Шрифт

19 июня.

Канон первый преподобному Паисию Угличскому

преподобному Паисию Угличскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Христо́вы ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́,/ и, а́нгельскому житию́ поревнова́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ в не́йже многотру́дное житие́ яви́л еси́/ и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Паи́сие преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропа́рь, гла́с 8:

Христо́вы ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́/ и, а́нгельскому житию́ поревнова́в,/ духо́вному отцу́ твоему́ преподо́бному Мака́рию, подража́тель быв,/ гра́да У́глеча дости́гл еси́,/ и близ того́ при вода́х в пусты́ню, А́нгелом пока́занную, всели́лся еси́,/ и оби́тель прекра́сну Ма́тери Бо́жией воздви́гл еси́,/ и мно́жество мона́хов собра́л еси́,/ и́мже и наста́вник ко спасе́нию быв,/ и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Паи́сие преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропа́рь, гла́с 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́/ и, иже из глубины́ воздыха́ньми, во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Паи́сие, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Наста́ви мя, Го́споди Бо́же,/ да восхвалю́ ра́достно уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Паи́сия, сла́вя честно́е его́ торжество́.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Му́жески подвиза́вся и зарю́ духо́вную восприи́м,/ восше́л еси́ к высоте́ Небе́сней, преподо́бне,/ и ны́не со А́нгелы прославля́ешися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ору́жием Креста́ огражда́емь, преподо́бне,/ всю си́лу сопроти́внаго погуби́л еси́/ и до конца́ безве́стну сотвори́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресу́щное Сло́во плоть прии́м от честны́х крове́й Твои́х,/ всех нас от истле́ния изба́ви, Чи́стая,/ сего́ ра́ди Тя при́сно сла́вим.

Пе́снь 3.

Ирмос: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Молча́нием язы́к обузда́л еси́/ и немяте́жным житие́м во пло́ти а́нгельски, о́тче, пожи́л еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Вои́стинну благоче́стныя жи́зни сподо́бился еси́, преподо́бне,/ чистото́ю и поще́нием сию́ обре́т,/ и ны́не со Безпло́тными вопие́ши:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Трисия́нным све́том све́тло озари́лся еси́,/ и благода́ть Ду́ха Свята́го всели́ся в тя, преподо́бне,/ возлю́бльши чи́стую твою́ ду́шу./ Те́мже непреста́нно вопие́ши:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разуме́ти рождества́ Твоего́, Чи́стая,/ неизглаго́ланную глубину́ недоуме́ет ум челове́ч:/ Бог бо, всели́вся за милосе́рдие во утро́бе Твое́й,/ всего́ мя обнови́.

Седа́лен, гла́с 4.

Мраз нощны́й претерпе́л еси́,/ и тяготу́ ва́ра дневна́го поне́сл еси́,/ и сих ра́ди ве́чное наслажде́ние и пи́щу присноживу́щую восприя́л еси́,/ Христо́в уго́дниче, блаже́нне Паи́сие, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, И ны́не, Богородичен:

Я́ко Де́ву и Еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Безме́рное смире́ние восприи́м,/ своя́ мы́сли зри́тельно очи́стил еси́,/ и ны́не в ра́йских селе́ниих, водворя́яся, вопие́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди!

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Сле́зными то́ки, преподо́бне, зе́млю се́рдца своего́ напои́л еси́,/ предстоя́ в моли́твах непоколеби́мь и Творцу́ всех взыва́я:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не забу́ди ста́до твое́, преподо́бне, е́же му́дре собра́л еси́/ и в жи́зни упа́сл еси́ благоче́стно./ Потщи́ся, о́тче наш Паи́сие, привлещи́ е во огра́ду Небе́сную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чистоты́ селе́ние, жили́ще Влады́ки/ и проро́ков всех сбытие́, Богора́дованная,/ пою́щия Тя уще́дри.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Бо́дренными твои́ми бде́нии, блаже́нне,/ и ча́стыми воздыха́нии благода́ть Ду́ха возрасте́ в тебе́, преподо́бне о́тче,/ и сла́вна тя, Паи́сие, показа́.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Влады́чне смире́ние восприи́м, во́ду почерпа́л еси́/ и на ра́му свое́ю носи́ти изво́лил еси́,/ тем и трудополо́жна во всем себе́ показа́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преблаже́нне и Богоприя́тне о́тче наш Паи́сие,/ непреста́нно ста́до твое́ вопие́т ти:/ моли́твами твои́ми к Бо́гу, спаси́ нас, мо́лимся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По рождестве́ стра́шнем пребыла́ еси́ Де́вою, я́коже пре́жде:/ Бог бо бе рожде́йся, устроя́я вся во́лею,/ Безневе́стная Мари́е, Богоблагода́тная.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

По́двигом страда́ний твои́х, преблаже́нне,/ клас Боже́ственный доброде́телей возрасти́л еси́,/ от него́ же пита́еши благоче́стно восхваля́ющих тя,/ Паи́сие преподо́бне о́тче наш.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Кня́же проше́ние, о́тче, со тща́нием исполня́я,/ храм Богома́тере воздви́гл еси́,/ в не́мже пра́здничною ра́достию мона́хов мно́жества веселя́тся,/ па́мять твою́ прославля́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ка́плями по́тов твои́х, преподо́бне,/ враго́в ополче́ния попра́л еси́/ и дости́гл еси́ А́нгельския невеще́ственныя ли́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всеблага́я Цари́це,/ Я́же Преблага́го ро́ждши,/ озло́бленное страстьми́ мое́ се́рдце очи́сти,/ да ве́рно любо́вию велича́ю Тя.

