Шрифт

24 июля.

Канон святой мученице Евфимии Всехвальной.

Святой мученице Евфимии
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Агница Твоя́, Иису́се, Евфи́мия, зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мо́й, люблю́, и Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя́, да и живу́ с Тобо́ю; но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, гла́с то́йже:

Жениха́ твоего́ Христа́ возлюби́вши и свещу́ твою́ све́тлу угото́вльши, доброде́тельми возсия́вши, всехва́льная Евфи́мие, те́м возшла́ еси́ с Ни́м на бра́к, вене́ц страда́ния от Него́ прие́мши. Но от бе́д изба́ви на́с, чту́щих ве́рою па́мять твою́.

Кано́н святы́я Евфи́мии, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Чи́стыми луча́ми Ду́ха облиста́ющи и мра́чную пре́лести тму́ разо́рши, но́щь разреши́ безме́рных зо́л мои́х и просвеще́ние ми́ пода́ждь, му́ченице страстоте́рпице прехва́льная.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Боле́зни плотски́я до́блественне претерпе́ла еси́ и к неболе́зненному ра́достно наслажде́нию, му́ченице, премину́ла еси́. Те́мже молю́ тя: души́ моея́ боле́знь твои́ми моли́твами претвори́ и ко спасе́нию наста́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неве́сто честна́я, и чи́стая, и нескве́рная Царя́ Христа́, злы́я скве́рны души́ моея́ очи́сти, боле́знь мою́ исцели́, неисце́льныя стра́сти уврачу́й се́рдца моего́, я́ко да восхвалю́ тя, спаса́емый.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яже от земли́ до небе́с дося́жуши ле́ствица небе́сная, по не́йже Бо́г Сло́во к челове́ком сни́де, Благослове́нная Чи́стая, несказа́нно чу́до, недомы́сленно виде́ние, спаса́й к Тебе́ прибега́ющия.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Ря́снами я́ко златы́ми, тя́, страда́льческими бие́нии оде́янну, де́во, пребога́тое Сло́во ви́дев, в небе́сная жили́ща безпло́тных чино́в ра́доватися приведе́.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Во благово́ние, му́ченице, мѵ́ра, от Чи́стыя Возсия́вшаго, потекла́ еси́ усе́рдно, мѵ́ро Боже́ственных исцеле́ний ми́ру источи́ла еси́. Те́мже вопию́: смра́дныя стра́сти се́рдца моего́ ны́не отжени́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ду́шу мою́, неду́гующую тлетво́рными страстьми́, и к стремни́нам пре́лести попо́лзшуюся, му́ченице прехва́льная, осене́нии Боже́ственными исцели́ и утверди́ не побежда́тися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, еди́на ро́ждши вся́ческих Го́спода; ра́дуйся, жи́знь исхода́таившая; ра́дуйся, приосене́нная и несеко́мая горо́, ве́рных утвержде́ние, еди́на Всенепоро́чная.

Та́же седа́лен Евфи́мии, гла́с 8.

Крове́й твои́х струя́ми, му́ченице Христо́ва, пото́п нечести́вым при́сно де́йствуеши, всехва́льная, ту́чами же благода́тными слове́сныя ни́вы напая́ющи всегда́, в ни́хже возрасти́ла еси́ кла́с ве́ры. Те́м пресла́вно и по сме́рти яви́лася еси́ о́блак, источа́ющ живо́тное свиде́тельство, страстоте́рпице прехва́льная, моли́ся Христу́ Бо́гу согреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва И ны́не, Богородичен:

