Шрифт

Воскресенье после 18 июля

Канон преподобным Сергию и Никону Радонежским общий.

преподобным Сергию и Никону Радонежским общий
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Я́ко трисве́тлаго со́лнца светоза́рныя зве́зды,/ Тро́йческим све́том озаря́ете сердца́ ве́рных,/ сосу́ди Све́та Пресвяты́я Тро́ицы я́вльшеся,/ и преди́вным ва́шим житие́м и́ноком бы́сте тве́рдии законоположи́телие/ и це́рквам благоле́пие, и благове́рным, и святи́телем, и всем лю́дем,/ вся бо де́монския скве́рны отгна́вше отсю́ду/ ва́шими чи́стыми уче́нии и де́лы,/ до́бре упасо́сте ста́до, со́бранное ва́ми,/ но и ны́не мо́лим вас:/ посеща́йте чад свои́х, я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ Богому́дре Се́ргие с чу́дным ученико́м свои́м Ни́коном,/ и моли́те Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Тропа́рь преподо́бнаго Се́ргия, глас то́йже:

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне,/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися,/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./ Тем быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно./ О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Тропа́рь преподо́бнаго Ни́кона, глас 1:

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ преподо́бне Ни́коне приснопа́мятне,/ Це́рковь бо прекра́сну Святы́я Тро́ицы/ в похвалу́ отцу́ твоему́ воздви́гл еси́./ Те́мже и мы, ча́да твоя́, любо́вию вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Безсме́ртия жизнь прии́мше,/ ве́чныя я́ве и трисия́нныя зари́, отцы́, насыща́етеся просвеще́нием благода́ти,/ омраче́нную ду́шу мою́ озари́ти помоли́теся,/ я́ко да досто́йно пое́м вас.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

И́же во чре́ве ма́терни трикра́ты проглаше́нием Тро́ице служи́тель показа́лся еси́/ и, Трисо́лнечным све́том озаря́емь,/ бесо́вская ополче́ния, я́ко паучи́ну, разори́л еси́, преблаже́нне Се́ргие.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Все твое́ жела́ние к Бо́гу му́жески впери́в,/ в Вы́шних селе́ние сотвори́л еси́ пресла́вно./ Те́мже тя пе́сньми, блаже́нне Ни́коне, почита́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Трисо́лнечным жела́нием озаря́еми, прему́дрии,/ зло́е, блаже́ннии, бесо́в шата́ние и звере́й зия́ния/ ра́нами боле́зней, я́коже паучи́ну, разори́ли есте́,/ Боже́ственным разжига́еми жела́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Бо́жия Ма́ти, дерзнове́ние иму́щи к Ро́ждшемуся из Тебе́/ Единоро́дному Сло́ву и Отцу́ Собезнача́льному и Сра́сленному Ду́ху,/ моля́щи не преста́й от бед спаса́ти, Всенепоро́чная,/ и́же Тя, Богоро́дицу, сла́вящия.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х оспова́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Утвержде́нным по́мыслом и кре́пким терпе́нием страсте́й пла́мень увяди́сте/ и в безстра́стия све́тлую оде́жду, отцы́ блаже́ннии, облеко́стеся.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко добропло́дная ма́слина в дому́ Бо́жии, блаже́ннии, процвето́сте,/ ма́слом ду́ши просвеща́юще любо́вию вас пою́щих:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

А́ще и дале́че, о́тче Ни́коне, житие́м пребыва́вый,/ но близ ве́рою и любо́вию духо́внаго твоего́ настоя́теля,/ и, с ним вку́пе же и Бо́гови предстоя́ще, о нас моли́теся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стра́сти душетле́нную успи́сте бо́дренным бде́нием, блаже́ннии,/ и сего́ ра́ди в черто́г Небе́сный всели́стеся/ и прия́сте благода́ть исцеле́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвле́нный мой ум живо́тным Де́йством, е́же из Тебе́ я́вльшимся ми́рови,/ воздви́гни, Чи́стая, и к жи́зни наста́ви,/ Я́же сме́рти две́ри разо́ршая еди́на рождество́м Твои́м.

Седа́лен, гла́с 8:

Па́влово насажде́ние и Аполло́сово восприе́мый напое́ние/ и ва́ше ве́рою насажде́ние и уче́нием напое́ние, И́же возраща́яй, Бог/ прия́л есть и́ноких благоче́стия ве́рою,/ моли́твами ва́шими возрасти́в, и умно́жил есть,/ и от Того́, я́ко ве́рнии раби́ и де́латели разу́мнии, и трудо́м возме́здия досто́йно прия́ли есте́,/ Се́ргие Богому́дре и Ни́коне свяще́нне,/ Богоно́снии отцы, па́стырие и учи́телие,/ Христа́ моли́те стране́ победи́тельная на ва́рвары дарова́ти/ и ста́до ва́ше в ми́ре сохрани́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во,/ чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́, персть бы́вша,/ оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти молитв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Весь Бо́гови освяти́ся, Се́ргие сла́вне,/ и еди́н Еди́ному совокупля́яся, прему́дре,/ доброде́телию приближа́яся и боговиде́нием./ Та́ко и ты, я́ко чист, сподобля́емь, земли́ бо и земны́х отсту́пль, Ни́коне, досто́йно./ Те́мже и Небе́сное обрето́сте наслажде́ние.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Ду́ха Пресвята́го храм, о́тче, был еси́/ и жи́зненных вод река́ исполня́ема,/ основа́ние непоколеби́мо Це́ркве,/ мона́шествующих утвержде́ние, Се́ргие досточу́дне.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Страстьми́ разли́чными коле́блемыя/ и ве́рою притека́ющия к твоему́ гро́бу, блаже́нне Ни́коне,/ святы́м твои́м хода́тайством вся посети́ ми́лостивно к Человеколю́бцу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́же к Бо́гу ва́шим проше́нием помяни́те нас, отцы́ Богоблаже́ннии Се́ргие и Ни́коне,/ от вся́каго изба́витися искуше́ния, мо́лимся,/ и́же ве́рою вас восхваля́ющих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га, И́же из Тебе́ воплоще́нна, е́же бе, пребы́вша,/ И́же естество́м ра́вна Отцу́ и Тебе́, Ро́ждшей, бы́вша единосу́щна,/ моли́ непрело́жно проще́ние согреше́нием и душа́м спасе́ние пою́щим ве́рою дарова́ти.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Свете Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведеи́ Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Зако́ном Боже́ственным после́дующе,/ законополо́жницы я́вльшеся и́ноком, Богоприя́тнии,/ пра́вила изве́стнейшая, наста́вницы заблу́ждшим, свети́льницы всесве́тлии,/ оте́чество свое́ просвеща́ете, Се́ргие и Ни́коне, Богому́дрии.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Остр ум име́я к Бо́гу,/ стра́сти душетле́нныя успи́л еси́, о́тче,/ и снопы́ благопло́дия пожа́л еси́,/ пита́я благоче́стно восхваля́ющия тя, преподо́бне Се́ргие.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

