Шрифт

18 июня.

Канон преподобным Вассиану и Ионе Пертоминсим.

преподобным Вассиану и Ионе Пертоминсим
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Пре́жде отверже́нием ми́ра,/ я́ко морска́го треволне́ния, избего́сте, отцы́ преподо́бнии,/ по́слежде же, изволе́нием Бо́жиим,/ в вода́х морски́х кончи́ну блаже́нную прия́сте/ и к неболе́зненному поко́ю преста́вистеся от земли́, ра́дующеся./ Тем и по кончи́не от Христа́ Бо́га просла́вистеся чудесы́ оби́льно,/ те́плии в беда́х ве́рным помо́щницы показа́стеся,/ и ны́не на Небесе́х предстоя́ще Престо́лу Христо́ву,/ Вассиа́не преблаже́нне и Ио́но пресла́вне,/ моли́теся при́сно о душа́х на́ших.

Кано́н, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Просвеще́нием Трисо́лнечнаго Божества́ озари́вшеся, прему́дрии,/ свети́ла яви́лися есте́/ и просвеща́ете ве́рно светоно́сную ва́шу па́мять чту́щих.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Вы во всем Творцу́ возложи́вше себе́/ и вседухо́вное жела́ние излия́вше к Нему́,/ духо́вную благода́ть восприя́ли есте́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́том благода́ти озаря́еми, преподо́бнии,/ ве́рою па́мять ва́шу торжеству́ющих просвети́те/ и от тьмы грехо́вныя моли́твами свои́ми изба́вите.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тию Безпло́тнаго поро́ждши, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ теле́сных нас и душе́вных скверн омы́й/ окропле́нием Боже́ственныя Твоея́ моли́твы.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Напои́вше ду́ши сле́зными пото́ки,/ соде́ясте их, преподо́бнии, плодоно́сны/ и доброде́тели вся́кия износя́щи, пресла́внии.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Исцеле́ние содева́ют Боже́ственною благода́тию мо́щи ва́ша/ и отгоня́ют боле́зни челове́ческия,/ и укрепля́ют мудрова́ния их восхвали́ти труды́ ва́ша, всечестни́и.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со враго́м дре́вле бо́ршеся воздержа́нием/ и ны́не кре́постию поста́вивше на него́ побе́ду, преподо́бнии,/ венцы́ сла́вы прия́ли есте́ от Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из ложе́сн Твои́х, Де́во,/ вели́кое Со́лнце возсия́ пресла́вно, просвети́в земна́я,/ Его́же осия́ния преподо́бных лик прия́л есть.

Седа́лен, гла́с 4.

Жите́йское мо́ре воздержа́нием без труда́ преплы́вше,/ ко приста́нищу мы́сленному безстра́стия приста́ли есте́,/ преподо́бнии отцы́ и Богому́дрии.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Де́вство и рождество́ вы́ше естества́ и сло́ва в Тебе́, Богоро́дице, стеко́стася,/ я́ко Бо́га вопло́щшася породила́ еси́,/ Спа́са душ на́ших.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ сла́вное Твое́ смотре́ние/ и просла́вих, Человеколю́бче,/ непостижи́мую Твою́ си́лу.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко Христо́во смире́ние возлюби́вше,/ вознесо́стеся безстра́стием/ и смири́ли есте́ вся бесо́вския горды́ни.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Возсия́вше, я́ко со́лнце,/ чуде́с луча́ми просвеща́ете, преподо́бнии, всю подсо́лнечную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кади́ло благоуха́ния Всеви́дцу, преподо́бнии,/ своя́ моли́твы принесо́сте, я́ко овня́ духо́вно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Блажи́т Тя, Пречи́стая,/ преподо́бных лик и вся́ка душа́ ве́рных:/ Бо́жие бо Сло́во па́че ума́ и сло́ва родила́ еси́.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Еди́ной любви́ Христо́вой вы прило́жшеся душа́ми/ и потща́вшеся исполни́тели бы́ти Бо́жиим за́поведем,/ мно́гих чуде́с прия́сте благода́ть, пресла́внии.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Незло́биви и кро́тцы, вся зло́бы вра́жия погуби́сте,/ ми́лостиви до конца́ я́вльшеся:/ от Еди́наго же Ми́лостиваго прия́сте благода́ть и́стинную и спаси́тельную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ном, и моли́твою, и посто́м всегда́ претерпева́сте,/ в безстра́стие оде́ястеся,/ плотски́й ра́зум смири́вше кре́постию Свята́го Ду́ха.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву,/ возсия́вшему боголе́пно из чре́ва Неискусобра́чныя/ и Сию́ ве́рным показа́вшу тве́рдую наде́жду и похвалу́.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Кропле́нием вели́ких по́двиг ва́ших, отцы́,/ победи́ли есте́ бесо́в ли́ца,/ распе́ншемуея нас ра́ди Го́споду угожда́юще, преподо́бнии.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Благи́я нра́вы, отцы́, стяжа́ли есте́/ и от Благода́теля Бо́га дар прия́сте бога́тно,/ и сего́ подае́те тре́бующим, преподо́бнии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дарова́ний напо́лнистеся духо́вных, отцы́,/ и неприя́зненныя ду́хи повину́ли есте́,/ Вассиа́не и Ио́но Богому́дрии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Душе́вныя моя́ стра́сти исцели́,/ Я́же безстра́стия бы́вши исто́чник,/ просвети́вшая ли́ки преподо́бных оте́ц рождество́м Твои́м.