Ру́це Твои́ боже́ственнии, и́миже Созда́теля понесла́ еси́, Де́во Пресвята́я, вопло́щшагося благосты́нею, просте́рши, умоли́ Его́ изба́вити на́с от искуше́ний, и страсте́й, и бе́д, хва́лящих Тя́ любо́вию и вопию́щих: сла́ва Все́льшемуся в Тя́, сла́ва Проше́дшему из Тебе́, сла́ва Изба́вльшему на́с рождество́м Твои́м.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Себе́ сама́го пла́чу, житие́ неиспра́влено име́я всегда́, му́ченице сла́вная, помози́ ми и бу́дущаго суда́ свободи́.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Яже о́гнь единора́бный Боже́ственными одожде́нии увяди́вши, огня́ мя свободи́ и ве́чнаго осужде́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Де́вства сосу́д, Ду́ха Свята́го жили́ще, Евфи́мие, вся́каго мя́ изба́ви сопроти́внаго вре́да хода́тайством твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми́, Яже Благосе́рдаго ро́ждшая и Спа́са все́х, пою́щих Тя́.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Якоже посреде́ зве́зд со́лнце многосве́тло, му́ченице, просия́ла еси́ су́щим с тобо́ю му́чеником и ми́р страда́нием озари́ла еси́. Но молю́ ти ся: омраче́нное мое́ се́рдце страсте́й мгло́ю, просвети́.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Неусы́пною моли́твою успи́, всехва́льная, душетле́нныя се́рдца моего́ стра́сти, и бо́дрость боже́ственную пода́ждь ми́, лежа́щему на одре́ уны́ния, ле́ности же сну́ порабоще́ну.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лове́ц лука́вых мя́ се́ти запя́ша, я́коже пти́цу, и лю́те уязви́хся, и рука́ми злы́ми ны́не держи́мь е́смь. Избра́нная Госпо́дня голуби́це, помози́ ми и от си́х зло́бы исхити́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́тернее дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́, иму́щи, Всечи́стая, сро́днаго промышле́ния, е́же о на́с, не пре́зри, мо́лимся: я́ко Тя́ и еди́ну, христиа́не, ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Яже звере́й стремле́ния претерпе́вши кре́пко, звере́й мя́ мы́сленных моли́твами твои́ми изба́ви, лю́то оскорбля́ющих мя́ и напа́дающих неща́дно на не́мощь мою́.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Повину́вшися и́гу Боже́ственному, покори́ла еси́ го́рдаго врага́, нога́ми же сокруши́ла еси́, от него́же у́бо исхити́, му́ченице страстоте́рпице, притека́ющаго к покро́ву твоему́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прошла́ еси́, му́ченице, лю́тое му́к волне́ние и ко приста́нищу жи́зни пра́ве дости́гла еси́. Те́мже в пучи́не сласте́й жития́ обурева́ема спаси́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да изба́вимся от лю́тых прегреше́ний моли́твами Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая, и да улучи́м, Пречи́стая, Бо́жие сия́ние из Тебе́ неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.

Конда́к, гла́с 6.

По́двиги во страда́льчестве, по́двиги в ве́ре положи́ла еси́ те́пле за Христа́, Жениха́ твоего́. Но и ны́не я́коже е́реси и враго́в шата́ние под но́ги правосла́вных царе́й покори́ти моли́ Богоро́дицею, я́же от шести́сот три́десяти богоно́сных оте́ц преде́л прие́мшая и храня́щая, всехва́льная.

Икос:

