Шрифт

2 июля.

Канон святителю Иову, первому Патриарху Московскому и всея Руси

Святителю Иову, первому Патриарху Московскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 5:

Правосла́вия побо́рниче,/ ве́ры Христо́вы испове́дниче,/ первоиера́рше Це́ркве Ру́сския,/ святи́телю о́тче И́ове,/ за ны Христа́ Бо́га моли́,/ ве́ру оте́ческую утверди́ти,/ грехо́в оставле́ние нам дарова́ти/ и пода́ти ми́ру ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 3:

Да торжеству́ет Це́рковь Христо́ва/ и да ра́дуется град Москва́,/ я́ко возсия́ свети́льник земли́ Росси́йския,/ во испове́дании И́стины непоколеби́мый И́ов Патриа́рх,/ его́же моли́твами, Го́споди,/ вся собла́зны ми́ра сего́ и е́реси искорени́,/ лю́ди во благоче́стии наста́ви/ и утверди́ в Правосла́вии.

Канон святаго, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́ пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

По́мощь да́ждь ми, Христе́ Бо́же,/ с любо́вию просла́вити иера́рха богому́драго, И́ова всеблаже́ннаго,/ зе́млю Ру́сскую в Правосла́вней ве́ре утвержда́юща/ и лю́ди ея́ к го́рнему Иерусали́му путево́дствующа.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

В дре́внем гра́де Ста́рице ро́ждшуся ти, блаже́нне Иоа́нне,/ я́ко благода́ти тезоимени́та нареко́ша тя роди́телие,/ от ни́хже христиа́нскому благоче́стию навы́кл еси́./ Сего́ ра́ди вои́стину благода́ть во избы́тце излия́ся на тя, святи́телю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христу́ рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ о́браз и́ноческаго жития́ суете́ мирсте́й предпоче́л еси́, блаже́нне,/ те́мже и оби́тель Пресвяты́я Богоро́дицы я́ко ме́сто по́двигов твои́х избра́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ при́зри све́тлым όком Твои́м на лю́ди Росси́йския/ и, я́коже во дни святи́теля И́ова Патриа́рха,/ всем посо́бствуй, о Благода́тная.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Госпо́дни за́поведи усе́рдно исполня́я/ и послуша́ние доброразсу́дное ста́рцу показу́я,/ угото́вал есй, όтче И́ове, ду́шу твою́ во оби́тель Ду́ху Свято́му,/ Его́же стяжа́ти и нас моли́твами твои́ми сподо́би.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Ревни́тель и́ноческих трудо́в и по́двигов во оби́тели быв,/ зва́ния мона́шескаго удосто́ился еси́, блаже́нне,/ в не́мже и́менем И́ова нарече́н,/ дре́внему пра́веднику тезоимени́т и подо́бен де́лом яви́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́нока предо́бра, в де́лех послуша́ния утвержде́нна,/ восхваля́ем тя усе́рдно, преподо́бне И́ове пресла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́жия, и́ноческий чин возлюби́вшая,/ в не́мже и вели́кия свети́льники яви́вшая,/ умоле́на бу́ди смире́нием сих, моли́твами и труды́.

Седален, глас 1:

Па́стыря моли́твенна, учи́тельна, благоразсу́дна/ яви́ тя Влады́ка Христо́с./ Те́мже мо́лимся ти, свя́те И́ове,/ сподо́би нас дар моли́твы, ума́ просвеще́ние/ от Го́спода сла́вы прия́ти.

Слава, и ныне, Богородичен:

