Шрифт

4 июля.

Канон всем святым преподобным отцам на Святой Горе Афонской просиявшим иной

всем святым преподобным отцам на Святой Горе Афонской просиявшим
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь всем преподобным отцам, во Святой Горе Афонской просиявшим, глас 1

Пусты́ни Афо́нския отцы́,/ А́нгелы во пло́ти,/ испове́дники вку́пе и преподо́бныя,/ святи́тели же и му́ченики в пе́ниих почти́м,/ подража́юще доброде́телем их,/ зову́ще согла́сно и глаго́люще:/ сла́ва Просла́вльшему вы,/ сла́ва Венча́вшему вы,// сла́ва в беда́х предста́тели нам вы Показа́вшему.

Кондак всем преподобным отцам, во Святой Горе Афонской просиявшим, глас 4

Онебеси́вшия Го́ру сию́,/ и показа́вшия в ней житие́ а́нгельское,/ и мно́жество мона́хов собра́вшия отцы́,/ прииди́те, благохва́лим вси, к ним взыва́юще:/ вся́кия беды́ и искуше́ния нас изба́вите,/ мно́жество преподо́бных,// Афо́нская похвало́.

Канон иной, глас 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Ватопе́дскаго сла́внаго Ага́пия восхвали́ти до́лженствую, и́же Богоро́дичен гла́с услы́ша, и порабо́тися, и изба́ви своего́ влады́ку с сынми́ его́, я́ко свобо́ден сы́й ве́чныя му́ки.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Афана́сия, кра́сныя о́трасли Симе́нския оби́тели, похваля́ю житие́, Боже́ственнаго же Ака́кия но́ваго и преподо́бнаго Гаврии́ла И́верскаго, от мо́ря изъе́мшаго чудотво́рную ико́ну Врата́рницы.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Ка́ко не почту́ честна́го Генна́дия, узре́вшаго я́ве в Ватопе́де источи́вшийся еле́й чу́дом Богома́тере? Ка́ко же умолчу́ о Богоно́снем Гео́ргии, И́верския оби́тели созда́тели?

Слава и ныне

Богоро́дичен: Егда́ язы́ки разделя́ше Бо́г по числу́ а́нгел Свои́х, тогда́ прови́дя Тя́, Де́во, бы́ти в Ма́терь Свою́ Пречи́стую, отдели́ Тебе́ Го́ру сию́ вели́кую в достоя́ние неотъе́млемо.

Пе́снь 3.

Ирмос: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно в не вообра́жся, препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й, одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Симе́нская оби́тель Дамиа́на произрасти́, Филофе́ева же па́ки друга́го возрасти́ Дамиа́на, преподобному́ченика, и с ни́м Боже́ственнаго Доме́тия, и́хже да ублажи́м.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Диони́сия пою́ чу́днаго, Крести́теля Иоа́нна оби́тель созда́вшаго, и Доме́тия, спо́стника Диони́сиева.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Диони́сий други́й, И́верская отра́сль, и Дамаски́н, ла́врское Боже́ственное удобре́ние, ны́не ублажа́ются, я́ко сугу́быя венцы́ прия́ша, страда́ния вку́пе и по́стничества.

Слава и ныне

Богоро́дичен: Ты́, Пречи́стая Де́во, спобо́рствовати обеща́лася еси́ всегда́ все́м, в Горе́ се́й воздвиза́ющим бра́нь с бори́телем, борю́щим челове́ки, те́мже, Влады́чице, по Твоему́ обеща́нию не оста́ви на́с, мо́лим Тя́.

Седа́лен, гла́с 4.

Ужасо́шася вку́пе вся́ А́нгелов во́инства, ви́дяще му́жество души́ и боре́ния ва́ша, я́же па́че естества́, отцы́ знаменоно́снии, ка́ко, те́лом веще́ственным обложе́ни су́ще, безпло́тныя враги́ победи́сте, и благода́рно пе́снь Го́сподеви побе́дную воспе́сте: сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́, укрепля́ющему ме́ртвенное челове́ков естество́.

