Шрифт

4 июля.

Канон преподобному Максиму Греку

Преподобному и богоносному отцу нашему Максиму Греку
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь преподобному Максиму Греку, глас 8

Заре́ю Ду́ха облиста́емь,/ вити́йствующих богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния,/ неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том благоче́стия просвеща́я,/ пресве́тел яви́лся еси́ правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне,/ отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго,/ оте́чества чужд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ пресе́льник,/ страда́ния темни́ц и заточе́ния от самодержа́внаго претерпе́в,/ десни́цею Вы́шняго венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная./ И о нас хода́тай бу́ди непрело́жен,// чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Канон преподобному, глас 1

Песнь 1

Ирмос: Пои́м, вси́ лю́дие, от го́рькия рабо́ты фарао́ни Изра́иля изме́ншему и во глубине́ морсте́й нога́ми немо́крыми Наста́вльшему пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Воспе́ти ки́й язы́к возмо́жет по достоя́нию твоя́, преди́вный о́тче, ве́лия исправле́ния, высо́кое учи́тельство, в темни́це и во у́зах му́ченическое страда́ние и долготерпе́ние?

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Ка́ко воспое́м и что́ тя́ нарече́м, предо́блий о́тче? Проро́ка ли, я́ко провеща́ неудо́бь разумева́емая и ве́домая на́м, апо́стола ли, я́ко зы́блемую проти́вными на́м ве́тры утверди́ христиа́нскую ве́ру Боже́ственных писа́ний уче́нии, учи́теля ли, но вои́стинну ничи́м же ху́ждши и ни́жши еси́ вели́ких о́нех вселе́нских учи́тель.

Слава: Воспе́ти Свята́го и поклоня́емаго Паракли́та в темни́це извеще́ние от А́нгела, прии́м, сотвори́л еси́ кано́н Свято́му Ду́ху, И́мже еще́ в во́ли просвеще́н, свяще́нныя и Богодухнове́нныя кни́ги соста́вил еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

И ныне: Пои́м, вси́ лю́дие, святы́ню и сла́ву Пречи́стыя и Всепе́тыя Бо́жия Ма́тере, вы́шшую Небе́с и все́х у́мных Си́л, поноси́вшую в пречи́стой Свое́й утро́бе Емману́ила, я́ко свя́та и пресла́вна е́сть.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ мене́, Христе́, на недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х и просвети́ мя́ све́том лица́ Твоего́: не́сть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Утверди́л еси́, преподо́бне Макси́ме, в се́рдце свое́м Боже́ственный стра́х, вся́ по́хоти плотска́я возненави́дев, сего́ ра́ди умудри́лся еси́, я́коже про́ст младе́нец, и всле́д Го́сподеви восте́кл еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Утвержде́нием име́я распе́ншагося Го́спода Иису́са Христа́, стра́нен, незна́ем, бездо́мен, безоте́чествен, безъиме́нен, безсмы́слен бы́л еси́, преподо́бне Макси́ме, пред свои́ми сро́дники, зна́емыми и дру́ги.

Слава: Утвержда́яся на за́поведех Госпо́дних, от го́рести темни́чныя бы́л еси́ на мно́г ча́с, я́ко ме́ртв, но де́ял еси́ о злонра́вных моли́тву, си́це глаго́ля: Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́га Жива́го, не поста́ви и́м греха́ сего́, клеве́щущих на мя́ непра́вду.

И ныне: Утверди́ на́с к хвале́нию Твоему́, Де́во, и сохрани́ без вре́да от вся́кия ко́зни лука́ваго, и сподо́би стоя́ния одесну́ю Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в.

Седален, глас 4-й

У́м украси́в поуче́нии Богодохнове́нных Писа́ний, тре́звенною моли́твою и бде́нии Богоуго́дными, утверди́л еси́ се́рдце свое́ в Го́споде исполне́нием за́поведей спаси́тельных Его́, сего́ ра́ди прославля́ют тя́ вы́ну росси́йстии лю́дие и Афо́н, и оби́тель Ватопе́дская вку́пе с на́ми вопие́т: Макси́ме прему́дре, не оста́ви на́с, моля́щихся тебе́.

Песнь 4

Ирмос: Ве́лия та́йна Твоего́, Христе́, смотре́ния: сию́ бо свы́ше прови́дя богозри́тельно, Авваку́м, изше́л еси́, вопия́ше Тебе́, во спасе́ние люде́й Твои́х, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

От та́йных ерети́ческих лжеуче́ний ничто́же утаи́ся от тебе́, преподо́бне Макси́ме, но благода́тию Свята́го и поклоня́емаго Ду́ха вся́ тебе́ открове́на су́ть.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Та́инственных догма́тов Правосла́вныя ве́ры не то́чию побо́рника и́стинна и ве́рна себе́ показа́, но и па́че прео́стра секи́ра на вся́, я́же под небесе́м, е́реси яви́лся еси́.

Слава: Я́ко та́ин Свята́го Ду́ха строи́тель, и Небе́снаго жи́тельства рачи́тель, и зако́на Госпо́дня учи́тель вои́стинну показа́лся еси́, прему́дре Макси́ме.

И ныне: Ве́лию та́инству Моисе́й Богови́дец науче́н, зря́ купину́ неопали́му: купина́ – не́мощь челове́ческаго естества́, о́гнь же – Божество́ Единоро́днаго Сы́на Вы́шняго, и́бо Бо́г на́ш – о́гнь е́сть, пояда́яй грехи́ на́ша, я́коже Боже́ственный апо́стол рече́.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи у́тренююще, пое́м Тя́, Христе́, Отцу́ Собезнача́льна и Спа́са ду́ш на́ших, ми́р ми́рови пода́ждь, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Но́щию луна́, дне́м со́лнце просвеща́ют и веселя́т тва́рь всю́ ви́димую, житие́ же и прему́дрость святы́х просвеща́ют и веселя́т ду́ши все́х челове́ков, хотя́щих спасти́ся и в ра́зум и́стины приити́. Си́це и писа́ния преподо́бнаго Макси́ма Гре́ка, я́ко богодухнове́нныя труды́, велегла́сно вопию́т.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

В нощи́ моля́щуся тебе́ в темни́це, Богонача́льныя и Преблаги́я Тро́ицы про́мыслом вне́м А́нгел Госпо́день и рече́: о ста́рче! Си́ми му́ками избу́деши ве́чных му́к.

Слава: В нощи́, я́ко сладкогла́сный и добропе́снивый сла́вий, воспе́л еси́, прему́дре Макси́ме: не тужи́, не скорби́, ниже́ тоску́й о ни́хже, – любе́зна ми́ душе́, – стра́ждеши без пра́вды, твоя́ бо мзда́ ве́лия на Небесе́х.

И ныне: От но́щи у́тренююще, пое́м Тя́, Де́во, Дще́рь Царе́ву, ря́сны златы́ми оде́яну и преиспещре́ну, ле́ствицу, ю́же Иа́ков ви́де, го́ру, ю́же благоволи́ Бо́г жи́ти в не́й, и́бо Госпо́дь всели́тся до конца́.

Песнь 6

Ирмос: Проро́ка спа́сл еси́ от ки́та, Человеколю́бче, и мене́ из глубины́ прегреше́ний возведи́, молю́ся.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Проро́чески, преподо́бне Макси́ме, лю́ди облича́л еси́, к покая́нию приводя́: заблуди́хом, заблуди́хом от пра́ваго и незаблу́днаго жи́тельства преподо́бных и́нок и без ума́ тече́м к по́чести вы́шняго зва́ния.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Проро́к покая́ния яви́лся еси́, преподо́бне Макси́ме, души́ трезве́ние снабдева́я Боже́ственными словесы́ и из ро́ва страсте́й возводя́ омраче́нных грехми́.

Слава: Проро́ческия писа́ния, в та́йне глаго́ланныя, я́вны соде́лал еси́, прему́дре Макси́ме, сего́ ра́ди послу́шают тя́ оби́льно вси́ лю́дие.

И ныне: Проро́ки Тя́ провозвести́ша, Де́во Чи́стая, апо́столи пропове́даша, святи́и вси́ ублажи́ша, мы́ же со Арха́нгелом вопие́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 8-й

Богодухнове́нным Писа́нием и Богосло́вия пропове́данием неве́рствующих суему́дрие обличи́л еси́, всебога́те, па́че же, в Правосла́вии исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил еси́, я́коже свире́ль Богогла́сная, услажда́я слы́шащих ра́зумы, непреста́нно весели́ши, Макси́ме досточу́дне, сего́ ра́ди мо́лим Тя́: моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние низпосла́ти ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче на́ш.

Икос

Ка́ко воспое́м велича́йшему тезоимени́таго, Макси́ма предо́бляго? преподо́бных кра́сна венца́, страда́льцев тве́рдаго пра́вила, еретико́в нело́жнаго посрамле́ния, Це́ркви столпа́ непоколеби́маго, де́вственник изве́стнаго наста́вника и супру́жества честна́го засту́пника, филосо́фов прему́дршаго мудреца́, и́стины исто́чника приснотеку́щаго, и́нок похвалу́ и все́х люде́й вои́стинну украше́ние, сего́ ра́ди мо́лим тя́, досточу́дне Макси́ме: моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние низпосла́ти ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче на́ш.

