Шрифт

7 июля.

Канон иной на Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва, досто́йно восхвали́ти тя́ недоуме́ем мы́, любо́вию чту́щии тя́: непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся сла́вным и честны́м твои́м рождество́м, и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

Стихи́ры. Гла́с 4.

Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн, / и́бо не подоба́ше отцу́ молча́ти, прише́дшу гла́су, / но, я́коже неве́ровавшу пе́рвее язы́к связа́, / си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ние. / Ему́же и благовести́ся, / и роди́ся гла́с Сло́ва и Све́та Предте́ча, / моля́ о душа́х на́ших.

Дне́сь гла́с Сло́ва, / гла́с, за неве́рие держи́мый, разреша́ет оте́чь / и Це́ркви явля́ет благоча́дие, / соу́зы непло́дствия разреша́я ма́терни. / Свети́льник Све́та предгряде́т, / заря́ Со́лнца пра́вды возвеща́ет прише́ствие / в созда́ние все́х и спасе́ние ду́ш на́ших.

Бо́жию Сло́ву хотя́щу от Де́вы роди́тися, / а́нгел от ста́рческих чре́сл происхо́дит, / вели́кий в рожде́нных жена́ми / и проро́ков превы́шший: / подоба́ше бо боже́ственных веще́й / пресла́вным бы́ти нача́лом, / кроме́ во́зраста исча́дие / и без се́мене зача́тие. / Творя́й чудеса́ во спасе́ние на́ше, / сла́ва Тебе́.

Яви́ся дне́сь вели́кий Предте́ча, / от непло́дных ложе́сн Елисаве́ти произше́д, / бо́лий все́х проро́ков проро́к, / и и́н не́сть, ниже́ воста́: / я́ко Предте́чи, свети́льнику, Све́т после́дова пресве́тлый, / и гла́су — Сло́во, / и невестово́дцу — Жени́х, / гото́вящему Го́сподеви лю́ди изря́дныя / и предочища́ющу при Ду́се водо́ю, / Заха́риино прозябе́ние / и пусты́ни до́брое воспита́ние, / покая́ния пропове́дник, / очище́ние согреше́ний, / су́щим во а́де благовеству́яй из ме́ртвых воста́ние / и моля́ о душа́х на́ших.

Проро́к и Предте́ча из утро́бы яви́лся еси́, / Христо́в Крести́телю Иоа́нне, / игра́я и ра́дуяся во чре́ве ма́терни, / зря́ Цари́цу, прише́дшу к рабе́, / нося́щую Безле́тнаго, от Отца́ без ма́тере, / к тебе́, от непло́дныя и ста́рца по обетова́нию возсия́вшему. / Того́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

О, пресла́внаго чудесе́! / Иже сло́ву Ангела неве́ровавый, глаго́лющу, / я́ко зачне́т Елисаве́т и роди́т сы́на, глаго́ля: / ка́ко та́я роди́т, / зане́ а́з заматере́х / и о́ныя удеса́ умертви́шася? / Осуди́выйся молча́ти за неве́рие / дне́сь зри́т ражда́емо обеща́нное / и, молча́ния разре́шься, / в весе́лие вхо́дит, / благослове́н, — вопия́, — Госпо́дь, Бо́г Изра́илев, / я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м, / подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Иоа́нне прехва́льне, / и вселе́нский апо́столе, / Гаврии́лово благовествова́ние, / и непло́дныя прозябе́ние, / и пусты́ни до́брое воспита́ние, / и и́скренний дру́же Жениха́ Христа́, / Того́ моли́ поми́ловатися душа́м на́шим.

Сла́ва, гла́с 6.

Дне́сь Све́та свети́льник предпу́тие твори́т прише́ствию Бо́жия Сло́ва, я́ко звезда́ све́тлая, дне́сь Заха́риин язы́к уясни́, молча́ние держа́в, Ангелу повеле́вшу. Подоба́ше бо си́це отцу́ гла́с не молча́нием храни́ти, произше́дшу из утро́бы непло́дныя и всего́ ми́ра избавле́ние благовеству́ющу со дерзнове́нием мно́гим.

И ны́не, гла́с то́йже:

Елисаве́т зача́т Предте́чу благода́ти, Де́ва же Го́спода сла́вы. Целова́стеся о́бе ма́тери, и младе́нец взыгра́ся, вну́трь бо ра́б хваля́ше Влады́ку. Удиви́вшися же, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти: отку́ду мне́ се́, да Ма́ти Госпо́да моего́ прии́де ко мне́? Да спасе́т лю́ди отча́янныя Име́яй ве́лию ми́лость.