У́зкий и приско́рбный путь ше́ствовал еси́, преподо́бне Ни́коне,/ восхожде́ньми Боже́ственными се́рдца твоего́,/ а́може отца́ твоего́ наста́виша тя моли́твы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На Небесе́х присносу́щную сла́ву ны́не зря́ще,/ неизглаго́ланныя и Боже́ственныя зари́ пресве́тлых наслажда́ющеся селе́ний,/ покры́йте нас предста́тельством свои́м, преподо́бнии уго́дницы Христо́вы, всечестни́и.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя сте́ну иму́ще и заступле́нием Твои́м соблюда́еми,/ Твое́ю Боже́ственною сла́вою хва́лящеся, Тя ублажа́ем,/ Ты бо, Пречи́стая, душа́м на́шим источа́еши весе́лие и ра́дование.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю! и спаси́.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко свет, я́ко два ве́лия со́лнца разу́мную твердь украша́ете, преподо́бнии,/ и зна́мении заре́й просвеща́ете всех ве́рных сердца́,/ тем зове́м вам, моля́щеся:/ разреши́те тьму страсте́й на́ших.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Нас свы́ше, ста́до свое́, озаря́еши ми́лостивно, о́тче,/ во́инству побе́ду правосла́вному подая́ моли́твами твои́ми,/ возвыша́я рог правосла́вных,/ от нас же приими́, а́ще и ма́лое, приноси́мое тебе́ моле́ние.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко весь Христу́ приближа́яся ясне́йши,/ помяни́ всех, помина́ющих тя, Ни́коне всече́стне,/ грехо́в проще́ния у Христа́ прося́ и Небе́снаго Ца́рствия восприя́тия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Пренача́льное Естество́ и Трисоста́вное Еди́нство,/ О́тче и Сы́не и Ду́ше Пресвяты́й, Све́те и Животе́ Богонача́льный,/ приими́ моли́твенники о нас, Твоя́ уго́дники,/ спаса́й Це́рковь Твою́ и Тя ве́рою призыва́ющия/ и сподо́би нас в ми́ре сла́вити Твою́ держа́ву.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́дети жела́юще Твоего́ Сы́на и Бо́га Небе́снаго сла́ву Ца́рствия, Богоро́дице,/ Се́ргий и Ни́кон преподо́бнии ми́ра с жела́нием его́ оста́виша/ и, Сего́ крест на ра́мо взе́мше, после́доваша живоно́сным Его́ и Боже́ственным стопа́м.

Конда́к, гла́с 8.

В по́стницех приобщи́вшеся Вели́кому Анто́нию/ и Евфи́мию Иерусали́мскому поревнова́вше в по́двизех,/ я́ко А́нгели, на земли́ яви́стеся,/ просвеща́юще, преподо́бнии, ве́рных сердца́/ Боже́ственными зна́мении и чудесы́ повсегда́,/ сего́ ра́ди ра́достно вас почита́ем и любо́вию вопие́м вам:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ни́коне,/ по́стником удобре́ние и всея́ Росси́йския земли́ вели́кое утвержде́ние.

И́кос:

