Шрифт

16 июня.

Канон второй преподобному Димитрию Прилуцкому, Вологодскому.

преподобному Димитрию Прилуцкому, Вологодскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Возсия́ днесь, я́ко со́лнце,/ пречестны́й о́браз священноле́пнаго твоего́ подо́бия,/ па́че со́лнца луча́ми чуде́с твои́х всех озаря́я,/ тьму бесо́вскую без ве́сти творя́,/ его́же ра́достно срета́ху,/ духо́вныя ли́ки соста́вльше,/ непреста́нно вопие́м ти:/ Дими́трие, о́тче наш, моли́ Спа́са всех/ сохрани́ти град твой и страну́ на́шу,/ ста́ду твоему́ спасе́ние подава́я/ и ве́лию ми́лость.

Кано́н иной свято́му, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Благода́рное пе́ние, ны́не приноси́мое, чад свои́х не пре́зри, свя́те,/ но, я́ко оте́ц чадолюби́вый, приими́,/ сия́ доноша́яй Творцу́ и Бо́гу,/ да сре́тения твоего́ пра́здник любо́вию почита́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Па́ки нас честна́го твоего́ подо́бия прише́ствием весели́ши,/ и сего́ прикоснове́нием всех освяща́еши,/ и от всех неду́г исцеле́ния подава́еши,/ при́сно любо́вию, че́стне, почита́ющим пресвяты́й твой пра́здник.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изба́ви ста́до твое́, преподо́бне, грехо́вныя бу́ри и бед вся́ких,/ наставля́я нас при́сно в приста́нище спасе́ния,/ да в ра́дости мно́зе приноша́ем свяще́нному твоему́ подо́бию духо́вныя пе́сни.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Пренепоро́чная, Я́же Бо́га прие́мши в ложесна́х Твои́х боже́ственно,/ разреши́ мрак души́ моея́ и просве́ти, Де́во,/ да восхвалю́ Тя.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Многогре́шнаго, нераде́нием изжи́вша житие́, не возгнуша́йся, преподо́бне,/ но твои́ми моли́твами очи́сти мя́ от вся́ких грехо́в,/ и́же пресвято́му твоему́ о́бразу ны́не воспе́вшаго.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

В жи́зни сей мно́гим путь бысть ко спасе́нию/ пресве́тлым житие́м твои́м, прообразова́ше нетле́нная./ Те́мже и по сме́рти твое́й/ Бог прибе́жище всем нам показа́л тя есть и моли́твенника ве́рна,/ чту́щим свяще́нное твое́ подо́бие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нищету́ на́шу душе́вную покры́й благода́тию,/ грехо́в разреше́ние прося́ прия́ти нам,/ да сре́тения твое́го пра́здник пречу́днаго о́браза ве́рно пра́зднуем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же в плоть за премно́гую Твою́ бла́гость/ вои́стинну обо́лкся, Бог вку́пе и Челове́к/ сугу́б естествы́ познава́ется.

Седа́лен, гла́с 4.

Возжеле́л еси́ он век присносу́щный,/ измени́в при́сно пребыва́ющая ми́ра сего́ тле́нными,/ те́мже к Небе́сным оби́телем невозбра́нно прите́кл еси́, Богому́дре Дими́трие, о́тче наш,/ Спа́су всех моли́ся/ спасти́ и́же честно́е твое́ сре́тение пе́сньми сла́вящих.