Други́й кано́н, творе́ние Андре́ево, на 6, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля, бежа́щаго от рабо́ты фарао́новы, и в пусты́ни пита́вшему, пои́м Изба́вителю, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Молча́ние ста́рчо зако́ннаго писа́ния о́браз но́сит та́ин. Ибо, прише́дши благода́ти, Моисе́й умолча́: подоба́ше бо, прему́дрости сокро́вищу я́вльшуся, все́м молча́ти.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

В це́ркви кадя́щу свяще́ннику, Ангел предста́ свы́ше, вопия́: стра́нна рождества́ благове́стие, приидо́х, тебе́ нося́, ста́рче: прии́меши бо от непло́дове рожде́ния пло́д, Крести́теля Христо́ва.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Что́ удиви́лся еси́, ста́рче? Что́, не ве́руя, стои́ши, глаго́лющему тебе́ сия́? Ангел бо е́сть веща́яй, а́ще и о́браз но́сит челове́чь. Бу́ди не́м у́бо на вре́мя, да́же до рождества́ Сло́ва гла́са.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Иже молча́ние Заха́риино, молча́нию положи́в о́браз зако́ну напи́санному и те́м показа́в ми́ покая́ния пропове́дника зову́ща, гла́са вопию́щаго подава́ет, непло́дствующей сы́на.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, пресла́вных веще́й Христо́ва Предте́чи! Иже, пре́жде пеле́н позна́в плени́цы на́ша Разре́шшаго и наро́ды Освя́щша, дне́сь, от Елисаве́ти роди́вся, разреша́ет отцу́ гла́с.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́, Бо́жие вмести́лище и мы́сленную ле́ствицу, е́юже сни́де Бо́г и, вообра́жься, на́ше у́бо существо́ на небеса́ возведе́, вси́ я́ко спасе́нию Хода́таицу восхваля́ем.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержда́яй гро́м и созида́яй ду́х, утверди́ мене́, Го́споди, да Тя́ пою́ и́стинно и творю́ во́лю Твою́, я́ко не́сть свя́т, я́ко Ты́, Бо́же на́ш.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Елисаве́т, пре́жде непло́ды су́щи, Христе́, Це́рковь Твою́ прообража́ше, я́же от язы́к, и, ро́ждши пресла́вно, па́ки показу́ет многоча́дну непло́ды я́вльшуюся иногда́.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Пути́ у́бо испра́вль Госпо́дни, стезю́ проугото́вав, покая́ния же плоды́ показа́л еси́ челове́ком и жи́зненному научи́л еси́ пути́, проро́че и пропове́дниче Христо́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Елисаве́т, дне́сь игра́ющи, но́сит тя́, Предте́че, на объя́тиях состаре́вшихся и вопие́т, хва́лящися: не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же на́ш.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пра́отцев разреши́ла еси́ печа́ль, ра́дость на́м ро́ждшая, Животода́вца и Изба́вителя, Его́же, Пречи́стая Богоро́дице, приле́жно моли́ спасти́ся ста́ду Твоему́.

Седа́лен, гла́с 8.

Заха́риин гла́с све́тло разреши́ Словесе́ гла́с ро́ждься, Предте́ча, и зако́на непло́дие все́м показа́, зовы́й: пока́йтеся, су́щии на земли́, се́ бо прии́де и яви́ся Иису́с, вся́ хотя́ изба́вити от пе́рвыя кля́твы, просвеща́я Креще́нием. Вои́стинну чу́до пресла́вно!

Сла́ва, гла́с 4.

Якоже со́лнце све́тло, из чре́ва Елисаве́ти возсия́ на́м Заха́риин сы́н, и о́тчее разреши́ безгла́сие, и все́м лю́дем в дерзнове́нии мно́зе, — испра́вите, — вопия́, — пу́ть Госпо́день, и́бо То́й свободи́т и спасе́т к Нему́ притека́ющия. Его́же пропове́дал еси́, Иоа́нне, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богородичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ от сме́рти к животу́ нетле́ния. Те́мже Тя́ по до́лгу блажи́м вси́, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же, я́ко роди́лся еси́ от Де́вы, да от ле́сти изба́виши зову́щия: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Покая́ние отве́рзеся твои́м рождество́м, Предте́че и пропове́дниче. Ты́ бо еди́н пропове́дал еси́, взыва́я: пока́йтеся, Ца́рство небе́сное прибли́жися.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Де́вство утвержда́ется и целому́дрие торжеству́ет, пусты́ня весели́тся и ми́р пра́зднует рождество́м твои́м, Предте́че.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Елисаве́т ра́дуется, и Заха́рия веща́ет па́ки: о́ба у́бо обновля́ются по ста́рости Иоа́нновым а́бие гла́сом и просвеща́ются.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неопали́мую купину́ Тя́ законополо́жник зря́ще дре́вле, Дании́л же го́ру святу́ю смотря́ше, еди́на Ма́ти Де́во, Влады́чице.

