Шрифт

10 июня.

Канон преподобному Никите, епископу Халкидонскому.

Преподобному Никите, епископу Халкидонскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, Яже веще́й Истина: сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче Ники́то, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственными светоли́тии, преподо́бне, облиста́н, светови́ден бы́л еси́; ве́рно светоно́сное твое́ успе́ние творя́щия просвети́, страсте́й мглу́ отъе́мля.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лся еси́ светови́дными дея́нии, све́та испо́лнен, су́щия в нощи́ лю́тых просвеща́я и к све́ту небе́сному наставля́я Ду́хом, о́тче Ники́то свяще́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чуде́с облиста́еши дарова́ния приступа́ющим всегда́ свяще́нней твое́й ра́це, вме́сто трудо́в и боле́зней твои́х от Бо́га воздая́ние сие́, преблаже́нне, прие́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без се́мене Отчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на и пло́тию родила́ еси́ из Отца́ без ма́тере, на́с же ра́ди из Тебе́ без отца́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Возне́слся еси́, смири́вся Христа́ ра́ди, и бро́вь, преподо́бне, мы́сленнаго зми́я Ду́хом в зе́млю смири́л еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Вели́ких от Бо́га сподо́бився даро́в, вели́к свяще́нник бы́л еси́, о́тче святи́телю богоприя́тне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Беззло́бием твою́ жи́знь, я́коже младе́нец, соверша́я, погуби́л еси́ враго́в, преподо́бне, всю́ зло́бу благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́ну в жена́х благослове́нную Богоро́дицу, я́ко Бо́жие селе́ние преблаголе́пно, вси́ ра́достию просла́вим.

Седа́лен, гла́с 4.

От младе́нства взе́м тво́й кре́ст, благоче́стно Христу́ после́довал еси́, увяди́в плотско́е воздержа́нием мудрова́ние, те́мже на святи́тельсте седа́лищи, Ники́то, возне́сл еси́ Влады́ку, зна́меньми разли́чными твою́ украси́вша ра́ку, богоблаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная, Яже еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши, Сего́ со святы́ми и честны́ми патриа́рхи, и му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными моли́ дарова́ти на́м очище́ние и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Всено́щными бде́нии и вседне́вными, о́тче богому́дре, стоя́нии, пло́ти движе́ния вся́ увяди́л еси́ и, ра́дуяся, взыва́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Повину́л еси́ непоко́рное пло́ти твоея́ душе́вными си́лами, богому́дре, прия́л еси́ благода́ть, всеблаже́нне, отгоня́ти ду́хи и очища́ти неду́ги.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́лою Боже́ственною укрепля́емь, святи́телю, де́монския полки́ победи́л еси́ вся́, побе́ды, я́ко тезоимени́т, вене́ц чуде́с от Венцеда́вца насле́дил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Украси́лася еси́ духо́вными красота́ми, Отцу́ Собезнача́льнаго Сло́ва заче́нши и пло́тию ро́ждши, Де́во Всенепоро́чная, Его́же о ми́ре моли́.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Кро́тостию я́ве души́ украша́емь, всели́лся еси́, святи́телю, в зе́млю кро́тких, блаже́н бы́в.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Струя́ми, о́тче, напои́вся дарова́ний Ду́ха, целе́ния жела́ющим источа́еши, Ники́то богому́дре свяще́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́ твое́, све́том доброде́телей сия́я, я́коже многоце́нною у́тварию, чуде́с благода́тию, всеблаже́нне, украси́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя́ утвержде́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Свеща́ светоза́рная тро́ичная возсия́ла е́сть, со Игна́тием Ники́та, свяще́нное самобра́тство, и подаю́т исцеле́ния ве́рным, све́тло блиста́ющи.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Дру́г дру́гу по пло́ти му́дрии сро́дствующе, и́стиннаго по ду́ху сро́дства ны́не сподо́бистася, единонра́вно, и Бо́гу благоуго́дно пожи́вша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Губи́тельныя отбе́г ересе́й ти́ны честны́м поклоне́нием Христо́вы ико́ны, е́же по о́бразу спа́сл еси́, святи́телю Ники́то богоприя́тне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Две́рь, е́юже про́йде еди́н Вы́шний, покая́ния ми́ две́ри и вхо́ды отве́рзи спасе́ния, от вся́каго мя́ соблюда́ющи вре́да, Всенепоро́чная.

