Шрифт

27 июля.

Канон преподобному Стефану, игумену Махрищскому, чудотворцу.

Преподобному Стефану, игумену Махрищскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Правосла́вия ревни́телю, благоче́стия наста́вниче и чистоты́, и́щущим спасе́ния путеводи́тельный свети́льниче, мона́шествующих богодухнове́нное удобре́ние, преподо́бнаго Се́ргия духо́вный собесе́дниче, Стефа́не прему́дре, уче́ньми и добродея́ньми твои́ми ду́ши просвети́л еси́, и пусты́ни насели́л еси́. Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподо́бне о́тче Стефа́не, и чте́м святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Кано́н преподо́бнаго Стефа́на, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Сло́во ми́ пода́ждь, Сло́ве Бо́жий, во отверзе́ние недосто́йных у́ст мои́х, и очи́сти се́рдце мое́, я́ко да возмогу́ по достоя́нию воспе́ти преподо́бнаго Твоего́.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Его́же Са́м просла́вил еси́, Христе́ Спа́се мо́й, просла́вити да́руй ми́ честно́е торжество́ Стефа́на преподо́бнаго Ти́ уго́дника, нача́льника мона́хов и оби́тели утвержде́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Триипоста́сным Све́том Божества́ просвети́л еси́ се́рдце, преподо́бне, от ю́ности мирска́го пристра́стия возгнуша́вся, и небе́сная восприя́л еси́ наслажде́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без се́мене Отчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия Ты́ зача́т Сы́на, пло́тию родила́ еси́ на́шего ра́ди спасе́ния.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Возмуще́ния мо́ря жите́йскаго избе́г, преподо́бне Стефа́не, в пусты́ню безмо́лвия по́стническаго пребыва́ния всели́лся еси́, ра́дуяся, блаже́нне.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Воздержа́нием пло́ть свою́ и бде́нии ча́стыми удручи́л еси́, преподо́бне, и, пусты́нная претерпе́в озлобле́ния, стремле́ния лю́тых страсте́й уста́вил еси́, Стефа́не.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На па́житех живо́тных слове́сное ста́до ученико́в твои́х му́дре упа́сл еси́ и на зла́це воздержа́ния, Стефа́не, от волко́в мы́сленных невреди́мо сохрани́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ве́дуще, благоче́стно пропове́дуем Тя́ и́стинную Ма́терь Бо́жию, Пренепоро́чная: Тобо́ю бо к на́м Зижди́тель прибли́жися.

По 3-й пе́сни седа́лен, гла́с 8.

Оте́чество свое́ оста́вил еси́, преподо́бне, я́коже Авраа́м други́й, пресе́льник бы́в, и в пусты́ню всели́лся еси́, кре́ст сво́й взе́м, Христу́ после́довав, пло́ть свою́ воздержа́нием, и труды́, и пусты́нными озлобле́нии умертви́л еси́, и ста́до мона́хов собра́л еси́, и по сме́рти от Бо́га благода́ть прия́л еси́ неду́ги исцеля́ти с ве́рою приходя́щим к честне́й твое́й ра́це, Стефа́не преподо́бне. Моли́ Христа́ Бо́га согреше́нием оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Во искуше́ния многоплете́нная впа́д от вра́г ви́димых и неви́димых, бу́рею одержу́ся безчи́сленных мои́х прегреше́ний, и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, притека́ю. Те́м, Пресвята́я, из Тебе́ Вопло́щшагося без се́мене моли́ о все́х рабе́х Твои́х, непреста́нно пою́щих Тя́, согреше́ний оставле́ние и́м дарова́ти.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Оте́чество свое́, я́коже иногда́ Авраа́м, оста́вил еси́, преподо́бне Стефа́не, и, на зе́млю обетова́нну [пресели́вся,] го́рняго Иерусали́ма насле́дник изря́ден показа́лся еси́, богому́дре.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Страннолю́бие, я́коже Авраа́м пра́отец дре́вле, стяжа́л еси́, и, я́коже о́н, служи́тель и дру́г Бо́гу нарече́ся, и Сего́ ты́ в се́рдце твое́м чистоты́ ра́ди жития́ твоего́ всели́л еси́, Стефа́не.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Заря́ми чуде́с облиста́лся еси́, Стефа́не богоприя́тне, грехми́ отемне́нное се́рдце мое́ све́том твои́х моли́тв просвети́, я́ко да и а́з благода́рственно воспою́ па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сни́де, я́ко до́ждь на руно́, во утро́бу Твою́ Госпо́дь, я́коже рече́ дре́вле проро́к, Всенепоро́чная, Ему́же взыва́ем: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5