Пе́снь 5

Ирмос: Возсия́й ми́, Го́споди, све́т повеле́ний Твои́х, я́ко к Тебе́ ду́х мо́й у́тренюет и пое́т Тя́: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Звезду́ проугото́вал еси́, Пра́вды Со́лнце, Крести́теля Твоего́ Иоа́нна, от обеща́ния рожде́ннаго дне́сь и ро́ждшаго разре́шша гла́с.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Не веща́й, не сопроти́в глаго́ли, ста́рче освяще́нне, Гаврии́л бо глаго́лет ти́, пе́рвый во арха́нгелех, Бо́жия та́инства и е́же к на́м Того́ сни́тие сказу́я.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Ста́рче, не неве́руй, Бо́г бо обещава́ет, я́ко в ста́рости роди́ши сы́на, его́же о рождестве́ мно́зи возра́дуются, то́й бо прии́дет си́лою Илиино́ю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проро́че, пропове́дниче, Предте́че, е́же от непло́ды прозябе́ние, возвести́телю покая́ния, пусты́нное овча́, Све́та свети́льниче, о все́х моли́, чту́щих тя́ ве́рно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко две́рь непроходи́му, и купину́ неопали́му, и несеко́му го́ру, от нея́же ка́мень усече́ся, Иже из Тебе́ воплоща́емый, воспева́ем, Влады́чице, Ма́ти все́х Творца́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бу́ря мя́ помышле́ний пости́гши, во глубину́ низвлачи́т мя́ безме́рных грехо́в, но Ты́, Упра́вителю Благи́й, предвари́в, упра́ви, я́ко проро́ка, и спаси́ мя.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Дне́сь пусты́нный граждани́н Иоа́нн ражда́ется, покая́ния пропове́дник и благода́ти свиде́тель и́стинен, Предте́ча Сло́ва и Све́ту предсия́ющая звезда́.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Дне́сь секи́ра, искова́вшися, посече́ние предлага́ет душа́м непло́дия, и насажда́ет плоды́ доброде́тельныя, преды́дет тве́рдо в рождестве́ твое́м, Предте́че.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Возра́довася Иорда́н пресла́вно и игра́ет, науча́яся, Иоа́нна слы́ша, от непло́дна рожде́на чре́ва, мо́ре же лику́ет водны́ми игра́нии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свети́льник, Све́та прише́ствие предте́к, пропове́да Агнца Бо́жия, Спа́са, све́т возсия́вшаго земли́, естества́ же всего́ духо́вне преджре́на.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бе́здну ми́лости ро́ждшая, страсте́й мои́х бе́здну пучи́ною щедро́т Твои́х потопи́вши, ту́чу от души́ пода́ждь ми́ сле́з, Богороди́тельнице Всенепоро́чная.

Конда́к, гла́с 3.

Пре́жде непло́ды дне́сь Христо́ва Предте́чу ражда́ет, и то́й е́сть исполне́ние вся́каго проро́чества: Его́же бо проро́цы пропове́даша, на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в, яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Икос:

Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу, его́же свяще́ннику Елисаве́т роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без се́мене: Христо́с бо еди́н вмести́лище про́йде непроходи́мо без се́мене. Иоа́нна непло́ды роди́, без му́жа же сего́ не роди́; Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва роди́ Чи́стая. Но Безсе́менному яви́ся от непло́дныя проро́к и пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Заха́рия, умолча́в на вре́мя, возвести́ молча́ние писа́нием и, па́ки провеща́в, рождество́м твои́м, Предте́че, Ду́ха благода́ть возвеща́ет пресла́вно.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Це́ркви подо́бится непло́ды безча́дная, Елисаве́т всечестна́я, я́же пе́рвее у́бо су́щи тре́бами и сква́рами очерне́на, ны́не же хва́лящися и добро́тою и рожде́нием.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Предте́чи рождество́м остри́тся дне́сь секи́ра духо́вная, е́юже вся́ посека́ются страсте́й взыгра́ния, та́йно же процвета́ют плоды́ покая́ния.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Яко ве́тхаго и но́ваго хода́тая тя́, Предте́че, и стези́ исправля́юща Христо́вы, очища́ющаго согреше́ний гумно́ духо́вною лопа́тою, почита́ем, Иоа́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже пред Со́лнцем те́кшаго, Христо́м Бо́гом на́шим, Иоа́нна сла́внаго, я́ко звезду́, Предте́чу и покая́ния пропове́дника воспое́м вси́, от непло́дныя проше́дшаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во чре́во Твое́, Де́во, безсе́менно все́льшася, и ро́ждшася за неизрече́нное и коне́чное смире́ние, и на́с ра́ди Обнища́вшаго о все́х моли́ти не преста́й, Богоро́дице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́, земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно́, основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных. Те́м вси́ вопие́м, воспева́юще: благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Позна́л еси́, Предте́че, Ему́же поклони́лся еси́ пре́жде рождества́ и пре́жде пеле́н твои́х, Христа́ Жизнода́вца, и взыгра́ньми показа́л еси́ Сего́, Го́спода Твоего́ наре́к, взаи́м взе́м ма́терний язы́к к пе́нию Христа́, Бо́га на́шего.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Концы́ дне́сь вселе́нстии предпра́зднуют, ра́дуются Ангели и ду́си пра́ведных, живу́щии веселя́тся, уме́ршии же па́ки, Иоа́нну ро́ждшуся, прие́мше и́м про́поведь все́х Спа́са Го́спода.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Подо́бяся дне́сь Иоа́нну, Иорда́н мо́крыми быстрина́ми игра́ше пресла́вно, слы́ша ражда́ема равноа́нгельнаго житие́м от ста́рицы непло́дны, исправля́ющего пути́ и стези́ Госпо́дни и ми́р крести́вшаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Начерта́ дне́сь Заха́рия на досце́ и́мя богонарече́нное проро́ка и Предте́чи, молча́ же воззва́: Иоа́нн да нарече́тся рожде́йся мне́ на ста́рость. Подо́бно е́сть от обеща́ния ро́ждшемуся стра́нное зва́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кре́пко утеше́ние и непосты́дну наде́жду, сте́ну необори́му и боже́ственно предста́тельство лю́дие Твои́ и́мут Тя́, и́же Тя́ сла́вят, Де́во, и, спаса́еми, зову́т приле́жно: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Яко сотвори́ Мне́ вели́чия Си́льный и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́д и ро́д боя́щимся Его́.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

