Шрифт

25 июля.

Канон преподобному Арсению Новгородскому.

преподобному Арсению Новгородскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

Оте́чество свое́ и род оста́вил еси́,/ Христу́ прилепи́ся,/ и Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́,/ и в нем во юро́дстве трудолю́бное твое́ те́ло изнури́л еси́/ мно́гим посто́м и воздержа́нием,/ и проро́чествия дар прия́ти сподо́бися,/ и многошве́нныя ри́зы изво́лил еси́ на себе́ носи́ти,/ и, те́ло в нем предложи́в,/ оби́тель себе́ в преми́рнем Ца́рствии у Христа́, всех Бо́га, сотвори́л еси́./ Его́же моли́, свя́те Арсе́ние преподо́бне,/ Це́ркви и стране́ на́шей в ми́ре пребыва́ти от всех наве́т вра́жиих,/ уще́дрити нас, почита́ющих твое́ торжество́,/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Тропа́рь, глас 1:

Боже́ственною любо́вию возгоре́вся,/ вся мирска́я пристра́стия отри́нул еси́,/ крест же Христо́в на ра́мо взем,/ восле́д Его́ изво́лил еси́ ходи́ти,/ оте́чество твое́ оста́вив, Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́/ и, рабо́тая Бо́гови невозвра́тным по́мыслом,/ дарова́ния чудотворе́ний сподо́бился еси́./ Те́мже, чту́ще тя, преподо́бне Арсе́ние, вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Поми́луй мя, Всеси́льне Царю, Человеколю́бче Спа́се,/ и не омерзи́ мене́ во отча́янии уны́ния,/ к Те бе́ бо молю́ся и припа́даю, я́ко Милосе́рдному Влады́це.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бне ста́рче Бо́жий Арсе́ние,/ ты, от ю́ности Христа́ возлюби́в и крест взем,/ восле́д Его́ хожда́ше,/ и мно́га моле́ния ны́не за всех возсыла́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мно́ги труды́ и по́двиги подъя́т в мирсте́м пребыва́нии,/ те́мже к Бо́гу тща́ние име́яше с ве́рою, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ моли́, да сподо́бит нас десна́го стоя́ния в день стра́шнаго Его́ прише́ствия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всем еси́, Цари́це, Небе́снаго Царя́ Ма́ти,/ Христа́ Бо́га моли́,/ да изба́вит нас от пре́лести вра́жия и от всех его́ многоплете́нных сете́й,/ да спасе́мся, Пречи́стая, Твои́ми моли́твами.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Вели́ка тя стяжа́ во благоюро́дии твоя́ страна́,/ я́ко стра́нным прижи́тием на земли́ пожи́л еси́, преподо́бне о́тче Арсе́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Приобре́л еси́ еди́наго Христа́ во многостяжа́тельней твое́й ку́пли/ и Тому́ прилепи́лся еси́ усе́рдно,/ пресла́вне блаже́нне Арсе́ние преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бога́тство земно́е и сла́ву привре́менную ни во что́же вмени́в,/ жела́я дости́гнути Небе́снаго Ца́рствия,/ его́же и получи́л еси́ восприя́тие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богороди́тельнице, Ты еси́ упова́ющим на Тя Блага́я Помо́щнице,/ помози́ мольба́ми Твои́ми к Сы́ну Своему́, Христу́ и Бо́гу на́шему,/ да изба́вимся от вся́кия я́звы Твои́м предста́тельством.

Седа́лен, гла́с 5.

О сме́рти роди́телей твои́х, в ми́ре сый, во мно́зе чистоте́ пребыва́я,/ Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́/ и та́мо усе́рдно восприя́л еси́ и́ноческое пребыва́ние,/ преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Человеколю́бца Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, И ны́не, Богородичен:

Препе́тая Богоро́дице,/ приими́ мольбы́ к Тебе́ приходя́щих и моля́щихся Тебе́,/ да изба́вимся от собла́знов вся́каго обстоя́ния,/ молю́тися, Преблага́я Богороди́тельнице.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Прорече́ свое́ к Бо́гу отше́ствие, преподо́бне Арсе́ние, благове́рному госуда́рю Иоа́нну/ и сказа́ ему́ о преставле́нии свое́м:/ гото́в бу́ду отыти́ к Бо́гу.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

