Шрифт

18 июня.

Канон благоверному князю Феодору Ярославичу, брату благоверного Александра Невского.

благоверному князю Феодору Ярославичу, брату благоверного Александра Невского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

От благочести́ваго ко́рене о́трасль благочести́вая прозя́бл еси́/ и, сконча́вся в ю́ности, ле́та до́лга твои́ми доброде́тельми испо́лнил еси́,/ благове́рный кня́же Фео́доре,/ сего́ ра́ди Владе́ющему времена́ми мо́лимся,/ да моли́твами твои́ми пода́ст нам долготу́ лет/ и низпосле́т стране́ на́шей ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Ди́вному Бо́гу вели́чия принесе́м,/ и великоле́пно с на́ми/ да воспое́т земля́ и не́бо/ я́сно сла́ву Его́.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко еле́нь жела́ет на исто́чники водны́я,/ си́це жела́ше душа́ твоя́, кня́же Фео́доре, к Бо́гу,/ И́же и прия́ тя с любо́вию и сотвори́ насле́дника Ца́рствия Своего́.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Кра́ткое жи́зни твоея́ име́л еси́ тече́ние,/ но по́двигом до́брым в зако́не Бо́жии подвиза́лся еси́/ и ве́ру соблю́л еси́,/ сего́ ра́ди отложи́ся тебе́ вене́ц сла́вы безсме́ртныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ди́вный, Го́споди, во святы́х Твои́х,/ ди́вен еси́ вои́стинну и во святе́м Твое́м кня́зе Фео́доре,/ и́бо в не́мощнем естестве́ челове́честем/ вышеесте́ственную си́лу Твою́ соверша́я,/ дал еси́ те́лу его́ нетле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чу́дно бысть, е́же огне́м опаля́тися купине́ и не сгара́ти;/ чу́дно же и сие́ вои́стинну,/ я́ко Де́вою безсе́менно зачала́ и родила́ еси́ Сы́на Бо́жия/ и по рожде́нии Его́ па́ки Де́ва пребыла́ еси́./ Те́мже Тя, я́ко Ма́терь Бо́жию и Де́ву, благоче́стно велича́ем.

Пе́снь 3.

Ирмос: Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/ Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

И́стинная лоза́ виногра́да Христо́ва был еси́, кня́же Фео́доре,/ сего́ ра́ди и в кра́ткое вре́мя мног плод доброде́телей израсти́л еси́.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Дозре́вшим твои́х доброде́телей гро́здием,/ еще́ тебе́ мла́ду су́щу,/ да не ка́ко же́стокия страсте́й бу́ри повредя́т я,/ преселе́н еси́ в вертогра́д Небе́сный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Коль пра́веден и щедр еси́, Благоутро́бный Влады́ко,/ в мздовоздая́нии Твои́м пра́ведником!/ Довле́ет и еди́н о́браз:/ ка́ко пра́ведника Твоего́ Фео́дора уще́дрил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От утро́бы ма́тере Себе́ Бо́гу посвяти́ла еси́, Отрокови́це,/ и усе́рдием Ему́ служи́ла еси́,/ тем Тебе́ и Бог воздаде́ по правоте́,/ я́ко Тя вси ро́ди Богоро́дицею ублажа́ют.

Седа́лен, гла́с 8.

Исхо́д твой, кня́же Фео́доре, от сея́ вре́менныя жи́зни,/ мно́гия источи́ сле́зы от о́чию сыно́в росси́йских,/ но Оте́ц щедро́т и Бог вся́кия уте́хи награди́ их изоби́льно весе́лием,/ возложи́в на свято́е твое́ те́ло оде́жду нетле́ния, во вя́щшее увере́ние,/ я́ко ты по исхо́де твое́м в ра́дости пребыва́еши.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Усумне́ся обру́чник Твой Ио́сиф, ви́дев Тя непра́здну,/ но а́бие разреши́ся сумне́ние,/ егда́ извеще́н бысть от А́нгела,/ я́ко заче́ншееся в Тебе́ от Ду́ха есть Свя́та.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах слух си́лы Твоея́,/ и возвесели́ся се́рдце мое́ о Го́споде.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Хваля́шеся иногда́ ева́нгельский ю́ноша пред Го́сподем,/ я́ко вся за́поведи соблюде́ от ю́ности своея́,/ но не послу́ша Го́спода, ма́лое сотвори́ти ему повелева́ющаго,/ и не и́де вслед Его́,/ ты же, блаже́нне Фео́доре, и, не хваля́ся, повеле́ний Госпо́дних слу́шал еси́/ и Ему́ с весе́лием после́довал еси́.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Даны́ бы́ша тебе́ от Го́спода тала́нты душе́вныя и теле́сныя,/ и́хже во бла́го употребля́я,/ в кра́ткое вре́мя мно́гое приобре́тение Ему́ сотвори́л еси́,/ сего́ ра́ди и введе́ тя, я́ко раба́ блага́го и ве́рнаго, в ра́дость Свою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Слу́шаяй моли́твы пра́ведных Твои́х, Го́споди,/ услы́ши моли́тву и пра́ведника Твоего́ Фео́дора,/ ю́же прино́сит Тебе́ о ро́де свое́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: С ра́достию гото́ва су́щи к званию,/ на не́же избра́ Тя Вы́шний, Де́во Мари́е,/ со смире́нием Гаврии́лу рекла́ еси́:/ се раба́ Госпо́дня./ Мы же, Тя си́це смири́вшуюся, Влады́чицею ны́не почита́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Я́ко Бо́га ино́го, Бла́же,/ па́че Тебе́, не зна́ем,/ к Тебе́, Све́ту Незаходи́мому, от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