Песнь 7

Ирмос: О́бразу служи́ти, мусики́йскому согла́сию созыва́ющу лю́ди, от пе́сней сио́нских пою́ще оте́чески, о́троцы Дави́довы мучи́телево разори́ша злочести́вое веле́ние и пла́мень в ро́су преложи́ша, пе́снь воспева́юще: превозноси́мый отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

О́бразу промышле́ния Пресвяты́я Тро́ицы пе́снь благода́рственну возда́в, преподо́бне Макси́ме, вся́ ны́ призва́л еси́ благослови́ти небла́зненно Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га в Трие́х Ипоста́сех.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

О́браз злострада́ния, терпе́ния и моли́твы показа́лся еси́, свя́те Макси́ме, па́че же и упова́ния, я́ко Бо́г Судия́ пра́веден, и кре́пок, и долготерпели́в е́сть, и То́й возда́ст коему́ждо по дело́м его́.

Слава: О́браз превы́спренняго Богосло́вия стяжа́л еси́, прему́дре Макси́ме, сии́ е́сть догма́ты Боже́ственных апо́стол и оте́ц, от Свята́го Паракли́та излия́нныя, и́мже и на́с науча́еши Богому́дрыми свои́ми писа́нии.

И ныне: О́браз пречи́стаго Твоего́ рождества́, Де́во Ма́ти, неизрече́нен и недове́дом е́сть, Ты́ бо вселе́ние преве́чнаго Единоро́днаго Сы́на О́тча была́ еси́, не опали́вшися от Него́.

Песнь 8

Ирмос: В пла́мени о́гненне горя́щия пе́щи сохра́ншаго де́ти и во зра́це А́нгела снизше́дшаго к ни́м по́йте Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Пла́мене Боже́ственнаго Паракли́това облиста́ния возжеле́в, преподо́бне Макси́ме, сего́ ра́ди и сладча́йшим све́том уче́ния и чуде́с огне́м отгна́л еси́ вся́кий мра́к бесо́вский.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Пла́мене гее́ннскаго бе́гати лю́ди научи́л еси́, преподо́бне Макси́ме, си́х призыва́я де́лом соверша́ти за́поведи Христо́вы и отступи́ти зло́бы, блуда́, лжи́, го́рдости, льсти́ и хище́ния непра́веднаго чужи́х име́ний.

Слава: Пла́менно нече́стие ерети́ческое попали́л еси́, прему́дре Макси́ме, ве́ры же христиа́нския непоро́чныя Боже́ственное испове́дание изъясни́в.

И ныне: В пла́мени о́гненне горя́щия купины́ ви́де Тя́ Моисе́й Богови́дец, провозвести́в безсе́менное рождество́ Твое́, Де́во Пречи́стая, сего́ ра́ди и на́с плотски́х страсте́й свободи́.

Песнь 9

Ирмос: Тебе́, све́тлую свещу́ и Ма́терь Бо́жию, пречу́дную сла́ву и вы́шшую все́х тва́рей, пе́сньми велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Тебе́, све́тлую свещу́, и у́м кра́йнейший, и сто́лп непоколеби́м ве́мы, па́че же наста́вника мона́хов и ересе́й наказа́теля пропове́дуем.

Припев: Преподо́бне о́тче Макси́ме, моли́ Бо́га о нас.

Све́тло от полу́денных стра́н возсия́л еси́, преподо́бне Макси́ме, све́тло житие́ показа́в, мра́к лука́вствия прогоня́я и благоприя́тною моли́твою просия́в.

Слава: Свеща́ Боже́ственнаго ра́зума бы́в, дости́гл еси́ в позна́ние Сы́на Бо́жия, в му́жа соверше́нна, в ме́ру во́зраста Христо́ва, сего́ ра́ди и мы́ вопие́м ти́: блаже́н ты́ еси́ вои́стинну по всему́, и по́двиги, и сла́вою, и благода́тию, я́же еси́ свы́ше получи́л.

И ныне: Тебе́, и све́тлую свещу́ в нощи́ страсте́й, и покро́в благосты́ни, и сте́ну необори́му от наве́т вра́жиих, пе́сньми велегла́сно велича́ем.

Свети́лен:

Све́т возсия́л е́сть преподо́бному Макси́му Боже́ственных слове́с и повеле́ний, сего́ ра́ди я́ко све́т вторы́й и у́м кра́йнейший на́м яви́ся.

Молитва преподобному Максиму Греку

Преподо́бне о́тче Макси́ме! Воззри́ на на́с ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты́ горе́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва иная преподобному Максиму Греку

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Макси́ме, не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно прейде́м от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному и богоносному отцу нашему Максиму Греку