Шрифт

18 июня.

Канон первый преподобному Петру Коришскому.

Преподобному Петру Коришскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Любо́вию Христо́вою просвеще́н, измла́да возлюби́л еси́ мона́шеское житие́ и, возненави́дев вся́кое плотско́е наслажде́ние, житие́ твое́ испо́лнил еси́ терпе́нием, посто́м и моли́твами, просия́л бо еси́ доброде́тельми, я́ко све́тлое свети́ло, и ны́не, усе́рдно мо́лим тя́: моли́ Христа́ Бо́га сохрани́ти оте́чество на́ше и ве́сь крестоно́сный наро́д се́рбский и все́м дарова́ти ве́лию ми́лость.

Кано́н преподо́бнаго, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Благи́ми нра́вы украси́вся, Христу́ прилепи́лся еси́ от ю́ности, плотски́я стра́сти умертви́в воздержа́нием, и к животу́, преподо́бне, преста́вился еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Глаго́лов и зако́нов Бо́жиих испо́лнитель бы́в, испо́лнился еси́, о́тче прему́дре, боже́ственных даро́в и чуде́с и все́м лучи́ бога́тно испусти́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со́весть име́л еси́ бла́гу и о́ко серде́чное, взира́ющее к Бо́гу, те́мже вня́т моли́тве твое́й, прему́дре, с преподо́бными сочта́ тя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стра́сти пло́ти моея́ и ума́ моего́ двиза́ния неподо́бная утоли́, молю́ Тя, Пречи́стая Де́во, и испра́ви мя́, заблу́ждшаго умо́м.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Ве́сь прилежа́ Вседержи́телю, преподо́бне о́тче прему́дре, всея́ бесо́вския зло́бы избе́гл еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Высото́ю смире́ния украша́емь, на зе́млю све́ргл еси́ велехва́льнаго изря́дными де́лы твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пло́тию обложе́н, о́тче прему́дре, смири́л еси́ превзя́тую вы́ю нечести́ваго смире́нием слове́с твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В ложесна́ Твоя́ воплоща́емь, Всенепоро́чная, всели́ся Зижди́тель, на благодея́ние ве́рно пою́щим Тя́.

Седа́лен, гла́с 4.

Страстно́е покори́л еси́ плотско́е мудрова́ние, и, го́ршая порабо́тив лу́чшему, о́тче Пе́тре пресла́вне, сокруши́л еси́ бесо́вския ко́зни посто́м и возсия́л еси́ в ми́ре, я́ко луча́ со́лнечная, сия́нии твои́х доброде́телей, сего́ ра́ди тя́ воспева́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Стена́ непобеди́мая на́м, христиа́ном, еси́, Богоро́дице Де́во, к Тебе́ прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя́ Моли́твенницу. Те́м, благодаря́ще, вопие́м Ти́: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Соде́яв, пресла́вне, ду́шу твою́ хра́м Свято́му Ду́ху, бы́л еси́ насле́дник го́рняго Ца́рствия с вы́шними си́лами.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Многоболе́зненныя стра́сти всегда́ врачу́еши приступа́ющих к тебе́: благода́ть бо, преподо́бне, прии́м от Го́спода содева́ти зна́мения и чудеса́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Красне́йшим прозябе́нием, о́тче, в дому́ Бо́жии прозя́бл еси́, доброде́тельми укра́шен и плоды́ чуде́сными облагоуха́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ни́ва духо́вная, я́коже из бразды́ кла́с, изнесла́ еси́ всю́ тва́рь Пита́ющаго, вся́ческих Бо́га, Присноде́во.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Умо́м очище́нным, пресла́вне, зри́ши добро́ту неизрече́нную Христа́, вся́ческих Бо́га на́шего.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Якоже Илия́ на колесни́це, о́тче, доброде́тельми твои́ми возше́л еси́ на не́бо, Ду́хом облегчава́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стягну́в те́ло твое́ воздержа́нием и чистото́ю, в вы́шняя селе́ния к широте́, о́тче, дости́гл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́ неду́гующаго ума́ моего́ омраче́ние, Врача́ ро́ждшая, Христа́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Лука́вый умертви́ся зми́й святы́ми твои́ми моли́твами, богоблаже́нне Пе́тре, и от того́ разреша́ются зло́бы и́же зна́мения от тебе́ испроси́вшии: еси́ бо уго́дник Бо́жий всесве́тел, позна́н бы́л еси́ ве́рен.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Обнови́в приле́жным ра́лом ду́шу твою́, свяще́нный о́тче Пе́тре, доброде́тельная в ню́ вве́ргл еси́ прему́дренно многопло́дная се́мена и пожа́л еси́ многоразли́чных исцеле́ний бога́тыя кла́сы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кре́постию ду́ха, о́тче, возмо́г, держа́ву вра́жию и си́лу низложи́л еси́ и похвалу́ побе́дную по́чести прия́л еси́, преподо́бне Пе́тре, чуде́сными сия́нии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Госпо́дь с Тобо́ю, Пречи́стая, я́коже изво́лил е́сть, бы́в, Отрокови́це, все́х на́с от о́бласти льсти́ваго хода́тайством Твои́м изба́вил е́сть, те́мже Тя́ ны́не по до́лгу, ро́дове родо́в, ублажа́ем.

