Шрифт

1 июля.

Канон мученику Леонтию Триполийскому.

Святому мученику Леонтию Триполийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Лео́нтий во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Канон, глас 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския, покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Зако́н похва́льных доброде́тель твоя́ не отпа́дает, Христо́в уго́дниче Лео́нтие: То́й бо е́сть тебе́ похвала́ и бога́тство неотъе́млемо.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Жела́я, блаже́нне, пачеесте́ственных, нескве́рну ду́шу, де́вством же те́ло украси́в, к Вы́шнему пути́ благоле́пно устро́ил еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Держа́ву взя́л еси́ на пре́лесть, му́ченическую че́сть хваля́, преподо́бне, сла́вный Лео́нтие, при́сно тебе́ жела́емаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́ вси́ притека́ем, Богоро́дице, я́ко Побо́рнице тве́рдей, на мольбу́ дви́жуще, изба́вити ста́до Твое́ от вся́каго обстоя́ния.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Обы́чай благоукра́шен и му́дрость, благода́ть же от Бо́га стяжа́в, Лео́нтие, яви́лся еси́ и́стинный страда́лец и му́ченик изря́ден.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Возложи́те ду́ши живо́му Бо́гу, — твои́м сво́инником приглаша́л еси́, Лео́нтие, — Царю́ же, ве́чно пребыва́ющему, во́инствуйте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Источи́ благоче́стия глаго́лы медото́чный и боголюбе́зный язы́к тво́й, рабы́ же нече́стия, ху́льники, низлага́ше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Ма́ти Неискусобра́чная, Бо́га Сло́ва во утро́бе Твое́й вмести́вшая и ро́ждшая воплоще́ннаго, я́ко Бо́га вку́пе и Челове́ка.

Седа́лен, гла́с 4.

Кре́ст, я́коже ору́жие, восприе́м, к боре́нию отлучи́лся еси́ неви́димых враго́в, до́блественне же пострада́л еси́. Те́мже, потреби́в си́лу и́х, возме́здие прия́л еси́, чуде́с благода́ть, моля́ спасти́ся на́м, му́чениче Лео́нтие пресла́вне.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная, Яже еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши, Сего́ со святы́ми и честны́ми патриа́рхи, и му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными моли́ дарова́ти на́м очище́ние и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Небеса́ доброде́тель Твоя́ покры́ла е́сть, и земля́ испо́лнися сла́вы Твоея́, Христе́. Те́мже ве́рно вопие́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Яростию де́монскою одержи́мый тя́, любо́вию боже́ственною содержи́маго, неми́лостивно ураня́ше, му́чениче страстоте́рпче Лео́нтие.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Тя́ улови́ти и я́ти хотя́щему ко и́стине де́рзостне отвеща́л еси́, я́ко блаже́нна претя́щаго непщу́я, му́чениче страстоте́рпче Лео́нтие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже на дре́ве тебе́ ра́ди пригвожде́йся пло́тию, на дре́ве тя́ свя́зана Его́ ра́ди зря́, кре́пости напо́лни и благода́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Херуви́мских чино́в преиму́щая и Бо́га, на руку́ седя́щаго, с пло́тию носи́вшая, ра́дуйся, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 5

Ирмос: Стяжа́вый ны́, избра́нныя лю́ди, кро́вию Твое́ю, Го́споди, Тво́й ми́р да́ждь на́м, во единомы́слии сохраня́я ста́до Твое́.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Овча́, к заколе́нию гото́во, приведе́ся, Лео́нтие всесла́вне, мучи́тельскому суди́щу за Христа́ самово́льне предста́л еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Низложи́ти твоея́ души́ кре́пость покуша́шеся пре́лести пови́нный, распе́ншагося Го́спода, я́коже злоде́я челове́ка, уничижа́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да поги́бнут бо́зи, зе́млю и не́бо я́ве не сотво́ршии, распны́йся бо все́х Соде́тель е́сть, — му́чениче, глаго́лал еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Пресвята́я, Чи́стая, Неискусобра́чная, Свята́я Мари́е Богоневе́сто, я́ко Бо́га родила́ еси́, онебеси́вшаго ро́д на́ш.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли́ изба́ви мя́, Иису́се, Царю́ си́л.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Ти́х у́бо притека́ющим ве́рою, Лео́нтие, и сло́во, растворе́но имы́й боже́ственною со́лию, же́сток же враго́м Христо́вым явля́лся еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Ра́дуяся у́бо, ве́рный Тво́й ра́б Лео́нтий отдая́ше себе́ свиде́тельству Ца́рствия Твоего́, но не терпя́ху врази́ Твоея́, Христе́, и́стины.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разжиза́хуся я́ростию, я́коже зве́рие, беззако́ннии и ру́це возлага́ху, я́ко на ло́в, на му́ченика наше́дше, расто́ргнути неща́дно непобеди́маго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не и́мамы, ра́зве Тебе́, засту́пницы, Пречи́стая, пою́щии Пресвято́е Рождество́ Твое́, Влады́чице. Те́мже мо́лимся: благопребы́тна сотвори́ Его́ рабо́м Твои́м.

