Шрифт

22 июля.

Канон священномученику Панкратию, епископу Тавроменийскому.

священномученику Панкратию, епископу Тавроменийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом бы́в, дея́ние обре́л еси́, богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д: сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче Панкра́тие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь побе́дную пои́м вси́ Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Пречестны́й ка́мень тя́ Це́рковь познава́ет, Панкра́тие, водруже́нием слове́с твои́х утвержда́ема при́сно, и сего́ ра́ди твою́ почита́ем па́мять дне́сь.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Обнови́л еси́ ра́лом твои́х боже́ственных слове́с сердца́, Панкра́тие, олядене́вшая пе́рвее злове́рия мгло́ю, плодоно́сна показа́л еси́ я́ве ве́ры ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́ницу тричи́сленную, соединя́ему в то́жде естество́, возвеща́я, погаси́л еси́ безбо́жия мглу́ и светолу́чными уче́нии лю́ди просвети́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́ возсия́ Светода́вец, просвеща́я концы́, Иису́с Госпо́дь, Чи́стая Влады́чице, Имже и́же во тме́ и се́ни све́т ви́деша.

Пе́снь 3.

Ирмос: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, Иже над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Ду́хом утвержда́емь, лука́выя отгна́л еси́ ду́хи и трудо́м моли́тв хра́мы разори́л еси́ и́дольския, це́ркви возставля́я, досточу́дне.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Сечи́тельным сло́вом твои́м посе́кл еси́ злоче́стия, преподо́бне, те́рние и насади́л еси́ душа́м спаси́тельная уче́ния доброде́телей, оби́лующа плодо́в, свяще́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сосу́д обре́т тя́, Боже́ственнаго Ду́ха чи́стыя зари́ прие́млюща, верхо́вный учени́к, к за́паду посла́ безбо́жия изгна́ти мглу́, всече́стне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́, о́блак всесве́тел, ковче́г и ста́мну всезла́ту, простра́ннейшу небе́с, и превознесе́нную ле́ствицу, Неискусобра́чная Де́во, ве́рнии, ублажа́ем.

Седа́лен, гла́с 4.

Благоче́стия побо́рник, победоно́сец, свяще́нне Панкра́тие, показа́вся, на небесе́х со безпло́тными ны́не предстои́ши Го́сподеви, моли́ спасти́ся на́м.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х, и помо́щницу на́шу, и к Бо́гу премене́ние, Еюже тли́ изба́вихомся, Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние, пропове́дал еси́, вопия́: внегда́ прибли́житися ле́том — позна́ешися, внегда́ приити́ вре́мени — пока́жешися. Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Огне́м Уте́шителя огнедохнове́нен я́влься, ле́сть попали́л еси́, Панкра́тие му́дре, и, возсия́в, я́ко све́щник, в мо́ри потопля́емым неве́дения, ко приста́нищем Боже́ственныя вво́диши во́ли.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

От Ка́мене некраесеко́ма Пе́тр напои́вся и насы́щся, я́ко и́ну тя́ посыла́ет реку́, олядене́вшия напои́ти ду́ши, богому́дре, и нече́стия ре́ки изсуши́ти тече́нием боже́ственнаго пропове́дания.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Глаго́л твои́х веща́ние излия́ся, му́дре, сия́нием просвеща́емь ра́зума Христо́ва. Те́мже и е́ллинская му́дрость обуи́ся, и зло́бы мудре́ц сожже́ся, му́чениче святи́телю Панкра́тие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́ твое́, боже́ственными блиста́яся добро́тами, вся́ омрачи́ де́монская стремле́ния и, разори́в тму́ безбо́жия, сы́ны дне́ показа́, любо́вию твои́м уче́нием покори́вшияся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоща́ема Сло́ва во двою́ существу́, Отрокови́це, и хоте́нии, родила́ еси́, Чи́стая, восхо́ды сказа́вшаго пресла́вно спасе́ния ле́стию порабоще́нным, Чи́стая Де́во Всепе́тая.

Пе́снь 5

Ирмос: Тво́й ми́р да́ждь на́м, Сы́не Бо́жий, ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем, я́ко Бо́г живы́х и ме́ртвых еси́.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Чуде́с показа́нии улови́л еси́ лю́ди, сло́вом же тре́бища разори́л еси́ и созда́л еси́, свяще́нне, церкве́й добро́ты во обновле́ние челове́ком.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Кровьми́ обагри́л еси́ оде́жду свяще́нную, кро́вь же де́монскую изсуши́л еси́ и победоно́сец возше́л еси́ к небеси́, побе́ды прии́м вене́ц.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разсе́деся пред лице́м твои́м хра́м и́дольский, две́рь же отве́рзеся язы́ком, и даде́ся благода́ть Боже́ственная ве́рных в сердца́, священнотаи́нниче о́тче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко до́ждь, во утро́бу Твою́ сни́де Христо́с, Чи́стая, и ту́чи изсуши́ многобо́жия, и изведе́ богоразу́мия во́ду су́щим в пла́мени ле́стнем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́: живо́т мо́й, Бла́же, свободи́ из тли́ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Облагодати́в тво́й у́м и просвети́в бога́тно, Иису́с, просвеще́ние все́х и Бо́г, сло́вом твои́м безслове́сия лю́ди изба́ви.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Священноде́йствовав Бо́жие Ева́нгелие, му́дре, боже́ственная уче́ния запеча́тствовав све́тло кро́вию, священнотаи́нниче му́чениче Панкра́тие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кропле́ний и́дольских и крове́й скве́рных изба́вил еси́ лю́ди и, поже́рся, я́коже а́гнец, Панкра́тие, же́ртва жива́ Бо́гу прине́слся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Соуда́влена прило́ги непло́дных помышле́ний, возведи́ к све́ту спасе́ния и жи́зни, Всенепоро́чная, Яже Спа́са Христа́ ро́ждшая.

