Шрифт

21 июня.

Канон святителю Феодору, епископу Суздальскому.

святителю Феодору, епископу Суздальскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

В моли́твах бдя, се́рдцем же о ста́де твое́м вы́ну боле́знуя,/ уче́нием свои́м всех просвети́л еси́, Фео́доре прему́дре,/ те́мже Христа́ Бо́га моли́,/ в де́нь па́мяти твоея́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас 8:

В моли́тве бдя, Го́рняя жела́я,/ до́льняя возненави́дел еси́,/ и, се́рдцем боле́знуя, вы́ну о ста́де свое́м пече́шися,/ уче́нием бо свои́м всех просвети́л еси́,/ Фео́доре прему́дре, Христа́ Бо́га моли́ в па́мяти твое́й/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кано́н свята́го, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Непоро́чным твои́м житие́м/ Христу́ Бо́гу благоугоди́л еси́, всеблаже́нне Фео́доре,/ Его́же ны́не моли́ о рабе́х твои́х,/ ве́рою почита́ющих всечестну́ю твою́ па́мять.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Прему́дростию, досточу́дне, украша́яся и ра́зумом просвеща́яся,/ смире́нием же се́рдца и высото́ю жития́ красу́яся, Фео́доре,/ в Небе́сныя селе́ния преше́л еси́

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Избра́н быв Го́сподем служи́ти честно́му Ева́нгелию, блаже́нне Фео́доре,/ во благоразу́мии лю́ди уче́нии прему́дрыми, о́тче, возрасти́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Му́дрость Пренебе́сную, и Сло́во Присносу́щное,/ и Врача́ всех Христа́ ро́ждшая, Де́во,/ стру́пы и я́звы души́ моея́ исцели́ лю́тыя.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Моли́ся Вседержи́телю изба́вится ста́ду твоему́ от наве́та вра́жия,/ прему́дре Фео́доре, моли́твами твои́ми.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Гроб, иде́же лежи́т честно́е те́ло твое́,/ в наде́жде на по́мощь твою́ нас укрепля́ет,/ и упова́нием обвеселя́ет ве́рныя,/ святи́телю пресла́вне и всече́стне Фео́доре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всеблаже́нне Фео́доре,/ дерзнове́ние име́я к Триипоста́сному Божеству́,/ непреста́нно моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зижди́тель мой во чре́ве Твое́м зи́ждется,/ и млеко́м пита́ется, пита́яй вся́кое дыха́ние,/ Ма́ти Де́во Богоро́дице.

Седа́лен, гла́с 3.

Ко Го́споду обраще́нны име́я о́чи серде́чныя,/ вся, я́же на земли́, оста́вил еси́/ и, мно́ги труды́ во свое́м житии́ подъя́в,/ вся́кия добро́ты оби́тель показа́лся еси́,/ те́мже, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Небе́сная веселя́хуся и земна́я с тре́петом ужаса́хуся,/ егда́ Безпло́тным ра́дость Тебе́ принесе́, Богоро́дице./ Те́мже со А́нгелом Тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, Чи́стая, Бо́жие жили́ще.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Млеко́м уче́ний твои́х, Фео́доре, жа́ждушия духо́внаго просвеще́ния ду́ши напои́л еси́/ и был еси́ нам просвети́тель/ и пути́ спасе́ния указа́тель пречу́дный.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Ты испо́лнен Свята́го Ду́ха, свяще́нне о́тче Фео́доре,/ лука́выя ду́хи от челове́к отгна́л еси́,/ ве́рныя же духо́вными уче́нии твои́ми просвети́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Источи́л еси́, святи́телю, уче́ния ре́ки живо́тнаго/ и вся́ку ду́шу благочести́вых напои́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Пресвята́я Де́во,/ Го́рних чино́в удивле́ние,/ проро́ческая про́поведь, апо́стольская немо́лчная уста́.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Моли́, святи́телю, изба́витися ве́чнаго муче́ния/ па́мять твою́ любо́вию почита́ющим.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Бо́жия боже́ственне соверша́я,/ и чисте́йшим по́мыслом чи́стым прикаса́яся,/ непоро́чен яви́лся еси́, служа́ Бо́гови,/ я́ко Бо́жий святи́тель свяще́ннейший.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не пре́зри, святи́телю Фео́доре, притека́ющих к предста́тельству твоему́/ и всем поле́зная моли́твами твои́ми испроси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Де́во,/ моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ да сохрани́т град сей и лю́ди заступле́нием Твои́м.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Неукло́нным ра́зумом простира́лся ко Христу́ Бо́гу,/ многоко́зненнаго врага́ стре́лы притупи́л еси́,/ Фео́доре, о́тче наш.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Разреши́ ны от грехо́вных соу́з и зол безчи́сленных/ моли́твами твои́ми, святи́телю Фео́доре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственным поуча́яся,/ в мы́сленная же свята́я святы́х восходя́,/ ве́рных озари́л еси́ смы́слы, откры́в им та́инство Пресвяты́я Тро́ицы,/ свяще́нный о́тче Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воспо́йте, вси ве́рнии,/ по́йте же Возсия́вшему боголе́пно из чре́ва Неискусому́жныя.

Конда́к, гла́с 3.

Я́ко ве́лие со́лнце,/ возсия́ пресла́вная па́мять твоя́, прему́дре Фео́доре,/ в не́йже подава́еши в беда́х су́щим спасе́ние,/ притека́ющим к тебе́ усе́рдно,/ благода́тию, е́юже облагодати́ тя Христо́с/ в жи́зни несконча́емой.

Икос:

Духо́вныя ра́ди му́дрости,/ Правосла́вныя ве́ры учи́тель яви́лся еси́, Фео́доре всеблаже́нне,/ чистоты́ же ра́ди душе́вныя и теле́сныя,/ досто́йна архиере́йства обре́те тя Христо́с Бог,/ и упа́сл еси́ вруче́нную ти па́ству,/ по преставле́нии же чуде́с дарова́нием обогати́лся еси́./ И нас прича́стники благода́ти сотвори́,/ е́юже облагодати́ тя Христо́с в жи́зни несконча́емой.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственными заря́ми светоно́сными при́сно озаря́я ду́ши на́ша,/ научи́ нас пе́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Дрема́ние от о́чию на́шею оттря́с,/ Боже́ственными же бодростьми́ сердца́ на́ша оживи́в,/ непреста́нно пе́ти укрепи́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сын дне быв, святи́телю,/ труды́ ва́ра дневна́го поне́сл еси́,/ и́хже ра́ди благода́ть исцеле́ния прие́м,/ ще́дро подае́ши ю пою́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тию ро́ждши Безпло́тнаго, Богоро́дице Пречи́стая,/ стра́сти утоли́, Де́во, в сердца́х всех, пою́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Оста́вил еси́, святи́телю, вся жите́йския сла́сти,/ сего́ ра́ди от дре́ва живо́тнаго причаща́ешися во ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Влады́це твоему́ Христу́ подо́битися ревну́я/ и труды́ к трудо́м в де́лании за́поведей Его́ прилага́я,/ испо́лнь плодо́в благи́х, о́тче,/ в Вы́шняя преше́л еси́ поко́ища.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Потща́лся еси́ души́ неве́рных под и́го Христо́во подклони́ти, Фео́доре,/ те́мже яви́лся еси́ столп Це́ркве, непоколеби́мый во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тобо́ю нам, Де́во Пречи́стая, свет возсия́, во тьме́ седя́щим,/ и отпуще́ние согреше́ний устро́ися:/ Ты бо Зижди́теля, всех Бо́га, родила́ еси́,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Вседержи́телю Го́споди,/ моли́твами Твоего́ уго́дника прости́ нам грехо́в на́ших мно́жество,/ да непреста́нно Тя, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Вседержи́теля и Го́спода о нас моли́, святи́телю Фео́доре,/ дарова́ти нам оставле́ние прегреше́ний,/ да Того́ очище́нными уста́ми непреста́нно велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Святи́тельский престо́л во гра́де на́шем пе́рвый украси́л еси́ све́тло,/ в нем же пожи́в, я́ко А́нгел,/ святы́м житие́м и уче́нием Боже́ственным освяти́л еси́ лю́ди, Богому́дре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Милосе́рдая Госпоже́ Де́во Богоро́дице,/ ро́ждшееся из Тебе́ Сло́во па́че сло́ва непреста́нно моли́ спасти́ся нам,/ да Тя непреста́нно велича́ем.

Свети́лен.

Яви́лся еси́ ны́не в па́мяти твое́й гра́ду Су́ждалю, святи́телю Фео́доре,/ столп непоколеби́мый и стена́ неруши́мая,/ боля́щим утеше́ние, гре́шников спору́чниче,/ Бо́гу приле́жно за ны моля́щийся.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Христа́ нам родила́ еси́, Пречи́стая Влады́чице, Богора́дованная Де́во,/ спаси́ град и лю́ди на Тя упова́ющия,/ Богоро́дице Пренепоро́чная.

Моли́тва

О вели́кий архиере́ю Бо́жий, Фео́доре треблаже́нне! И́же град Су́ждаль и окре́стныя гра́ды и страны́ святы́м Креще́нием просвети́вый и от тьмы́ неве́дения к све́ту Богоразу́мия приведы́й, пе́рвый во благода́ти Правосла́вныя ве́ры нам па́стырь и уго́дник Госпо́день, А́нгельскаго жития́ ревни́тель и апо́столов подо́бник, гра́ду Су́ждалю защи́титель и всем, с ве́рою к тебе́ притека́ющим, помо́щник ве́лий и засту́пник те́плый! Услы́ши нас, гре́шных и недосто́йных раб твои́х, в час сей к тебе́ моле́ние сие́ принося́щих, помяни́ нас у Престо́ла Влады́ки Царя́ Вседержи́теля Бо́га и помоли́ся о нас, гре́шных, я́ко да изба́вит нас от всех бед и зол, мир же и благоде́нствие нам да́рует. Ей, уго́дниче Бо́жий и святи́телю Фео́доре! Сохрани́ страну́ на́шу, град твой Су́ждаль и вся́кия гра́ды и ве́си от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тров, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла. Бу́ди нам помо́щник и засту́пник во всей жи́зни на́шей, и изба́ви нас от оби́дящих и ненави́дящих челове́к, непра́ведно на ны востаю́щих, и от всех ви́димых и неви́димых сопротивле́ний вра́жиих, и спасе́ны нас предста́ви в Де́нь стра́шнаго и гро́знаго прише́ствия Госпо́дня, и сподо́би нас улучи́ти десна́го стоя́ния во блаже́нном Ца́рствии Христа́ Бо́га. я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Феодору, епископу Суздальскому