В ма́лых днех жития́ твоего́, блаже́нне Фео́доре,/ вели́ких свети́ло яви́лся еси́ доброде́телей,/ и́миже Бог благоугожда́ется.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Све́тлу ду́шу твою́ хотя́ предста́вити Бо́гу,/ чистоту́ в житии́ твое́м соблю́л еси́,/ сего́ ра́ди по твое́м успе́нии вшел еси́,/ а́може ничто́же нечи́сто вхо́дит.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́ди пра́ведных Твои́х, Го́споди,/ простира́еши лучи́ Твоея́ ми́лости на гре́шныя:/ озари́ у́бо и нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, луча́ми Твоего́ благоутро́бия/ ра́ди пра́ведника Твоего́ Фео́дора.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Егда́ Гаврии́л благовести́ Тебе́, Неискусому́жная Де́во,/ я́ко во чре́ве Твое́м зачне́ши и роди́ши Сы́на Бо́жия,/ с ве́рою отвеща́ла еси́:/ бу́ди Мне по глаго́лу твоему́./ Сего́ ра́ди по ве́ре Твое́й и бысть Тебе́ благослове́ние Вы́шняго,/ Тобо́ю же и вси лю́дие,/ и́же сиде́ша во тьме и се́ни сме́ртней,/ узре́ша свет ве́лий.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

И мя́гкия нося́й оде́жды, кня́же Фео́доре,/ си́це житие́м твои́м в кра́ткое вре́мя Бо́гу угоди́л еси́, я́ко мно́гим диви́тися,/ и́же угоди́ша Ему́, долговре́менно облача́ющеся во вре́тище.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Уве́рен быв, я́ко и златотка́нныя ри́зы о́бщему подлежа́т тле́нию,/ потща́лся еси́ в животе́ твое́м из доброде́телей истка́ти себе́ ри́зу нетле́ния,/ в не́йже ны́не красу́ешися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Коле́на се́рдца на́шего преклоня́я,/ благодаре́ние Тебе́ возсыла́ем, Человеколю́бче,/ я́ко те́ло кня́зя Фео́дора, тле́нию по естеству́ подлежа́щее,/ обле́кл еси́ в ри́зу нетле́ния,/ и́мже умножа́ется сла́ва всея́ Росси́и.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Позлаще́нными доброде́телей ри́зами/ оде́янна и преиспещре́нна была́ еси́ на земли́, Пренепоро́чная,/ сего́ ра́ди и Бог Сло́во во утро́бе Твое́й/ благоволи́ облещи́ся в плоть челове́ческую.

Конда́к, гла́с 4:

В благоче́стии рожде́нна,/ в стра́се Бо́жии воспита́на,/ в житии́ целому́дрие стяжа́вшаго,/ по успе́нии же нетле́нием телесе́ просия́вшаго,/ благове́рнаго кня́зя Фео́дора во святы́х почита́я,/ смире́нно мо́лимся Тебе́, Всеси́льный Влады́ко,/ да и во ве́ки прославля́еши святы́ми Твои́ми/ страны́ на́ша росси́йския.

И́кос:

Досто́йно и пра́ведно есть ра́доватися тебе́, свя́те Фео́доре, на Небеси́,/ я́ко неизрече́нную благода́ть от Бо́га получи́л еси́,/ мы же ра́дуемся на земли́,/ я́ко тя и́мамы те́плаго к Бо́гу моли́твенника,/ и от ра́дости си́це зове́м:/ ра́дуйся, похвало́ росси́йская.

Пе́снь 7.

