Шрифт

29 июля.

Канон Памяти святых отец Вселенских шести Соборов.

Памяти святых отец Вселенских шести Соборов

Тропа́рь отце́в, гла́с 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же на́ш, свети́ла на земли́ отцы́ на́ши основа́вый, и те́ми ко и́стинней ве́ре вся́ ны́ наста́вивый, Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Други́й кано́н святы́х отце́в, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Оте́ц благочести́вое собра́ние, сте́кшееся иногда́ на Евти́ха, вои́стинну Спа́са пропове́да в неразде́льных естества́х сугу́бых, боже́ственнаго отца́ Кири́лла уче́нием ше́ствующее я́ве и пребыва́ющее.

Число́ шестьсо́т тридеся́тое благочести́вейших муже́й, Евти́хову пре́лесть и Севи́рову е́ресь низло́жше, достиго́ша воспе́ти си́це: Христа́ во двою́ существу́ пропове́дуем, ше́ствующе рече́нием Кири́лла блаже́ннаго.

Иже не пропове́дует, во двою́ естеству́ и де́йствиих Христа́, Сло́во Отчее, прии́мет ана́фему, четве́ртый бо Собо́р святы́х оте́ц единому́дренно си́це пропове́да. Вси́ у́бо и́х да ублажи́м.

Богородичен: Пресла́вная о Тебе́ возглаго́лашася в ро́дех родо́в, Яже Бо́га Сло́ва во чре́ве вмести́вшая, чиста́ же пребы́вши, Богоро́дице Мари́е, те́м Тя́ вси́ почита́ем, по Бо́зе Предста́тельницу на́шу.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом и зе́млю на вода́х основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, я́ко не́сть свя́т па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Иже Севи́ра безсту́дно прекло́ншеся словесе́м, я́да смертото́чнаго испо́лненным, посрами́теся при́сно, отлуча́ющеся вси́ Це́ркве, я́коже во́лцы и пси́ хи́щнии.

Лико́вственницы и ве́рнии, Вседе́теля и Спа́са во двою́ неразде́льных суще́ств и хоте́ниих сугу́бых и де́йствиих почита́ем, те́мже Севи́ра пре́лести вконе́ц отвраща́емся.

Прииди́те, Севи́ра и Иа́кова неблагополу́чных пре́лесть, с си́ми Феодо́сия, Диоско́ра отме́щем я́ве, четве́ртый же Собо́р благочести́вых оте́ц воспое́м пе́сньми боже́ственными.

Богородичен: Херуви́м и серафи́м яви́лася еси́ вы́шши, Богоро́дице: Ты́ бо еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га во Твое́м чре́ве, Нескве́рная. Те́мже Тя́, вси́ ве́рнии, пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.

Та́же седа́лен отце́в, гла́с 4.

Свети́льницы пресве́тлии и́стины Христо́вы ми́ру яви́стеся на земли́, вои́стинну блаже́ннейший, отцы́ боговеща́ннии, изсуши́вше е́реси ху́льных языковре́дий и угаси́вше пламенови́дная злосла́вных смуще́ния: те́мже, я́ко святи́телие Христо́вы, моли́теся спасти́ся на́м.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным рождество́м Твои́м истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ от сме́рти к животу́ нетле́ния. Те́мже Тя́ по до́лгу блажи́м вси́, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Рцы́ на́м, безу́мный Севи́ре и су́етный: еди́но естество́ сло́жно безнача́льно, све́т Сло́во Отчее и Сы́на? Аще бо си́це рече́ши, и друго́е естество́ знамена́л еси́: пло́ть бо и Сло́во, не еди́но существо́, но сугу́бо су́щее, окая́нне.

Еди́но ре́кши естество́ Сло́ва, наведе́ вопло́щшееся естество́ челове́чества, кроме́ измене́ния вся́чески и смеше́ния, александри́ом учи́тель же и председа́тель, я́сно два́ естества́ и хоте́ния науча́я правосла́вно му́дрствовати хотя́щих.

