Шрифт

1 июня

Канон святому благоверному великому князю Димитрию Донскому

Святому благоверному великому князю Димитрию Донскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 3:

Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника земля́ Ру́сская,/ язы́ки побежда́юща./ Я́коже на Дону́ Мама́еву низложи́л еси́ горды́ню,/ на по́двиг сей прия́в благослове́ние преподо́бнаго Се́ргия,/ та́ко, кня́же Дими́трие,/ Христу́ Бо́гу моли́ся,// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Канон, глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Заря́ пресве́тлая в рождестве́ твое́м яви́лся еси́, свя́те Дими́трие, Христу́ возлю́бленне, сро́дники же твоя́ рожде́нием твои́м возвесели́л еси́.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Заря́ у́тренняя бы́л еси́, свя́те Дими́трие, во́зраста о́троческа достига́я, Христу́ моли́твы усе́рдныя возноси́ти поуча́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Заря́ кра́сная яви́лся еси́ Оте́честву твоему́, свя́те Дими́трие, княже́ние прии́м и в Бо́га богате́я, в моли́тве и испове́дании ве́ры Правосла́вныя укрепля́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отрокови́це Пречи́стая, ю́ныя о́троки сохраня́й и в во́зраст прише́дшия наставля́й, святы́я на земли́ возраща́й.

Песнь 3

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Утеше́ние бога́тое и о́браз богому́дрый име́л еси́, кня́же Дими́трие, во отце́ твое́м духо́внем, святи́теле Алекси́и прему́дрем, ка́ко упра́вити Оте́чество твое́.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Утеше́ние оби́льное прия́л еси́ в се́рдце твое́м, свя́те Дими́трие, послу́шав словеса́ богому́драго святи́теля, к му́жеству укрепля́вшаго тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Утеше́ние ве́лие име́л еси́, богому́дре кня́же Дими́трие, ви́дя мно́гия дру́ги твоя́ во бране́х о Бо́зе гото́выя ве́рно сподвиза́тися ти́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Де́во, Богороди́тельнице, Ты́ му́дре лю́ди Твоя́ ко спасе́нию устроя́еши, соблюди́ и на́с в по́двизех благи́х.

Седален, глас 4:

Я́ко свети́льник све́тел в житии́ свое́м лю́дем твои́м яви́лся еси́, богому́дре Дими́трие, кня́же приснопа́мятне и боголюбе́зне. Не оста́ви на́с, ме́ньших бра́тий свои́х, о Оте́честве на́шем моли́тв твои́х те́плых прося́щих.

Слава, и ныне, Богородичен:

При́зри на моли́твы на́ша, Де́во Пресвята́я, по́мощь и спасе́ние лю́дем Оте́чества на́шего подаю́щи.

Песнь 4

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Терпе́ние ве́лие показа́л еси́, Дими́трие прему́дре, в княже́нии твое́м, преде́лы земли́ твоея́ укрепля́я и защища́я.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Терпе́ние и му́дрость яви́л еси́, свя́те, в похо́дех твои́х на ага́ряны, с по́мощию Бо́жиею побежда́я си́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Терпе́ние мно́гое име́л еси́, богому́дре Дими́трие, кня́зи Росси́йския с полки́ и́х объединя́я во еди́но во́инство христолюби́вое.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Богоро́дице, Ма́ти Пречи́стая, Сы́на Твоего́ при́сно моли́ о е́же возраста́ти и в си́лу Бо́жию приити́ избра́нным Твои́м.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й све́т, в ми́р прише́л еси́, све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Доброде́тельми богому́дрыми богате́я, Дими́трие всече́стне, строи́тель сла́вный гра́да Москвы́ яви́лся еси́, те́мже и лю́ди твоя́ возвесели́л еси́.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Доброде́тельми христиа́нскими в житии́ твое́м укрепля́яся, свя́те кня́же Дими́трие, мно́ги хра́мы Бо́жии пречу́дныя по градо́м княже́ния твоего́ воздви́гл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В доброде́телех возраста́я, Дими́трие прему́дре, до́м и кня́жество твое́ до́бре упра́вил еси́, во Христе́ Спа́се обогаща́лся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Пренепоро́чная, Ма́ти Христа́ Бо́га, лю́ди и кня́зи Твоя́ в ми́ре соблюди́ и в доброде́телех многоимени́тых возрасти́.