Конда́к, гла́с 3.

Мучи́телей посрами́л еси́ лука́вая кова́рства и е́ллинов обличи́л еси́ безбо́жное служе́ние, возсия́л еси́ богоразу́мия все́м челове́ком уче́ньми благоче́стия, богому́дре му́чениче. Сего́ ра́ди твою́ па́мять почита́ем любо́вию, прему́дре Лео́нтие.

Икос:

Хода́тая Бо́гу и челове́ком Го́спода, на́шу, земны́х, нищету́ прие́мшаго от Неискусому́жныя Чи́стыя Богоро́дицы, и распе́ншася, и воздви́гша от тли́ челове́чество, призыва́ю дарова́ти, я́ко да му́драго Лео́нтия ны́не восхвалю́ и пове́м све́тлая его́ страда́ния и кра́сная, я́же показа́ до́бре, му́жеством, и ве́рою, и любо́вию вооруже́н; сего́ ра́ди почита́ем любо́вию му́драго Лео́нтия.

Пе́снь 7.

Ирмос: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки и халде́и уби́в, я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше, препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Тве́рдостию ра́зума, я́коже плене́ннии о́троцы, с пла́менем искуше́ний и ле́сть попра́ Лео́нтий непобеди́мый, поя́ Тебе́: Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Безпристра́стием пло́ть забы́в, кре́пко ра́ны за Христа́, я́ко непобеди́м му́ченик, терпе́л еси́, поя́ Твоему́ Зижди́телю: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Му́дростию и любо́вию Христо́вою, естества́ тве́рдо удержа́в тле́нное сопряже́ние, живоно́сную произво́лил еси́ сме́рть, воспева́я, Лео́нтие: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сло́ва и Ду́ха со Отце́м, еди́но Триипоста́сное Естество́ богосло́вствуя, неукло́нный и непобеди́мый му́ченик взыва́ше: препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безсе́менно во утро́бе и па́че естества́ прие́мшую Непреме́ннаго Бо́га, за милосе́рдие челове́ком приме́шшася, благоче́стно воспое́м, я́ко Ма́терь Бо́жию во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго и показа́вшаго на́м ору́жие во спасе́ние, о́троцы, превозноси́те Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Терпя́ше плотски́я ра́ны му́ченик и безпло́тнаго врага́ зело́ побежда́ше, поя́: превозноси́те Христа́ Бо́га на́шего во ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Све́тло у́м ко Влады́це в боде́ниих терно́вных просте́рл еси́, любо́вию, му́чениче, — превозноси́те, — вопия́, — Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Побе́да тебе́ Христо́с е́сть, му́чениче, Его́же ра́нами плотски́ми просла́вил еси́, взыва́я: о́троцы, превозноси́те Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ пресла́вно, о Богома́ти, ро́дове вси́ земни́и, Чи́стая, ублажа́ем, я́ко Тобо́ю к небеси́ вознесо́хомся, Де́во Ма́ти.

Песнь 9

Ирмос: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся: Бо́г из боку́ Твое́ю про́йде, я́ко плотоно́сец яви́ся на земли́ и с челове́ки поживе́. Тя́, Богоро́дице, те́м вси́ велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Тро́ицы служи́тель показа́лся еси́, послужи́в, Лео́нтие, непоро́чно, Ему́же вся́ коле́на покланя́ются небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних, Его́же пою́ще, досто́йно велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Лео́нтие, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дети жела́я невеще́ственно лице́м открове́нным Госпо́дню сла́ву, нача́л совлече́ся и власте́й, еди́но пропове́дав Триипоста́сное Божество́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возвесели́лся еси́ твои́м испове́данием и тебе́ испове́да досто́йно пред Отце́м Спа́с, Его́же умоли́, страстоте́рпче, все́м спасти́ся, ве́рою велича́ющим па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шних чино́в вы́шши еси́, Де́во Богоро́дице, я́ко еди́на позна́лася еси́ Вы́шняго селе́ние, Благослове́нная. Те́мже Тя́ вси́ Богоро́дицу возвеща́ем.

Свети́лен.

Иску́шся, я́коже зла́то, огне́м и му́ками, досто́ин яви́лся еси́ да́р Бо́га Вы́шняго, всесла́вне страстоте́рпче, о на́с ны́не помоли́ся.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Держа́вным Твои́м кро́вом от враго́в наве́та на́с, Чи́стая, Твоя́ рабы́, сохрани́ неврежде́ны: Тя́ бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в ну́ждах.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Лео́нтие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Леонтию Триполийскому