Конда́к, гла́с 2:

Я́ко сокро́вище бога́тно,/ ве́рным Боже́ственная благода́ть/ из морски́х недр издаде́ мо́щи ва́ша, отцы́ преблаже́ннии,/ и в ме́сте пу́сте це́лы и невреди́мы обрето́шася пресла́вно,/ и та́ко вас ра́ди ны́не сла́вится Бог,/ Ему́же со дерзнове́нием предстоя́ще ны́не на Небесе́х,/ Вассиа́не и Ио́но досточу́днии,/ моли́теся непреста́нно о всех нас.

И́кос:

Премно́жеством доброде́телей ва́ших, преподо́бнии,/ я́ко сад кра́сный, испо́лнь су́ще/ и, я́ко от рая́, процве́тше поще́нием и моли́твами,/ всех благоуха́ете от вони́ мно́гих ва́ших трудо́в, и по́двигов, и по́тов преподо́бнических,/ в ни́хже проидо́сте благоиску́сно к безско́рбному животу́/ и венце́м побе́дным увязо́стеся от руки́ Венцеда́теля, всех Бо́га,/ Его́же моли́те непреста́нно о всех нас.

Пе́снь 7.

Ирмос: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Ору́жием ва́ших моли́тв, преподо́бнии, победи́вше бе́сы лука́выя,/ с Небесе́ благода́ть прия́ли есте́ исцеля́ти неду́ги/ и прогоня́ти ду́хи лука́выя от взыва́ющих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Пло́ти ва́ша повину́ли есте́, отцы́ му́дрии, ду́хови/ и воздержа́нием вся́цем пожи́сте в добродея́нии, прехва́льнии,/ иму́ще чи́сту со́весть и житие́ Небе́сное, воспева́юще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Путе́м и́стинным входя́ще в Боже́ственное поко́ище,/ уклони́стеся напа́стей бесо́вских, блаже́ннии,/ Боже́ственною покрыва́еми благода́тию, и вопию́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ору́жие, Чи́стая Деви́це, храня́щее пре́жде врата́ Еде́мская,/ плещи́ всем дае́т, низложи́вшим по́стнически бори́теля врага́ и при́сно взыва́ющим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: В купине́ Моисе́ю Де́вы чу́до/ на Сина́йстей горе́ Прообрази́вшаго иногда́/ по́йте, благослови́те/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Слез ва́ших ка́пли угаси́ша огнь грехо́вный,/ ре́ку же чуде́с показа́ша всем нам,/ вся́кия стра́сти потопля́ющу притека́ющих к вам, пресла́внии отцы́.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Ве́ру и наде́жду неразори́му,/ и любо́вь и́стинну име́ли есте́, отцы́, и ми́лостивное прилежа́ние,/ терпе́ние бла́го и поуче́ние слове́с духо́вных,/ смиренному́дрство и соверше́нное беззло́бие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Подвиза́стеся до́бре, и, победи́вше вся вра́жия де́йства,/ венча́стеся, му́дрии, и ко всем преподо́бным причто́стеся,/ с ни́ми же вас чтим и превозно́сим Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаси́ мя, Ма́ти Бо́жия, спасе́нию нача́ло ми́рови я́вльшися,/ избавля́ющи мя молвы́ нечи́стых страсте́й и вся́кия проти́вныя ско́рби,/ да Тя сла́влю во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Се отве́рзеся вам, Богоно́снии отцы́, Ца́рство Небе́сное,/ сконча́вшим до́брое тече́ние,/ ви́дите бо, я́же ви́дят А́нгели, и воздая́ние трудо́в подае́т вам по́чести Бог,/ те́мже ублажа́ем вас.

