Шрифт

7 июля.

Канон на Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва, досто́йно восхвали́ти тя́ недоуме́ем мы́, любо́вию чту́щии тя́: непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся сла́вным и честны́м твои́м рождество́м, и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

Седа́лен, гла́с 8.

Да ра́дуется оте́ц, ма́ти, возвесели́ся, я́ко проро́ка на земли́ родила́ еси́ дне́сь, богозва́ннаго Предте́чу от обеща́ния. Непло́ды младе́нца пита́ет Крести́теля, и ра́дуется Заха́рия, рожде́нному глаго́ля: разреши́ся язы́к мо́й твои́м прише́ствием на зе́млю, свети́льниче вели́каго Све́та. Вои́стинну чу́до пресла́вно!

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Благодари́м Тя́ при́сно, Богоро́дице, и велича́ем, Чи́стая, и покланя́емся, воспева́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, вопию́ще непреста́нно: спаси́ на́с, Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я, и де́монов исхити́ словоположе́ния стра́шнаго в ча́с испыта́ния, да не посрами́мся, раби́ Твои́.

Кано́н пе́рвый, творе́ние Иоа́нна мона́ха, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Триста́ты кре́пкия, Рожде́йся от Де́вы, безстра́стия во глубине́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Яко у́тро благоле́пно, Со́лнца предтеки́й, непло́дныя прозябе́ние пропове́дает я́ве Де́вы Рождество́, все́й ны́не вселе́нней сия́ет конце́м просвеще́ние благоче́стия и благода́ти.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Проро́к Вы́шняго и́стинно нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Христа́, — вопие́т тебе́, сы́ну, Иоа́нне прехва́льне, Ду́хом Заха́рия Пресвяты́м носи́мь, — пу́ть угото́вати Зижди́телю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́лы Гаврии́ла Заха́рия слы́шав, веща́ния боже́ственнаго, яви́ся непокори́в, и молча́нием осужда́ется, реши́тся же внеза́пу от сего́: гла́с бо роди́ся Сло́ва, Иоа́нн Предте́ча.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гра́д Бо́жий, Всецаря́ Богоприя́тное селе́ние, сокро́вище честно́е, Богоро́дице Пренепоро́чная, сохрани́ достоя́ние Твое́, при́сно восхваля́ющее Тя́ и чту́щее ве́рою Рождество́ Твое́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, Отчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́: не́сть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бие.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Влады́чне у́бо от Де́вы соверша́ется рожде́ние, но раба́ любе́зна от ста́рицы и непло́дныя ма́тере: в ле́поту предти́чет у́бо чу́до чудеси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ста́рица и непло́ды Де́ву Ма́терь лобза́ет, позна́вши нело́жно Сея́ Рождество́, я́ко разреши́ся соу́з непло́дства боже́ственным хоте́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно Бо́га воплоще́нна ро́ждши, страсте́й прило́ги обурева́емаго мя́ утверди́: не́сть бо, Пречи́стая, ра́зве Тебе́ помо́щницы.

Седа́лен, гла́с 8.

Заха́риин гла́с све́тло разреши́ Словесе́ гла́с ро́ждься, Предте́ча, и зако́на непло́дие все́м показа́, зовы́й: пока́йтеся, су́щии на земли́, се́ бо прии́де и яви́ся Иису́с, вся́ хотя́ изба́вити от пе́рвыя кля́твы, просвеща́я Креще́нием. Вои́стинну чу́до пресла́вно!

Сла́ва, гла́с 4.

Якоже со́лнце све́тло, из чре́ва Елисаве́ти возсия́ на́м Заха́риин сы́н, и о́тчее разреши́ безгла́сие, и все́м лю́дем в дерзнове́нии мно́зе, — испра́вите, — вопия́, — пу́ть Госпо́день, и́бо То́й свободи́т и спасе́т к Нему́ притека́ющия. Его́же пропове́дал еси́, Иоа́нне, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богородичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ от сме́рти к животу́ нетле́ния. Те́мже Тя́ по до́лгу блажи́м вси́, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Та́ин неизрече́нных предхо́дит та́инство новосече́нием законоположе́ния есте́ственнаго, боле́зни разреше́ние провозвеща́ющи, исправле́ние сея́, Христе́, и обоже́ние.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Иса́ия от Отца́ Сы́ну проро́чествова, воплоти́тися хотя́щему, Ангела земноро́дна равноа́нгельна: се́ Аз посыла́ю пред лице́м Твои́м, — зову́ща, — сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Служи́ти, я́ко ра́б Влады́це, роди́хся: на се́ бо приидо́х, Сего́ возвести́ти прише́ствие, я́ко да Де́вы Рождество́ предуве́рит, пресла́вно непло́дствующая ста́рица прозя́бши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́я Богоро́дица, в Ню́же всели́тися благоизво́ли, я́ко во благово́нен до́м, Сло́во Отчее Пребоже́ственное, не растле́ся утро́бою, ни поболе́, и́бо роди́ Емману́ила, Бо́га и Челове́ка.

Пе́снь 5

Ирмос: Ны́не воста́ну, проро́чески рече́ Бо́г, ны́не просла́влюся, ны́не вознесу́ся, па́дшаго прие́м от Де́вы и к све́ту у́мному вознося́й Моего́ Божества́.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Земля́ израсти́ всеи́стинна пропове́дника, гла́са, все́м пропове́дающа язы́ком Ду́ха, Де́вы Сы́на, Пра́вду, с небесе́ на на́с прини́чущую ве́щию теле́сною.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Положи́ Госпо́дь всеи́стинна свети́льника тя́ Христо́ва, вся́ просвеща́ющаго, еди́ны одева́юща вражду́ющия Ему́, я́ко ри́зою, в сту́д, нело́жно Бо́жия Сло́ва Сы́на пропове́дающа.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Весели́тся вся́ тва́рь твои́м рождество́м, боже́ственне: ты́ бо зе́млен Ангел, Предте́че, и небе́сный челове́к показа́лся еси́, небе́снаго Бо́га провозвеща́я на́м воплоще́нна.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Тебе́ ражда́ется от Отца́ Сы́й, с Тобо́ю при́сно, Сло́во присносу́щное и неразде́льное, я́ко Сы́н Единоро́дный, и напосле́док от Де́вы То́йже от Свята́го воплоща́ется Ду́ха.

Пе́снь 6.

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я, и потопи́ла мя́ е́сть бу́ря мно́гих грехо́в, но я́ко Бо́г из глубины́ возведи́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Бо́га Сло́ва позна́л еси́, я́ко проро́к, в ма́терней утро́бе, и, сея́ язы́ка употреби́в, богосло́виши в те́мне черто́зе, обожа́емь Све́том Непристу́пным.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Немо́лчно, я́ко гла́с вопию́щаго, Изба́вителя ми́ра, Крести́телю, моля́ не преста́й душе́вное разреши́ти непло́дие пою́щих твое́ рождество́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Непристу́пнаго Божества́ селе́ние, Чи́стая, Твоя́ утро́ба яви́ся, о Богоро́дице, на ню́же без боя́зни небе́снии чи́нове взира́ти не мо́гут.

Конда́к, гла́с 3.

Пре́жде непло́ды дне́сь Христо́ва Предте́чу ражда́ет, и то́й е́сть исполне́ние вся́каго проро́чества: Его́же бо проро́цы пропове́даша, на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в, яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Икос:

Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу, его́же свяще́ннику Елисаве́т роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без се́мене: Христо́с бо еди́н вмести́лище про́йде непроходи́мо без се́мене. Иоа́нна непло́ды роди́, без му́жа же сего́ не роди́; Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва роди́ Чи́стая. Но Безсе́менному яви́ся от непло́дныя проро́к и пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Пе́снь 7.

Ирмос: Юноши три́ в Вавило́не, веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше, посреде́ пла́мене вопия́ху: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Бя́ше пе́рвее во мра́це вся́ко земноро́дных естество́, о Предте́че, но у́тро, вопия́, яви́лся еси́: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Неду́говавшее исцели́ естество́ все́, сла́вное от непло́дныя твое́ рождество́, научи́вшее, Предте́че, пе́ти: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Роди́лся еси́, Предте́че, от непло́дныя, прии́де бо всеи́стинно, зако́ну непло́дствующу, благода́ть, Христу́ пою́щи: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Благослове́нная, моли́ о на́с, моля́щих Тя́, на Тя́ бо упова́ем вси́ и Тебе́ вопие́м: Влады́чице, не пре́зри рабо́в Твои́х.

Пе́снь 8.

Ирмос: Изба́вителю все́х Всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́ и научи́л еси́ пе́ти: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Законополо́жник ра́б бя́ше Моисе́й, Иису́с же — Бо́г Заве́та Но́ваго, ны́не же обои́х Предте́ча пое́т, я́ко хода́тай: вся́ дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

От пу́ста чре́ва го́рлица прии́де, я́ко богосажде́нная дубра́ва, ны́не принесе́ Це́ркви Предте́чу Христо́ва и воспева́ет: вся́ дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богоно́снии лю́дие, язы́к свя́т, го́рлице Христо́вей уподо́битеся и медото́чно воспо́йте, в целому́дрии живу́ще: вся́ дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тро́ичен: Тричи́сленным све́том озаря́еми, Несозда́нное Еди́ное Божество́, немо́лчными усты́ правосла́вно вопию́ще, почти́м: вся́ дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное в Тебе́ соверша́ется я́вственное та́инство, Де́во Пречи́стая, и́бо Бо́г из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие, Те́мже Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Се́ гла́с Предте́чи непло́дным и пусты́м предста́ сердца́м вопию́щь: пу́ть Христо́в ны́не угото́вите, я́ко во сла́ве гряде́т, Ему́же повину́ющеся, велича́ем.