Слава и ныне

Богоро́дичен: Ужаса́ет вся́к у́м человеколю́бие Твое́ мно́гое, Богоотрокови́це Мари́е, е́же показа́ла еси́ чи́ну и́ноческому зде́ постя́щихся: от всея́ бо земли́ собрала́ еси́ я́ в Го́ру сию́ вели́кую и я́ко Свое́ достоя́ние мона́хом сию́ дарова́ла еси́. Вели́ко вои́стинну е́же о на́с промышле́ние Твое́, Присноде́во.

Пе́снь 4.

Ирмос: Го́ру Тя́, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Восхвали́ти Феодо́сия досто́ит, Филофе́евския оби́тели наста́вника, и Феофа́на по́стника, Дохиа́рския оби́тели Боже́ственное удобре́ние, и Филаделфи́йскаго Феоли́пта высокоразу́мнаго, Честны́я Тро́ицы служи́тели ве́рныя.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Фео́ну ка́ко оста́влю непохвале́на, свети́льника оби́тели Пантокра́торския и святи́теля по́слежде бы́вша Фессалони́тскаго? Ка́ко же словесы́ не почту́ Фео́фила мироточи́ваго, благоуха́ние испуща́ющаго па́че все́х арома́т?

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Свяще́нныя оби́тели И́верския созда́теля похва́лим, Иоа́нна преподо́бнаго, Евфи́миева по пло́ти отца́, и с ни́м па́ки И́верския о́трасли, Иа́кова Богому́драго и Иа́кова друга́го, тве́рдыя Христо́вы преподобному́ченики пои́м.

Слава и ныне

Богоро́дичен: Ко́ль мно́гое промышле́ние Твое́ о Горе́ се́й, Влады́чице! Ты́ бо рекла́ еси́, я́ко бу́деши в доброде́телех наста́вник и учи́тель все́м, до́бре в не́й живу́щим, пита́тель же и вра́ч ду́ш и теле́с и́х.

Пе́снь 5.

Ирмос: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия правосла́вно пою́щих Тя́.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Изря́дная отра́сль Зогра́фския оби́тели, почте́н да бу́дет в пе́снех Косма́ преподо́бный, и́же Богоро́дицу свои́ма очи́ма ви́де, и с ни́м да почте́н бу́дет священному́ченик Конста́нтий, и́же в Ла́вре поживе́.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

О Го́споде ра́дуйся и ты́, оби́тель Кутлуму́сская, я́ко в преде́лех твои́х процвете́ Киприа́н вели́кий, Христо́в свяще́нник и преподобному́ченик.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Я́коже ма́ти в ча́дех, Диони́сиева оби́тель весели́тся: честна́го Мака́рия, но́ваго му́ченика, и Лео́нтия, от гро́ба пресла́вно источи́вшаго ми́ро благоуха́нно, сла́вит.

Слава и ныне

Богоро́дичен: Кто́ не ра́дуется, слы́ша обеща́ние Твое́, Пренепоро́чная Отрокови́це? Ты́ бо рекла́ еси́, я́ко зде́ до́бре живу́щия Сы́ну Твоему́ и Бо́гу предста́виши, проще́ние прегреше́ний и́м испроси́вши.

Пе́снь 6.

Ирмос: Обы́де на́с после́дняя бе́здна, не́сть избавля́яй, вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния, спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́ш, Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Диони́сиевы оби́тели изря́дное удобре́ние, пе́т бу́ди по до́лгу, Ни́фонте чу́дный, Константи́ня гра́да бы́вый па́стырю и все́м преподо́бным ве́рше.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Весели́ся, честна́я оби́тель Дохиа́рская, обогати́вшися созида́телем сла́вным, му́дрым Неофи́том, обогаще́нным доброде́телию вся́кою, я́ко дре́во благопло́дное.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

По́стнице Каре́йская, весели́ся и ты́ о Боже́ственнем Ду́се, процве́тши сла́внаго Некта́рия, во́ду сладча́йшую доброде́телей и преподо́бных купножи́теля.

Слава и ныне

Богоро́дичен: Спобо́рством Твои́м, Богороди́тельнице, огради́вшеся, я́ко всеору́жием кре́пким, Горы́ сея́ преподо́бнии все́ победи́ша во́инство де́монское и по́честь побе́ды прия́ша.

Конда́к, гла́с 4.

