Шрифт

31 июля.

Канон мученику Емилиану.

Святому мученику Емилиану
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Емилиа́н во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Восхва́лим дне́сь над все́ми Бо́га на́шего и сего́ му́ченика да восхва́лим, пострада́вшаго зако́нно и побе́ды вене́ц взе́мшаго си́лою духо́вною.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Кре́постию оде́явся в на́шу не́мощь благода́тию, сла́вне му́чениче, Обле́кшагося, обнажи́л еси́ и́дольскаго неможе́ния су́етное шата́ние, богоблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́ницу Тричи́сленную, совокупля́ему в То́мже Естестве́, сла́вне, ра́дуяся, пропове́дал еси́ и многобо́жную разори́л еси́ ле́сть, пострада́в тве́рдо, богоблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кре́пость моя́, и пе́ние, и просвеще́ние се́рдца моего́ е́сть, Всенепоро́чная, Христо́с Госпо́дь, Его́же родила́ еси́, во двою́ существу́, во еди́ной же Ипоста́си разумева́ема.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Свети́льник нога́м твои́м бы́сть и све́т стезя́м твои́м и́стинно зако́н Бо́га на́шего, и́мже препя́л еси́ беззако́ннующих стопы́, му́ченически украша́емь.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Напра́вил еси́ ума́ твоего́ ше́ствия к Боже́ственней во́ли, му́дре, приста́нищу ти́хому, многобо́жия мо́ря волну́ющася духо́в лука́вствия избе́гл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Емилиа́на боже́ственным страда́нием, и ве́ре да́же до кончи́ны, и му́жеству удиви́шася си́лы небе́сныя, ка́ко, пло́тию безпло́тнаго смири́в, низве́рже.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́нов естества́ утаи́вшися, преесте́ственным рождество́м Де́вою по рождестве́, Де́во Ма́ти, пребыла́ еси́: Соде́теля бо всея́ тва́ри, Чи́стая, родила́ еси́.

Седа́лен, гла́с 8.

Си́лою Боже́ственною укрепи́вся, бо́ги безбо́жных безве́стию коне́чному пре́дал еси́, страда́льче до́блественный, и, вше́д в суди́лище, тве́рдо страда́ние строга́ния и пла́мень му́жески претерпе́л еси́. Те́мже проше́л еси́ по́двиг боже́ственный, побе́ды, ра́дуяся, вене́ц прия́л еси́, Емилиа́не прехва́льне. Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко де́ву и еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем, ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в Тя́ Божества́, и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода. Те́м, Ангельский и челове́ческий ро́д, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти́: моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Бо́жие тя́ боже́ственное жела́ние пресла́вно распали́, те́мже го́рьких ра́н опале́ние претерпе́л еси́, и бо́ги безбо́жных соже́гл еси́, и ду́ши ве́рных, преблаже́нне, ороси́л еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Презре́л еси́ вре́менная пребыва́ющих ра́ди и Боже́ственней любви́ всю́ ду́шу твою́ привяза́л еси́, те́м нече́стия держа́ву разори́л еси́, страстоте́рпче Емилиа́не досточу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́но Естество́, еди́ну сла́ву Трисо́лнечнаго Божества́ благоче́стно прославля́я, Емилиа́не, в суди́лище, я́ко во́ин до́бль, вше́л еси́ и зми́я кре́пкаго на зе́млю низложи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свяще́ния Тя́ ме́сто, на́с освя́щшаго, Пресвята́я Отрокови́це, еди́ну обре́тшуюся сла́вим: Ея́же ра́ди, на земли́ живу́щии, обожи́хомся и жи́зни и́стинныя сподо́бихомся.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Окропле́ньми погасил еси́ свяще́нных крове́й твои́х, Емилиа́не, о́гнь безбо́жия, те́мже и чуде́с исто́чник источи́л еси́, езе́ра изсуша́ющь страсте́й и неду́ги потопля́ющь и погружа́ющь де́моны.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Просте́рта тя́ би́ти злочести́вый повеле́. Те́мже, растерза́ему те́лу твоему́ и ра́нами уязвля́ему, Уязви́вшагося на Кресте́ стра́сть вообрази́л еси́, страда́льче, блаже́нную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сы́й испо́лнен даро́в духо́вных, неду́ги неисце́льныя цели́ши боля́щих, уставля́еши опале́ние, ду́хи отгоня́еши лука́выя и все́м в печа́лех помога́еши, досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ору́жием уя́звена мя́ грехо́вным, исцели́ де́йственным Твои́м врачевство́м, Спа́са Христа́ ро́ждшая, копие́м уя́звеннаго мене́ ра́ди, Пречи́стая, и пробо́дшаго се́рдце змии́но.

Пе́снь 6.

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я, и потопи́ла мя́ е́сть бу́ря мно́гих грехо́в, но я́ко Бо́г из глубины́ возведи́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Бога́т и испо́лнен Боже́ственныя сла́вы муче́нием, блаже́нне, бы́л еси́ и со Ангелы на небесе́х живе́ши, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Те́ла ме́ртвеннаго ты́ не пощаде́л еси́, те́мже безсме́ртие пребыва́ющее насле́довал еси́, умертви́вся любве́ ра́ди, сла́вне, стра́сти Умертви́вшаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Миро исцеле́ний источа́ет моще́й твои́х ра́ка, пребога́те до́блий му́чениче, и упраждня́ет смердя́щия всегда́ челове́ков неду́ги.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ева у́бо объя́т от дре́ва пло́д смертоно́сен, Ты́ же, Пречи́стая, Жи́зни Дре́во породила́ еси́, его́же вку́с вся́ умира́ющия оживи́л е́сть.

Конда́к, гла́с 3.

Боже́ственною ре́вностию распала́емь, огня́ сослужа́щаго не устраши́лся еси́, но возше́д небоя́зненно во́лею, возгнеща́ющим огне́м всесожже́гся, и Влады́це, я́ко же́ртва, прине́слся еси́, му́чениче сла́вне Емилиа́не, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Просвеще́н благода́тию, блаже́нне, Боже́ственнаго Ду́ха, пе́щное запале́ние проше́л еси́ и пе́л еси́, неопали́мь: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Распаля́емь жела́нием, блаже́нне, рачи́теля твоего́ Христа́, огня́ не ужа́слся еси́, в не́мже ороша́емь Ду́хом, пе́л еси́: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Красото́ю страда́ний уподо́бился еси́ безпло́тным, му́дре, прекра́сному Христу́ с ни́ми предстоя́, пое́ши, ра́дуяся: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Господоимени́тая Богоневе́сто, ра́дуйся, ве́рою Тебе́ зове́м, и́бо родила́ еси́ ра́дость неизглаго́ланную, Христа́ Го́спода, Ему́же зове́м: отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Разори́в служе́ния пре́лести, у́зами вме́сто тебе́ держи́маго, прему́дре, разреши́л еси́ и к муче́нию самохо́тне изда́лся еси́, вопия́, прехва́льне: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Се́ обрето́хся не и́щущим, ни вопроша́ющим яви́хся, — зове́ши, пресла́вне, — разуме́йте, беззако́ннии, я́коже бо а́гня незло́биво, закла́тися поспеши́х, Го́спода, — вопия́, — благослови́те, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́кий Емилиа́н на трапе́зу на́с призва́, предложи́в, я́ко сне́ди, своя́ боре́ния, духо́вне напита́емся, ве́рнии, и воспое́м: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ка́пли мне́ одожди́ ми́лости, Исто́чник ми́лости ро́ждшая, и греха́ моего́ изсуши́ наводне́ния, и души́ моея́ укроти́ свире́пыя во́лны, Де́во Богоро́дице Мари́е, да Тя́ сла́влю во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дети жела́я Бо́жие неизглаго́ланное весе́лие и све́тлость, вся́ кра́сная, я́же в житии́, усе́рдно преоби́дел еси́, сла́вне, и, ра́дуяся, муче́ние проше́л еси́. Те́мже тя́ ве́рою ублажа́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Яко заколе́ние, испече́но огне́м, прехва́льне, заколе́ному я́коже овча́ти, к Боже́ственней трапе́зе прине́слся еси́, благово́нием Ду́ха соблюда́емь и сла́вы и́стинныя сподобля́емь. Те́мже тя́ любо́вию ублажа́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Емилиа́не, моли́ Бо́га о нас.

Дне́сь па́мять твоя́ на́м возсия́, страстоте́рпче, па́че со́лнца, все́х веселя́щи сердца́ ве́рных, мы́сли просвеща́ющи и тму́ неду́гов отгоня́щи, ю́же моле́бно пра́зднуем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пе́рвенец избра́нный ли́к сограждани́на тя́ стяжа́, му́ченицы вси́, с ни́м тя́ зря́ще лику́юща, ра́дуются, с ни́ми же и на́с, помина́ющих тя́, помина́й, му́чениче великоимени́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́том мя́ просвети́ Твои́м, Препе́тая, во тме́ ходя́щаго, да́ждь ми́ ру́ку по́мощи, о́блаки души́ моея́ отжени́, страсте́й мои́х бу́рю ути́ши, отча́янных Прибе́жище.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Емилиа́не! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Емилиану