Конда́к, гла́с 8.

Све́тлостию де́л твои́х просия́л еси́, преподо́бне, апо́стольскаго престо́ла насле́дник бы́л еси́, Ники́то, и, я́ко со́лнце, облиста́л еси́ твое́й па́стве, о́тче, вся́ боже́ственных уче́ний испо́лнь. Те́мже зове́м ти́: ра́дуйся, Халкидо́ну удобре́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Со святи́тели водворя́ешися вои́стинну, о́тче му́дре, сия́ния мы́сленнаго исполня́емь, и на́с озари́, взыва́ющия: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Яко пастыренача́льник, я́ко Бо́жий предста́тель непоро́чен, Сему́ чи́сты же́ртвы, све́тло воспева́я, прине́сл еси́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Па́стырь показа́лся еси́, слове́сною, Ники́то, цевни́цею ста́до слове́сное к па́жити и́стинных уче́ний призыва́я, — благослове́н еси́, — вопия́, — в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Испове́данием житие́ украси́в, о́тче, целе́ний благода́ть и́стинную от Ду́ха прия́л еси́, — благослове́н еси́, Бо́же мо́й, — вопия́, — в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да обожи́т челове́чество яви́ся Челове́к, Отрокови́це, из чре́ва Твоего́ пло́ть Изба́витель заимова́в хоте́нием. Благослове́нна Ты́ в жена́х, Пренепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Вели́ких трудо́в воздая́ния я́ве прии́м: све́т неизглаго́ланный, жи́знь безсме́ртную, преподо́бне, и черто́г неразори́мый, Венцеда́вцу твоему́ Христу́ вопие́ши, ра́дуяся: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Ми́лостию ми́лости ища́, ни́щия удово́лил еси́, убо́гия напита́л еси́, наги́я оде́ял еси́, сла́вы себе́ оде́жду притворя́я, мона́шествующих о́браз, Ники́то, бы́л еси́, вопию́щих: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Це́рковь бы́в прекра́сна Боже́ственнаго Ду́ха ума́ чистото́ю, отгоня́еши ду́хи лука́вствия и неду́ги очища́еши, приходя́щим к тебе́ и вопию́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Моги́й вся́ о Христе́, и ны́не ясне́йши и чисте́йши Бо́гу соединя́яся, предста́ни, его́же стяжа́л еси́, ста́ду, преподо́бне, творя́щему твое́ ве́рно боже́ственное успе́ние и вопию́щу: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́лься во Твое́ чре́во, Христо́с, вся́ческих Госпо́дь, я́коже изво́ли, святе́йшу Тя́ показа́ Ангел, Ма́ти Де́во, освяще́ние и просвеще́ние на́м дарова́, вопию́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Священноле́пно после́дуя твоему́ тезоимени́тому и боже́ственному, сего́ сподо́бился еси́ о́бразом, Ники́то, о́тче богоблаже́нне, и заре́ю Ду́ха благода́тною обогати́лся еси́, богодохнове́нне.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Яви́стеся, Тро́ическою благода́тию обога́щшеся, богоно́сцы, ра́вно от нея́ прие́мше исцеле́ний боже́ственное де́йство и чи́сто пожи́вше и богоуго́дно, досточу́днии.

Припев: Преподо́бне о́тче Ники́то, моли́ Бо́га о нас.

Дне́сь па́мять твоя́, о́тче, па́че со́лнца блиста́ет сия́нием доброде́телей, чудесы́ вселе́нную озаря́ющи и ве́рныя уясня́ющи священнотаи́нниче всече́стне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже денносве́тлыя зве́зды, о́тче Ники́то, со священноде́йственным Игна́тием я́вльшеся, вся́ у́бо просвети́те, благочести́вии и блаже́ннии, восхваля́ющия ва́с всегда́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́та жили́ще яви́лася еси́, от Отца́ пре́жде денни́цы Сло́ву возсия́вшаго, Отрокови́це Де́во, еди́на Богора́дованная, и ве́рныя просве́щшаго, и преподо́бныя венча́вшаго.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне о́тче Ники́то, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Никите, епископу Халкидонскому