Шрифт

6 июля.

Канон мученице Агриппине

Святой мученице Агрипине
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Агница Твоя́, Иису́се, Агрипи́на, зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мо́й, люблю́, и Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя́, да и живу́ с Тобо́ю; но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́; тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Сия́нием благода́ти, облиста́вшим тебе́ свы́ше, мра́к отжени́ неве́дения моего́ и пода́ждь ми́ моли́твами твои́ми, Агрипи́но, благода́ть воспе́ти твоя́, му́ченице, чудеса́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Со́лнца светле́йши я́ко и́стинно возсия́ла еси́ на тве́рди Це́ркви Христо́вы и просвети́ла еси́ заря́ми по́двиг, му́ченице, и чуде́с твои́х ми́ра концы́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Жениха́ безсме́ртнаго, Жизнода́вца жела́ющи, я́ко да́р, страда́ние Сему́ принесла́ еси́ и восприя́ла еси́ небе́сное Ца́рство и вене́ц нетле́нен, му́ченице сла́вная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Руко́ю Влады́ки твоего́ окормля́ема, преплыла́ еси́ непостоя́нное мо́ре нече́стия, честна́я, и устреми́лася еси́ ко приста́нищу, Агрипи́но, вы́шния све́тлости, богоблаже́нная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Денни́ца возсия́ в сердца́х, Пренепоро́чная, ве́рою чту́щих Тя́, Бо́жию Ма́терь, и озари́ де́нь светоно́сный, Христо́с, Иже из ложе́сн Твои́х возсия́, Препе́тая.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Же́злием бие́ма, ра́довашеся, си́ми ко́сти нече́стия сокруша́ющи и вопию́щи: Твоея́ любве́ ничто́же мя́ разлучи́т, Христе́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Да враго́в наготу́ обличи́ши, му́ченице, ри́з совлекла́ся еси́, сего́ ра́ди нетле́ния оде́жду тебе́ Христо́с даде́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Уста́, глаго́лющая беззако́нно на тя́, зако́нно, Христо́ва му́ченице, загради́шася, вели́чия Спа́са пропове́дающей ти́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Протя́г на земли́ те́ло твое́, нече́стия служи́тель осу́етися, просте́рт бо ко Влады́це у́м тво́й иму́щи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глаго́л благоче́стно испо́лнися Иса́иин: Де́ва бо роди́ воплоще́нна Жизнода́вца и Спа́са ду́ш на́ших.

Седа́лен, гла́с 4.

Иже ка́мению служа́щии пре́лестию мно́гою отягчава́ют ка́мением тя́, испове́дающую Христа́, Ка́меня необори́маго. Те́мже, сконча́вшися, пресла́вных чуде́с, сла́вная Агрипи́но, облиста́ла еси́ зарю́, просвеща́ющую ду́ши на́с, восхваля́ющих тя́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Еди́на, ро́ждшая Творца́ все́х, еди́на, украси́вшая челове́чество Рождество́м Твои́м, Богоневе́сто, изба́ви мя́ от се́ти льсти́ваго врага́, поста́ви мя́ на ка́мени Христо́вых хоте́ний, Того́ моля́щи приле́жно, Его́же воплоти́ла еси́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Во́лю Того́ боя́щихся творя́й, Ангелом, му́ченице, разреша́ет тя́ у́з и стесне́ния, разори́вшую вся́кое нече́стие соу́зом любве́ Христа́, Жениха́ твоего́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Умертви́вшися любве́ ра́ди Умертви́вшаго всю́ кре́пость сме́ртную, благода́ть источа́еши присноживо́тную, страстьми́ умерщвле́нныя исцеля́еши, Агрипи́но, му́чеников Христо́вых удобре́ние.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Превозше́дши любо́вию Жениха́ твоего́ вся́ку плотску́ю любо́вь, терпе́ла еси́ тве́рдо, внегда́ бие́ме бы́ти боле́зненне, вопию́щи: не разлучи́т мя́ любве́ Твоея́, Христе́, му́к преще́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Блаже́ннаго совокупле́ния тро́ичным жела́нием пострада́вших Ва́ссы и, Агрипи́ны целому́дрыя кто́ му́жество изрече́т? Имже показа́ша не́мощну и́дольскую кре́пость держа́вно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Цари́ца Де́ва, злато́ю оде́ждою укра́шена, Сы́ну Царю́ ны́не предстои́т, Яже без разсужде́ния Ангелы превосходя́щи, зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Све́т незаходи́мый, все́льшийся в твое́ те́ло, явля́ше тя́ зря́щим в нощи́, я́ко во дни́, зарю́, чуде́с испуща́ющую.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Нескве́рная а́гница, Па́стыря стопа́м после́дующи, я́коже же́ртва непоро́чна, Сему́ принесе́ся боже́ственно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ум иму́щи све́тел, проро́чествия испо́лнен, бу́дущая, я́ко су́щая, сла́вная Ва́ссо, предглаго́лати сподо́билася еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Ма́ти Бо́жия, души́ моея́ озлобле́ние исцели́, ро́ждшая Преблага́го Сло́ва, все́х ублажа́юща.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Облиста́вшее от Ри́ма, я́ко незаходи́мое со́лнце, Сикели́я те́ло святы́я му́ченицы прие́мши, мра́ка де́монскаго избавля́ется лю́тости.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