Ирмос: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́, но мы́ Тя́, Единоро́дне, Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́, от но́щи у́тренююще, воспева́ем Тя́, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Влады́це своему́ Христу́ подо́бяся, во́льную стра́сть претерпе́вшему, распя́лся еси́ ми́рови и страсте́м, Стефа́не богоприя́тне, и ны́не све́тло прославля́ешися, лику́я во Ца́рствии Его́.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Исто́чник исцеле́ний показа́ся ра́ка моще́й твои́х, Стефа́не, к не́йже вси́ с ве́рою притека́ющии разли́чных неду́г и страсте́й избавля́ются богоприя́тными твои́ми моли́твами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во пло́ти ме́ртвенней безпло́тным подо́бяся, жития́ чистото́ю, богому́дре, безпло́тных вра́г мы́сленная ополче́ния, Стефа́не, до конца́ низложи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем, Тя́ держа́ву и наде́жду на́шему спасе́нию, Богома́ти, стяжа́хом.

Пе́снь 6.

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я, и потопи́ла мя́ е́сть бу́ря мно́гих грехо́в, но я́ко Бо́г из глубины́ возведи́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

В пусты́нях всели́лся еси́, бе́гая сла́вы су́етныя, я́коже дре́вле вели́кий Анто́ний, те́мже обре́те боже́ственную кончи́ну, и по сме́рти сия́еши чудесы́, преподо́бне.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Кто́ изрещи́ возмо́жет труды́ твоя́ и бде́ния, богому́дре Стефа́не, и́хже ра́ди возме́здие от Бо́га по достоя́нию восприя́л еси́, по свое́й сме́рти разли́чныя неду́ги исцеля́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Те́ло свое́ моли́твами и посто́м удручи́л еси́, ду́шу же свою́ благодея́нии просвети́л еси́ и се́рдце свое́ от скве́рн плотски́х очи́стил, те́мже прия́телище Ду́ху Пресвято́му, Стефа́не, показа́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, чу́до, все́х чуде́с превы́сшее! Яко Де́ва, во чре́ве вся́ческая Содержа́щаго сло́вом неискусому́жно прии́мши, без истле́ния родила́ еси́.

По 6-й пе́сни конда́к, гла́с 8.

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся, блаже́нную жи́знь соверши́л еси́, в пусты́ню, я́ко во гра́д, всели́вся, благода́ть прия́л еси́ от Бо́га исцеля́ти неду́ги приходя́щим к честне́й твое́й ра́це и все́х возвыша́ти к Боже́ственней высоте́. Те́мже, име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, помина́й на́с, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти́: ра́дуйся, преподо́бне Стефа́не, по́стником удобре́ние.

Икос:

Разу́мнаго свети́льника, вся́ озаря́юща чудесы́ исцеле́ний, во смире́нии и кро́тости Влады́ки все́х Христа́ подража́теля и столпа́ утвержде́ния, и́ноком наста́вника, равноа́нгельно на земли́ пожи́вша, неви́димыя враги́ си́лою кре́стною до́бльственне низложи́вша и плотска́я мудрова́ния ду́хови повину́вша, в страннолю́бии же и в ми́лостыни неоску́днаго и в благодея́ниих прекра́снаго, преподо́бнаго Се́ргия спо́стника же и собесе́дника, боже́ственнаго кри́на, в пусты́нных удо́лиях процве́тшаго, восхва́лим, зову́ще: ра́дуйся, преподо́бне Стефа́не, по́стником основа́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Юноши три́ в Вавило́не, веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше, посреде́ пла́мене вопия́ху: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Якоже Ло́т Содо́ма дре́вле, латы́нскаго злове́рия избежа́в, а́ки в Сиго́р, в Моско́вскую зе́млю, кре́пко соблюд́ающую и́стинное правове́рие, прише́л еси́, Стефа́не, вопия́: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою Христо́вою вооружи́вся, преподо́бне, стра́шен яви́лся еси́ бесо́м и над страстьми́ воцари́лся еси́, взе́м кре́ст сво́й, после́дуя Христо́ви и вопия́: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Собра́нное тобо́ю слове́сное ста́до весели́тся дне́сь в па́мять твою́, Стефа́не богому́дре, посреде́ иму́щи честны́я твоя́ мо́щи, источа́ющия струи́ исцеле́ний, преподо́бне, зову́щим: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́н Пло́д благослове́ннаго чре́ва Твоего́, Его́же благословя́т небе́сныя си́лы и преподо́бных собо́ри, на́с изба́вльшаго кля́твы дре́вния, Благослове́нная.