Ирмос: В нача́ле зе́млю основа́вый/ и Небеса́ сло́вом утверди́вый,/ благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко чи́стое доброде́телей зерца́ло был еси́ на земли́, кня́же Фео́доре,/ сего́ ра́ди Вы́шний, восприя́в ду́шу твою́ в черто́г Свой Небе́сный,/ оста́ви нам о́браз, нетле́нное твое́ те́ло,/ да после́дуем стопа́м твои́м.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Не стыди́мся хвали́тися, пра́ведниче Бо́жий,/ я́ко моли́тва твоя́ к Бо́гу мно́го мо́жет поспешествова́ти нам во благо́е:/ ве́мы бо, я́ко моли́твы пра́ведных прия́тны Ему́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Хва́лим, пое́м и благослови́м Тебе́, Го́споди,/ я́ко призира́еши на Росси́ю с высоты́ свята́го жили́ща Твоего́/ и посеща́еши ю, я́ко виногра́д Твой,/ его́же насади́ десни́ца Твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и блажи́ти никогда́ не престае́м:/ благослове́нна бо Ты еси́ в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь,/ я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́н еси́, кня́же Фео́доре,/ я́ко сый посреде́ волну́ющагося душетле́нных страсте́й мо́ря,/ к ти́хому приста́нищу в кра́ткое вре́мя безбе́дно дости́гл еси́.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

А́ще и устремля́хуся ми́ра сего́ во́лны, е́же потопи́ти ю́ность твою́,/ но ничто́же успе́ша:/ ковче́г бо тебе́ бысть чистота́,/ корми́ло – Правосла́вная ве́ра,/ ко́тва 14 – тве́рдая на Бо́га наде́жда,/ ве́трило – любо́вь к Бо́гу и бли́жним.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прославля́ем Тя, Го́споди Бо́же,/ я́ко, удивля́я хоте́ния Твоя́ во святы́х Твои́х,/ удиви́л еси́ хоте́ние Твое́ и в благове́рнем кня́зе Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Удивля́хуся волсви́ еги́петстии си́ле чудотво́рнаго жезла́ Моисе́ова,/ мы же удивля́емся Тебе́, Мари́е:/ ка́ко Невмести́маго все́ми во утро́бе Твое́й вмести́ла еси́?

Песнь 9

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувши рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дяще тя росси́йстии сопоста́ты,/ лета́ми доспева́ющаго ко изощре́нию меча́ на вы́и их,/ не можа́ху не смуща́тися:/ ты бо, душе́внаго сопоста́та, еще́ млад сый, победи́ти в си́лах был еси́;/ сего́ ра́ди кре́пкий во бране́х Госпо́дь/ и причте́ тя, я́ко до́браго во́ина,/ к Безпло́тному Своему́ во́инству.

Припев: Благове́рный кня́же Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Несумне́нная наде́жда был сыново́м росси́йским к защище́нию оте́чества,/ но Прему́дрый о всех Промысли́тель/ благоволи́ тя прия́ти безмяте́жна в поко́й Свой,/ Росси́ю же защити́ти руко́ю бра́та твоего́, свята́го Алекса́ндра.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же наш,/ я́ко ве́си пути́ непоро́чных,/ и достоя́ние их во ве́ки пребыва́ет,/ его́же прича́стником бы́ти сподо́бил еси́/ и непоро́чнаго кня́зя Фео́дора.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Призира́яй на смире́нныя рабы́ Своя́ Вы́шний/ призре́ и на Твое́ смире́ние, Пречи́стая Де́во,/ и превознесе́ Тя па́че всех дще́рей сыно́в челове́ческих.

Свети́лен, глас 8:

Прекра́сный доброде́телей храм на земли́ быв, благове́рный князь Фео́дор/ оста́ви нам по свое́м успе́нии те́ло свое́, украше́нное нетле́нием,/ душе́ю же вни́де в храм нерукотворе́нный.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Вели́ким благодаре́нием до́лжни мы Тебе́, Влады́чице:/ еди́на бо Ты от земноро́дных яви́лася еси́/ досто́йна прия́ти во утро́бу Твою́ Сы́на Бо́жия,/ Его́же Оте́ц посла́ на зе́млю разруши́ти зако́нную кля́тву/ и пода́ти ве́чное всем благослове́ние.

