Шрифт

2 июля.

Канон святому апостолу Иуде, брату Господню.

Святому апостолу Иуде, брату Господню
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Христо́ва тя́ сро́дника, о Иу́до, ве́дуще и му́ченика тве́рда, свяще́нно восхваля́ем, пре́лесть попра́вша и ве́ру соблю́дша. Те́мже, дне́сь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе, грехо́в разреше́ние моли́твами твои́ми прие́млем.

Кано́н апо́стола, гла́с 5.

Пе́снь 1.

Ирмос: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е сокруша́яй бра́ни, мы́шцею высо́кою, Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́, побе́дную пе́снь пою́ща.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Таи́нниче небе́сных, Иу́до всему́дре, учениче́ Спа́сов и о́бщниче и́стинныя жи́зни, язы́к мо́й подви́гни и сло́во упра́ви на пе́ние твое́, всеблаже́нне.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Влеки́й Спа́сов яре́м, апо́столе, и бразду́ секи́й, и обновля́я благода́тию, се́мя се́ял еси́ и мно́г пло́д прине́сл еси́ Призва́вшему, пресла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сло́ва вопло́щшагося обре́т Учи́теля и Сего́, богови́дче, луча́ми просвеща́емь, бы́л еси́ све́т вторы́й, Пе́рваго сия́ньми сообразу́яся, досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ве́ра да пове́дуется то́кмо, а не сказа́ние, е́же па́че ума́ чуде́с, Богороди́тельнице Пречи́стая, Непостижи́маго Бо́га Сло́ва родила́ еси́, оболче́на в челове́чество.

Пе́снь 3.

Ирмос: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м, и пове́сивши неодержи́мо тяготе́ющую, на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х, Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Взя́тся учени́к Христо́вых благоле́пие превы́ше вся́каго вели́чества: си́и бо бы́ша Ему́ дру́зи же и сво́йственнии, и сро́дницы, и сосне́дницы, и та́ин сказа́тели.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Иу́до, бра́тия твоя́ тя́ похваля́ют, бра́та я́вльшася и непщу́ема я́вльшагося пло́тию Сло́ва Преве́чнаго, от Присносу́щнаго возсия́вшаго, от нерожде́на Роди́теля.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Умертви́в на земли́ твоя́ у́ды, пожи́л еси́ с жи́знию все́х Христа́, пребога́те, и живоно́сныя жи́зни все́й вселе́нней провозве́стник ты́ бы́л еси́, глаго́лы живо́тныя пропове́дая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ Ты́ па́че все́х, Чи́стая, ублажи́лася еси́, превозшла́ еси́ все́х свя́тостию, все́х превознесла́ся еси́ и все́х яви́лася вы́шши небе́сных си́л, Ма́ти Бо́жия бы́вши.

Конда́к, гла́с 2.

Па́влу я́влься собесе́дник, апо́столе, с си́м на́м про́поведь возвести́л еси́ Боже́ственныя благода́ти, тайноглаго́льниче Иу́до блаже́нне. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: не преста́й моля́ся о все́х на́с.

Седа́лен, гла́с 8.

Ро́ждшагося Влады́ки и бра́та бы́вша все́м избра́нным, Иу́до блаже́нне, бра́т бы́л еси́ и от Него́ апо́стол во вся́ концы́ посла́лся еси́, прему́дре, сло́во ве́ры все́м всева́я и просвеща́я во тме́ неве́дения рабо́тающия лука́вому мироде́ржцу. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не Богородичен:

Яко Всенепоро́чная Неве́сто Творцу́, я́ко неискусому́жная Ма́ти Изба́вителю, прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая, беззако́нию мя́ су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся от те́х злоде́йства мя́ изба́вити и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная, Нетле́нная, отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия сподо́би и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 4.

Ирмос: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во, Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́: во спасе́ние люде́й Твои́х, спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Вели́кий Спа́сов апо́стол явле́ния Ду́ха сподо́блен и возлю́блен бы́сть, зре́ния Его́ зарю́ и добро́ту ви́дев.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Благода́ти сы́й испо́лнен и даро́в, от Бо́га пода́нных, апо́столе, на спаси́тельное приста́нище тя́ песносло́вящия наставля́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́лою непобеди́мою Ду́ха Пресвята́го огражда́емь, служи́телю неизрече́нных, лука́вствия отгоня́еши ду́хи сло́вом благода́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Несказа́нно заче́нши, Всенепоро́чная, Творца́ Твоего́ и Бо́га, моли́ спасти́ ны от бе́д и душе́вное спасе́ние пода́ти пою́щим Тя́, Влады́чице.

Пе́снь 5

Ирмос: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́: ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́, я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Зако́на оста́вль се́ни, и́стины о́браз све́тло пропове́дал еси́, са́мую и́стину стяжа́в наста́вника.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Сло́ва повеле́ние исполня́я, апо́столе, язы́ки вся́, уче́нии твои́ми науча́я, обте́кл еси́, и си́х крестя́ Тро́ическим призыва́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

До́ждь небе́сный, я́ко роса́ свы́ше, боже́ственное веща́ние твое́, богопропове́дниче, мглу́ разори́ многобо́жия еди́наго Бо́га пропове́данием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умертви́ стра́сти моя́, Богороди́тельнице, и ду́шу мою́, умерщвле́нную грехо́вными сластьми́, возста́ви, Ма́ти и́стиннаго Воскресе́ния.

Пе́снь 6.

Ирмос: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною, Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́ и от тли́ возведи́ мя, я́ко Благоутро́бен.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Виде́ния уче́нием, жития́ дея́ньми све́тло, Христо́в апо́столе, сия́я, су́щия во глубине́ неве́дения просвети́л еси́.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Посыла́еши все́м челове́ком све́тлое и уче́ния Ду́ха испо́лнено посла́ние, священноявле́нне пречу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богови́дец веща́ет небе́сная, я́коже слове́сную не́кую Бо́жию сла́ву пове́дая на́с ра́ди пло́тию Явльшагося и чудесы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Влады́чице Богома́ти, изба́ви мя́ тли́ и страсте́й смуще́ние утоли́, я́же исто́чник безстра́стия ро́ждшая.

Конда́к, гла́с 2.

Тве́рдым умо́м избра́н учени́к ты́ яви́лся еси́ и сто́лп необори́мь Це́ркве Христо́вы, язы́ком пропове́дал еси́ сло́во Христо́во, ве́ровати, глаго́ля, во Еди́но Божество́; от Него́же просла́вився, прия́л еси́ да́р исцеле́ний, цели́ти неду́ги притека́ющих к тебе́, апо́столе Иу́до всехва́льне.

Икос:

Истиннаго благоче́стия пропове́дника и держа́внаго и́стины побо́рника досто́йно восхва́лим, я́ко подо́бника Христу́ и свиде́теля: стра́сти бо Его́ на те́ле му́жески прия́т, я́ко учени́к Словесе́ и апо́стол, Иу́до всехва́льный.

Пе́снь 7.

Ирмос: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь, пла́мень угаси́, о́троки ороси́, согла́сно пою́щия: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Богови́дна ссу́щием Божества́ бы́вша, вси́ Иу́ду воспое́м, согла́сно пою́ще: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Духодви́жимый и богодухнове́нный язы́к тво́й ми́р обрати́ Христо́вым пропове́данием, Ему́же вси́ пое́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дае́т тебе́ небе́сное насле́дие Госпо́дь и престо́л пресве́тел, на не́мже почива́я, боже́ственне пое́ши: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Усты́ и ра́зумом Тя́ Богоро́дицу Влады́чицу пропове́дуем, веселя́щеся: Бо́га бо родила́ еси́, Ему́же вси́ пое́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Тебе́, Вседе́телю, в пещи́ о́троцы, всеми́рный ли́к спле́тше, поя́ху: дела́ вся́кая, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Бога́тство язы́к и царе́й по́честь, благозва́ние восприя́л еси́, вопия́, апо́столе: вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Всю́ зарю́ Уте́шителеву, блаже́нне, прия́л еси́ соше́дшую, зовы́й, сла́вне: вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́щи тле́нныя возненави́дев, небе́сных сла́ву произво́лил еси́, пребыва́ющую ве́дый, апо́столе, те́мже вопия́л еси́: вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прииди́те, добро́ту Иа́ковлю воспои́м, Мари́ю Пречи́стую, согла́сно пою́ще: вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Иса́ие, лику́й, Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила, Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́, Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Припев: Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Облиста́вся, сла́вне, светоли́тий Ду́ха заре́ю, чуде́с блиста́ния па́че естества́ все́м испуща́еши, я́ко учени́к Емману́илев, Его́же велича́юще, тя́, богови́дче, ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со Ангельскими чи́нми предстоя́ще, богови́днии самови́дцы и зри́тели Единоро́днаго, пло́тию обнища́вшаго на́с ра́ди, Сего́ приле́жно ны́не моли́те спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко ро́ждши, Пречи́стая, тва́ри Соде́теля, по всему́ Роди́теля но́сиши нача́ло, несравни́тельно име́я прия́тие и превознесе́нно. Те́мже Рождеству́ Твоему́ покланя́ющеся, Тя́ прославля́ем.

Свети́лен.

Тече́ние кра́сных твои́х но́г, Иу́до апо́столе, возврати́в к ше́ствию небе́сному, возше́л еси́, ра́дуяся, и, Тро́ице предста́в, во Отце́ ви́диши Сы́на и Ду́ха Боже́ственнаго. Сего́ ра́ди ве́рою пресвяще́нную твою́ и боже́ственную пра́зднуем па́мять.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Стра́шнаго испыта́ния воспомина́ю ча́с, мно́жество зо́л де́л мои́х ужаса́ет и устраша́ет мя́, но уще́дри, Пречи́стая, те́плою Твое́ю моли́твою и да́ждь ми́ спасе́ние: ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Молитва

Святы́й сла́вный и всехва́льный апо́столе Христо́в Иу́до, мо́лим тя с ве́рою и любо́вию: умоли́ Христа́ Го́спода претвори́ти ду́ши на́ша из грехолюби́вых в боголюби́выя; сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных, и испроси́ нам свы́ше по́мощь во вре́мя уны́ния и беспо́мощия на́шего; да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских, иде́же ты ны́не водворя́ешися и весели́шися. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, кре́пце на тя упова́ющих, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, благу́ю и ми́рную христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да избежа́вше мыта́рств возду́шных и вла́сти лю́таго мироде́ржца, унасле́дуем Ца́рство Небе́сное и просла́вим великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому апостолу Иуде, брату Господню