Что́ твои́х страда́ний, или́ что́ исправле́ний, или́ что́ твоего́ де́вства, или́ жития́ непоро́чнаго твоего́? Ты́ бо возвесели́ла еси́ Отца́, я́ко Сы́ну, уневе́стившися и Ду́ху Свято́му себе́ украси́вши. Кто́ довле́ет к си́м? Кто́ глаго́лати ны́не возмо́жет, коли́ки тя́ осиява́ют доброде́тели незаходи́мы? Яко от восто́ка бо гро́бу возсия́вшу, все́м сия́еши и лучи́ пуща́еши на земли́, и в мо́ри, и во всю́ подсо́лнечную, освеща́еши и благоуха́еши концы́. Те́мже и сви́ток, вве́ренный от шести́сот и три́десятих богоно́сных оте́ц, преде́л прие́мши, сохрани́ла еси́, всехва́льная.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Кровьми́ пла́мень пре́лести погаси́ла еси́, богому́драя страстоте́рпице, вря́щими, те́мже погаси́ пе́щь смире́ннаго моего́ телесе́, моли́тв твои́х одожде́ньми.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Увы́, душе́ моя́ всеокая́нная! Согреша́ющи и не ка́ющися, ка́ко Судии́ стра́шному наде́ешися предста́ти? Потщи́ся Го́споду возопи́ти: Бо́же, очи́сти мя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отроко́м трие́м подо́бящися, попра́ла еси́ о́гнь, богому́драя отрокови́це, те́мже нестерпи́маго огня́ и пла́мене мя́ ве́чнаго изба́ви, прибега́ющаго в покро́в тво́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во всего́ челове́ка обле́кся Всенепоро́чный, кроме́ греха́, из чре́ва Твоего́, Чи́стая, про́йде Плотоно́сец, Его́же моли́ ве́рою Тя́ чту́щия спасти́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Украси́вшися, сла́вная, му́ками теле́сными, Сло́ву кра́сному чи́сто обручи́лася еси́, соблю́дшему тя́ нетле́нну. Те́мже истле́вша мя́ страстьми́ вся́кими кра́сна покажи́ и́скренним покая́нием, я́ко да при́сно тя́ ублажу́, я́ко благу́ю предста́тельницу.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Сви́ток Бо́жий бы́сть се́рдце твое́, нося́ зако́н Бо́жий, напи́сан Ду́хом, и сви́ток вве́рила еси́ правосла́вия, му́ченице честна́я. Те́мже молю́: лука́вое письмо́, деви́це, зо́л мои́х раздра́вши, в кни́зе написа́ти мя́ моли́, чи́стая, спасе́нных.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ном уме́рши естества́, па́че естества́ кро́ви от умерщвле́на источа́еши те́ла, жи́зни на́шея борца́ си́ми, честна́я, умертви́вши и ве́рным живоно́сное здра́вие да́руюши. Сего́ ра́ди вопию́ ти: умерщвле́нную ду́шу мою́ воскреси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́, Чи́стую и непоро́чную, Де́ва, жела́ющи, непоро́чно и ду́шу и те́ло соблюде́, страсте́й разгоре́ния терпе́нием опа́льши, искуше́ние же мно́гих претерпе́вши му́к, и ны́не в небе́сных селе́ниих лику́ет, с Тобо́ю веселя́щися во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Да Твою́ добро́ту све́тлую, прехва́льная, у́зрит, Влады́ко, добро́ту презре́ телесе́ и ми́ра, любо́вию зову́щи: Женише́, Сло́во Отчее, лице́ Твое́ покажи́ ми многорачи́тельное, его́же Боже́ственными добро́тами уя́звлена е́смь.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Утреневала еси́ ко Иже из чре́ва Отча пре́жде денни́цы Возсия́вшему и све́т была́ еси́, со́лнца мно́жае облиста́ющи. Те́мже мя́ просвети́, вопию́, Евфи́мие сла́вная, помраче́ннаго де́монскими лука́выми прило́ги.

Припев: Святая му́ченице Евфи́мие, моли́ Бо́га о нас.

Тре́петен быва́ю, прие́м во уме́ стра́шное суди́ще: дея́ния бо стяжа́х, вводя́щая мя́ в лю́тыя му́ки. Яже му́ки го́рькия, му́ченице, претерпе́вшая твоего́ ра́ди Рачи́теля, осужде́ния мя́ го́рькаго свободи́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственный вои́стинну сла́вий, и́же ве́сну небе́сную дости́гши, чи́стая ла́стовице, кра́сная го́рлице всехва́льная, голуби́це удобре́ная, лю́тых обстоя́нии на́с спаси́ и Бо́жия сла́вы улучи́ти сподо́би.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́, две́ре све́та, о́чи се́рдца моего́, молю́ся, я́ко да не усну́ в сме́рть безбо́жных дея́ний, да ве́рою Тя́ воспою́, да велича́ю Тя́, Ангелов похвало́, и му́ченик свяще́нных честно́е сосло́вие.

Свети́лен.

Стра́нно, и пресла́вно, и вели́кое чудоде́йство, лю́дие, просла́вите вси́: ка́ко по сме́рти сви́ток всесве́тлая Евфи́мия прие́мши сохрани́ и победоно́сцы показа́ правосла́вныя отцы́ в Халкидо́нстем гра́де.

Богородичен:

Прему́дрость Ипоста́сную, и Сло́во Пресу́щное, и Врача́ теле́с и ду́ш ро́ждшая, гное́ния и я́звы души́ моея́ исцели́, лю́тыя и ле́тныя, и се́рдца моего́ уста́ви боле́зни, Де́во.

Молитва святой великомученице Евфимии

О, святая всехвальная Евфимие, дево непорочная и великомученице преславная, истинная невеста Христова, нам в защищение Господом данная, услыши ныне моления наша, тебе с любовию приносимыя. Данною тебе от Бога благодатию, помози нам, немощным и убогим, поприще жития сего многотруднаго и многоскорбнаго безбоязненно преити, да возможем, яко же и ты, не устрашатися козней врага злохитростнаго, на ны воздвигаемых и душы наша погубити хотящаго. Принеси Господу нашему Сладчайшему Иисусу Христу смиренное моление наше и умоли Его даровати нам крепость и силу, терпение и смирение, да ими возможем врага превозмогати и Господа нашего неустанно прославляти, с Ним же и Небеснаго Отца и Святаго Духа и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой мученице Евфимии