Моли́тва

Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Фео́доре! Ты от кня́жеския кро́ве происше́д в мир сей, кня́жескую сла́ву навсегда́ име́л еси́ насле́довати, и вся кра́сная ми́ра сего́ бы́ша в руку́ твоею́, егда́ на земли́ сей обита́л еси́. Но ты, а́ще и в млады́х ле́тех сконча́лся еси́, но испо́лнил еси́ ле́та до́лга и душе́внаго сопоста́та, еще́ млад сый, победи́ти в си́лах был еси́. И чистоту́ в житии́ твое́м соблю́л еси́, чесо́ ра́ди Кре́пкий во бра́нех Госпо́дь и причте́ тя, я́ко до́браго во́ина, к Безпло́тному Своему́ во́инству в Небе́сных оби́телех, Росси́ю же защити́ руко́ю бра́та твоего́, свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго. Сего́ ра́ди мо́лим тя, Небе́сный во́ине Христо́в: даждь и нам позна́ти, сколь ничто́жно и преходя́ще все жите́йское и сколь бли́зок всегда́ до́лжен бы́ти се́рдцу на́шему Бог наш, да вы́ну помышля́ем о Го́рнем, не о земно́м, да неусы́пно и́щем ве́чнаго Небе́снаго оте́чества, да прославля́ем Бо́га жи́знию и дела́ми на́шими и с му́жеством отража́ем стре́лы по́хоти, греха́ и собла́знов. Ты из среды́ волну́ющагося душе́вных страсте́й мо́ря к ти́хому приста́нищу в кра́ткое вре́мя безбе́дно дости́гл еси́, и, а́ще устремля́хуся ми́ра сего́ во́лны, е́же потопи́ти неви́нную ю́ность твою́, но ничто́же успе́ша, ковче́г бо тебе́ бысть чистота́, корми́ло – Правосла́вная ве́ра, ко́тва – тве́рдая на Бо́га наде́жда, ве́трило – любо́вь к Бо́гу и бли́жнему. Мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий, усво́й и нам эти сво́йства своя́ и доброде́тели, охлажда́й по́хоти се́рдца на́шего, помога́й нам в борьбе́ со страстьми́ на́шими, исхода́тайствуй нам у Го́спода реши́тельное отвраще́ние от поро́ков, постоя́нство в доброде́тели, терпе́ние в бе́дствиих, великоду́шие в го́рестех, тве́рдую на Бо́га наде́жду во всех обстоя́тельствех настоя́щая жи́зни, любо́вь к враго́м, жела́ние добра́ всем, любя́щим и ненави́дящим нас. Ты, увере́н быв, я́ко златотка́нныя ри́зы о́бщему подлежа́т тле́нию, потща́лся еси́ в животе́ твое́м из доброде́телей истка́ти себе́ ри́зу нетле́ния, в не́йже ны́не красу́ешися, внуши́ и нам, да отвраща́емся от всех мирски́х удово́льствий, от вся́кия плотски́я похо́ти, от всея́ земны́я сла́вы и от вся́каго тле́ннаго сокро́вища, да презира́ем обольще́ние ро́скоши, и гнуша́емся обая́ния ле́сти и поро́ка, и да ра́дуемся, егда́ те́рпим за Христа́ лише́ния, уничиже́ния, гоне́ния, презре́ния, клевету́ и озлобле́ние. Горя́ху к тебе́, святый́ кня́же, любо́вию росси́йския сы́нове, ви́дяще тя, от благочести́ваго ко́рене отра́сль благочести́вую, и великоле́пный брак тебе́ на земли́ гото́вляху сро́дницы и дру́зи твои́, не ве́дуще Бо́жия Про́мысла, я́ко Бог благоволи́л избра́ти, во е́же тебе́ безбра́чну служи́ти на бра́це Сы́на Его́ Единоро́днаго, и ты, святы́й благове́рный кня́же, предвари́в нас в Ца́рстве благода́ти, привлецы́ и нас свое́ю любо́вию в Ца́рство Небе́сное, бу́ди для нас ору́дием человеколю́бия и бла́гости Бо́жией, отклоня́й от нас и́стинная бе́дствия, утеша́й нас в го́рестех и печа́лех, укрепля́й свои́м предста́тельством у Го́спода си́лы ве́рныя на доброде́лание во сла́ву И́́мене Бо́жия и в преспе́яние Ца́рства Христо́ва, да процвета́ют здра́вием к благоде́нствию и возраста́ют от си́лы в си́лу и от сла́вы в сла́ву вси наро́ди земли́ Росси́йския, да бу́дут всегда́ одушевле́ни благоче́стием, пра́вдою, му́жеством, пре́данностию оте́честву и всеми доброде́тельми, да и мы вме́сте с тобо́ю удосто́имся превозноси́ти бла́гость, любо́вь и милосе́рдие Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

благоверному князю Феодору Ярославичу, брату благоверного Александра Невского