте́й очи́щен, Пребоже́ственныя бы́л еси́ вои́стинну Тро́ицы жили́ще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко ре́вности и дерзнове́ния испо́лнен, Кири́лле сла́вне, богобо́рная вся́ нело́жно языковре́дия изобличи́л еси́ злочести́вых ересе́й, по пра́вей ве́ре боря́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́ла еси́ сокруше́ние, Всенепоро́чная, челове́чества, Творца́ ро́ждшая все́х, возве́дшаго ны́, низве́рженныя паде́нием пра́отчим, Богоневе́сто.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Укрепля́емь о Христе́, ко́зни лука́ваго зми́я тве́рдым умо́м, Кири́лле, я́коже тка́ние паучи́нное, расто́ргнул еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Ти́ну страсте́й от души́ оттря́сл еси́, Кири́лле, низло́жь вся́каго по́мысла возноше́ние, на Христа́ превозноша́ющееся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко благополу́чен страда́лец, о́тче, уклони́лся еси́ тве́рдо вся́каго плотска́го сладостра́стия, я́ко тще́тнаго и пакостнотво́рнаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́ну в жена́х Тя́, Благослове́нную, я́ко Бо́жие селе́ние, всеблаголе́пно вси́ ра́достию просла́вим.

Седа́лен, гла́с 3.

Сто́лп и же́ртва Це́ркве Христо́вы, о́тче, бы́в, сию́ непоколеби́му от искуше́ний лука́ваго прему́дро соблю́л еси́: все́ бо Несто́риево злоде́йство разори́л еси́ и Богома́терь Богоро́дицу пропове́дал еси́. Те́мже тя́, соше́дшеся, почита́ем, Кири́лле богоблаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко невозде́ланная, Де́во, лоза́, красне́йший Гро́зд прозябла́ еси́, источа́ющь на́м вино́ спасе́ния, все́х веселя́щее ду́ши же и телеса́. Те́мже, я́ко вину́ Тя́ до́брых блажа́ще при́сно, со Ангелом вопие́м Ти́: ра́дуйся, Благода́тная.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Победи́вша стра́сти душетле́нныя и по́мысл удержа́вша плотски́й, богоно́се Кири́лле, ви́дев, Христо́с боже́ственныя тя́ Це́ркве председа́теля, о́тче, поста́ви.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Насле́довав, я́ко сы́н возлю́блен, оте́ческую Ма́ркову доброде́тель, и престо́ла бы́л еси́ прее́мник, боже́ственнаго стопа́м евангели́ста после́дуя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От Христа́ у́бо, я́ко овча́, упасе́н бы́в, я́коже па́стырь, упа́сл еси́ ста́до, о́тче, словесы́ душепита́тельными твои́ми, я́ко трава́ми и цветы́, бога́тно напита́я благода́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́нно Безпло́тное пре́жде ро́ждши Сло́во Бо́жие, Всепе́тая Обра́дованная, ми́р обнови́ла еси́. Те́мже Тя́, Богоневе́сто, ве́рою правосла́вною пропове́дуем.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Тече́нию вои́стинну зе́льному, наводня́ющему ре́ки, твое́, о Кири́лле, уподо́бися сло́во, злосла́вных отвраща́я ухищре́ние.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Ра́вне ме́рзкое Ариево разделе́ние, о Кири́лле, скве́рное же Саве́ллиево слия́ние из глубины́ изве́ргл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Словеса́ богатотво́рная, я́ко зла́то, оста́вил еси́, о Кири́лле, сокро́вища же, я́коже ка́мения честна́я твоя́, Це́ркви Христо́ве.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да кропи́т не́бо весе́лие и благода́ть на земли́: возда́ст бо е́й ны́не весе́лие в высоту́, еди́ну Богома́терь.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Клеща́ми Серафи́м проро́ку у́гль, Це́ркви же Христо́ве твои́ма рука́ма подае́ши, священнотаи́нниче, е́же от Боже́ственнаго огня́ у́глие очище́ния.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Единопреде́льныя, я́ко Сампсо́н, иноплеме́нники не потреби́л еси́, иноро́дныя же вся́ иносла́вных уче́ния низложи́л еси́ и держа́ву правосла́вным да́л еси́, Кири́лле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Собо́ру богоизбра́нному я́ве предводи́тельствовав, злоче́стие Несто́риево, христобо́рную де́рзость, о́тче, низложи́л еси́, ре́вностию дыха́я по и́стинней Богома́тери.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́зума нетле́ннаго Пло́д прозябла́ еси́, Богороди́тельнице, ми́ру присноживо́тный, Хода́тай нетле́ния явля́емь ве́рою и любо́вию пою́щих Тя́.

Конда́к, гла́с 6.

Бе́здну на́м уче́ний богосло́вия источи́л еси́ я́ве от исто́чник Спа́совых, е́реси погружа́ющую, блаже́нне Кири́лле, и ста́до невреди́мо от треволне́ний спаса́ющую, страна́м бо все́м наста́вник, преподо́бне, я́ко боже́ственная явля́я.

