Шрифт

30 июля.

Канон преподобному Леониду Устьнедумскому.

преподобному Леониду Устьнедумскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Боже́ственною любо́вию и житие́м духо́вным/ от ю́ности распали́вся, преподо́бне,/ и вся, я́же в ми́ре кра́сная, возненави́дев,/ Христа́ еди́наго от души́ возлюби́л еси́, о́тче,/ ле́гкое и́го на ра́мо взем,/ Боже́ственным Про́мыслом и Пречи́стыя Богоро́дицы чу́дным явле́нием направля́емь,/ дости́же пусты́ни/ и в ней многоле́тне подвиза́лся еси́/ в труде́х мно́гих и слеза́х,/ вся́ким злострада́нием плоть свою́ изнуря́я./ Отоню́дуже Бог, твоя́ труды́ ви́дев,/ умно́жи тебе́ ча́да в пусты́ни./ Но я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́ о нас, рабе́х твои́х, о́тче преподо́бне Леони́де,/ да изба́вит нас от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца, спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Умертви́в плотска́я мудрова́ния, подвиза́яся многоле́тне в труде́х тя́жких и слеза́х,/ смире́нием Христу́, нас ра́ди смири́вшемуся, подража́в,/ со А́нгелы ны́не песнь Бо́гу вопие́ши, Леони́де преподо́бне.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Го́рести уедине́ния возлюби́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, блаже́нне,/ обре́т в пусты́ни небе́сный поко́й и сла́дость духо́вную,/ и на высоту́ безстра́стия возше́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́тче избра́нный и чудотво́рче,/ свя́тостию жития́ твоего́, я́ко свети́льник све́тлый, украша́еши край се́верный,/ мра́чныя си́лы де́монския, я́ко паучи́ну, разоря́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во, родила́ еси́ Законода́вца, Бо́га и Челове́ка бы́вша;/ Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная,/ на́ша беззако́ния презре́ти и спасе́ние дарова́ти.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Небе́снаго оте́чества взыска́вый, свя́те,/ о́браз был еси́ ученико́м твои́м, уча́ сих отлуча́тися мирска́го пристра́стия/ и во спасе́ние их ду́ши привлека́я.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

И́же а́нгела о́бразом, земна́го су́ща естество́м, зря́ще тя, о́тче преподо́бне,/ прославля́ем Го́спода, просла́вльшаго тя,/ вопию́ще Ему́ песнь трисвяту́ю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Край твой Пошехо́нский оста́вив, свя́те,/ стопы́ своя́ в Кожеезе́рскую оби́тель напра́вил еси́,/ избра́в мона́шеское житие́ се́рдцем твои́м, к Бо́гу пламене́ющим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ужасе́ся не́бо, ви́дяще Тя, Богоро́дице, Херуви́мов и Серафи́мов превы́шши,/ Ты бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во чре́ве Твое́м;/ те́мже Тя вси, ве́рнии, Чи́стая, пе́сньми ублажа́ем.

Седа́лен, гла́с 4.

Путь широ́кий, веду́щий в па́губу, презре́в, о́тче,/ Христу́ от души́ после́довал еси́, терни́стым путе́м в Небе́сное Ца́рство ше́ствовав,/ наде́ждею ве́чных благ се́рдце свое́ увеселя́я, преподо́бне Леони́де,/ моли́ Бо́га о спасе́нии на́шем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Сло́во Тя челове́ческое не мо́жет, Де́во, восхвали́ти досто́йно,/ из Тебе́ бо без се́мене Жизнода́вец Христо́с воплоти́тися благоволи́, Пречи́стая,/ Его́же моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Тле́нная и преходя́щая оста́вив, о́тче Богому́дре,/ храм Ду́ха Свята́го был еси́ и жи́зненных вод исто́чник,/ по́стников утвержде́ние и мона́шествующих весе́лие.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Всяк день слеза́ми зе́млю ороша́я,/ взира́л еси́, Леони́де преподо́бне, на Крест Христо́в,/ до́ндеже изсуши́л еси́ душевре́дных страсте́й пучи́ну,/ те́мже па́мять твою́ чтим, достоблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отца́ Небе́снаго уго́дниче, ты ра́зум чист стяжа́л еси́,/ моли́твою и посто́м ко́зни вра́жия побежда́я,/ помози́ и нам, смире́нный подви́жниче, житие́ непоро́чно возлюби́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́н Ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь,/ из Тебе́ прозябе́, Чи́стая, Цвет Нетле́нный,/ спасе́ние да́руяй всему́ челове́честву.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Ма́тере Бо́жия послу́шник быв,/ из оби́тели Солове́цкия в пу́стынь Морже́вскую пресели́лся еси́,/ иде́же, труды́ к трудо́м прилага́я,/ бога́тство доброде́телей стяжа́л еси́, преподо́бне.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Умо́м вы́ну на Небесе́х пребыва́я,/ бу́рю искуше́ний и бед от челове́к зло́бных с кро́тостию претерпева́л еси́, преподо́бне,/ труды́ ве́лия подъя́в, ужа́лен бысть змие́ю, но безвре́ден пребы́л еси́,/ моли́твою к Бо́гу укрепля́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Госпо́дню во́лю сотвори́вый, и́ны твори́ти во́лю Бо́жию науча́л еси́,/ ли́ка и́ноческаго предстоя́телю богому́дрый,/ бра́тии твоея́ о́тче чадолюби́вый и ми́лостивый.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О стено́ и заступле́ние на́ше, Де́во Пречи́стая,/ Твое́ю сла́вою Боже́ственною хва́лящеся, Тя ублажа́ем,/ Ты бо на́ших душ еси́ ра́дость и весе́лие, Чи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Све́тло и изве́стно твое́ житие́, преподо́бне Леони́де, яви́ся кра́ю Прилу́зскому,/ доброде́тели ева́нгельския испо́лнено,/ ве́рности и любве́ ко Христу́ Человеколю́бцу.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Па́мять твою́ творя́щим, о́тче, не преста́й моли́ти Творца́ и Изба́вителя/ долго́в разреше́ние дарова́ти/ и восприя́ти блаже́нство небе́сное.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О Христе́ укрепля́емь, свя́те Леони́де, по́двигов ме́сто издале́ча облобыза́л еси́,/ с ико́ною Одиги́трии на реку́ Лу́зу прише́д, ту водвори́ся,/ да оби́тель чу́дную воздви́гнеши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ва Всенепоро́чная, рождество́м из Тебе́ Бо́га и Спа́са/ зако́н изнемо́же и пре́йде сень,/ па́че ума́ яви́вшейся благода́ти, Всепе́тая.

Конда́к, гла́с 8.

Все свое́ умно́жив жела́ние и к Бо́гу впери́в/ и Тому́ невозвра́тно от души́ после́довав,/ в пусты́ню всели́ся и в ней мно́гия труды́ в Бо́зе показа́л еси́./ В непрохо́дных ме́стех исто́чники водны́я ископа́л еси́/ и умертви́л еси́ по́двиги твои́ми теле́сная мудрова́ния,/ мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию./ Те́мже мо́лим тя:/ спаси́ нас и и́же собра́, му́дре, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Леони́де преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Икос:

Светопода́тельна свети́льника, пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́ща/ и мрак страсте́й на́ших луча́ми моли́тв твои́х разгоня́юща,/ ви́дим тя, преподо́бне о́тче Леони́де./ Озари́ сия́нием духо́вным и на́ша сердца́, блаже́нне, да достодо́лжно вопие́м ти си́це:/ ра́дуйся, лучу́ пресве́тлый, от Со́лнца Христа́ возсия́вый;/ ра́дуйся, и по преставле́нии твое́м с на́ми пребыва́еши./ Ра́дуйся, храм Пресвяты́я Богоро́дицы и оби́тель в честь Ея́ Введе́ния постро́ивый;/ ра́дуйся, украси́вый ме́сто сие́ и́ноческим песнопе́нием./ Ра́дуйся, сей храм, мо́щи твоя́ и реку́ Неду́му нам в зало́г любве́ твоея́ оста́вивый;/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Леони́де, пусты́нный жи́телю.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

И́стины ревни́тель и стена́ кре́пкая ве́рным был еси́, о́тче,/ защища́я их от лжи и клеветы́ зави́стника,/ де́монския стре́лы угаша́я, и боле́зни исцеля́я,/ и науча́я всех воспева́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Пещь искуше́ний проше́л еси́, преподо́бне, и ороси́ тя благода́ть Боже́ственная,/ напая́ющи се́рдце любо́вию и благоче́стием/ и всем показу́ющи тя подви́жника ди́вна, зову́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О сла́вне Леони́де, ты на земли́ я́ко безпло́тен пожи́л еси́/ и ны́не со А́нгелы песнь Бо́гу немо́лчно вопие́ши./ Тем тя ве́рою почита́ем, досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ю́же А́нгели воспе́ти не мо́гут по достоя́нию,/ мы, земни́и, воспева́ем Тя, Богоро́дице Де́во,/ и ве́рою Сы́ну Твоему́ вопие́м:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Христоимени́тии лю́дие, днесь собра́вшеся/ на твой светоно́сный пра́здник, преподо́бне Леони́де,/ ча́ют улучи́ти моли́твами твои́ми ра́дость и весе́лие духо́вное,/ иму́ще тя засту́пника пред Бо́гом вели́каго и воспева́юще:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Всеумиле́нное пе́ние прино́сим ти, свя́те, жа́ждуще ми́лости от Тебе́ получи́ти./ Ты же нас посети́ и да́нною тебе́ от Бо́га благода́тию исцели́, да Го́сподеви пое́м:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

А́нгели небе́снии ра́достно прия́ша ду́шу твою́, преподо́бне, во оби́тели ра́йския,/ иде́же Госпо́дь Сла́вы венча́ тя за поще́ние кре́пкое, моли́тву неле́ностную и терпе́ние во искуше́ниих./ И ны́не мы, тобо́ю укрепля́еми, зове́м:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́дие ве́рнии вопию́т Ти непреста́нно:/ ра́дуйся, Чи́стая, из Тебе́ бо произы́де Спас наш,/ и́стинно облеки́йся во всего́ мя, челове́ка, за милосе́рдие непостижи́мое,/ превозноси́мый Бог благослове́нный.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Учи́теля тя мона́шествующим показа́ благода́ть Ду́ха Свята́го, в тя всели́вшися,/ и лука́вых духо́в прогони́теля, и боле́зней цели́теля,/ и душ врачева́теля пречу́днаго.

Припев: Преподо́бне о́тче Леони́де, моли́ Бо́га о нас.

Све́та духо́внаго испо́лненный свети́льник был еси́, преподо́бне Леони́де,/ озаря́я сердца́ к тебе́ притека́ющих/ и к Го́рнему оте́честву им путь освеща́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́же а́нгельскими пе́сньми прославля́емый Христо́с Подвигополо́жник/ ди́вна тя подви́жника нам показа́,/ душетле́нных страсте́й победи́теля и и́стиннаго па́стыря ста́да слове́снаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ю́нице Всечи́стая, осия́нная Ду́хом Святы́м,/ родила́ еси́ нам Христа́ Бо́га, Сло́во воплоще́нное:/ песнь сию́ приими́ от нас, Де́во, благода́ть воздаю́щи многосве́тлую.

Свети́лен.

Ду́хом Всесвяты́м просвеща́емь и доброде́тельми облиста́емь,/ не оскверни́л еси́ души́ твоея́ добро́ту;/ в ста́рости масти́тей преста́вился еси́ ко Го́споду,/ окруже́нный ли́ком и́ноков, тобо́ю со́бранных./ Ны́не о нас, чту́щих всечестну́ю па́мять твою́, Хри́ста Бо́га моли́,/ Леони́де, о́тче преподо́бне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сла́вою Твое́ю Боже́ственною хва́лящеся,/ Тя ублажа́ем, я́коже прорекла́ еси́, Пречи́стая./ Ты бо душа́м на́шим источа́еши весе́лие и ра́дование моли́твами уго́дника Твоего́.

Моли́тва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче наш Леони́де, земны́й а́нгеле и небе́сный челове́че, свети́льниче пресве́тлый, край наш Прилу́зский озаря́яй! Тебе́, уго́дниче Бо́жий, неистощи́мое от Всеблага́го Влады́ки благода́ти и даро́в даде́ся сокро́вище: с ве́рою к тебе́ приходя́щих утеша́ти, теле́сныя и душе́вныя неду́ги отгоня́ти. К тебе́ у́бо прибега́ем, припа́дающе, мо́лимся: не пре́зри нас, моля́щихся и твоея́ прося́щих по́мощи; испроси́ нам у Христа́, да сотвори́т с на́ми зна́мение во бла́го и преобрази́т на́ше мра́чное житие́, се́рдце на́ше прокаже́нное очи́стит и оби́тель сотвори́т для Своего́ вселе́ния, я́ко без Него́ не мо́жем твори́ти ничесо́же, да вся́кое на́ше во бла́го жела́ние испо́лнит. Да та́ко, угожда́юще Ему́, победи́м борю́щаго нас диа́вола, вни́дем иде́же вси святи́и пребыва́ют и прославля́ют Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Леониду Устьнедумскому