Конда́к, гла́с 2.

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, имы́й,/ кре́пко ссекл еси́ бесо́вское ополче́ние,/ Паи́сие, о́тче наш,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

И́кос:

Всеси́льное Ду́ха Свята́го де́йство бога́тно в тя всели́ся:/ Бо́жиим манове́нием иды́й к горе́,/ иде́же хоте́л еси́ оби́тель воздви́гнути,/ я́коже Небе́сный рай, благово́нными насажде́н цветы́,/ сию́ обре́т, всели́лся еси́,/ и храм Богома́тере чу́дне воздви́же,/ и мона́хов мно́жество собра́л еси́,/ и сих, доброде́тельными твои́ми дея́нии све́тло блиста́ющих, в воздержа́нии му́дростию соде́лал еси́./ И ны́не в па́мять твою́ соше́дшеся, вопие́м ти:/ моли́ о нас, Паи́сие преподо́бне, о́тче наш.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Боже о́тец на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Пучи́ною слез твои́х, пребога́те,/ злонача́льнаго зми́я потопи́л еси́,/ и я́ко победоно́сец изря́ден к Небе́сным возне́слся еси́, и непреста́нно вопие́ши:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Житие́ незло́биво имел еси́, непоро́чно,/ укра́шено по́ты страда́ния, прехва́льне,/ и Боже́ственнаго светоли́тия испо́лнь, взыва́л еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Хва́лится, преподо́бне, град твой,/ я́ко венце́м ца́рским обложи́ся, име́я мо́щи твоя́ в себе́,/ я́ко до́браго граждани́на от Бо́га прия́л есть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Де́во,/ Я́же Препе́таго Бо́га ро́ждшая,/ пою́щия Тя прича́стники покажи́ Све́та/ и изба́ви гее́нны, и огня́, и вся́каго вре́да вра́жия моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Мудрова́ние плотско́е умертви́л еси́,/ че́сти и име́ния презре́л еси́,/ от земли́ к Небе́сным тща́ся и всех пе́ти науча́я:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Се́рдца своего́ бразды́, о́тче Паи́сие, му́дре возде́лал еси́/ и сле́зными тече́нии сия́ напои́л еси́,/ благоуха́нно ми́ро прине́сл еси́ Христо́ви, Ему́же вопия́л еси́:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христо́ви принося́, блаже́нне, поще́ние, и сле́зы, и непоро́чну моли́тву,/ ри́зную же ле́поту и мя́гкия оде́жды власяны́ми ру́бы премени́л еси́,/ сим показуя́ глубоча́йшее смире́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вльшеся пе́рвыя кля́твы рождество́м Твои́м,/ Всеблаже́нная Отрокови́це Богора́дованная,/ Гаврии́лов Ти глас возсыла́ем:/ ра́дуйся, Вино́вная всех спасе́нию.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти,/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дети сла́ву Вседержи́теля жела́я,/ обнови́л еси́ души́ кре́пость/ и сла́вою обогати́лся еси́ Небе́сною.

Припев: Преподо́бне о́тче Паи́сие, моли́ Бо́га о нас.

Че́стно украси́вся благода́тию, о́тче преподо́бне Паи́сие,/ проси́ оте́честву на́шему во бране́х кре́пость и благоде́нствие,/ я́ко да непреста́нно тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чи́ни а́нгельстии тебе́ срето́ша,/ и пра́ведных собо́ри возвесели́шася,/ и от Вседе́тельныя десни́цы Влады́чни венча́лся еси́,/ те́мже тя досто́йно велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́том мя Твои́м, Благослове́нная в жена́х, просвети́, молю́ся,/ и огня́ ве́чнаго мя изба́ви,/ я́ко да сла́влю Тя,/ я́ко да по до́лгу воспою́ вели́чия Твоя́.

Свети́лен:

Многосве́тлый свети́льник, пусты́нное воспита́ние,/ чистоты́ сокро́вище, А́нгелом собесе́дниче,/ дом Ду́ха Пресвята́го, Паи́сие преподо́бне,/ непреста́нно моли́ся о ве́рою почита́ющих пречестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице,/ и но́сиши на святы́х Твои́х объя́тиих Боже́ственное Сло́во,/ Его́же пе́сньми досто́йно сла́вим.

Моли́тва

О, преподо́бне отче наш Паи́сие! Не забу́ди у́бо нас, чад свои́х, Бо́гом дарова́нную ти па́ству, ю́же ты сам собра́л еси́. Без твоея́ бо по́мощи ничто́же мо́жем бла́го сотвори́ти, но, в дому́ пребыва́юще Пречи́стыя Богоро́дицы, во огра́де твое́й, наде́емся Бо́гу угоди́ти. О́тче святы́й, соблюди́ нас твои́ми моли́твами и заступи нас от находя́щих зол, да, твои́ми моли́твами соблюда́еми, Ца́рствия Небе́сного сподо́бимся о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем. Ему́же сла́ва со Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Паисию Угличскому