Шрифт

23 июля.

Канон святым четыредесяти пяти мученикам, иже в Никополи Арменстей.

Святым четыредесяти пяти мученикам, иже в Никополи Арменстей
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. Те́х моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 5.

Пе́снь 1.

Ирмос: Спаси́телю Бо́гу, в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, Тому́ еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Богому́дренно, ве́рнии, во́ины Христо́вы и страстоте́рпцы воспое́м, я́ко потреби́тели ле́сти и победи́тели све́тлы, Бо́гу побе́дную пе́снь пою́ще, я́ко просла́вися.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

На земли́ страда́льцы подвиза́вшеся све́тло и му́ки претерпе́сте, на небесе́х веенцы́ прия́сте, согла́сно воспева́юще пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́нством душе́вным свя́зани ве́рно, от ле́сти отврати́стеся и победи́тели венцено́сцы яви́стеся, согла́сно воспева́юще пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, воплоще́ннаго из Тебе́ и от не́др Роди́тельных не отлучи́вшагося Бо́га непреста́нно моли́ от вся́каго обстоя́ния спасти́, я́же созда́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́, утверди́ мое́ помышле́ние во е́же пе́ти и сла́вити спаси́тельное Твое́ Вознесе́ние.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Ра́зумом Христо́вым во́ини укра́шени, нечести́ваго врага́ потопи́сте струя́ми крове́й ва́ших.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Те́ло свое́ преда́вше го́рьким и лю́тым му́кам, достохва́льнии му́ченицы, и Боже́ственное насле́дие восприя́сте ве́рою.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ка́менным, страстоте́рпцы, мета́нием повеле́нием мучи́теля сокруша́еми, благове́рия держа́ву кре́пко соблюдо́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Непреста́нно моли́, Чи́стая, с му́ченики Проше́дшаго из чре́сл Твои́х изба́вити от ле́сти диа́воли пою́щия Тя́, Всенепоро́чная.

Седа́лен, гла́с 4.

Во́ини Христо́вы до́блии, подви́гшеся до́бре, лука́ваго врага́ до конца́ потопи́ша кро́вными струя́ми, ка́мением сокруша́еми и мечи́ ссека́еми, огне́м сожига́еми и в во́ду вмета́еми, венцено́сцы показа́шася я́ве, те́мже что́ми су́ть и ве́рою сла́вими.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Иже на престо́ле херуви́мстем седя́й и в не́дрех Отчих водворя́яся, я́ко на престо́ле святе́м седи́т Свое́м, Влады́чице, в не́дрех Твои́х: вопло́щся бо Бо́г вои́стинну, воцари́ся над все́ми язы́ки, и разу́мно ны́не пои́м Ему́. Его́же умоли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах слу́х си́лы Креста́, я́ко ра́й отве́рзеся и́м, и возопи́х: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Боголюби́выми содержи́ми обы́чаи, богопроти́внаго врага́ страда́льческий ли́к победи́л е́сть, благода́тию Спа́совою укрепля́емь.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Богозва́нный по́лк страстоте́рпец Христо́вых, богопроти́вных мно́жество злочести́вых вра́г победи́сте, воспева́юще: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́т непристу́пный ви́девше страстоте́рпцы, в темни́це седя́ще, многобо́жия тму́ и́дольския ле́сти разори́ша, Бо́жиею си́лою укрепля́еми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Осени́ Тя́, Де́во, Вы́шняго си́ла и ра́й соде́ла Тя́, живо́тное дре́во иму́щи посреде́, Хода́тая и Го́спода.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве бо Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Словесы́ воспита́ни Ду́ха Свята́го, и́дольское безслове́сие му́ченицы упраздни́ша.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Зве́зды светоно́сныя бы́вше страстоте́рпцы и цве́ты ве́ры благоуха́ния испуща́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ни́ва яви́стеся, святи́и, Вы́шняго, серпы́ муче́ния пожина́еми, всехва́льнии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не преста́й моля́щи, Богоро́дице, Его́же родила́ еси́, спасти́ ду́ши на́ша, приле́жно воспева́ющих Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Обы́де мя́ бе́здна, гро́б мне́ ки́т бы́сть, а́з же возопи́х Тебе́, Человеколю́бцу, и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Веселя́щеся, му́ченицы вопия́ху: в ру́це Твои́, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ ду́хи на́ша и поко́й и́х: Тебе́ бо лю́бим, еди́наго Многоми́лостиваго.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Ангелов равносе́льницы бы́ша ли́к му́ченик Твои́х, Человеколю́бче, тече́ние бо сконча́вше, ны́не мо́лят спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́ченическая сла́ва, му́ченическая красота́, му́ченический ли́че богоизбра́нный, приле́жно моли́те спасти́ся все́м, прибега́ющим к ва́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зача́тия Твоего́ безсе́меннаго чу́до ко́е сло́во изрещи́ мо́жет, Пренепоро́чная? Бо́га бо зачала́ еси́, за милосе́рдие к на́м прише́дшаго.

Конда́к, гла́с 8.

Христа́ ра́ди, му́ченицы, мно́гия му́ки подъя́сте, и многобо́жие низложи́сте все́ и́дольское, и разруши́сте безбо́жие вся́кия пре́лести, Христо́вою си́лою сия́ попра́вше, на́с все́х ве́рно науча́ете вопи́ти я́ве: Аллилу́ия.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ о́гненней песносло́вцы спасы́й о́троки, благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

В пещи́, Христе́, страстоте́рпцы Твои́ вопия́ху: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Просвеще́ни све́том Тро́ическим, страда́льцы, с весе́лием ду́ши своя́ преда́ша, пою́ще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Предстоя́ще Бо́гу, венцено́сцы страда́льцы, с весе́лием, Тому́ за ны́ моли́теся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко спасе́ние на́ше, Тя́, Богоро́дице, мо́лим: моли́ за ны́ Вопло́щшагося из Тебе́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из Отца́ пре́жде ве́к рожде́ннаго Сы́на и Бо́га и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере, свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

С му́ченики бу́ди проше́ние на́ше ве́рных, и те́х насле́дия прича́стницы бу́дем, Христа́ пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Ра́достию серде́чною ли́к терпели́вых страда́лец от Христа́ венцы́ боголе́пно прие́млет, и све́тло пое́т, и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Струя́ми крове́й ва́ших обагри́вшеся, достохва́льнии, и на небесе́х во ве́ки со Христо́м ца́рствуете, благоче́стно пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Херуви́м вы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице Чи́стая, во чре́ве Твое́м Седя́щаго на ни́х поне́сши, Его́же со безпло́тными, земни́и, славосло́вим и превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Тя́, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию, в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, ве́рнии, единому́дренно велича́ем.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

За о́бщее спасе́ние моли́теся, пресла́внии му́ченицы, Христу́ предстоя́ще, Его́же ра́ди и му́ки претерпе́сте.

Припев: Святые му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Си́лою кре́пкою преле́стную тве́рдость низложи́сте, непобеди́мии, и ны́не в жили́щах небе́сных со Ангелы жи́ти сподо́бистеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́нными обы́чаи му́ченическими победи́вше го́рдаго мучи́теля и венцы́ прия́сте пра́ведныя, всечестни́и.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Богоро́дице, Ма́ти Христа́ Бо́га, Его́же родила́ еси́, моли́ с му́ченики грехо́в оставле́ние дарова́ти ве́рою воспева́ющим Тя́.

Молитва

Святи́и му́ченицы! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым четыредесяти пяти мученикам, иже в Никополи Арменстей