Шрифт

21 июля.

Канон великомученику Прокопию.

Святому великомученику Прокопию
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Проко́пий во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Канон свята́го, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Бога́тыми сия́нии Ду́ха облия́н, светоно́сный се́й и честны́й пра́здник тво́й чту́щия, страсте́й мглы́ изба́ви и напа́стей, му́чениче Проко́пие.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Зва́ние не от челове́к бы́сть твое́, Проко́пие, но с небесе́, я́ко Па́вла пе́рвее, Христо́с улови́, страсте́й Свои́х свиде́теля всеи́стиннаго тя́ соде́лав.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́инством тле́нным, прему́дре, на ве́чнующая, я́ко смы́слен, премени́в и сме́ртнаго царя́ на Безсме́ртнаго и Ца́рствие нетле́нное тебе́ подава́ющаго, Проко́пие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Естество́м Соде́теля родила́ еси́, на́с обожи́вшаго па́че ума́ соедине́нием и́стинным, Богоро́дице Препе́тая, Его́же приле́жно моли́ просвети́ти пою́щия Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, Отчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́: не́сть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Посреде́ Креста́ пресла́вно Христо́с тебе́ явля́ется, науча́я я́ве, е́же к на́м схожде́ние, и тя́ к страда́нию призыва́я.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Хра́м и сто́лп воздви́гл еси́ тебе́ сама́го Боже́ственному Ду́ху, ре́вностию же дыха́я Бо́жиею, хра́мы и безду́шныя истука́ны де́монския низложи́л еси́, му́чениче Проко́пие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Совле́клся еси́ ко́жных ри́з строга́нием, нетле́ния же оде́ждею оде́явся, Проко́пие, многоко́зненнаго, му́чениче, обнажи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́ви мя́ вся́каго прило́га сопроти́внаго зми́я, Ма́ти Де́во Чи́стая, и се́рдце мое́ просвети́, ве́рою Тя́ сла́вящаго, Пренепоро́чная.

Седа́лен, гла́с 1.

Яко Па́вла пе́рвее, Христо́с с небесе́, Проко́пие му́дре, тя́ зове́т к ве́ре, добро́ту боже́ственную прове́дый се́рдца твоего́. Те́мже пострада́л еси́ му́жески, пропове́дая стра́сти и Того́ к челове́ком, преблаже́нне, соше́ствие.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во, еди́на ве́рных предста́тельнице и покро́ве, бе́д, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний вся́ изба́ви, на Тя́ упова́ние, Отрокови́це, иму́щих, и ду́ши на́ша спаси́ боже́ственными моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Превознесе́ннаго держа́вою нече́стия го́рдаго мучи́теля, ко Влады́це боже́ственными воззре́нии взыва́я, разрази́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Явля́ется в темни́це тебе́ затворе́ну Изба́витель, Проко́пие, де́рзости наполня́я тя́, сия́нием же просвеща́я тя́ и зва́ние сугу́бо твоему́ предспе́янию подая́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́тию Боже́ственною просвеще́но зря́ще твое́ лице́, неве́рия мра́ком покрове́ннии све́т ве́ры Боже́ственным манове́нием прие́млют.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отягче́на сно́м уны́ния, к покая́ния у́тру мя́ Твое́ю неусы́пною, Влады́чице, воздви́гни моли́твою и спаси́ мя, Еди́на Спа́са ро́ждшая.

Пе́снь 5

Ирмос: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́, но мы́ Тя́, Единоро́дне, Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́, от но́щи у́тренююще, воспева́ем Тя́, Человеколю́бче.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Све́том слове́с твои́х во́инство богопоко́рное приве́л еси́ Христу́, муче́ния кро́вию насле́довавшее с тобо́ю, Проко́пие, Ца́рство недви́жимое.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Синкли́тства яви́шася вы́шняго прича́стницы жены́ синкли́тския, и ро́да све́тлости отре́кшеся, и умре́ти изво́лиша по Тебе́, Сло́ве Безсме́ртне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огне́м распаля́еми Боже́ственным ду́ши, опаля́емаго и неща́дно жего́маго те́ла пренебре́гше, я́же Твое́ возжеле́вшия Ца́рство, Многоми́лостиве.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Заче́нши, родила́ еси́ Бо́га Емману́ила, на обновле́ние челове́ком, Пресвята́я Чи́стая, пло́ть бы́вша, Его́же при́сно моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Источа́я тво́й медото́чный язы́к уче́ния медото́чная и го́рести безбо́жия вои́стинну изба́ви благопоко́рно тебе́ притека́ющия, му́чениче Проко́пие.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Ма́терь — благоче́стие, му́чениче, стяжа́в, злоче́стия изыма́еши твою́ по пло́ти честну́ю ма́терь и приво́диши небе́сному Отцу́ страда́ния ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лани́ты стружа́ желе́зом мучи́тель, по́мысла твоего́ тве́рдости, му́чениче, не поколеба́, водруже́ннаго любо́вию, стра́сти пло́тию претерпе́вшаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́го святы́х неизрече́нно родила́ еси́, Пресвята́я Де́во, ве́рныя при́сно освяща́ющаго и му́ченическия ли́ки со Ангелы совокупля́ющаго.