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею Кро́вию.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Смиренному́дрие удоборазсуди́тельное и любо́вь изря́дную к ве́рным лю́дем твои́м показа́л еси́, пресла́вне кня́же Дими́трие, егда́ ко бра́ни ве́лии на Мама́я ополчи́лся еси́ со сро́дники и дру́ги свои́ми.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Смиренному́дрие ве́лие яви́л еси́, свя́те Дими́трие, егда́ к стопа́м Се́ргия преподо́бнаго припа́л еси́, того́ благослове́ния на по́двиг ра́тный испроша́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Смиренному́дрие и послуша́ние яви́л еси́ отцу́ твоему́, Се́ргию вели́кому, егда́ благослове́нием того́ два́ и́нока боголюби́ва, Алекса́ндра и Андре́я, в во́инство твое́ прия́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Пренепоро́чная, Наде́ждо на́ша непосты́дная, во дни́ испыта́ний и скорбе́й ве́лиих не оста́ви моля́щихся Тебе́.

Кондак, глас 2:

По́двиги твои́ми, свя́те Дими́трие, страну́ на́шу Бо́г сохрани́, да́вый тебе́ си́лу непобеди́мую. И ны́не, предста́телю кре́пкий, соблюда́й моли́твами святы́ми гра́д тво́й Москву́ невреди́м от все́х наве́т вра́жиих.

Икос:

Измла́да за́поведем Госпо́дним поуча́лся и любо́вь Христо́ву в се́рдце свое́м стяжава́я, свя́те Дими́трие, кня́же всече́стне, словесе́м Госпо́дним и наставле́нию святы́х оте́ц, Алекси́я и Се́ргия, внима́я, в му́жа соверше́нна дости́гл еси́, та́же побе́ду пресла́вну одержа́л еси́. И ны́не, предста́телю кре́пкий, соблюда́й моли́твами святы́ми гра́д тво́й Москву́ невреди́м от все́х наве́т вра́жиих.

Песнь 7

Ирмос: В пе́щи авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

На избавле́ние Бо́жие упова́я, блаже́нне кня́же Дими́трие, пред нача́лом бра́ни благослове́ние отца́ твоего́ Се́ргия прия́т и, по́двигом и́нока Алекса́ндра вдохновля́емь, в би́тву со враги́ твои́ми вступи́л еси́.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Избавле́ния от вра́г лю́тых не ча́ющи, стеня́ше земля́ от кро́ве во́ев твои́х пролива́емыя, са́м же ты́, кня́же Дими́трие, в оде́жди во́ина препро́стаго с враго́м му́жественне сража́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Избавле́ния не жда́ху мно́зи пресла́внии кня́зие и во́и твои́, ду́ши полага́юще за дру́ги своя́ на по́ле Кулико́ве, воево́да же Бренко́ Михаи́л под зна́менем Спа́совым за тя́ поги́бе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вительнице кре́пкая, Богороди́тельнице Пречи́стая, честно́ю ико́ною Твое́ю, я́же Донска́я нарече́ся, укрепи́ла еси́ лю́ди Твоя́ в сме́ртней бра́ни вели́цей, зе́млю Росси́йскую спаса́ющи.

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́, о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Чу́до пресла́вное бы́сть побе́да во́инства Росси́йскаго, тобо́ю, кня́же Дими́трие, собра́ннаго, егда́ полцы́ князе́й Влади́мира и Дими́трия Волы́нскаго на орду́ ага́рянскую внеза́пу изыдо́ша и в бе́гство ту́ю обрати́ша.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

Чу́до непости́жно бы́сть, егда́ земля́ Росси́йская поколеба́ся от шу́ма бе́гства ага́рянскаго. Ты́ же, сла́вне Дими́трие, мно́ги ра́ны прие́м, на земли́ се́й, я́ко ме́ртв, лежа́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чу́до стра́шное бы́сть, ве́черу доспе́вшу и би́тве ути́хшей, мно́гое бо мно́жество во́инства Росси́йскаго о́стрием меча́ падо́ша, и́хже имена́ вели́кий а́вва Се́ргий, открове́нием ди́вным, во оби́тели свое́й на моли́тве возноша́ше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чу́дное зна́мение попече́ния Твоего́, Пречи́стая Де́во Мари́е, о ро́де росси́йстем яви́вши в де́нь пра́зднования Рождества́ Твоего́, пресла́вную побе́ду тому́ дарова́ла еси́.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся, Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

О, ка́ко пострада́ земля́ Росси́йская в би́тве вели́цей, я́ко мно́жество люде́й за Оте́чество ду́ши своя́ положи́ша, ты́ же, свя́те Дими́трие, с моли́твою и любо́вию во дне́х мно́зех телеса́ и́х земли́ предава́л еси́.

Припев: Святый благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас.