Засту́пница ми́лостивая нам бу́ди/ во вся дни живота́ на́шего, Пречи́стая Де́во,/ на Тя бо наде́жду возлага́ем,/ да не поги́бнем, гре́шнии раби́ Твои́.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Мно́гими ле́ты во оби́тели тружда́ющуся ти, преподо́бне,/ и и́ноческия обе́ты усе́рдно исполня́ющу,/ призре́ Госпо́дь на тя с высоты́ святы́я Своея́/ и игу́мена оби́тели тя поста́ви,/ к служе́нию вя́щшему предуготовля́я Тя.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Кро́тость, смире́ние, милосе́рдие и любы́/ су́ть тве́рдая основа́ния твоего́ по́двига и́ноческаго, свя́те./ Си́ми изря́дно сия́я,/ богому́дрый игу́мен яви́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Доброде́тельми мно́гими укра́шен,/ вои́стину добр и́ноком наста́вник показа́лся еси́, о́тче,/ путеводствуя сих сло́вом и де́лом./ Те́мже нас, в доброде́телех уббгих,/ твойми моли́твами к Ца́рствию Небе́сному упра́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В дни нестрое́ний и ско́рби,/ егда́ подви́жется ве́ра и упова́ние христиа́н,/ неотсту́пною защи́тою Твое́ю/ соблюди́ расточе́нныя о́вцы ста́да Сы́на Твоего́, Пречи́стая.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Возвели́чил еси́, Го́споди, Це́рковь Росси́йскую,/ введя́ сию́ в чин Патриа́рший/ избра́нием пе́рваго Патриа́рха Росси́йскаго, свята́го И́ова достосла́внаго,/ его́же с любо́вию воспева́ем.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Изволе́нием Бо́жиим первосвяти́тель Росси́йския Це́ркве поста́влен бе,/ преподо́бне о́тче И́ове,/ те́мже и досто́йное украше́ние и сла́ва тоя́ яви́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возра́довася па́ства Росси́йская,/ ви́дящи тя досто́йна первосвяти́теля,/ вои́стину отца́ ми́лостиваго и печа́льника изря́днаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́жия!/ Избра́нник Твой вои́стину бе святи́тель И́ов,/ я́ко, еще́ ему́ о́троку су́щу,/ во оби́тели Твоего́ Успе́ния, я́же в Ста́рице, благоче́стию навы́че,/ та́кожде и в хра́ме Твоего́ Успе́ния гра́да Москвы/ Патриа́ршаго са́на удосто́ися.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Мно́ги по́двиги ко просвеще́нию инове́рных люде́й земли́ Ру́сския/ подъя́л еси́, свя́те И́ове,/ и́стине Христо́вой сих науча́я/ и в доброде́телех укрепля́я.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Возвесели́теся дне́сь, зе́мли Каза́нския, Астраха́нския и Сиби́рския,/ име́юще своего́ изря́днаго ревни́теля благове́стия/ и усе́рднаго предста́теля пред Бо́гом, И́ова всеблаже́ннаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ликовству́йте ны́не, преде́лы Каре́льския и ины́я страны́ полу́нощныя,/ почита́юще святи́теля И́ова,/ кла́сы ве́ры Правосла́вныя в вас возрасти́вшаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обогати́ся земля́ Росси́йская/ явле́нием честны́х ико́н Твои́х, Пресвята́я Де́во,/ И́ову святи́тельствующу,/ и ны́не проба́ви ми́лость Твою́ почита́ющим их.

Кондак, глас 7:

В годи́ну лю́тых искуше́ний/ многострада́льному И́ову подо́бяся,/ в же́ртву жи́ву и непоро́чну/ себе́ Христу́ прине́сл еси́,/ обрати́в па́ству к покая́нию,/ терпели́ве И́ове святи́телю,/ моли́ и нам за вся благодари́ти Го́спода/ и всегда́ воздава́ти/ сла́ву Бо́гови.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Всеве́дец Госпо́дь предугото́ва тя, первосвяти́телю,/ я́ко стра́жа неусы́пна земли́ Ру́сския во времена́ сму́тная,/ во е́же сохрани́ти ве́ру пра́вую и благоче́стие, подвиза́я всех взыва́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Ре́вностию о ве́ре распаля́ем и любо́вию к оте́честву горя́,/ самозва́ннаго лжеца́ и изме́нника небоя́зненно обличи́л есй, святи́телю,/ ве́рныя же научи́л еси́ взыва́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О нра́вах до́брых и благоче́стии во кли́рицех и миря́нех при́сно ревну́я, блаже́нне,/ повеле́л еси́ мно́гия свяще́нныя кни́ги печа́тати,/ да сло́во Бо́жие всех дости́гнет./ Те́мже и нас, соверша́ющих па́мять твою́, во благоче́стии утверди́, во е́же пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не устраши́ тебе́, святи́телю, я́рость вра́жия,/ егда́ изме́нницы нечести́вии, я́ко зве́рие ди́вии,/ совлеко́ша с тебе́ ри́зы свяще́нныя./ Ты же, боле́знуя се́рдцем о па́стве свое́й, взыва́л есй:/ спаси́ и утверди́ Правосла́вие, Влады́чице Богоро́дице,/ благослове́нная во ве́ки.

Песнь 8

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огнем Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Острозре́нный ра́зум,/ благозву́чен глас, па́че сла́вия,/ красоту́ добро́тную и ина́я дарова́ния/ даде́ ти, святи́телю, Влады́ка Госпо́дь./ Вои́стину сосу́д избра́н,/ запечатле́н Бо́жиими дарова́ньми, яви́лся еси́.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Страда́льцу дре́внему/ не то́чию тезоимени́т быв, о́тче преподо́бне,/ но и ве́рностию Го́споду, та́кожде и испове́данием ве́ры/ подо́бник изря́дный тому́ яви́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Был еси́ вои́стину оте́ц и богомо́лец люде́й твои́х,/ от напа́стей сих заступа́яй,/ сего́ ра́ди и́мя твое́ просла́вися/ во всем оте́честве Росси́йстем, блаже́нне И́ове.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ ско́рби при́сных рабо́в Твои́х ве́си,/ по́мощь незри́мую и тве́рдую нам низпосли́ моли́твами избра́нника Твоего́,/ первосвяти́теля Росси́йскаго, И́ова достосла́внаго.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

За́поведь Госпо́дню о милосе́рдии/ до́бре испо́лнил еси́, святи́телю./ Сего́ ра́ди о всех приходя́щих к тебе́/ милосе́рдовал еси́ изря́дно.

Припев: Святи́телю о́тче И́ове, моли́ Бо́га о нас.

Хра́ми Бо́жии во мно́зех граде́х/ тобо́ю, святи́телю, поста́влени бы́ша,/ украша́ющии и освяща́ющии зе́млю Ру́сскую,/ в ни́хже и дне́сь безкро́вная же́ртва о всех и за вся прино́сится Влады́це.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богому́драго святи́теля и до́браго де́лателя на ни́ве Госпо́дней/ ве́мы тя, свя́те И́ове,/ те́мже и служе́ние твое́ высо́кое велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты еси́ прибе́жище на́ше, Богора́дованная Влады́чице,/ лю́дие бо Росси́йстии и́мут Тя Путеводи́тельницу ко спасе́нию/ и словесы́ святи́теля И́ова взыва́ют:/ Ма́ти Бо́жия, спаси́ Правосла́вие.

Светилен:

Пе́рвенствуяй в Патриа́рсех Росси́йских,/ И́ове, пречу́дне о́тче наш,/ Ты испове́дник ве́ры Правосла́вныя тверд и непоколеби́м яви́лся есй./ Те́мже мо́лим Тя:/ Це́рковь и страну́ Росси́йскую укрепи́ и па́ству твою́ поми́луй.

Слава, и ныне, Богородичен:

К Тебе́ простира́ем моле́бныя ру́це, Влады́чице,/ всех нас огради́/ моли́тв ра́ди и предста́тельством первоиера́рха Росси́йскаго И́ова,/ пресла́внаго отца́ на́шего.

Молитва

О пресла́вне о́тче наш И́ове, пе́рвенец во Патриа́рсех Росси́йских и ве́рный испове́дниче Христо́в! Во дни святи́тельства твоего́ му́дро Це́рковь Росси́йскую пасл еси́, лю́ди просвеща́я и утвержда́я сло́вом Христо́вы ве́ры, хра́мы и оби́тели созида́я, та́же Це́рковь Росси́йскую укрепля́я от мо́ря до мо́ря и да́же до грани́ц Сиби́рских. Тверд муж и испове́дник Правосла́вныя ве́ры яви́лся еси́, о́тче, во времена́ попуще́ния Бо́жия, та́же поруга́ние и изгна́ние подъе́м, во оби́тели пусты́нней, иде́же и чин и́ноческий прия́л еси́, ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии све́тло пре́дал еси́. Не преста́й, свя́тче Бо́жий, первосвяти́телю Христо́в, лю́ди земли́ твоея́ укрепля́ти ве́ру Правосла́вную кре́пко держа́ти и во смире́нии пребыва́ти. Град сто́льный Москву́ сохрани́ и от нахожде́ния лю́тых изба́ви. О святи́телю прети́хий и прему́дрый! Сподо́би и нас све́тлости ра́ди жития́ твоего́ смиренному́дрию поуча́тися, да та́ко живу́ще, ми́рный коне́ц сподо́бимся прия́ти и Ца́рствие Христа́ Сы́на Бо́жия получи́ти сла́вными и ми́лостивыми моли́твами твои́ми. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Иову, первому Патриарху Московскому