Шрифт

18 июня.

Канон священномученику Дорофею, епископу Тирскому.

Святому священномученику Дорофею, епископу Тирскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник, апо́столом бы́в, дея́ние обре́л еси́, богодохнове́нне, в виде́ния восхо́д; сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче Дорофе́е, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Да́р Бо́гу, всеблаже́нне, тебе́ сама́го прине́сл еси́ чисте́йший, житие́м соверше́нным и честны́м муче́нием, Дорофе́е.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Якоже зре́л гро́зд, о́тче, изгне́т мы́сль, весе́лия ча́шу — ве́рным уче́ния предложи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

То́ки ле́стныя уста́вил еси́, Дорофе́е, тече́ньми прему́драго твоего́ язы́ка и ве́рных мы́сли напои́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Одожди́ ми, Де́во, молю́ся, ка́пли умиле́ния, прибы́вшую ми́ скве́рну отмыва́ющия, я́ко да сла́влю Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Но́щь отгна́л еси́ су́етства вся́ку блиста́нии, о́тче святи́телю, прему́драго пропове́дания.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Чудесы́ утверди́л еси́ и свяще́нными, му́дре, уче́нии ве́рных все́х мы́сли, я́ко па́стырь свяще́нен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пома́за тя́ Госпо́дь свяще́нным, о́тче, пома́занием и Своея́ боже́ственныя Це́ркве пастыренача́льника поста́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́ се́рдце мое́ боже́ственным све́том просвети́, две́ре Све́та, грехо́вное омраче́ние отгоня́щи.

Седа́лен, гла́с 3.

Боже́ственными догма́ты при́сно сия́ющь да́р святы́й, тебе́ сама́го прине́сл еси́ Безсме́ртному Царю́, пострада́в, Дорофе́е, и обита́еши ны́не, при́сно веселя́ся, перворо́дных в го́рней митропо́лии. Отче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, пло́ть бы́в во чре́ве Твое́м, но Бо́г вочелове́чся и пребы́сть, Иже по рождестве́ Ма́терь Тя́ Де́ву, я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь. Того́ приле́жно моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Возноси́мую оплева́л еси́, преподо́бне, зи́му безбо́жия и теплото́ю Боже́ственнаго Ду́ха невреди́мо се́рдце соблю́л еси́.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Сокруши́шася, Дорофе́е блаже́нне, пред лице́м твои́м го́ры ну́ждныя де́монския и иста́яша злочести́вых челове́к шата́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Терпе́л еси́, оскорбля́емь, от гра́да во гра́д изгони́мь, те́мже блаже́нную улучи́л еси́ му́ченик сла́ву и све́тлость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Искуше́ний мя́ спаси́ и душетле́нныя страсте́й бу́ри, я́ко да ве́рою ублажа́ю Тя́, Пресвята́я Отрокови́це, Ма́ти Де́во.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения богове́дением просвети́вый концы́, просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Смотря́я разу́мно воздая́ния боже́ственная, Дорофе́е, вели́кия беды́ и напа́сти претерпе́л еси́.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Еди́нством Божества́ пропове́дая Тро́ицу, Дорофе́е, многобо́жнаго неи́стовства су́етное погуби́л еси́ шата́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не поклони́вся, му́чениче, дело́м ру́к беззако́нных, терпе́л еси́ искуше́ния, и беды́, и ра́ны, и боле́зни, Дорофе́е.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Восто́к Со́лнца, пре́жде денни́цы возсия́вшаго, была́ еси́, Имже све́т су́щий во тме́ лю́тых, Чи́стая, ви́деша.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Се́рдце, разжже́но дыха́нии Ду́ха, стяжа́л еси́, духо́в, Дорофе́е, сопроти́вных стремле́ние разруша́ющо.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Святы́х жития́ свяще́нными списа́ньми яви́л еси́, о́тче богодохнове́нне, боже́ственным ра́зумом ду́шу просвеща́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́л твои́х веща́ние и кра́сных уче́ний си́ла всю́ обтече́, преблаже́нне, зе́млю Боже́ственною благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, Челове́ка бы́вша, Того́ моли́ изба́вити мя́ огня́ и му́ки.

Конда́к, гла́с 5:

Доброде́тельми сия́я, и боже́ственными уче́нии па́че со́лнца, и страда́нии, блаже́нне, облиста́л еси́, просвети́л еси́ зе́млю, Дорофе́е, отгна́в мглу́ многобо́жия и лю́тыя е́реси. Сего́ ра́ди па́мять твою́ све́тло пра́зднуем.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Звезда́ многосве́тлая яви́лся еси́, светлостьми́ страда́ний твои́х просвеща́я ду́ши ве́рно, Дорофе́е, вопию́щих: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Стезя́ми пра́выми ходя́, низве́ргл еси́ де́бри льсти́ваго, к путе́м живо́тным наставля́я вопию́щия: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Угаси́л еси́ ту́чами крове́й твои́х, всесла́вне, пе́щь преле́стную и на воде́ жи́зни всели́лся еси́, взыва́я: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́ви соу́з греха́ окая́нную мою́ ду́шу, Богороди́тельнице, и любви́ Бо́жией припрязи́ соверше́нне, да ве́рно сла́влю Тя́, Богоро́дице, во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Хва́лящагося зми́я в зло́бе, смири́вся о Го́споде, о́тче, смири́л еси́, вопия́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Во глубо́цей тя́ ста́рости в нестаре́ющихся поко́йных ме́стех Зижди́тель всели́, свяще́нный о́тче, му́чеников украше́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́ равноа́нгельно име́я, со Ангелы Влады́ки твоего́ престо́лу ны́не предстои́ши, вопия́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кра́сная, Де́во, яви́лася еси́, прекра́сное Сло́во поро́ждши, Ему́же пое́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́, Рождество́ Присноде́вы, в на́ше ве́рных спасе́ние, пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Испра́вил еси́ ста́до Христо́во к боже́ственным приста́нищем, невре́дно соблю́д е́ от бу́ри сопроти́вныя, я́ко преизря́ден святи́тель и боже́ственных, о́тче, испо́лнитель, му́дре, повеле́ний.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Яко священноде́йственник чи́ст, я́ко му́ченик до́бль, я́ко чудоде́йственник чу́ден, я́ко боже́ственных словопи́сец, я́ко ве́ры непоколеби́мь сто́лп, сла́ву ве́чную, о́тче, улучи́л еси́.

Припев: Священному́чениче Дорофе́е, моли́ Бо́га о нас.

На суди́щи подъе́м мно́ги труды́ и боле́зни, к неболе́зненней и боже́ственней жи́зни, ра́дуяся, преше́л еси́, обоже́нием ны́не чи́сто прича́щся, му́чениче досточу́дне Дорофе́е.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богоза́рная па́мять твоя́ возсия́ ми́ру, озаря́ющи ве́рныя луча́ми дарова́ний, ю́же сла́вящия о́бщники ны́ покажи́, о́тче, в тебе́ боже́ственныя све́тлости.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Нося́щи Христа́ на рука́х, нося́щаго вся́ ма́нием боже́ственным, Чи́стая, Того́ при́сно моли́ ру́к на́ших воздея́ния испра́вити, я́ко фимиа́м, пред лице́м Его́.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче священному́чениче Дорофе́е! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому священномученику Дорофею, епископу Тирскому