В тебе́ вели́кое се́ и пресла́вное Бо́г сотвори́ зна́мение, свяще́нниче: по ста́рости бо сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́еши Предте́чу.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Да слы́шат непло́ды и да воспою́т Бо́га, се́ бо Елисаве́т вопие́т: по ста́рости сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́ю Предте́чу.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Весели́ся, Заха́рия, и ра́дуйся ны́не о Бо́зе: се́ бо Елисаве́т сосцы́ пита́ет по ста́рости сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́ет Предте́чу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́ва Да́вшему непло́дней по ста́рости пло́д, ста́рцу и проро́ку сы́на, гото́вяща Ему́ лю́ди соверше́нны, боже́ственнаго Предте́чу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В Тя́ всели́вся, Иже в не́дрех сы́й Оте́ческих роди́ся без стра́сти и тли́ и приведе́ на́с за милосе́рдие Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху.

Свети́лен.

Предте́чево дне́сь радостотво́рное рожде́ние се́тование реши́т о́тча безгла́сия и ро́ждшия непло́дство, возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и весе́лие. Те́мже и вся́ тва́рь све́тло то́е пра́зднует.

Моли́тва

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия беды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́д не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю: пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́, то́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезо-имени́те, я́ко тя пред Го́сподем, по Богоро́дице, вем бо́льша быти рожде́нных всех: ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в первыйна́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти мучениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю, не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́-гими грехи́: обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй грех, покая́ние же пропове́дуяй во очище́ние кого́ждо дел скве́рных: очи́сти у́бо мя, грехми́ оскверне́ннаго и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Молитва на Рождество Иоанна Предтечи

Святы́й Предте́че и Крести́телю Христо́в Иоа́нне! Пропове́дник сы́й покая́ния, ка́ющихся не пре́зри на́с, но моли́ся ко Влады́це Христу́ за на́с, недосто́йных рабо́в, уны́лых, немощны́х, во мно́гия грехи́ впа́дших. Сме́рти у́бо ча́ем, о гресе́х же на́ших николи́же поболе́хом и о Ца́рствии Небе́снем не попеко́хомся: но не пре́зри на́с, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, бо́лий рожде́нных все́х, по́стником и пусты́нником наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в. Тя мо́лим, к тебе́ прибега́ем: не отри́ни на́с, прося́щих твоего́ заступле́ния, обнови́ ду́ши на́ша покая́нием, е́же е́сть второ́е креще́ние: твои́м хода́тайством пре́д Го́сподем испроси́ на́м очище́ние грехо́в. Уста́ недосто́йная вопию́т к тебе́, и душа́ смире́нная мо́лится, се́рдце сокруше́нное из глубины́ воздыха́ет: простри́ пречи́стую твою́ десни́цу и защити́ на́с от вра́г ви́димых и неви́димых. Ей, Го́споди Иису́се Христе́! Моли́твами свята́го Иоа́нна Крести́теля Твоего́, изря́днее же Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, спаси́ на́с, гре́шных рабо́в Твои́х, ка́ющихся о гресе́х. Ты́ бо еси́ Бо́г ка́ющихся, и на Тя́, Спаси́теля, возлага́ем наде́жду, сла́вяще Пресвято́е и́мя Твое́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна