Шрифт

7 июля.

Канон Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна

Тропа́рь, гла́с 4:

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва, досто́йно восхвали́ти тя́ недоуме́ем мы́, любо́вию чту́щии тя́: непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся сла́вным и честны́м твои́м рождество́м, и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

Кано́н Предте́чи, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Ангела небе́сна име́в, боже́ственнаго своего́ рождества́ прозна́менающа, сла́вне, зе́мен Ангел яви́лся еси́ и небе́сный челове́к, Предте́че.

Высото́ю жития́ па́че есте́ственна не́бо яви́лся еси́ и тве́рдь слове́сная, Христа́ у́бо, я́коже со́лнце, посреде́, доброде́тели же, я́коже зве́зды, стяжа́в.

Честна́ сме́рть твоя́, му́дре, пред Го́сподем, поже́ршимся на́с ра́ди: и му́жеский по́л, я́ко а́гнец слове́сен, носи́мь.

Богородичен: В Тя́ все́лься, Изба́витель изгна́, Отрокови́це, все́льшийся в мя́ многосле́зный вои́стинну гре́х и рая́ жи́теля показа́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Непло́днаго чре́ва многоцве́тное прозябе́ние, непло́дную ду́шу мою́ покажи́ многопло́дну до́брыми прозябе́нии, я́коже виногра́д расту́щь, доброде́телей точа́щь сла́дкое гро́здие.

Свяще́ннаго вои́стинну ко́рене и чи́ста се́мене священноро́дная прозябе́ кра́сная ве́твь, и прозя́бшаго Христа́, от Иессе́я боже́ственнаго ко́рене живоно́сное прозябе́ние, блаже́нне, крести́л еси́.

Стена́ния немо́лчна, и ча́сты сле́зы, и сокруше́но се́рдце, и ду́х смире́н да́ждь ми́, прехва́льне, и се́тованен пла́чь, и тепло́ умиле́ние, и боле́знь пребы́тну.

Богородичен: От земноро́дна прозя́бши ко́рене, Чи́стая Влады́чице, присноцвету́щее и кра́сное прозябе́ние естества́, Христа́ прозябла́ еси́, Божества́ цве́т: Ааро́нов бо же́зл вообража́ше Тя́.

Седа́лен, гла́с 8.

Заха́риин пло́д, непло́дныя цве́т роди́ся дне́сь на́м от обеща́ния, честны́й Иоа́нн, Предте́ча Госпо́день, игра́я же во утро́бе ма́терни, пропове́дует и пре́жде рождества́ Соде́теля все́х. Се́й показа́ неизрече́нное Бо́жие и спаси́тельное явле́ние, сего́ вси́ почита́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко Всенепоро́чная Неве́сто Творцу́, я́ко неискусому́жная Ма́ти Изба́вителю, прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая, беззако́нию мя́ су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся от те́х злоде́йства мя́ изба́вити и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная, Нетле́нная, отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия сподо́би и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

КрестоБогородичен:

Агнца, и Па́стыря, и Изба́вителя Агница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Не довле́ют уста́ челове́ча восхвали́ти тя́, его́же уста́ Христо́ва похвали́ша, сла́дкая и медото́чная, и жи́зни испо́лнь су́щая, и сло́во все́м да́рующая. Оба́че приими́ мое́ пе́ние, ве́дый любо́вь, и са́мое то́ моле́ние, и́бо неизбе́жно.

Чи́стое яви́ся се́рдце твое́, Предте́че, мироположе́ние Свята́го Ду́ха, благоуха́ющее доброде́тели, кадя́щее ра́зум, сладя́щее благодея́ния. Блаже́нни у́бо ели́цы чи́стии се́рдцем, Бо́га бо ти́и, рече́, у́зрят.

Посече́ние секи́ры при ко́рени приближа́ется, и свиде́тельствуется, я́ко вся́ко дре́во, не творя́щее плода́ добра́, се́чивом посека́ется и вве́ржется во о́гнь гее́нский. Те́мже трепещи́, душе́ моя́, и плоды́ покая́ния принеси́.

Яко име́я на небесе́х житие́, прия́т гра́д, иму́щь основа́ния незы́блемая, гра́да бо зде́ не вожделе́л еси́, пребыва́ющий же Иерусали́м, я́ве свобо́дный, ма́терь Па́влову, Вы́шний Сио́н.