Онебеси́вшия Го́ру сию́, и показа́вшия в не́й житие́ а́нгельское, и мно́жество мона́хов собра́вшия отцы́, прииди́те, благохва́лим вси́, к ни́м взыва́юще: вся́кия беды́ и искуше́ния на́с изба́вите, мно́жество преподо́бных, Афо́нская похвало́.

И́кос:

О, ко́ль добро́ соедине́ние ва́ше, отцы́ Богому́дрии! О, ко́ль красе́н и сла́док о́бщий се́й ва́ш пра́здник, в не́мже вси́ вы́, в Горе́ се́й просия́вшии святи́и, зна́емии ку́пно и безъиме́ннии, о́бщее хвале́ние, я́коже духо́вная бра́тия, прие́млете! Подоба́ше бо во еди́нем ме́сте Го́сподеви угоди́вшим во еди́н де́нь и пра́здновати. Сего́ ра́ди и мы́, и́же во Афо́не мона́си и мирсти́и, во еди́но собра́вшеся, по до́лгу ва́с ублажа́ем, но́вии– дре́вних и сы́нове– отце́в, согла́сно вопию́ще: ме́сто сие́, в не́мже пожи́сте, от вся́каго зла́ спаса́йте, мно́жество преподо́бных, Афо́нская похвало́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь, разсмотря́ем, ве́рнии, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Ка́ко не почту́ в ли́це Боже́ственных оте́ц до́бляго Ники́фора, и́же безмо́лвно живя́ше в преде́лех пусты́нных и духо́вных дарова́ний сподо́бися досто́йно?

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Па́вел, дву́х оби́телий кти́тор, Гео́ргиевы и Ксиропота́мския, по́стников добро́та, просия́вый на кончи́не, я́коже друго́е со́лнце, да похва́лится в пе́снех.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Пе́снь воспева́ю Пахо́мию, Боже́ственней отра́сли Кавсокали́встей, но́вому му́ченику Христо́ву, сугу́бый вене́ц прие́мшему от руки́ Госпо́дни.

Слава и ныне

Богоро́дичен: Влады́чица ми́ру Ты́ еси́, Присноде́во, изря́днее же Горы́ сея́ Влады́чица еси́ и Предста́тельница, спаса́ющи сию́ от вся́каго искуше́ния и вре́да.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже в горни́ле, добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Са́вва да похвале́н бу́дет, иера́рх Боже́ственный, и́же от Христа́ чуде́с прия́т си́лу и Се́рбскую зе́млю просвети́, я́ко со́лнце, с Симео́ном вку́пе, отце́м свои́м по пло́ти, сы́ном же по ду́ху, источи́вшим из гро́ба благово́нное ми́ро, Хиланда́рския оби́тели Боже́ственнии созда́телие.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Пе́сньми почти́м Симео́на, Филофе́евския оби́тели наста́вника изря́днаго, и мироточи́ваго Си́мона, на ка́мени созда́вшаго оби́тель превысо́кую наставле́нием Небе́сныя звезды́ и чуде́с си́лу от Бо́га прие́мшаго и вла́сть на ду́хи нечи́стыя.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Игра́й па́ки и лику́й, честна́я оби́тель Диони́сиева, возрасти́вшая Боже́ственнаго Филофе́я, по́стников украше́ние, его́же из темни́цы изба́ви Богоро́дица Мари́я, его́же честна́я глава́, я́ко со́лнце, просия́.

Слава и ныне

Богоро́дичен: На высо́цем и све́тлем престо́ле, Влады́чице, яви́лася еси́ седя́щи, вся́ блиста́ющися, ли́цы же мона́хов неизче́тни стоя́ху о́крест Тебе́, на полу́денных преде́лех Афо́нских и Святы́я Горы́ о́крест, и явля́хуся, я́ко о́гненнии столпи́, и́же бы́ша ны́не восхваля́емии отцы́.

Песнь 9

Ирмос: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

Игра́й и ра́дуйся и ты́, оби́тель Зогра́фская, Го́сподеви прине́сшая сы́ны твоя́, два́десять и четы́ри Боже́ственныя преподобному́ченики, и́же му́жески у́мысл латиному́дренных посрами́вше, я́ко всесожже́ния свяще́нная, огне́м сконча́ша.

Припев: Святии преподобные отцы Афонстии, молите Бога о нас.