Припев: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Сокруше́нным се́рдцем Бо́гу угоди́вше и сокруши́вше бесо́в ко́зни,/ сокруше́нныя от них испра́висте, Богоно́сцы,/ те́мже ублажа́ем вас ве́рно, кла́няющеся моще́м ва́шим, Богоблаже́ннии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Выспрь к Бо́гу име́сте мысль, Богоно́снии отцы́ преподо́бнии,/ и земна́я оста́вили есте́, и Небе́сная восприя́сте/ трудо́в ра́ди ва́ших и воздержа́ния неосла́бнаго,/ сего́ ра́ди почита́ем вас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ мя, Го́споди, пощади́, егда́ хо́щеши суди́ти ми,/ и не осуди́ мене́ во огнь, ни я́ростию Твое́ю обличи́ мя, –/ мо́лит Тя, Христе́, ро́ждшая Тя Де́ва, и А́нгельстии собо́ри, и преподо́бных соста́вы.

Свети́лен.

Процвели́ есте́, я́ко фи́никс дави́дски, отцы́,/ оби́тели яви́стеся Ду́ху Пресвято́му,/ и сла́вни вселе́нней показа́стеся,/ о нас непреста́нно моли́те,/ почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять ва́шу, преподо́бнии.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богороди́це,/ и но́сиши на Боже́ственную руку́ Пребога́тое Сло́во,/ непреме́нно и неизме́нно.

Моли́тва

О преподо́бнии и всечестни́и отцы́ Вассиа́не и Ио́но, уго́дницы Христо́вы блаже́ннии и чудотво́рцы пресла́внии! По́стничеством Бо́гу пе́рвее угоди́вше и де́лы благоче́стно на земли́ подвиза́вшеся, я́ко свети́ла све́тлая, по сме́рти в ми́ре возсия́вше, просвеща́юще ве́рных чуде́с све́тлостию, вы засту́пницы те́плии показа́стеся. Мно́гих, в ско́рбех и беда́х стра́ждущих и поги́бнути иму́щих, здра́вы сохрани́сте, непослу́шавших же завеща́ния ва́шего и малове́рующих отмсти́тельне наказа́сте, и пре́жде заблу́ждшей жене́ путевожди́ бы́сте, и осле́пшему па́ки прозре́ние дарова́сте. Де́рзостне же косну́вшагося целе́бных моще́й ва́ших напра́сно отри́нусте и, разслабле́нием наказа́вше, поми́ловасте. К сим же и ина́я пресла́вная соде́ласте, и бы́вшее оскуде́ние во оби́тели ва́шей сугу́бо испо́лнисте, соблюда́юще ю. Мо́лимся у́бо ны́не вам, о преблаже́ннии отцы́, услы́шите моле́ние на́ше, не пре́зрите нас в бе́дах и ско́рбех, призыва́ющих вас ве́рою, бу́дите помо́щницы нам ско́рии и покрови́тели, сохрани́те же во благоде́нствии, ми́ре и тишине́ оте́чество на́ше. К сим же и духо́внаго о вас собра́ния не оста́вите до конца́, посеща́юще я всегда́, о преподо́бнии, изоби́лованием вся́цем, и́ моли́теся при́сно о нас ко Го́споду, да моли́твами ва́шими грехо́в проще́ние полу́чим, и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бимся благода́тию Его́, я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобным Вассиану и Ионе Пертоминсим