По преставле́нии свое́м, преподо́бне о́тче Арсе́ние, и по отше́ствии в ве́чныя оби́тели/ многоразли́чная исцеле́ния подае́ши/ с ве́рою приходя́щим и прося́щим от Тебе́ ве́лия ми́лости.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Егда́ честно́е и многотру́дное те́ло твое́ предаде́ся пе́рсти земне́й,/ стеко́шася Вели́каго Новагра́да архиепи́скоп и свяще́нный приче́т и весь сонм гра́дский,/ надгро́бныя пе́сни принося́ще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Царя́ ца́рствующаго Ма́ти,/ моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га,/ да изба́вимся от шу́ияго стоя́ния,/ мо́лимтися, Препе́тая Богороди́тельнице.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

В нощи́ уны́ния моего́ припа́даю ти, преподо́бне,/ молю́тися, мо́щи твоя́ зря и гро́бу твоему́ каса́яся,/ пода́ждь, прему́дре, разреше́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Многошве́нныя ри́зы стяжа́л еси́, блаже́нне Арсе́ние,/ та́коже и мно́га дарова́ния от Христа́ прия́л еси́ ко исцеле́нию боле́зней на́ших,/ молю́тися, да не отри́неши и мене́ тща и неисце́льна.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вар со́лнечный и зи́мныя сту́дени ни во что́же вмени́в,/ то́кмо Еди́ному Христу́ Бо́гу прилепи́лся еси́ все́ю мы́слию свое́ю,/ и Того́ и́го взем, и по Нем и́де, и бысть Ему́ учени́к.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моли́твенница те́плая, ку́пно и стена́, Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице,/ Тобо́ю избавля́емся вся́каго наи́тия вра́жия,/ спаси́ ны, Влады́чице, к Тебе́ притека́ющих.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Фарисе́йскаго киче́ния избе́г, преподо́бне,/ вся плотска́я мудрова́ния от себе́ до конца́ отри́нул еси́,/ посто́м и бде́нием к Бо́гу прибли́жився,/ моли́ о творя́щих па́мять твою́.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Процвете́ твое́ многотрудолю́бное те́ло, прему́дре Арсе́ние,/ те́плый хода́таю за рабы́ твоя́, приходя́щия ко гро́бу твоему́,/ и́бо и по сме́рти оби́льныя подае́ши цельбы́ от разли́чных скорбе́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Треволне́ния и миросуе́тия от себе́ отри́нув,/ Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́,/ в не́мже те́ло свое́, я́ко не́кое неистощи́мое бога́тство, преподо́бне Арсе́ние, положи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всесвята́я Богороди́тельнице,/ Ты нам помози́ и исцели́ неисце́льныя на́ша я́зи грехо́вныя./ Мо́лимтися, Пречи́стая, да Тобо́ю исцеле́ние получи́м.

Конда́к, гла́с 4.

Тяжелоно́сныя во́лны тиме́ния отгна́,/ и вся плотска́я двиза́ния/ и по́хоти паля́щия ни во что́же вмени́в,/ взем крест и по́йде вслед Христа́,/ И́мже наставля́емь,/ лука́выя се́ти до конца́ раздра́/ и под нога́ми предложи́,/ мо́лимтися, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ изба́ви нас от належа́щих на ны собла́зн,/ ты бо еси́ Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние/ и су́щим в печа́лех ра́дость.