Конда́к, гла́с 2.

Ре́вностию ко Христу́ боже́ственною распала́емь и Креста́ кре́постию огражда́емь, враго́в шата́ние и де́рзость низложи́л еси́, Проко́пие, и честну́ю Це́рковь возвы́сил еси́, ве́рою преуспева́я и просвеща́я на́с.

Икос:

Уста́ ра́зума мне́ пода́ждь, Пребезнача́льне Сло́ве, хотя́щу пе́ти Твоего́ ору́жника Проко́пия: и́маши бо бога́тство милосе́рдия неизче́тно, Христе́ мо́й, пучи́ну Твои́х суде́б, да и а́з душе́внаго мра́ка очи́щуся, ума́ же вся́ку скве́рну отмы́в, хра́м свяще́ния де́лы боже́ственными Твои́ми бу́ду и досто́йная пою́ му́ченику, ве́рою преуспева́я и просвеща́я на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Тя́жестию о́лова твое́й вы́и сокруша́еме, му́чениче, не чу́л еси́: носи́ти бо и́го на вы́и возжеле́л еси́ преле́гкое за милосе́рдие на́м Приме́шшагося.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Благода́ть свы́ше исцеле́ний прие́м, неду́ги отъе́млеши, му́чениче, и лука́выя отгоня́еши ду́хи, вопия́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Многообра́зныя от вра́г я́звы прие́мля, блаже́нне, и огне́м опаля́емь, тве́рдостне нече́стие попали́л еси́: благослове́н еси́, — вопия́, — Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Де́вы нетле́нныя па́че естества́ ражда́ется Сло́во, Иже сло́вом вся́ содева́яй, безслове́сия хотя́ изба́вити во́льное славосло́вящия Того́ сни́тие.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Свеща́ми опаля́емь лю́те, остны́ же подбода́емь, и ле́тным ра́нам строга́ние прие́мля, и боле́знуя зело́, му́чениче, взыва́л еси́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Твое́ю десни́цею те́мная де́монов ли́ца, блаже́нне, зауши́л еси́, сию́ бо на у́глие горя́щее, сла́вне, опали́тися положи́л еси́, беззако́нному мучи́телю противля́яся и взыва́я: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ка́меня Христа́ незы́блема, всеблаже́нне сла́вне, име́я основа́ние, ка́мением, Проко́пие, ра́довашеся, су́рово отягчава́емь, к нетя́жцей тя́ ра́дости облегча́ет, вопию́ща: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ вси́, Отрокови́це, ро́ди, я́коже прорекла́ еси́, Тя́ ублажа́ют, Бо́га Блаже́ннаго ро́ждшую, блаже́нны содева́ющаго, и́же повеле́нием Его́ после́дующия ве́рно и вопию́щия: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

Возжеле́нный тебе́ получи́вшу коне́ц, велему́дренно преклони́л еси́ Бо́гу вы́ю, уда́рен же бы́в мече́м, я́коже на колесни́цу, твое́ю все́л еси́ кро́вию и к Нему́, му́чениче, восте́кл еси́.

Припев: Великому́чениче Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

То́чиши ре́ки исцеле́ний, исто́чник бы́в чуде́с, уставля́еши же пла́мень страсте́й, де́монская же погружа́еши полки́ всеси́льною Ду́ха Боже́ственною кре́постию, досточу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всесвяту́ю твою́ па́мять ра́достно творя́щия вся́каго преще́ния, вся́каго же неду́га и вся́кия беды́ спаса́й, Проко́пие, к Зижди́телю Бо́гу свяще́нными твои́ми мольба́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́т на́м возсия́, Отрокови́це, от светоно́сныя Твоея́ утро́бы, Созда́тель со́лнца, и зве́зд, и вся́кия тва́ри, Его́же приле́жно моли́ просвети́ти пою́щия Тя́.

Свети́лен:

С небесе́, я́ко Па́влу, бы́сть тебе́ зва́ние, ему́же тезоимени́тно преспева́я, Проко́пие, Го́сподеви ли́ки му́ченик приве́л еси́, с ни́миже мо́лиши о хва́лящих тя́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Све́т ро́ждшая, Де́во, Иже от Све́та нерожде́нна, Незаходи́маго Све́та, Твои́ми неусы́пными моли́твами наставля́ющи не преста́й Тя́ пою́щия, Ма́ти Присноде́во.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче великому́чениче Проко́пие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому великомученику Прокопию