Припев: Крестителю Спасов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Якоже дре́вле Ду́хом Пресвяты́м я́ве пропове́дал еси́ Сы́на, Предте́ча, Агнца Бо́жия, ми́ра взе́млющаго грехи́, ста́ду твоему́ согреше́ний разреше́ние испроси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную, правосла́вно пою́ще, ве́рнии, просла́вим, богоде́тельне на́с озаря́ющую и светлостьми́ незаходи́маго све́та исполня́ющую ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́ми влады́чествующая творе́нии, лю́дем Твои́м да́руй побе́ду одоле́ния, непокори́ваго подложи́ под но́зе наша да Тя́ я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Свети́лен.

Предте́чево дне́сь радостотво́рное рожде́ние се́тование реши́т о́тча безгла́сия и ро́ждшия непло́дство, возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и весе́лие. Те́мже и вся́ тва́рь све́тло то́е пра́зднует.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен.

Проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша и му́ченицы богому́дренно Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, я́сно испове́даша, Бо́га все́х, Пречи́стая. С ни́ми же Тя́ велича́ем, Тобо́ю изба́вльшеся дре́вняго осужде́ния.

Стихи́ры, гла́с 8.

О, пресла́внаго чудесе́! / Из престаре́лыя ма́тере / Бо́жия Сло́ва провозве́стник, / Иоа́нн дне́сь произы́ти тщи́тся, / свя́занный язы́к / ясне́йше рождество́м глаго́лати явля́ет. / О, неизглаго́ланнаго Твоего́ смотре́ния, Влады́ко! / Имже, Христе́, / спаси́ ду́ши на́ша, / я́ко еди́н Милосе́рд.

О, пресла́внаго чудесе́! / В рожде́нных жена́ми / проро́к же превы́шший / ма́терняго непло́дства разреша́ет осужде́ние, / и́же ду́хом и си́лою прише́д Илиино́ю / пу́ть Госпо́день испра́вити. / О, неизглаго́ланнаго Твоего́ благоутро́бия, Влады́ко! / Имже, Христе́, спаси́, ду́ши на́ша, / я́ко еди́н Милосе́рд.

О, пресла́внаго чудесе́! / Пропове́давый Христо́во к челове́ком истоща́ние / превы́ше показу́ет все́х Того́ гла́сом / и ро́ждшия разреша́ет непло́дие / си́лою Боже́ственною / и Заха́риин язы́к. / О, вели́ких Твои́х чуде́с, Влады́ко! / Имиже, Христе́, / спаси́ чту́щия Твоего́ вели́каго Предте́чу.

О, пресла́внаго чудесе́! / В рожде́нных жена́ми / проро́к и Предте́ча превы́ше явля́ется, / проро́ков же превы́шший / и прише́ствия Христо́ва предвозве́стник, / предвзыгра́вый во утро́бе ма́терни. / О, зело́ вели́ких Твои́х дарова́ний, Человеколю́бче! / Имиже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша, / я́ко Всеси́лен.

Сла́ва И ны́не, гла́с 6.

Звезда́ зве́зд, Предте́ча от непло́дныя утро́бы на земли́ ражда́ется дне́сь, Иоа́нн боговожделе́нный, и Христо́ву явля́ет зарю́, восто́к свы́ше, в пра́вое ве́рных прехожде́ние.

Молитва на Рождество Иоанна Предтечи

Святы́й Предте́че и Крести́телю Христо́в Иоа́нне! Пропове́дник сы́й покая́ния, ка́ющихся не пре́зри на́с, но моли́ся ко Влады́це Христу́ за на́с, недосто́йных рабо́в, уны́лых, немощны́х, во мно́гия грехи́ впа́дших. Сме́рти у́бо ча́ем, о гресе́х же на́ших николи́же поболе́хом и о Ца́рствии Небе́снем не попеко́хомся: но не пре́зри на́с, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, бо́лий рожде́нных все́х, по́стником и пусты́нником наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в. Тя мо́лим, к тебе́ прибега́ем: не отри́ни на́с, прося́щих твоего́ заступле́ния, обнови́ ду́ши на́ша покая́нием, е́же е́сть второ́е креще́ние: твои́м хода́тайством пре́д Го́сподем испроси́ на́м очище́ние грехо́в. Уста́ недосто́йная вопию́т к тебе́, и душа́ смире́нная мо́лится, се́рдце сокруше́нное из глубины́ воздыха́ет: простри́ пречи́стую твою́ десни́цу и защити́ на́с от вра́г ви́димых и неви́димых. Ей, Го́споди Иису́се Христе́! Моли́твами свята́го Иоа́нна Крести́теля Твоего́, изря́днее же Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, спаси́ на́с, гре́шных рабо́в Твои́х, ка́ющихся о гресе́х. Ты́ бо еси́ Бо́г ка́ющихся, и на Тя́, Спаси́теля, возлага́ем наде́жду, сла́вяще Пресвято́е и́мя Твое́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна