Шрифт

3 июля.

Канон благоверному князю Глебу Владимирскому.

благоверному князю Глебу Владимирскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Дне́сь све́тло красу́ется сла́внейший град Влади́мир,/ име́я в себе́ пребога́тое сокро́вище –/ чудоточа́щия честны́я мо́щи благове́рнаго кня́зя Гле́ба,/ и́миже украша́яся и хваля́ся,/ вселе́нную всю созыва́ет к весе́лию/ и велегла́сно вопие́т:/ о Влады́ко Христе́,/ дарова́вый такову́ю благода́ть уго́днику Твоему́,/ его́ моли́твами поми́луй нас.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Гле́бе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Кано́н,  гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло е́сть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Высоко́ житие́ име́яй и Боже́ственными восхожде́нии ве́сь све́тел быв,/ просвеще́ние ми испроси́, восхваля́ющему честны́я твоя́ по́двиги,/ и́миже до́бре пожи́в, получи́л еси́, кня́же Гле́бе, и́хже наде́ялся еси́.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственная любя́ уче́ния и во чте́нии свяще́нных Писа́ний упражня́яся,/ сласте́й уклони́лся еси́, блаже́нне, смра́дных и безче́стных,/ и украси́лся еси́ благода́тными дарова́нии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дрема́ние о́чию от души́, блаже́нне, отгна́л еси́,/ во бде́ниях пребыва́я и всено́щными стоя́нии Бо́гу приобща́яся,/ те́мже ко дню невече́рнему дости́гл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко черто́г одушевле́н Бо́жий/ и кади́льницу мы́сленнаго и светоно́снаго у́гля,/ Присноблагода́тную Богоро́дицу ублажа́ем, зову́ще:/ ра́дуйся, Хода́таице спасе́ния на́шего.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ не́сть свят, я́коже Бог наш,/ и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Глаго́лом жи́зни внима́я, испи́л еси́ во́ду спасе́ния,/ возгнуша́вся го́рькаго греха́,/ и, поя́, глаго́лал еси́ Бо́гу, блаже́нне Гле́бе:/ не́сть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Милосе́рдием подража́л еси́ Христу́,/ разда́л еси́ бога́тство тре́бующим,/ Небе́сное же бога́тство получи́л еси́, сла́вне Гле́бе, вопия́:/ не́сть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прилепи́вся Зижди́телю любо́вию Боже́ственною,/ прия́л еси́ Небе́сное насле́дие/ и дре́ва животво́рнаго прича́стник бы́ти сподо́бился еси́, блаже́нне, поя́:/ не́сть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́нгелов Честне́йшая,/ Зижди́теля А́нгелов во утро́бе носи́ла еси́/ и родила́ еси́ неизрече́нно на избавле́ние челове́ком, пою́щим:/ не́сть, Пречи́стая, ра́зве Тебе́, Влады́чице.

Седа́лен, гла́с 4.

Бога́т сын, благи́ми дея́нии/ искуси́лся еси́, я́ко зла́то в пещи́, многотру́дными по́двиги, сла́вне Гле́бе,/ те́мже и по сме́рти источа́еши бога́тно чудеса́, я́ко во́ды, и неду́ги исцеля́еши,/ о нас при́сно моля́ся,/ да согреше́ний проще́ние прии́мем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная,/ я́же Еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ моли́ со святы́ми апо́столы и блаже́нным князе́м Гле́бом/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка,/ тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Уче́ния оте́ческая храня́ невреди́мо,/ правосла́вно мудрова́ние ты от младе́нства име́л еси́ и житие́ чи́стое/ и милосе́рд был еси́, досточу́дне.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Ни молва́ мирска́я, ни сла́ва кня́жеская, ни бога́тство вре́менное,/ твоего́ к Бо́гу устремле́ния угаси́, кня́же Гле́бе,/ но возлюби́л еси́ кре́пко богоуго́дныя по́двиги.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возвыша́емь всегда́ Боже́ственными поуче́нии, врага́ смири́л еси́/ и исцеле́ний благода́ть прия́л еси́ от Го́спода, блаже́нне Гле́бе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всепе́тая,/ во́инствы Го́рними пева́емаго Бо́га родила́ еси́,/ Челове́ка вои́стинну бы́вша,/ Его́же о рабе́х Твои́х моля́щи не преста́й, Присноде́во.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тьме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Ра́ка моще́й твои́х, иска́пающи сла́дость бога́тных исцеле́ний,/ от ве́рою чту́щих тя, блаже́нне Гле́бе, стра́сти отгоня́ет/ и попаля́ет бесо́в вся полки́.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Ны́не на тебе́ чу́до ве́лие зри́тся и у́жаса испо́лнено:/ ка́ко по погребе́нии те́ло твое́, блаже́нне, мно́го лет во гро́бе лежа́щее,/ нетле́нно соблюде́ся промышле́нием Боже́ственным.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́ва твоему́ к Бо́гу дерзнове́нию,/ сла́ва устремле́нию, е́же в се́рдцы твое́м к Нему́ име́л еси́:/ бла́го пожи́в, блаже́нне Гле́бе, просия́л еси́ пресла́вно Боже́ственными светлостьми́/ и возвесели́л еси́ ве́рных собо́ры.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Нас ра́ди из Тебе́ Вопло́щшагося, Де́во Ма́ти, всегда́ моли́,/ благоче́стно Тя блажа́щим изба́витися бед, и душетле́нных страсте́й,/ и печа́лей, и ве́чнаго пла́мени муче́ния.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

По́двиги твоя́, блаже́нне, источа́ют чту́щим тя утеше́ние, и ра́дование,/ и исцеле́ния во хвалу́ Христа́ Бо́га на́шего.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

В до́му Бо́жии процве́л еси́/ и, я́ко виногра́д многопло́ден, доброде́телей гро́здие Домовлады́це прине́сл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ца́рства Бо́жия возжеле́л еси́/ и, над страстьми́ воцари́вся, сла́вне Гле́бе,/ ра́дость пра́ведных получи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Избра́нна Бо́гу бы́вши, я́ко прекра́сна,/ село́ простра́нное Сему́, Де́во, была́ еси́,/ и черто́г, и све́щник, и трапе́за.

Конда́к, глас 8:

Взбра́нному и кре́пкому в пра́ведницех,/ правосла́вною му́дростию сия́ющему вели́кому чудотво́рцу,/ благода́рственная воспису́ем ти, благове́рный кня́же Гле́бе:/ я́ко име́я дерзнове́ние у Престо́ла Христо́ва,/ ве́рою чту́щих тя, град и лю́ди сохраня́й моли́твами твои́ми:/ ты бо еси́ земли́ Росси́йския похвала́ и утвержде́ние.

И́кос:

Всечестну́ю па́мять почти́м уго́дника Христо́ва, благове́рнаго кня́зя Гле́ба,/ оте́ческою диади́мою от ю́ности укра́шена,/ и ра́достныя глаго́лы от се́рдца воззове́м к нему́, си́це вопию́ще:/ ра́дуйся, от ю́ности Бо́га возлюби́вый;/ ра́дуйся, благоче́стия столпе́, вра́жиими прило́ги непоколеби́мый./ Ра́дуйся, за́поведей Госпо́дних исполни́телю усе́рдный;/ ра́дуйся, преда́ний оте́ческих храни́телю неосла́бный./ Ра́дуйся, сугу́бую сла́ву Небе́сную от Бо́га получи́вый:/ ра́дуйся, благода́ть исцеле́ний от Него́ прия́вый./ Ра́дуйся, ни́щих и си́рых пита́телю;/ ра́дуйся, лю́те боля́щих цели́телю./ Ра́дуйся, во́инству правосла́вному спобо́рниче;/ ра́дуйся, правосла́вных люде́й защи́тниче./ Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия сла́во;/ ра́дуйся, гра́да Влади́мира красото́./ Ра́дуйся, земли́ Росси́йския похвало́ и утвержде́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ е́сть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сын благослове́н и препросла́влен.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою Бо́жиею укрепле́н,/ пло́ти удержа́л еси́ стремле́ния/ и ум напра́вил еси́ к Небе́сным, поя́ в кре́пости:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Богоуго́дны нра́вы стяжа́л еси́, кня́же Гле́бе,/ в поуче́нии Богодухнове́нных писа́ний упражня́ляя,/ еди́наго Го́спода все́ю душе́ю твое́ю возлюби́л еси́, блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Го́рняго Ца́рства, Вы́шняго гра́да, Бо́жия рая́,/ пра́ведных наслажде́ния, пи́щи нетле́нныя, бога́тства некра́домаго,/ Све́та невече́рняго сподо́бился еси́, блаже́нне Гле́бе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Влады́чице, при́сно моли́/ от рабо́ты страсте́м изба́вити мя, и от осужде́ния,/ и от стужа́ющаго ми лю́таго окамене́ния, Чи́стая Богора́дованная.

Пе́снь 8.

Ирмос: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Па́мятуя при́сно Суд стра́шный,/ во умиле́нии се́рдца излива́л еси́ пото́ки слез,/ погаша́я те́ми пла́мень страсте́й, Гле́бе Богому́дре.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Душе́ю твое́ю возлюби́л еси́ Го́спода, му́дре Гле́бе,/ и Тому́ прилепи́лся еси́, вопия́:/ Христе́ мой, Ты мя изба́ви от смертоно́сных страсте́й во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́зум име́я, Бо́гом просвеща́емый,/ испо́лнитель Влады́чных слове́с яви́лся еси́,/ десны́я возлюби́в стези́, шу́иих же уклоня́яся, я́ко мудр,/ те́мже тя почита́ем, Богому́дре, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всех Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется/ и млеко́м пита́ется, пита́яй вся́кое дыха́ние, Де́во Богоро́дице,/ те́мже я́ко Бо́жию Ма́терь Тя велича́ем.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дети вожделе́в сла́ву Бо́га на́шего,/ доброде́тельми себе́ украси́л еси́/ и, в Небе́сный черто́г вшед, со А́нгелы живе́ши/ и ясне́е наслажда́ешися Боговиде́ния.

Припев: Благове́рный кня́же Гле́бе, моли́ Бо́га о нас.

Му́дростию и ра́зумом просвеща́емь,/ смире́нием се́рдца укра́шен и высото́ю жития́ сия́я,/ к Небе́сным прише́л еси́ оби́телем,/ иде́же нас помя́ни, почита́ющих тя, кня́же Гле́бе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́мять пра́зднственную и благ всех хода́тайственную соверша́ем/ честна́го Твоего́ от земли́ преставле́ния:/ ты бо уго́дник Госпо́день и за́поведей Того́ де́латель/ яви́лся еси́ непосты́ден, досточу́дне Гле́бе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти све́та яви́лася еси́, Влады́чице,/ те́мже молю́ Тя, Богоневе́сто:/ ду́шу мою́ све́том Сы́на Твоего́ озари́/ мольба́ми Гле́ба Богому́драго.

Свети́лен:

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти показа́л еси́ све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши бо всем благода́ть, притека́ющим к тебе́, всеблаже́нне Гле́бе,/ и мо́лиши спасти́ся чту́щим тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В Тя всели́ся, Присноде́во Богоро́дице, Соде́тель и Госпо́дь всех/ и Еди́ному Триипоста́сному Божеству́ покланя́тися/ благочести́выми князьми́ в Росси́йстей земли́ лю́ди научи́ и просвети́.

Молитва

О, святы́й уго́дниче Бо́жий Благове́рный кня́же Гле́бе, по́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́; те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

благоверному князю Глебу Владимирскому