Икос:

Красно́ при у́трени показу́ется вельми́ со́лнце, су́що светоно́сно, тма́ отгоня́ется и луна́ охужда́ется, но́щь бо не состои́тся; уясня́ет де́нь, просвеща́ет возду́х, не́бо красно́ показу́ет на́м, зе́млю удобря́я, цвето́м творя́ израще́ние, мо́ре же облиста́ет и вку́пе ве́сь украша́ет ми́р, е́же во все́м сего́ светле́йши Кири́лл, его́же му́драя уче́ния спаса́ют поднебе́сную. Озаря́ет бо то́й ве́рных ду́ши и побежда́ет благоче́стно е́реси при́сно, страна́м бо то́й наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

В Сина́йстей горе́, во мра́к дре́вле вше́д, зако́н прия́т, блаже́нне Кири́лле, Моисе́й, убива́ющий пи́сменем, ты́ же разгну́л еси́ сокрове́нную добро́ту Ду́ха.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Законоположе́ния гада́ньми, я́коже младе́нцем, пе́рвее, о́тче, да́ннаго покрыва́лу покрове́ния, я́коже ши́пки, разуме́ния ты́ откры́л еси́, сказа́в о́бразы я́вственнейше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В несли́тном соедине́нии Боже́ственном и несеко́мем я́ве, о́тче, разделе́нии три́ у́бо богосло́вствуяй Ипоста́си, ре́кл еси́, Кири́лле, непреме́нныя же в Существе́ еди́ном и Божестве́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́деша Ангели, Богома́ти, стра́нная рождество́м Твои́м: естество́ тле́нное ро́да земна́го к нетле́нному па́ки теку́ще житию́ и сла́ве небе́сней.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Яко волна́ морска́я вои́стинну, в тебе́ истече́ прему́дрости исто́чник, и́бо приснотеку́щия потеко́ша реки от чре́ва твоего́, о́тче, уче́ний благочести́вых, я́коже прорече́ Христо́с. Прехо́дят бо песка́ твоя́ словеса́ богоизбра́нная.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Па́стырь и учи́тель му́др Це́ркве яви́лся еси́, о́ба, Кири́лле, я́ве разгну́л еси́, преподо́бне, заве́ты, я́ко бо анки́ру, и оте́ческая насле́дия, твоя́ иму́щи словеса́, вопие́т: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сло́ва, вопло́щшагося на́с ра́ди, Всехитреца́, ты́ неизрече́нному науча́еши соедине́нию, Кири́лле, неразде́льное, неслия́нное, по ко́ейждо во́ли ра́вне уклони́л еси́, вопия́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Естество́м непристу́пный всю́ду, Сы́н и Сло́во Бо́жие в Тя́ всели́ся, Чи́стая, и, обо́лкся, Пречи́стая, в на́ше существо́, я́ко Милосе́рд, яви́ся благопристу́пен пло́тию, и водвори́ся с на́ми, вопию́щими: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Возноше́ние на Христо́в взе́млющееся ра́зум и Сего́ Богома́терь, Кири́лле, вся́ку держа́ву низложи́л еси́ Несто́рия безбо́жнаго, сыно́внюю дво́ицу, та́коже и слия́ние безгла́вных есте́ств.

Припев: Святи́телю о́тче Кири́лле, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою ра́зума и просвеще́нием благода́ти Тро́ицу Единосу́щную, Сы́на же воплоще́нна Бо́га богосло́вил еси́, блаже́нне, яви́в же ся Богоро́дицы побо́рник, в вы́шних ны́не прославля́ешися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свы́ше ны́, певцы́, приснопа́мятне, назира́еши, о́тче, ми́лостивно, и возвыша́я моли́твами твои́ми ро́г правосла́вных, уясня́я же твою́ па́мять велича́ющия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Утесня́емь паде́нии мно́гими, Препе́тая, и лю́тостию бе́д, ны́не Тебе́ хвале́ний же́ртву приноша́ю и приле́жно взыва́ю Ти́: Свята́я Богоро́дице, помози́ ми, Тя́ бо сла́вя, пе́снь скончава́ю.

Свети́лен.

Чу́вство и ра́зум премину́вшаго и глубине́ Ду́ха нау́чшася, боже́ственнаго тайнопи́сца Пребоже́ственныя Тро́ицы воспое́м, я́ко святи́теля Госпо́дня и побо́рника благоче́стия.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Иже Твоего́, Непоро́чная Богоро́дице, о́браза не целу́ет с любо́вию, во о́гнь вмета́ется гее́нский, я́коже безу́мный Несто́рий. Мы́ же Тя́, Пресвята́я, облобыза́ем любо́вию.

Молитва святителям Афанасию и Кириллу Александрийским

О, всесвяти́и отцы́ Афана́сие и Кири́лле, те́плии на́ши засту́пницы, ересе́й потреби́тели, благоче́стия защи́тители, неду́жным вра́чеве, в беда́х помо́щницы и все́м притека́ющым к ва́м те́плии предста́тели, помози́те на́м, гре́шным, в се́м житии́, и умоли́те Го́спода Бо́га дарова́ти на́м грехо́в оставле́ние и Ца́рствия Небе́снаго насле́дие, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и ва́ше ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Кириллу, архиепископу Александрийскому