Конда́к, гла́с 4.

Све́тлая тавромени́ом, Панкра́тие, звезда́ показа́лся еси́ и священнострада́лец яви́лся еси́ за Христа́, Ему́же ны́не предстоя́, моли́ за чту́щия тя́, блаже́нне.

Пе́снь 7.

Ирмос: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се, не прикосну́ся, ниже́ стужи́ о́гнь. Тогда́ трие́ я́ко еди́неми усты́ поя́ху и благословля́ху, глаго́люще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Кро́вию крести́лся еси́ твое́ю, Панкра́тие, пе́рвее в воде́ крести́в лю́ди, и ко Христу́ преше́л еси́, ра́дуяся; с ни́миже водворя́яся, прича́стием обожа́ешися све́тло при́сно, преблаже́нне.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Сла́ностию погруже́нныя лю́тых у́дицею твои́х слове́с возве́л еси́, свяще́нне, и моли́тв чи́стым одожде́нием му́тную изсуши́л еси́ злове́рия глубину́, священнотаи́нниче Христо́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ка́мень тя́ вои́стинну неразсе́дный основа́ние положи́ и степе́нь недви́жимь, свяще́нный священнояви́тель Це́ркве, в не́йже сокруша́ется вся́ка зло́ба, му́дре, младе́нствующаго врага́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чистейшу едину Тя обрет, Всенепорочная, Слово, Пречистая, Божие, из Твоего чрева порождся, верныя очища́ет скве́рны, Богоневе́сто, прибы́вшия на́м от невоздержа́ния зо́л.

Пе́снь 8.

Ирмос: Его́же ужаса́ются Ангели и вся́ во́инства, я́ко Творца́ и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, благослови́те, лю́дие, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Огне́м изнуря́емь разли́чных искуше́ний, невреди́м пребы́л еси́, изостри́в у́м све́тлыми виде́нии, яви́лся еси́, му́дре, ме́чь, посека́я ве́щь многобо́жия.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Лю́ди приводя́ в ра́зум Христо́в, зна́мения и чудеса́ твори́л еси́ я́ве, предглаго́ля хотя́щая бы́ти, я́ко проро́к Бо́жий, Уте́шителя, богому́дре, дохнове́ньми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Образ Зижди́теля показу́я лю́дем, во́лею Иже поноси́, соединя́яся на́м, зна́мения и си́лы те́м сотворя́еши, многобо́жия де́рзость отгоня́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко до́ждь, во утро́бу Твою́ сни́де Христо́с и всю́ напои́ тва́рь, вои́стинну, изсуши́в, Де́во, му́тныя ре́ки идолонеи́стовства, еди́ный Благоде́тель.

Песнь 9

Ирмос: Живоприе́мный исто́чник приснотеку́щий, светоно́сный свети́льник благода́ти, хра́м одушевле́нный, се́нь пречи́стую, небесе́ и земли́ простра́ннейшую, Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Светолу́чными Петра́ сия́нии просве́щся душе́ю и мы́слию, я́ко звезда́ многосве́тлая, к за́паду дости́гл еси́, просвеща́я уче́нии заше́дшия в неве́дения, Панкра́тие, глубину́.

Припев: Священному́чениче Панкра́тие, моли́ Бо́га о нас.

Ико́нную че́сть преходя́щу в первообра́зную ты́ ве́дый, всю́ду честну́ю поставля́л еси́, сла́вне, Иису́са и Бо́га на́шего ико́ну, ка́пищем де́монским на потребле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Светоно́сное твое́ сие́ торжество́ гра́д и собо́р сотворя́ет, ра́дуяся, чу́дный Панкра́тие, тя́ ве́рно почита́юще. Ихже благослови́ти я́ко па́стырь не преста́й, о все́х моли́тву творя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ на́с, пою́щия Тя́, Го́споди, от Де́вы несказа́нно рожде́йся, напа́стей избавля́я, и страсте́й, и скорбе́й моли́твами Ея́ Твоя́ рабы́, я́ко Благоде́тель и еди́н Человеколю́бец.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, священному́чениче Панкра́тие, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

священномученику Панкратию, епископу Тавроменийскому