Сла́ва и ны́не, Богородичен:

Свет ро́ждшая пречестны́й,/ от Отца́ возсия́вша пре́жде всех век,/ просвети́, Отрокови́це, ду́шу мою́ и ум,/ дале́че от мене́ отгоня́щи тьму страсте́й,/ да Тя ублажа́ю, Присноблаже́нную, ве́рным упова́ние.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Жили́ще Пресвято́му Ду́ху, прему́дре, обре́теся,/ дости́же кра́ю жела́ния духо́внаго,/ к Нему́ же простира́яся, жизнь сию в посте́х изнури́л еси́;/ те́мже мо́лим тя поми́ловати нас, чад свои́х,/ и́же свято́е твое́ сре́тение ве́рою сла́вящих.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко крин, в доброде́телех процве́л еси́,/ вино́м умиле́ния ду́ши напои́л еси́, благоче́стие, жа́ждущих,/ страсте́й скве́рну омыва́я слеза́ми свои́ми,/ и сего́ ра́ди любо́вию восхваля́ем при́сно свята́го твоего́ прише́ствия святоле́пный о́браз.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Удиви́л еси́, блаже́нне, пресла́вными чудесы́ твои́ми вси концы́ земли́,/ свята́го же твоего́ подо́бия прише́ствием просвети́ вселе́нную,/ те́мже тя духо́вными пе́сньми непреста́нно воспева́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бог, посреде́ Тебе́ все́лься, я́коже весть,/ де́вства ключи́ не поколеба́, Чи́стая,/ на недви́жимом ка́мени ве́ры вся утве́рждь.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Подража́тель Христо́вых за́поведей был еси́,/ и сего́ ра́ди, преподо́бне, к тре́бующим ми́лостив быва́ше,/ те́мже днесь, любо́вию соше́дшеся,/ свята́го твоего́ подо́бия о́браз хвала́ми почита́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Испо́лни ра́дости и весе́лия сердца́ на́ша,/ и́же в моли́твах тебе́ вы́ну призыва́ющих,/ и испроси́ грехо́в оставле́ние/ свято́му твоему́ о́бразу, блаже́нне, духо́вныя пе́сни воспева́ющим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преблаже́нна бысть свята́я оби́тель твоя́, Богому́дре,/ име́ющи внутрь себе́ мо́щи твоя́ и свяще́нное твое́ подо́бие,/ прехва́лен же и град тво́й,/ и́же тобо́ю дарова́ся 8 от всех Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Твоя́ чудеса́ прови́дя Боже́ственным Ду́хом, Иса́ия взыва́ше:/ се во чре́ве прии́меши Непостижи́маго воплоща́ема, Чи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти́,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

При́зри, блаже́нне, на предстоя́щия ти свяще́нныя собо́ры/ и на свято́е твое́ ста́до,/ моле́ния принося́щия свято́му твоему́ о́бразу за проше́ние вся́ко,/ и изба́ви град твой и страну́ на́шу от вся́ких скорбе́й.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Свети́льник на све́щнице яви́ся священноле́пный твой образ,/ светя́ всем конце́м земли́ чудесы́ тво́ими,/ богому́дрых всех освяща́я, и́же пресвяты́й твой пра́здник ве́рою сла́вящих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́кий дар прече́стен – священноле́пный твой о́браз от Бо́га дарова́ся,/ ко всех челове́к спасе́нию же и по́льзе,/ и́мже прогна́на бысть вся́ка си́ла неприя́зненна от вся́каго твоего́ достоя́ния/ и от вся́ка неду́га очи́стися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Родила́ еси́, Его́же Оте́ц пре́жде всех век роди́ Пребезнача́льна,/ и сосца́ми Пита́теля дои́ла еси́ па́че ума́,/ чу́до па́че сло́ва, Чи́стая, та́инство.

Конда́к, гла́с 8.

Христа еди́наго в жи́зни сей во след идти́ возжела́л еси́/ и, Того́ любо́вию земна́я отри́нув, премину́в Небе́сными 9 ,/ с ли́ки А́нгел водворя́яся, неотсту́пно предстои́ши Бо́гови,/ тем и ны́не пресвято́му твоему́ о́бразу сре́тения пра́здник ра́достно сотворя́юще,/ от неду́г исцеле́ние прие́млем, благода́рно вопию́ще:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Дими́трие, по́стников удобре́ние.