Пе́снь 8.

Ирмос: Изба́вителю все́х Всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́ и научи́л еси́ пе́ти: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Оби́лием благода́ти и одожде́нием слове́с твои́х серде́чныя бразды́ учени́к твои́х напои́л еси́, Стефа́не, и в си́х мно́г пло́д Влады́це Христу́ возрасти́л еси́, богому́дре.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Ме́ртвость твоя́ живоно́сною яви́ся, преподо́бне Стефа́не, Христа́ ра́ди, Его́же престо́лу со дерзнове́нием предстоя́, моли́ся о чту́щих честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко незави́стну благода́ть имы́й от Бо́га, преподо́бне, пресла́вная чудеса́ источа́еши с ве́рою притека́ющим к ра́це честны́х моще́й твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вода́ еси́ неисчерпа́емая, Де́во, от нея́же вси́, пию́ще, благода́ти исполня́емся, душе́ю и те́лом освяща́еми.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Побе́дное одоле́ние на проти́вныя да́руй моли́твами твои́ми, Стефа́не преподо́бне, и Це́рквам единомы́слие устро́й, да непреста́нно в пе́снех па́мять твою́ почита́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

О чту́щих честну́ю па́мять твою́ любо́вию моли́ся, Стефа́не преподо́бне, изба́витися вра́г мы́сленных и ви́димых, да ктому́ мно́жае тя́ в пе́снех непреста́нно велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От недосто́йных мои́х усте́н приноси́мое ти́ ма́лое от усе́рдия хвале́ние приими́, богоблаже́нне, и огня́ ве́чнаго изба́витися моли́ся, да непреста́нно честну́ю твою́ па́мять почита́ю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся и весели́ся, Неве́сто Царя́ Вели́каго, созерца́ющая све́тло Твоего́ Жениха́ красоты́, па́че зла́та сия́юща, Его́же пою́ще, велича́ем.

Свети́лен.

Ты́ яви́лся еси́, богому́дре о́тче, сто́лп доброде́телей и преподо́бным сла́ва и украше́ние, те́мже помина́й чту́щих честну́ю твою́ па́мять.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Тя́ Предста́тельницу вси́ иму́ще, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во! Моли́ся благопремени́тельна сотвори́ти на́м Сы́на Твоего́ Ма́терними Твои́ми моли́твами.

Молитва преподобному Стефану Махрищскому

Всеблаженне и преподобне отче Стефане, прославленный угодниче Пресвятыя Троицы, Престолу Ея предстоя с лики святых Ангел и всех святых, помяни нас, в бедах и скорбех припадающих к цельбоносному твоему гробу и молящихся тебе, услыши молитвы наша и принеси к Престолу Триипостаснаго Бога, прося у Него нам богатыя милости, здравия душам и телесем нашим, наипаче же отпущения грехов, благодати и спасения. Ты бо, имея дерзновение к Нему, можеши умолити Его, да подаст нам в житии нашем благая и вся, яже на пользу нашу и во уготовление к вечному животу. О благий и верный рабе Божий, истинный учениче Христа, избранный сосуде Святаго Духа, чудотворче Стефане! Молим тя усердно: сотвори нас грешных причастники быти благодатных дарований, имиже Бог тя обогати, и буди нам по Бозе наставник к богоугодному житию, утишитель бури страстей, помощник в скорбех и бедах и заступник от враг видимых и невидимых, да и мы, предстательством и богоприятными твоими молитвами будем наследницы Царствия Божия и сподобимся вкупе с тобою предстояти Престолу Царя славы, Емуже подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Стефану, игумену Махрищскому