До́блественно требога́тыя святы́я му́ченицы, я́же пре́жде сме́рти уме́ршия, в ча́янии муче́ния, уме́ршее твое́ живоно́сное те́ло принесо́ша.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Ору́жие врага́ на тебе́ изнемо́же, и́бо, я́ко гра́д, низложи́ла еси́, неиму́щ основа́ния, сего́ горды́ню, Агрипи́но, трудо́м сла́вных по́двигов твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцеля́ется прикоснове́нием те́ла твоего́ кровоточи́вая, прокаже́ннии очища́ются, ве́рою притека́юще, отбега́ет же и и́н вся́к неду́г призыва́нием свята́го твоего́, му́ченице, и́мене.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глаго́лы Гаврии́ла, Де́во Всенепоро́чная, ны́не прие́мше, вопие́м: ра́дуйся, Ма́ти еди́на благослове́нная; ра́дуйся, две́ре, Со́лнца пра́вды иму́щи.

Конда́к, гла́с 4.

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный наста́ де́нь, в о́ньже почита́ющи си́х, боже́ственная Це́рковь вся́ созыва́ет ве́село вопи́ти тебе́: ра́дуйся, де́во и му́ченице, Агрипи́но всечестна́я.

Пе́снь 7.

Ирмос: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки и халде́и уби́в, я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше, препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Голуби́ца, я́коже злата́, ору́жием Креста́ огражда́ема, ага́ряны, и́же в нощи́ ко гра́ду твоему́ прибли́жившияся, потреби́ла еси́, спа́сши ве́рныя от скверноуби́йства си́х, му́ченице.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Многови́дныя Христа́ ра́ди претерпе́вши боле́зни, му́ченице, неболе́зненно обрела́ еси́ в то́м и безсме́ртно наслажде́ние, зову́щи: препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Свяще́нник чу́дный и чудоде́йством сия́я, твоя́ чудеса́ зря́, Агрипи́но, Бо́га велича́ше и, веселя́ся, поя́ше: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тве́рдым по́мыслом тве́рдое твое́ к страсте́м нося́щи те́ло, же́нскую ника́коже чу́ла еси́ не́мощь, зову́щи, де́во, Влады́це: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшая Бо́га, пребыва́еши по рождестве́ Де́вою и млеко́м пита́еши ма́терски подо́бно Пита́теля ми́ра, Пренепоро́чная, Ему́же пою́ще, зове́м: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Но́щь, я́ко де́нь, зря́шеся нося́щим, му́ченице, твоя́ мо́щи. Ме́сто благоуха́шеся вся́ко, тя́ прие́млющее. Де́монское ополче́ние вельми́ отгоня́шеся. Исцеле́ний излива́ются ка́пли превознося́щим Христа́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Жениха́ безсме́ртнаго жела́ющи, в сле́д благоуха́ний Сего́ текла́ еси́, Того́ страсте́м и сме́рти подо́бящися, му́ченице сла́вная, и взыва́ющи: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Несумне́нну иму́щи ве́ру, еле́ем просве́щши крове́й твои́х, му́ченице, свещу́ твою́, вну́трь вошла́ еси́ черто́га, пою́щи небе́сныя ра́дости: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ви́дети красоту́ Госпо́дню, Сего́ же Це́рковь посеща́ти жела́ющи, я́ко на колесни́це кро́ве своея́ взе́мшися, пою́щи, к Сему́ дости́гла еси́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Купина́, я́же пре́жде прообразова́ше стра́нное рождества́ Твоего́ та́инство, неопа́льна пребы́вши, Пренепоро́чная: и́бо о́гнь родила́ еси́ Божества́, неопа́льна пребыла́ еси́, Отрокови́це, те́мже Тя́ пое́м во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Ма́нием вся́ творя́щаго к концу́ муче́ния Агафони́ка с Ва́ссою вку́пе и Па́влою усе́рдно тща́щеся, я́ко вои́стинну друже́бно, обрето́ша жела́ния кра́й.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

В небе́сных черто́зех всели́вшися, де́во, и неви́димых добро́ты смотря́ющи, и прие́млющи Бо́жию све́тлость, тя́ пою́щия уясни́.

Припев: Святая му́ченице Агрипи́на, моли́ Бо́га о нас.

Вене́ц положи́ся благода́тей на версе́ твое́м, Агрипи́но, я́ко сконча́вшей тече́ние и ве́ру соблю́дшей некра́дому, и пра́ведных чи́нове красно́ тя́ прия́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко предстоя́щи Зижди́телю со дерзнове́нием Влады́це, му́ченице Агрипи́но, со все́ми от ве́ка святы́ми проси́ согреше́ний проще́ния тя́ пою́щим, до́брая де́во.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вся́ Содержа́щаго ма́терски подо́бно Твои́ми рука́ми нося́щи, Де́во Мари́е, руки́ мя́ изба́ви борца́, я́ко да Твое́, спаса́емь, восхвалю́ вели́чие.

Молитва

О свята́я, му́ченице Агрипи́на. По́двигом до́брым подвиза́вшися на земли́, восприя́ла еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́щи Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой мученице Агрипине