О, ка́ко просла́вися и́мя Бо́жие в по́двизе твое́м, кня́же Дими́трие пречу́дне, в сла́вней побе́де се́й, е́юже лю́ди росси́йския и́га стра́шнаго свободи́л еси́, и, нарече́ние Донска́го прия́в, моли́твенник при́сный о на́с явля́ешися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, ка́ко вели́к бы́сть по́двиг се́й в лю́дех твои́х, пречу́дне кня́же на́ш Дими́трие, я́ко и на гряду́щая времена́ простре́ся сла́ва побе́ды христолюби́ваго во́инства Росси́йскаго на по́ле Кулико́ве.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О пречу́дная Влады́чице Богороди́тельнице, на пути́ люде́й Твои́х и вожде́й и́х призира́ющи и те́м побе́ду на супоста́ты да́рующи, приими́ моли́твы недосто́йных ра́б Твои́х, к Тебе́ прибега́ющих.

Светилен:

Побе́ду ве́лию во и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, по сло́ву пресла́внаго Се́ргия, с во́и твои́ми одержа́л еси́, богому́дре кня́же Дими́трие. Те́м тя́, я́ко предста́теля пред Бо́гом, вси́ почита́ем.

Слава, и ныне, Богородичен:

Еди́наго от Тро́ицы Бо́га в ложесна́х Твои́х носи́ла еси́, Богома́ти Пречи́стая. Сего́ Бо́га Сло́ва и Сы́на Твоего́ о лю́дех умоля́ющи, покры́й на́с предста́тельством Твои́м, Всепе́тая.

Молитва благоверному князю Димитрию Донскому

О, святы́й уго́дниче Бо́жий, пра́ведне Дими́трие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от ско́рбей, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая благоверному князю Димитрию Донскому

Войска русскаго Христова собирателю, славне княже и воеводо Донской Димитрие, мудрый военноначальниче, мученическаго сонма святых Христовых воинов предводителю, со многими князи, подручными слугами и верными другами душу свою за веру Святую и Православное Отечество положивый, от преподобнаго Сергия Радонежскаго благословенный, Богородицею возлюбленный, молися ко Пресвятей Троице, да вси Божии воины в земле российстей меж собою разобщенныя и духом злобы сатанинской разделенныя во едино стадо Христовов собраны будут, верой православною и любовию Божией друг со другом сплоченные и тобою водительствуемые, на полях духовной брани и в битвах земных всех врагов ненавидящих Бога победить скоро имут, и славу Святой Руси умножат, благодать на землю Русскую привлекут, и православное Царство Божие на своей российской земле узрят; достойный плод покаяния о грехах своих принесут; и яко велий дар Божий, богопомазанным царем в земле славянской увенчаны будут; и от сего Богоизбраннаго Православнаго самодержавнаго русскаго царя благослоевние приимут; и под святительскою его власти благочестию православных верноподданных навыкнут; иго сатанинское сокрушат и чистоту евангельскаго света всему миру явят, якоже и ты, всечестный княже Димитрие, зриши ныне Царство Небесное, и стоиши пред Великим Архиереем, Господом и Спасом Иисусом Христом, и от всевышней Его Божией Благости, веруем, яко испросить нам великие милости можеши, да и мы присно Славу Бога Отца, Бога Сына и Бога Святаго Духа всегда величающии, наипаче же твое святое великое княжеское предстояние за Русь Святую, яко великаго воеводу в великой битве поминаем и почитаем, идеже слава праведной жизни твоей, княже Димитрие, сияет пред всеми небесными Ангелами и Архангелами, святыми человеками и грешными людьми, и нам на земле присно являемая, всех нас за веру Христову, Отечество и Царя до смерти стоять вдохновляемая, всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья благоверному князю Димитрию Донскому

О святый благоверный великий княже Димитрие! Аще и не мнози быша дние земнаго жития твоего, обаче велик жребий приял еси от Содетеля всех Господа, еже прославитися в земли Российстей и блаженство вечное на Небесех получити.

Услыши нас, молитвенниче теплый, предстателю наш пред Господем неусыпный! Во дни мира и в годину нестроений не остави нас попечением твоим, научи ны покорны быти Божественному Промышлению, вся в житии нашем ко благу направляющему, Отечество наше молитвами твоими от нашествий вражиих, раздоров и нестроений защити и укрепи теплым твоим предстательством.

О святче Божий! Моли, купно со святою супружницею и сподвижницею твоею благоверною княгинею Евдокиею, да знаменается на нас свет Лица Божия, и, тем наставляеми, достигнем Царства Правды Христовы, нескончаемаго и вечнаго. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому благоверному великому князю Димитрию Донскому