Шрифт

29 июля.

[В неделю, ближайшую к 29-му числу.]

Канон первый памяти святых отец Вселенских шести Соборов.

Памяти святых отец Вселенских шести Соборов
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь отце́в, гла́с 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же на́ш, свети́ла на земли́ отцы́ на́ши основа́вый, и те́ми ко и́стинней ве́ре вся́ ны́ наста́вивый, Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Кано́н отце́в. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Иже от Нике́и, я́коже от не́коего небесе́, всю́ду возгреме́вше Сло́во Жива́го Отца́ и Сего́ показа́вше враги́, гро́мом избие́ны, свяще́нными словесы́ да почту́тся.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Духобо́рцев ду́х лука́вый Святы́м Ду́хом Христо́с от Своея́ Це́ркве дале́че отгна́, вторы́м де́йством Собо́ра совокупи́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христобо́рца пре́лесть изгна́ Несто́рия Кири́лл, Собо́ра нача́льник, и́же я́сно Де́ву Мари́ю испове́да, Бо́гу Ма́терь чи́стую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Несозда́нныя Тро́ицы Еди́наго Христа́ во двою́ естеству́ и хоте́нию, Чи́стая, ражда́еши, соедине́ние челове́ком и Ангелом Тебе́ ра́ди соде́лавшаго.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Тва́ри служи́тель я́влься Арий безу́мный, и Македо́ний па́ки ме́рзок я́влься, в гее́нне о́гненней ра́вно му́чатся со е́ллины.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Седмию́ Собо́ры свяще́нными святы́х оте́ц честну́ю Це́рковь уясни́л еси́, Христе́, я́коже седми́х свети́льник све́том пре́лести тму́ прогна́в дале́че.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ста́до Твое́, Сло́ве, погубля́ет многообра́зная кра́ста ерети́к, па́стырие же Твои́х слове́сных ове́ц уче́нием сие́ премени́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́наго родила́ еси́, Пречи́стая, от Несозда́нныя Тро́ицы во двою́ существу́ и хоте́нию, Его́же о́бразу честно́му покланя́емся, благода́ти исполня́еми.

Та́же седа́лен отце́в, гла́с 4.

Свети́льницы пресве́тлии и́стины Христо́вы ми́ру яви́стеся на земли́, вои́стинну блаже́ннейший, отцы́ боговеща́ннии, изсуши́вше е́реси ху́льных языковре́дий и угаси́вше пламенови́дная злосла́вных смуще́ния: те́мже, я́ко святи́телие Христо́вы, моли́теся спасти́ся на́м.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным рождество́м Твои́м истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ от сме́рти к животу́ нетле́ния. Те́мже Тя́ по до́лгу блажи́м вси́, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя́ главу́ воздвиго́ша, Спа́се, вма́ле, но а́бие падо́ша, не терпя́ще гла́са тру́б духо́вных.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Со́лнца Со́лнцы сугу́бо озари́ша, Сы́н и Ду́х от Отца́, несозда́ни, Собезнача́льни: Обои́м Оте́ц Еди́н вино́вен ве́руется.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Се́дмь у́бо духо́в, и́же почи́ша на Христе́, Иса́ия сие́ рече́, на седми́х же Собо́рех почи́ Христо́с со Отце́м и Боже́ственным Ду́хом.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га родила́ еси́, пло́ть носи́вшаго, от чи́стых Твои́х крове́й, Отрокови́це Чи́стая, Его́же, сугу́ба естество́м, во Ипоста́си же еди́ней, отцы́ пропове́даша.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственный виногра́д Христо́в, и́же от Еги́пта пренесе́н, те́мнаго отча́янна губи́теля зве́рие пе́рвее пояда́ху, пра́щею же святы́х оте́ц дале́че отгна́шася.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственным сия́нием трисия́нным у́м просве́щше, честни́и отцы́ Еди́наго пропове́даша Честны́я Тро́ицы Христа́ Го́спода, сугу́ба естествы́ и хоте́нии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: В ве́щных, я́коже в серафи́мских, му́дрыми отцы́, о Тро́ице, Це́рковь онебеси́ся, трисвяту́ю пе́снь при́сно Тебе́ пою́щи, собира́ет Тро́ическое Твое́ Еди́но Божество́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти и раба́ Твоего́ Сы́на бы́ла еси́, Чи́стая, и́бо Иже из Тебе́ пре́жде Тебе́ бя́ше, я́ко Соде́тель Тво́й, Его́же во двою́ существу́ познава́ем и соединя́ем Сло́вом Ипоста́сным.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Бо́г бого́в Госпо́дь, — Дави́д, пре́жде воспе́в, — глаго́ла и призва́ от восто́к, от коне́ц всея́ земли́, да́же до за́пад и́х, — Вселе́нския Собо́ры оте́ц назна́менуя.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Се́дмь столпо́в утверди́ прему́дрость Бо́жия, Твою́ Це́рковь, Влады́ко, седмочи́сленными Собо́ры свяще́нных оте́ц неукло́нну соблюда́ему от вся́ких ересе́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сты́д лица́ да покры́ет Евти́ха и Диоско́ра, слия́ние буесло́вивших естества́ Христо́ва: не в привиде́нии бо, но во обоже́нии естество́ земноро́дных прия́т.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да во́змется Несто́рий во евре́йския те́мныя собо́ры, и язы́к же отсече́тся ху́льный: Бо́га бо роди́ Де́ва Мари́я, Плотоно́сца на́м.

Конда́к, гла́с 8.

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты Це́ркве еди́ну ве́ру запечатле́ша, я́же и ри́зу нося́щи и́стины, истка́нну от е́же свы́ше богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

Икос:

Высо́ким пропове́данием Бо́жию Це́рковь услы́шим, вопию́щу: жа́ждай, да гряде́т ко мне́ и пие́т ча́шу, ю́же держу́, ча́ша е́сть прему́дрости. Сие́ питие́ и́стины сло́вом почерпо́х, во́ду пролива́ющую не прекосло́вия, но испове́дания, ю́же пия́, ны́нешний Изра́иль Бо́га зри́т, веща́юща: ви́дите, ви́дите, я́ко Са́м Аз е́смь и не пременя́юся: Аз Бо́г пе́рвый, Аз же и по си́х, и ра́зве Мене́, не́сть ино́го отню́д. Отсю́ду причаща́ющиися насы́тятся и восхва́лят благоче́стия вели́кое та́инство.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Вавило́нскаго у́бо зми́я разрази́ Дании́л пе́рвее, моли́твами же оте́ц прося́деся лю́тый еги́петский зми́й, я́ве Арий, пояда́ющий Христо́во ста́до.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Непроще́ным нече́стием негодова́ во́лк Македо́ний, прирази́вся Ду́ху, обожа́ющему челове́ки и вся́ ба́нею креще́ния на пе́рвую добро́ту вообража́ющу ве́рныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Диоско́р, и Евти́х, и Севи́р левиафа́м, трие́, слива́ющии и смеша́ющии Христо́ва существа́ смеше́нием у́мным, к Тро́ице Честне́й прирази́шася де́рзостию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Плотска́го Твоего́ зра́ка о́браз, Влады́ко, че́стно облобыза́ем, и Ма́тере Твоея́, и святы́х все́х, по́честь ве́дяще пра́вым по́мыслом преходи́ти до́бре к первообра́зному.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Якоже еди́наго ко́рене о́трасли Богоса́дны, Сы́н и Ду́х возсия́вше: и́бо Оте́ц Единовино́вен е́сть, Безле́тный, Безле́тным Ли́цам Единоче́стен.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Из чре́ва невеще́ственна безле́тно возсия́л еси́, Единосу́щное Сло́во Отцу́ и Ду́ху, но на́с ра́ди в ле́тнюю всели́ся веще́ственную утро́бу еди́ныя Богоро́дицы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разжже́нныя стре́лы огне́м духо́вным в студе́ная сердца́ враго́в вонзо́шася еретико́в и на сме́рть удави́ша и́х совокупле́нии оте́ц седмочи́сленных и боже́ственных.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не ли́цы Еди́наго Христа́ сла́вим, не смеше́нием существа́ Сего́ соединя́ем: Еди́н бо Сы́й и То́йже Лице́м, раздвоя́ется естествы́, Де́во, Тво́й Сы́н и Соде́тель.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Не подоба́ет приложи́ти или́ оста́вити что́ свяще́ннаго преда́ния правосла́вныя на́шея ве́ры: в не́йже бо ве́рно крести́хомся, а и́же приложи́тели сея́ ве́ры впра́вду пре́дани бу́дут преще́нию прокля́тия.

Припев: Святии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Ра́достию се́рдца вси́ взыгра́им, свяще́нныя Собо́ры оте́ц совоку́пльше: те́х бо ра́ди све́т ви́дехом правосла́вия. Свети́льницы бо яви́шася, вся́ наставля́юще к пра́вым уче́ния обре́тением.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Душа́м испро́сим очище́ние и благоче́стно житие́ препроводи́ти потщи́мся, я́ко да прича́стницы бу́дем святы́м отце́м, и́же скры́ша пра́вых уче́ний бога́тство на́м, ча́дом и́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́г от боку́ Твое́ю возсия́, Ма́ти Бо́жия, и челове́ческий ро́д обожи́, и сла́вы Своея́ сподо́би, и насле́дники вся́ показа́, и́же Тя́ Богоро́дицу вои́стинну при́сно пропове́дающия.

Свети́лен.

Оте́ц Боже́ственных дне́сь па́мять пра́зднующе, моле́ньми те́х мо́лим, Всеще́дре: вся́каго вре́да ересе́й изба́ви лю́ди Твоя́, Го́споди, и вся́ сподо́би Отца́, Сло́во сла́вити и Всесвята́го Ду́ха.

Богоро́дичен.

Ра́дуйся, Бо́жия пала́то. Ра́дуйся, горо́ присе́нная. Ра́дуйся, неопали́мая купино́. Ра́дуйся, престо́ле сла́вы. Ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо. Ра́дуйся, ру́чко всезла́тая. Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый. Ра́дуйся, ле́гкий о́блаче, Де́во Ма́ти Мари́е.

Молитва

О преблаже́ннии отцы́, уго́дницы Бо́жии, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на нас, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих вам сие́ хвале́бное пе́ние и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода: ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся вам: моли́те ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст нам дух ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́ и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Памяти святых отец Вселенских шести Соборов