Два́ естества́ Христо́ва вси́ пропове́даем неслия́нно, вся́кое нече́стие Евти́хия, ве́рнии, а́бие и Диоско́ра безу́мнаго попира́юще, после́дуем преде́лу святы́х оте́ц и Кири́лла боже́ственнаго рече́нием.

Богородичен: Херуви́мское носи́ло Ты́, Богома́ти Чи́стая, Ты́ вмести́лище, Ты́ и прия́телище Сло́ва Отча и Бо́га, от пречи́стых ложе́сн в пло́ть обле́кшагося. Те́мже, во двою́ существу́ из Тебе́ Вопло́щшемуся покланя́ющеся, непреста́нно сла́вим.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

О, Севи́ре! Есте́ств Христо́вых не слива́й лю́те, законопресту́пне, и́бо жри́телие и преблаже́ннии учи́телие вси́, во двою́ существу́ и во еди́ном Христо́вом Лице́ провозвести́вше, все́м изложи́ша.

Прия́т естество́ челове́ческое я́ве Безнача́льный, Отчее Сло́во, я́ко Человеколю́бец, хотя́ уще́дрити на́с, поги́бших. Те́мже Того́ пропове́дую во двою́ существу́ и хоте́нию.

Низложи́в Севи́ра четве́ртый Собо́р и Диоско́ра, Христа́ ху́лящия, извеща́я сви́ток Ле́онта, первоседа́льника Ри́мскаго, зело́ до́бре, сугу́ба естества́ Спа́сова несеко́мо явля́я.

Богородичен: Ма́тернее дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́ иму́щи, Всечи́стая, сро́днаго промышле́ния, е́же о на́с, не пре́зри, мо́лимся, я́ко Тебе́ и еди́ну, христиа́не, ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Два́ посла́ния Кири́лла, я́же ко Си́нгелу по́сланная иногда́, восто́ку преоблада́ющу, облича́ют Севи́рову всю́ пре́лесть, благоче́стно Христа́ пропове́дующая. [Дважды.]

Кири́лл Христа́ пропове́дует во двою́ естеству́ и де́йствиих сугу́бых, Севи́ра несмы́сленнаго е́ресь отсеца́я. Те́мже вси́ во уче́ниих того́ пребу́дем.

Богородичен: Де́ву Тя́ и Чи́стую Пресла́вную, Богороди́тельнице Мари́е, благочести́вии, вои́стину пропове́дуем, загражда́юще безсту́дная уста́ Несто́рия, и Диоско́ра зломы́слие.

Конда́к, гла́с 8.

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша, я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

Икос:

Высо́ким пропове́данием Бо́жию Це́рковь услы́шим, вопию́щу: жа́ждай, да гряде́т ко мне́ и пие́т ча́шу, ю́же держу́, ча́ша е́сть прему́дрости. Сие́ питие́ и́стины сло́вом почерпо́х, во́ду пролива́ющую не прекосло́вия, но испове́дания, ю́же пия́, ны́нешний Изра́иль Бо́га зри́т, веща́юща: ви́дите, ви́дите, я́ко Са́м Аз е́смь и не пременя́юся: Аз Бо́г пе́рвый, Аз же и по си́х, и ра́зве Мене́, не́сть ино́го отню́д. Отсю́ду причаща́ющиися насы́тятся и восхва́лят благоче́стия вели́кое та́инство.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху: благослове́н еси́ Бо́же, оте́ц на́ших.