Икос:

Боже́ственными доброде́тельми твои́ми, Богому́дре, себе́ украси́л еси́/ и Спа́су Христу́ жили́ще соде́ла, о́тче, му́жественне,/ я́коже зла́то, искуси́ся ве́рою к Бо́гу,/ наде́ждою и любо́вию обе́ты своя́ полага́я,/ воздержа́нием пости́вся, я́коже безпло́тен,/ в целому́дрии и смире́нии вознесе́ся;/ те́мже и мы духо́вная твоя́ ча́да, моли́твами твои́ми просвеща́еми,/ ра́достною душе́ю воспева́ем Боже́ственная твоя́ духо́вная исправле́ния/ и любо́вию пра́зднуем пречу́дному твоему́ пресвято́му о́бразу,/ и благода́рственно вопие́м ти:/ ра́дуйся, я́ко измла́да Бо́гу послужи́л еси́;/ ра́дуйся, притека́ющим к тебе́ ко спасе́нию хода́тай./ Ра́дуйся, лю́дем, правосла́вно ве́рующим, пресла́вная похвало́ и кре́пкое на враги́ одоле́ние;/ ра́дуйся, гра́ду твоему́ вели́кое утвержде́ние./ Ра́дуйся, святе́й оби́тели твое́й благонаде́жное ве́чное весе́лие;/ ра́дуйся, и́ноком пресла́вное украше́ние и наде́ждо спасе́ния./ Ра́дуйся, всем христиа́ном в беда́х прибе́жище и приста́нище спасе́ния;/ ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами сопроти́вныя ду́хи побежда́ются./ Ра́дуйся, исто́чник чудесе́м неизчерпа́емый,/ да вси, и́же тобо́ю от Бо́га спаса́еми, непреста́нно зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Дими́трие, по́стников удобре́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

А́ще и земле́ю покрове́но бысть честно́е те́ло твое́, свя́те,/ но па́че со́лнца заря́ми пресве́тлых чуде́с твои́х весь мир озаря́еши,/ благоче́стие воспева́ющий пресвяты́й твой о́браз.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Стена́ необори́ма гра́ду твоему́ яви́ся/ светоле́пный твой о́браз, свя́те Дими́трие,/ к нему́ же притека́юще, не убои́мся супоста́тных враг,/ моли́твенника тя к Бо́гу те́пла стяжа́вше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Имену́ется оби́тель твоя́, свя́те, во всех страна́х,/ чудесы́ твои́ми богому́дрыми крася́щеся,/ святоле́пней твое́й добро́те пресла́вно дивя́щися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, добро́ту Иа́ковлю, еди́ну избра́ Еди́ный, Живы́й на Небесе́х,/ и, все́лься посреде́ Тебе́, Чи́стая,/ ника́коже поколеба́ де́вства Твоего́ ключа́, Благослове́нная.

Пе́снь 8.

Ирмос: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

На смире́ние на́ше ми́лостивно призира́й,/ и́же пресвяты́й твой о́браз присносла́вящих,/ изба́ви от вся́кия ско́рби ста́до твое́ и град твой,/ тебе́ бо те́пла предста́теля к Бо́гу, блаже́нне, стяжа́хом.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Ба́ня очище́ния, преподо́бне, яви́ся святы́й твой о́браз свято́му твоему́ ста́ду,/ струю́ благода́тну излива́я при́сно,/ очища́я душе́вная на́ша чу́вства, вку́пе и теле́сная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лик а́нгельский весели́тся днесь, зря́ще свяще́нное твое́ подо́бие,/ красо́тами чуде́с твои́х пресла́вно венча́емо/ и от всех челове́к благоче́стие почита́емо.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослови́т вся тварь, Де́во, Рождество́ Твое́,/ вся́цеми благослове́ньми нас венча́вша и кля́тву отъе́мша,/ еди́на Благослове́нная и Препросла́вленная,/ Я́же род наш облагода́тствовавши.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Зерца́лом вои́стинну разре́шшимся/ лице́ Христо́во лице́м зре́ти сподо́бился еси́,/ немерца́ющим све́том от Него́ пресве́тло просвеща́яся,/ Ему́же о нас моля́ся не преста́й, о́тче Дими́трие,/ пребыва́й с на́ми, с ча́ды твои́ми,/ град твой и страну́ на́шу сохраня́я при́сно.