И́кос:

Ка́ко, преподо́бне о́тче, возмогу́ восхвали́ти тя от ма́лаго своего́ скудоу́мия/ и вели́ку похвалу́ принести́ к твоему́ преподо́бию,/ и кто твоя́, преблаже́нне, по́двиги и воздержа́ние мо́жет испове́дати,/ прему́дре о́тче Арсе́ние, небе́сный челове́че, земны́й а́нгеле, многосве́тлый свети́льниче и моли́твенниче к Бо́гу!/ К твоему́ многочуде́сному гро́бу приходя́щим и устна́ми прикаса́ющимся к цельбоно́сней твое́й ри́зе/ отира́еши о́чи и мно́гим подае́ши здра́вие телесе́м, а душа́м спасе́ние./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, я́ко подъя́л еси́ на земли́ вели́кия труды́ и по́двиги;/ ра́дуйся, я́ко сподо́бися в немерца́ющем све́те пребыва́ти,/ иде́же вси святи́и лику́ют в Небе́сных селе́ниих./ Ра́дуйся, я́ко обеща́лся еси́ спосо́бствовати и моле́ние и мольбы́ приноси́ти за град и лю́ди;/ ра́дуйся, Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние и су́щим в печа́лех ра́дость.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Ще́дра тя и ми́лостива к Бо́гу и ко Пречи́стей Богоро́дице за рабы́ твоя́ хода́тая стяжа́вше,/ мо́лим, преподо́бне Арсе́ние:/ изба́ви нас от вся́каго премене́ния моли́твами твои́ми, свя́те.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Вели́кий Но́вград и́мать мо́щи твоя́ в себе́,/ я́ко не́кое многоце́нное сокро́вище, прему́дре Арсе́ние,/ и вся страна́ Ру́сская тебе́ похваля́ет,/ иму́щи такова́ к Бо́гу моли́твенника о душа́х на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Хода́тайствуй и моле́ние приноси́ за чту́щия тя и за вся правосла́вныя христиа́ны/ и гобзова́ния плодо́в земны́х и на враги́ побе́ду и одоле́ние испроси́, свя́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити,/ во утро́бу Де́выя всели́лся еси́,/ Юже ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́,/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Потща́вся избе́гнути су́етных прираже́ний,/ вдал еси́ себе́ во мно́гия труды́/ и, не пощадя́ своея́ пло́ти,/ пожи́л еси́, я́ко А́нгел на земли́, преподо́бне.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Добронра́вие и смире́ние стяжа́в от ю́ности, преподо́бне,/ суету́ ми́ра сего́ возненави́дел еси́,/ до́ндеже и пресели́ся в ве́чный поко́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́м свои́м, преподо́бне Арсе́ние,/ потща́лся еси́ дости́гнути Вели́кий град, Го́рний Иерусали́м,/ иде́же есть немерца́ющий свет и неизрече́нная ра́дость, та́мо и весе́лие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По́мощи, я́же от Тебе́, тре́бующия не пре́зри, Де́во,/ пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние:/ на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,/ непреста́нно велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Любому́др яви́лся еси́ ко всем, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ спаси́ нас от вся́каго бесо́вскаго наи́тия/ и потщи́ся умоли́ти Бо́га за вся рабы́, упова́ющия на тя/ и и́мя твое́ призыва́ющия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ну́дим по́мыслом ко твое́й свя́тости принести́ похвалу́,/ а́ще и недосто́йный раб, но наде́юся на твое́ беззло́бие, преподо́бне Арсе́ние,/ да за мя умо́лиши Судию́ в день стра́шнаго Его́ преще́ния/ изба́витися твои́ми моли́твами ве́чнаго о́наго муче́ния,/ да тя при́сно ублажа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: То́ка слез мои́х не отврати́ся, Богороди́тельнице,/ да и мы, изба́вльшеся Тобо́ю, Госпоже́, шу́ияго стоя́ния,/ сподо́бимся, Влады́чице, одесну́ю предстоя́ти Сы́на Твоего́./ Тем Тя благоче́стно в пе́снех велича́ем.

Моли́тва

О преподо́бне о́тче наш Арсе́ние, услы́ши мя, раба́ твоего́, моля́щагося тебе́ и призыва́ющаго в моли́твах свято́е твое́ и́мя, и ми́лостив бу́ди и скор за многогре́шныя рабы́ твоя́ принести́ моли́твы и моле́ния ко Вседержи́телю Го́споду на́шему Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери и Присноде́ве Мари́и, да твои́ми святы́ми моли́твами изба́вимся вся́каго наи́тия зла́го, и поми́луй нас, на тя упова́ющих, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Арсению Новгородскому