И ты́, честна́я по́стнице Каре́йская, лику́й ны́не и ра́дуйся, и́бо и ты́ ча́да твоя́ принесла́ еси́ Христо́ви, тве́рдыя преподобному́ченики, и́же мече́м посече́ни бы́ша во главу́, поне́же защити́ша оте́ческий догма́т и лати́нскую пре́лесть упраздни́ша.

Слава

Тро́ичен: Приими́, Всесвята́я Тро́ице Честна́я, и́хже Гора́ Афо́нская прино́сит Ти́, я́ко нача́тки же́ртвы избра́нныя, вся́, Тебе́ уго́ждшия пре́жде и по́слежде в не́й, зна́емыя и незна́емыя, и моли́твами и́х от вся́каго вре́да все́х на́с сохраня́й.

И ныне

Богоро́дичен: Пе́сни благода́рственныя вси́ мы́, в Горе́ се́й живу́щии, прино́сим Ти́, Ма́ти Бо́жия, я́ко спаса́еши на́с при́сно от вся́каго обстоя́ния, пита́еши, устроя́еши и о на́с промышля́еши. Но мо́лим Ти́ ся́, и Боже́ственнаго Ца́рствия по кончи́не на́шей сподо́би ны́.

Свети́лен.

Ра́дуйся, Горо́ Афо́нская сла́вная, моли́твенники твоя́ иму́щи просия́вшия в тебе́ Богоно́сныя отцы́: дне́сь пра́здник ра́достен с насе́льники твои́ми сотво́рши, почита́й собо́р и́х.

Сла́ва, и ны́не: Ра́дуйся, Присноде́во, прорече́ние Твое́ ви́дящи испо́лнено, я́ко Гора́ сия́ свята́ бу́дет, и́бо подвиза́вшиися в не́й отцы́, и́хже дне́сь почита́ем, яви́шася вои́стинну свя́ти, де́лом запечатле́вше проро́чество Твое́, Отрокови́це.

Молитва всем преподобным отцам, во Святой Горе Афонской просиявшим

О, блаже́ннии и святи́и отцы́, преподо́бнии, святи́телие, священному́ченицы и преподобному́ченицы, мироточи́вии и чудотво́рцы, земни́и А́нгели и Небе́снии челове́цы, сея́ Святы́я Горы́ насе́льницы и украси́телие, по Богоро́дице на́ши предста́телие пред Го́сподем, благоде́телие и назира́телие, ца́рское победоно́сное ополче́ние, в телесе́х победи́вшее безтеле́сныя де́моны, Цари́цы Небе́сныя Пречи́стыя Богоро́дицы мироуха́ннии цве́ти, светлоплодови́тая древеса́ мы́сленнаго сего́ рая́ Присноде́вы, ре́ки приснотеку́щия дарова́ний духо́вных! Приими́те похва́льная словеса́ сия́, я́же вам прино́сим, я́коже Госпо́дь прия́т вдови́цы две ле́пте, и о́бщее пра́зднество, соверша́емое на́ми в честь и па́мять ва́шу, объими́те, я́ко воню́ благоуха́ния и же́ртву благоприя́тну: не и́мамы бо и́но что принести́ по до́лгу благоде́телем на́шим за вели́кая благодея́ния, я́же прия́хом и и́мамы приити́ от вас. Ей, испове́дуем, я́ко мы грех ра́ди на́ших не́смы досто́йни жи́ти на ме́сте сем и именова́тися сынми́ ва́шими, но вы за благосе́рдие ва́ше не отрица́йтеся бы́ти нам отцы́. Не забыва́йте нас, смире́нных, но соблюда́йте свяще́нныя монастыри́ ва́ша и вся скиты́ и ке́ллии и нас, живу́щих в них, сохраня́йте и избавля́йте от вся́каго искуше́ния и напа́сти в житии́ сем, в бу́дущем же ве́це да сподо́бимся святы́ми ва́шими моли́твами блаже́нства ку́пно с ва́ми, сы́нове со отцы́ свои́ми, ста́до с па́стыри свои́ми, ученицы́ со учи́тели свои́ми, и да услы́шим от вас о́ный блаже́нный глас ко Го́споду: се мы и де́ти, я́же дал еси́ нам, Го́споди! И, ра́дующеся, воздади́м вся́кую сла́ву, честь и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

всем святым преподобным отцам на Святой Горе Афонской просиявшим