Припев: Преподо́бне о́тче Дими́трие, моли́ Бо́га о нас.

Смире́н нрав и высо́к,/ и́же по Бо́зе, в жи́зни сей стяжа́л еси́, блаже́нне,/ те́мже и Бог сла́вна тя показа́ всем конце́м,/ и сего́ ра́ди святоле́пный твой о́браз при́сно в пе́снех велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́та, и́же в Тебе́, луча́ми, Богоневе́сто, ду́шу мою́ просвети́,/ лежа́щую во гро́бе поги́бели/ возста́ви, враги́ низлага́ющи, оскорбля́ющия при́сно се́рдце мое́/ и к страсте́м порева́ющия мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Грехолюбе́зный нрав и неиспра́влено житие́ зело́ иму́щаго,/ и те́ло, оскверне́но вся́чески, и гре́шну ду́шу,/ Де́во Влады́чице, спаси́ мя, раба́ Твоего́,/ и́же худогла́сное сие́ пе́ние в хвале́нии Твоего́ преподо́бнаго уго́дника воспе́вшаго.

Свети́лен:

Ду́ху Пресвято́му в жили́ще от чресл ма́терних избра́н бысть,/ столп светоза́рен всему́ ми́ру дарова́ся,/ пресве́тлыми заря́ми твои́х исправле́ний ста́ду твоему́ ду́ши просвети́л еси́,/ мрак страсте́й на́ших дале́че прогоня́я,/ те́мже, и́же пресвяты́й твой священноле́пный о́браз хвала́ми почита́ющих,/ непреста́нну моли́тву сотвори́ о нас к Бо́гу.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Соединя́ется с пло́тию по соста́ву Пресу́щное Сло́во/ и еди́н от двою́ происхо́дит из Тебе́ несме́сно, Пречи́стая,/ обожи́в, я́же прия́т,/ те́мже прославля́ем вои́стинну Тя, Богоро́дицу.

Молитва

О священная главо, предивный чудотворче, преподобне и богоносне отче наш Димитрие! Усердно припадающе к тебе, молимся; яви нам, смиренным и грешным многомощное твое заступление. Се бо грех ради наших не имамы дерзновения ко Господу просити Его даров, нам благопотребных, но тебе, молитвенника к нему благоприятнаго, предлагаем и просим; испроси нам у благости Его вся, яже на пользу душам и телесем нашим; веру праву, надежду несомненну, любовь нелицемерну, во искушениих мужество, в злостраданиих терпение, в молитвах постоянство, в благочестии преуспеяние, вожделенное здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, дожди благовременны, житейских потреб довольство, мир во днех наших и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша, и да не во зло обратим дары Его, но в славу имени Его святаго и в прославление твоего о нас ходатайства. Испроси, угодниче Христов, у Царя царствующих и Господа господствующих богохранимей стране нашей Российстей тишину и благостроение, на враги же победу и одоление. Не забуди, чудотворче святый, милостивно присещати град твой и обитель твою, и вся грады и веси страны нашея православныя, сохраняя и соблюдая их молитвами твоими от всякаго зла. Помяни всех, веру и любовь к тебе имущих, имя твое молитвенно призывающих, и на поклонение мощам твоим святым приходящих, и вся во благих прошения их милостиво исполни, осеняя их свыше святоотеческим твоим благословением. Ей, святче Божий! Не лиши и нас грешных твоего многомощнаго заступления, но сподоби нас кончину жития благую улучити и Царствие небесное унаследити; да воспоем и прославим дивнаго во святых Своих Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков.Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Димитрию Прилуцкому, Вологодскому