Богородичен: Ве́ра тепла́ пове́дуется, а не сказа́ние стра́шнаго, Отрокови́це, та́инства Твоего́: смотря́емо бо то́, ника́коже сказа́нно е́сть, и зри́мо — непости́жно, с Тобо́ю бо ми́мо тека́ет, и постиза́емо отбега́ет, и, явля́яся, ма́ло что́ открыва́ется.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Вети́йствующий язы́к, любому́дренно гремя́щих словеса́, и глаго́л си́лы, и число́м, и заве́том теку́щии, и пле́щущее высокогла́сие ра́зум восхвали́ти тя́ досто́йно не мо́гут.

Тучено́сен о́блак, до́ждь кропя́щь разуме́ний, и иста́явшия неразу́мия пла́менем и исчеза́ющия прохлажда́ющ росо́ю, просте́рта Христо́с тя́ показа́, Предте́че.

Да́ры нетле́нными, и благодея́нии боже́ственными, и дарова́нии обогати́ мя, обнища́вшаго и наготу́юща от доброде́тели вся́кия, и твои́м покро́вом оде́й мя́ спаси́тельным, я́коже боже́ственною ри́зою.

Скве́рныя мы́сли и тлетво́рная помышле́ния израсти́вши, душа́ моя́, блаже́нне, страсте́й те́рнием оляде́: е́юже ве́щию разгоре́вшися, твои́х моли́тв огне́м очи́щь, стра́х Бо́жий в не́й все́й.

Богородичен: Господоимени́тая Де́во, гра́д нарече́на Царя́ Христа́, веселу́емый устремле́нии мы́сленныя реки́, иде́же е́сть все́х веселя́щихся жили́ще, окая́нную мою́ ду́шу учини́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Яко безпло́тен, Крести́телю, и невеще́ствен, поуча́яся безсме́ртию невеще́ственных, в ме́ртвенней и ве́щней пло́ти твое́й любому́дрием же коне́чным украси́лся еси́, постя́ся, и бы́л еси́ Ангельскому и челове́ческому существу́ соприча́стник.

Пресве́тло во звезда́х со́лнце, во времена́х же сладча́йша весна́, все́м же святы́х собо́ру ты́ я́коже звезда́м надлежи́ши со́лнце неразсу́дным вели́чеством, по вся́кому обога́щся естеству́.

Вели́кий христиа́н засту́пниче, те́плый гре́шников уте́шителю, небе́снаго Ца́рствия вити́я, вво́дниче в боже́ственное Креще́ние, пропове́дниче покая́ния, покая́ния мя́ о́бразы утверди́.

Богородичен: Ты́ ле́ствица еси́, небеси́ равна́, Влады́чице, от земли́ до небесе́ просте́рта, Ты́ вои́стинну непроходи́мая две́рь, па́че же всезлата́я ру́чка и мо́ст, возводя́щь, к небеси́ и жи́зни восхо́ды отверза́ющь.

Конда́к Предте́чи, гла́с 3.

Пре́жде непло́ды, дне́сь Христо́ва Предте́чу ражда́ет, и то́й е́сть исполне́ние вся́каго проро́чества: Его́же бо проро́цы пропове́даша, на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в, яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Икос:

Иису́са Христа́, и́стиннаго Бо́га на́шего, Иса́ия иногда́ и проро́цы вси́ во о́бразех ви́деша и се́нех, но се́й бо́лий си́х бы́сть проро́к, я́коже пи́шет: Бо́га бо Сло́ва, Его́же прорече́, ви́де во пло́ти и осяза́, и пре́жде рожде́ния провозвеща́ет игра́нии свои́ми всему́ ми́ру ра́дость, я́ко пе́рвее яви́ся Сло́ва прише́ствия проро́к и пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Проро́ков ве́рх, апо́столов печа́ть и по́стников нача́ло, соверше́ние пра́ведных, утвержде́ние му́чеников тя́ Христо́с, блаже́нне, показа́, и́стинная Глава́ всея́ Це́ркве.

Из чре́ва ма́терня испо́лнился еси́ Свята́го Ду́ха, Предте́че, и сике́ра и вина́ не пи́л еси́, я́коже рече́ отцу́ твоему́ Ангел. Те́мже наре́клся еси́ вели́к пред Бо́гом.

Крести́вый челове́ки во огни́ Святы́м Ду́хом пе́рвее огне́м гее́нским то́кмо крести́т по́слежде Тому́ неве́рующия, и́же го́рькаго креще́ния, Крести́телю, изба́ви мя́.

Богородичен: Ру́чка безду́шная дре́вле Тя́ одушевле́нну ру́чку сказа́ше, Влады́чице, жи́зни бо ма́нну носи́вши, Христа́, сме́рти го́ресть отъе́млющаго, и́стинную сла́дость и просвеще́ние ми́ру.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Во́ду сла́дку напои́тельну непокори́вым и неразу́мным источи́ лю́дем изра́ильтеским жезла́ уязвле́нием ка́мень немо́кренный, и тве́рдый, и несеко́мый; от непло́дных же и безча́дных чре́сл на́м истече́ река́ исцеле́ний.

С похвала́ми, проро́че, творя́т па́мять твою́ собо́р пра́ведных, проро́к сосло́вие, му́ченик во́инства и по́стник составле́ние, чи́нове преподо́бных и святы́х все́х: па́мять бо пра́ведных вои́стинну с похвала́ми.

Не́бо одушевле́нное, доброде́тельми, я́ко звезда́ми, украше́нное, златосия́нное и златоза́рное со́лнце, све́щник благода́ти, сокро́вище Ду́ха, Ца́рствия вели́кий пропове́дник, вити́я богодохнове́нный, громогла́сный язы́к, труба́ вели́кая, Предте́ча да воспое́тся.

Богородичен: Стра́нна и ди́вна ужа́сна пове́дания странноле́пнаго и пресла́внаго Рождества́ Твоего́, Мари́е Всепе́тая: Го́спода бо сла́вы, Ему́же херуви́ми и серафи́ми предстоя́т, еди́наго от Тро́ицы неслия́нно, непрело́жно родила́ еси́ без се́мене, из Тебе́ воплоще́нна.

Пе́снь 9.

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Се́ тебе́, влады́це моему́ и те́плому души́ моея́ засту́пнику, худо́е сие́ принесо́х приноше́ние, ра́бское служе́ние, блаже́нне, благоразу́мно исполня́я, е́же вонми́, возлю́бль нра́в пе́рвее де́л и пре́жде да́ра произволе́ние.

Нечи́стыми устна́ми и скве́рными Пречи́стыя Де́вы всечи́стаго тя́ сро́дника, блаже́нне, молю́, нечи́стый и скве́рный и окаля́нный сластьми́: омы́й те́ло, очи́сти ду́х и ду́шу мою́ освяти́.

Черто́га небе́снаго таи́нниче, Жениха́ Христа́ дру́же и́скренний, стоя́й и гла́с слы́ша ра́достный Женихо́в досто́йный, покажи́ блага́го гла́са и мене́ со благослове́нными насле́дника Ца́рствия, Бо́гу зову́щу в насле́дие.

Богородичен: Пречи́стая Де́во, Ма́ти Бо́жия невеще́ственно паля́щаго Угля, ве́щь душа́м одушевле́нна, клеща́ серафи́мская и пламеноно́сный престо́ле носи́маго херуви́мы, ве́щь души́ моея́ огне́м невеще́ственным попали́ и негаси́маго огня́ изба́ви мя́.

Свети́лен.

Предте́чево дне́сь радостотво́рное рожде́ние се́тование реши́т о́тча безгла́сия и ро́ждшия непло́дство, возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и весе́лие. Те́мже и вся́ тва́рь све́тло то́е пра́зднует.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Прему́дрость Ипоста́сную, и Сло́во пресу́щное, и Врача́ ду́ш и теле́с ро́ждшая, гное́ния и ра́ны души́ моея́ исцели́, лю́тыя и вре́менныя, и се́рдца моего́ уста́ви боле́зни, Де́во.

Стихи́ры, гла́с 2:

Иже от проро́ка проро́ка и непло́дныя прозябе́ние, в рожде́нных жена́ми превы́шша все́х, пусты́ннаго граждани́на, Иоа́нна сла́внаго псалмы́ и пе́ньми и пе́сньми духо́вными восхва́лим, вопию́ще к нему́: Крести́телю Спа́сов и Предте́че, я́ко име́я дерзнове́ние, в честне́м твое́м рождестве́ умоли́ Христа́ дарова́ти ми́р ми́ру и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва И ны́не, богоро́дичен.

Дре́ву кре́стному Тя́, Иису́се, пригвожде́на зря́щи, Неискусобра́чная, пла́чущи, глаго́лаше: Ча́до сла́дкое, почто́ оста́вил еси́ Мене́, ро́ждшую Тя́, еди́ну, Све́те непристу́пный, Пребезнача́льнаго Отца́? Потщи́ся и просла́вися, я́ко да сла́ву получа́т Боже́ственную, и́же Боже́ственныя стра́сти Твоя́ сла́вящии.

Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна