Шрифт

16 июня.

Канон Святому мученику Лукиллиану и иже с ним.

Святому мученику Лукиллиану и иже с ним
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Лукиллиа́не,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Сло́ва тя́ Бо́жия уго́дника, му́чеников же сла́ву, воспева́ю, Лукиллиа́не, те́мже мне́ моли́твами твои́ми пода́ждь очище́ние злы́х и исцеле́ние.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Все́ю мы́слию же и душе́ю ве́сь прилепи́лся еси́ любви́ Христо́ве и и́дольския пре́лести, и не́мощи, му́дре, пренебре́гл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́че всея́ сла́вы земны́я томи́тельнаго безсла́вия жела́я, нестаре́емую сла́ву, богоблаже́нне, небе́сную насле́дил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ле́ствица, ю́же ви́де Иа́ков, Ты́ еси́, Богоро́дице: Тобо́ю бо су́щим на земли́ Сло́во соедини́ся и на высоту́ челове́ческое существо́ привлече́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Иу́да предаде́ Изба́вителя Христа́ дре́вле богоуби́йцам, ты́ же ны́не беззако́нным иуде́ем пре́дан бы́л еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Словесы́ тя́ льсте́ц прельсти́ти ласка́тельными покуша́яся, яви́ся твои́ми словесы́, я́коже ка́мением, страда́льче, бие́мь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свети́льник пресве́тел стра́ждущим с тобо́ю бы́л еси́, све́тло наставля́я на боже́ственныя стези́ та́мошняго наслажде́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ми́лостиву бы́ти ми́ молю́ся, Твои́ми, Влады́чице, дерзнове́ньми, из Тебе́ рожде́нному, в де́нь Суда́.

Седа́лен, гла́с 1.

Огню́ приближа́яся, ника́коже опали́лся еси́, о Лукиллиа́не, страда́льче доблему́дренне, ро́су бо стяжа́л еси́ Бо́жию устужа́ющую. Те́мже соверши́л еси́ е́же па́че естества́ по́двиги, ра́дуяся со младе́нцы святы́ми, с ни́миже на́с помина́й.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ же и сло́ва, непреста́нно моли́ с вы́шними си́лами пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших все́х и исправле́ние жития́ ве́рою и любо́вию при́сно Тя́ сла́вящим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Блиста́еши словесы́ твои́ми и просвеща́еши ми́р страда́нии твои́ми, мучи́телей же сопротивле́ние, я́ко мглу́, отгоня́еши, непостоя́нную.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Но́вый яви́лся еси́ ве́рою Авраа́м, и́же дре́вле оправда́ся о Христе́: позна́нием бо Зижди́теля твоего́ отве́ргл еси́ все́ су́етство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всегуби́теля тя́ ле́сти и боле́зненных страсте́й исцели́теля, ве́рнии, стяжа́вше, му́чениче сла́вне, насыща́емся всегда́ исцеле́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Па́че ума́ та́инство рождества́ Твоего́, Присноде́во: во утро́бе бо заче́нши Бо́га, неизрече́нным сло́вом породила́ еси́.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Еди́не врачу́ ду́ш и теле́с, Христе́, му́чеников мольба́ми страсте́й мои́х боле́зни исцели́.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Цве́т свяще́нен де́ланием Ду́ха показа́лся еси́, му́чениче сла́вне, благопло́дия во страда́ниях предлага́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́лы живо́тныя в се́рдцы име́я, му́дре, мучи́тельская преще́ния твои́м сопротивле́нием умертви́л еси́, сла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сте́ну необори́му, и приста́нище, и утверже́ние, и наде́жду, Богома́ти Чи́стая, и боже́ственное ору́жие иму́ще Тя́, спаса́емся.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Возвы́сив твое́ мы́сленно боже́ственное души́ жела́ние, ко огню́ томи́тельному де́рзостне устреми́лся еси́ и росо́ю Ду́ха с детьми́ прохлади́лся еси́, страда́льче всеблаже́нне.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Укрепи́вшися му́ченица му́драя Па́вла наказа́нии твои́ми, му́жествовавши терпели́вно на льсти́ваго и вене́ц прия́т пра́вды от руки́ Страстополо́жника Христа́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зря́ твое́ непрекло́нное, я́ко го́ру Сио́н неподви́жиму, не терпя́ше вра́г, но ве́сь посрами́ся и, к земли́ попира́емь, от тебе́, богому́драя, в по́двизе стира́ется.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зачала́ еси́ вои́стинну Боже́ственное Сло́во во утро́бе Твое́й и Сего́ па́че естества́ родила́ еси́, Пречи́стая, Его́же моли́твами Твои́ми ми́лостива сотвори́, от бе́д вся́ изба́вити рабы́ Твоя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

С Па́влом вопия́л еси́, му́чениче: не разлучи́т мя́ от любве́ Христо́вы ни беда́, ни ско́рбь, ни ра́ны, ни ме́чь. Те́мже и взыва́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На ка́мени утверди́л еси́ испове́дания боже́ственнаго но́ги твоя́, непоколеби́мь яви́вся молво́ю бе́д. Те́мже взыва́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вихомся, Де́во, вси́ от страсте́й, и бе́д, и обстоя́ний, и неду́г многообра́зных мольба́ми Твои́ми, Пречи́стая Богома́ти, взыва́ющии: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

При боже́ственных я́ко вои́стинну исхо́дищах насажде́н бы́в ве́рою Госпо́днею, дре́во яви́лся еси́, преблаже́нне, живоно́сное. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Украси́вшеся страда́льцы добро́тою честна́го Христо́ва испове́дания, вене́ц с небесе́ прия́ша досто́йно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прекло́ншагося боле́зньми и па́дшася, возста́ви мя́, Богома́ти, я́ко да Тя́ сла́влю во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Велича́ем Тя́, Всенепоро́чную Ма́терь Христа́ Бо́га на́шего, Юже осени́ Ду́х Святы́й.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Слове́снаго рая́ цве́ты, ви́дяще Христо́вы благово́нныя му́ченики дне́сь, хвала́ми велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Лукиллиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Светоно́сцы я́вльшеся и́стинно Це́ркве Христа́ Бо́га, му́ченицы сия́ют испове́дания све́том.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Страсте́й боле́зни моли́твами страстоте́рпец исцели́вый, и моя́ ны́не исцели́ боле́зни, Человеколю́бче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́, сте́ну, и покро́в, и небу́рное приста́нище, Всенепоро́чная, ве́рнии, стяжа́хом, Еюже и спаса́емся.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Лукиллиа́не! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Лукиллиану и иже с ним