Во двою́ у́бо естеству́ и де́йствиях испове́дающе Христа́, несли́тне, непрело́жне, пре́лесть Севи́ра побежда́ем, те́мже, пло́ти прия́тием стра́сть претерпе́вшему, вопие́м Ему́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Еди́наго разуме́ем, Иже на дре́ве и в не́дрех Оте́ческих, я́ко Бо́га в вы́шних и во гро́бе, я́ко совокупле́нна пло́тию. Ему́же пое́м, согла́сно взыва́юще: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ариево истоща́ние, пресече́ние же, Бо́га умаля́ющаго, ве́рнии, соединомы́слие а́бие Саве́ллиево, Тро́ическия враги́ возненави́девше, Тро́ице возопие́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Тро́ичен: Все́х у́бо Госпо́дь, Еди́наго же то́чию Единоро́днаго Сы́на, правосла́вно Отца́ богосло́вяще, Тя́ возвеща́ем, и Еди́н ве́дяще Тво́й исходя́щий Ду́х, пра́в, сра́слен и соприсносу́щен.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Да постыдя́тся ли́ца, и да заградя́тся уста́, не пропове́дающих во двою́ естеству́ несеко́мо, непрело́жно же и несли́тно, Еди́наго Сы́на: благочести́вии бо мы́ прославля́ем, и́нако у́бо и и́нако, де́йствовати же и хоте́ти Христу́, не у́бо ли́цы, но во двои́х естества́х.

Иже Иа́кова иму́щии Кенто́на назва́ние, того́жде и́мя себе́ напису́ющии, отвеща́йте нам: а́ще в назва́нии его́ вы́ в купе́ли крести́стеся дре́вле? Те́мже си́х ра́ди благода́ти Христа́ отступи́сте вои́стинну, во́лею со лжи́вым си́м безсту́дствующе.

В Халкидо́не Собо́р четве́ртый Диоско́ра, Евти́ха же и Севи́ра лю́тых низложи́ и до конца́ отсече́ терно́вную и́х пре́лесть, слия́тельную суще́ств Спа́совых, от Це́ркве Христа́ и Влады́ки; с не́юже правосла́вящии, возненави́дим си́х.

Тро́ичен: Трисве́тлую Божества́ еди́нственную сия́ющую зарю́ от Еди́наго Триипоста́снаго Естества́: Роди́теля Безнача́льна, сра́слена же Сло́ва Отча и сца́рствующий Единосу́щный Ду́х, де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Богородичен: Богороди́тельнице Пречи́стая, души́ моея́ я́звы и грехо́вныя собла́зны очи́сти, исто́чником омыва́ющи из ре́бр Сы́на Твоего́ и и́же из ни́х исте́кшими струя́ми, к Тебе́ бо взыва́ю, и к Тебе́ прибега́ю, и Тебе́ призыва́ю, Богоблагода́тную.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Преше́д Севи́р Христо́ву благосла́вную Це́рковь льсти́вый, и отмще́ние сове́том оте́ц благочести́вых хуле́ния ра́ди и хитростносло́вия своего́ прия́т пра́ведно, и отрева́ется учи́телей сосло́вия, осужде́нный. [Дважды.]

Естества́ Христо́ва что́ слива́еши и смеше́ние вво́диши и сли́тие, кре́стную стра́сть и погребе́ние прилага́яй безстра́стному Божеству́ Единоро́днаго Сло́ва Бо́жия, о окая́нне Севи́ре? Те́мже вели́каго твоего́ хуле́ния гнуша́емся.

Богородичен: Бро́ви и де́рзость вку́пе вражде́бных рожде́йся от Де́вы низложи́ и сове́ты злосло́вящих Соде́теля, ве́рных же Собо́р утверди́ непоколе́блемь, я́ко Бо́г, ро́г вознесы́й и ве́рою укрепи́вый, да Тя́ вси́ велича́ем.

Свети́лен.

Оте́ц Боже́ственных дне́сь па́мять пра́зднующе, моле́ньми те́х мо́лим, Всеще́дре: вся́каго вре́да ересе́й изба́ви лю́ди Твоя́, Го́споди, и вся́ сподо́би Отца́, Сло́во сла́вити и Всесвята́го Ду́ха.

Богоро́дичен.

Ра́дуйся, Бо́жия пала́то. Ра́дуйся, горо́ присе́нная. Ра́дуйся, неопали́мая купино́. Ра́дуйся, престо́ле сла́вы. Ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо. Ра́дуйся, ру́чко всезла́тая. Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый. Ра́дуйся, ле́гкий о́блаче, Де́во Ма́ти Мари́е.

Памяти святых отец Вселенских шести Соборов