Конда́к, гла́с 2:

Вели́чием по́двиг твои́х возсия́л еси́ и озари́л еси́, богому́дре, вся́ концы́ земны́я. Те́мже, и у́мер, преше́л еси́ от све́та к Све́ту возсия́вшему. Мы́ же ны́не вопие́м ти́: просвети́ на́ша помышле́ния, Пе́тре, о́тче на́ш, и моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Икос:

Возлюби́в Бо́га па́че все́х, кро́ток же и смире́н се́рдцем, вся́ в ми́ре оста́вил еси́ и, отреши́вся мирска́го жития́, возжеле́л еси́ всеце́ло послужи́ти Бо́гу. Сего́ ра́ди удали́лся еси́, вку́пе со единоро́дною сестро́ю Еле́ною, во е́же подвиза́тися по́двигом до́брым и спаси́тельным. Восхоте́в же па́ки крепча́йшаго по́двига, оста́вил еси́ да́же и единоро́дную сестру́ свою́ Еле́ну и, отбе́г ея́, подвиза́лся еси́ кре́пко и до́лго. Те́мже и победи́тель яви́лся еси́ мно́гих искуше́ний и всея́ вра́жия си́лы. Наста́вник бы́в мно́жеству мона́хов, отону́дуже дарова́ние чуде́с от Христа́ прия́л еси́, те́мже мно́гих жи́телей удиви́л еси́. Жития́ же ра́ди свята́го и богоуго́дных де́л твои́х тебе́ чту́т да́же и ага́ряне и притека́ют к ра́це моще́й твои́х, прося́ще твоея́ по́мощи. Мы́ же дне́сь, ве́рою и любо́вию восхваля́юще тя́, вопие́м: ра́дуйся, преподо́бне Пе́тре богоблаже́нне, преди́вная кори́шская похвало́.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Проше́д по́двиги по́стныя, о́тче, умо́м кре́пким у́м прего́рдый боже́ственным смире́нием смири́л еси́, поя́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Красне́йшее прозябе́ние, о́тче, в дому́ Бо́жии прозя́бл еси́, доброде́тельми укра́шен, и плоды́ чуде́сными облагоуха́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Просвети́в твое́ се́рдце, нача́льник бы́л еси́ свяще́ннаго собо́ра о́тча, наказу́я, и уча́, и вся́ приводя́ к Бо́жией во́ли, поя́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Но́во Отроча́ ро́ждши, Пребезнача́льнаго Сло́ва, обветша́вшия ны́ грехо́м обнови́ла еси́, Де́во, и пе́ти укрепи́ла еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Насле́дниче боже́ственных селе́ний, Ангельски, о́тче, пожи́л еси́, те́м со Ангелы лику́ет ду́х тво́й.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Невозвра́тно ше́ствовав, о́тче прему́дре и досточу́дне, веду́щими к небеси́ боже́ственными стезя́ми, от зле́ веду́щих до конца́ уклони́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Все́льшеюся благода́тию в ду́шу твою́, о́тче, лука́вно живу́щии в челове́цех нечи́стии ду́хи отгони́ми быва́ют.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вода́ еси́ неисчерпа́емая, Де́во, от нея́же вси́ пию́ще, благода́ти исполня́емся, душе́ю и те́лом освяща́еми.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Исцеле́ние источа́ет бога́тно честна́я твоя́ ра́ка Бо́жиим Ду́хом и стра́сти многовре́менныя исцеля́ет, о́тче, приходя́щих к тебе́, и прогоня́ет лука́выя ду́хи лю́тыя, и воздвиза́ет ве́рныя восхвали́ти твоя́ све́тлыя по́двиги.

Припев: Преподо́бне о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Те́ло твое́, блаже́нне, терпели́вое, связа́вшееся вери́гами, стра́сти неисце́льныя прикоснове́нием исцеля́ет, Бо́гу и Спа́су тя́ вельми́ просла́вльшу, о́тче прему́дре и досточу́дне Пе́тре, я́ко де́лы твои́ми до́брыми просла́вльшуся, преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Процве́л еси́ в по́стнических удо́лиих, прехва́льне Пе́тре, о́тче на́ш, я́ко ши́пок благоуха́нен, и, я́коже кри́н, облагоуха́л еси́ со́вести ве́рных доброде́тельми и чудесы́. Те́мже, преподо́бне, отжени́ от на́с стра́сти смердя́щия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́, Чи́стая Де́во, се́тующее се́рдце мое́ при́сно преступле́ньми и жите́йскими мно́гими молва́ми, не оста́ви мене́ враго́м бы́ти в ра́дость, я́ко да сла́влю Тя́ и любо́вию пою́, Препе́тая.

Свети́лен:

Све́том невеще́ственным озаря́емь, светови́ден вои́стинну показа́лся еси́, преподо́бне о́тче Пе́тре, му́жески оттря́с вся́ земна́я попече́ния, ду́шу свою́ к небесе́м впери́л еси́, сего́ ра́ди ны́не на небеси́ лику́еши я́ко вои́стинну насле́дник боже́ственных наслажде́ний.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Пресвята́я Богоро́дице, Влады́чице всея́ тва́ри, просвети́ и на́с све́том невеще́ственным, и да́руй на́м вре́менное и ве́чное благополу́чие, и изба́ви на́с от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне о́тче Пе́тре, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Петру Коришскому