Свяще́нная и Богому́драя дво́ица оте́ц пречу́дная,/ на земли́ до́бре подви́гшеся, целому́дренно и пра́ведно пожи́вше,/ по́стнически испыта́вшеся любо́вию и наде́ждею вооружи́вшеся,/ разори́ша хи́тростне вра́жия кова́рства/ и, с ли́ки святы́х всех Пресвяты́я Тро́ицы престо́лу предстоя́ще,/ Ея́же све́том просвеща́еми, побе́дными венцы́ венча́шася;/ и, во всем ми́ре чуде́с заря́ми блиста́юще,/ поле́зная нам проси́те от Бо́га моли́твами ва́шими богоприя́тными,/ я́ко да ра́достно вас чтим и любо́вию вопие́м вам:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ни́коне,/ по́стником удобре́ние и всея́ Росси́йския земли́ вели́кое утвержде́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тннце, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Прекра́снии сосу́ди честни́и, Пресвята́го Ду́ха в себе́ нося́ще, отцы́ преподо́бнии,/ крест свой на ра́мо взе́мше, после́довасте Христу́ невозвра́тным по́мыслом, Се́ргие Богому́дре и Ни́коне блаже́нне,/ и плотска́я мудрова́ния ду́хови повину́сте.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Мир преоби́девше, сла́внии Се́ргие и Ни́коне,/ на земли́ бо, я́ко безпло́тни, пожи́сте,/ а́нгельским ликостоя́нием подо́бящеся./ Те́мже почита́ем вас ве́рно, досточу́днии.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Певце́в, и́же ве́рою пою́щих вас и честну́ю па́мять во хра́ме ва́шем торжеству́ющих,/ хра́мы соде́лайте Ду́ху Пресвято́му моли́твами ва́шими/ и от враг ви́димых и неви́димых изба́витися моли́теся, преподо́бнии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В се́ла Вы́шняя все́льшеся, преподо́бнии,/ посреде́ нас бы́сте неви́димо, милосе́рдуете,/ и́же посреде́ Боже́ственнаго хра́ма ва́шего пе́сни возсыла́ющих Вседержи́телю/ и блажа́щих приле́жно вас, всехва́льнии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мари́ю Пречи́стую и Всесвяту́ю восхва́лим,/ Тоя́ бо ра́ди благода́ть нам источа́ет Иже па́че ума́ даро́в,/ я́ко от пото́ка Боже́ственныя благода́ти,/ Ю́же благочести́вым по́мыслом ублажа́ем.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Прекра́сное ло́зие виногра́да Христо́ва яви́стеся, отцы́ преблаже́ннии,/ источа́юще нам вино исцеле́ний незави́стных,/ с ве́рою притека́ющим ко свято́му хра́му ва́шему и Христу́ вопию́щим:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Приле́жно пою́ще, мо́лим вас:/ моли́теся, преподо́бнии, побе́ды дарова́ти на враги́ стране́ на́шей,/ и це́рквам благоле́пие, и мир ми́рови, да ве́село пое́м Христу́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Му́жествовав, победи́л еси́ страстна́я взыгра́ния вся,/ ум просвеще́н име́я, возмо́гл еси́,/ я́же ви́де отца́ творя́ща, сия́ де́тели испо́лнити:/ те́мже тя вси ублажа́ем, Ни́коне всеблаже́нне.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Храм ваш чудесы́ ва́шими всебоголе́пно, я́ко звезда́ми све́тлыми, украша́ется./ Те́мже и мы, согла́сно веселя́щеся, всегда́ блажи́м вас и честну́ю ва́шу па́мять пра́зднуем благоче́стно./ Се́ргие и Ни́коне, отцы́ Богому́дрии, искуше́ний бу́рю утоли́те/ и уны́ния о́блаки разжени́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́тче преподо́бне и Богоно́сне Се́ргие и чу́дный Ни́коне,/ вои́стинну не да́ли есте́ му́жем кро́ве и льсти в расхище́ние своея́ оби́тели,/ в не́йже поны́не мо́лим вас:/ ненави́дящих и оклевета́ющих нас умири́те/ и грехо́вныя ско́рби и печа́ли отжени́те, да пое́м Христу́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неве́сто Бо́жия, Пренепоро́чная,/ к Тебе́ прибега́ющия плене́ния страсте́й исхити́/ и самовла́стную свобо́ду, Влады́чице, Правосла́вным Це́рквам пода́ждь, ве́рою пою́щим:/ свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те Го́спода во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Се, отве́рзеся вам, отцы́, Ца́рство Небе́сное,/ сконча́вше до́бре тече́ние, ви́десте я́же ви́дят А́нгели,/ и воздая́ние трудо́м подае́т вам по́чести Бог, почита́я вас./ Тем, отцы́ святи́и, ублажа́ем вас.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Взя́тся к высоте́ Небе́сней доброде́тельми, о́тче Богому́дре Се́ргие,/ и в весе́лии се́рдца предстои́ши Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ не забу́ди чад твои́х,/ соверше́нно здра́вие и ди́вну побе́ду на враги́ да́руй,/ да вси тя пе́сньми непреста́нно велича́ем.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Уста́вите свяще́нными свои́ми моли́твами воздвиза́емое смуще́ние и челове́к всех озлобле́ние,/ я́ко иму́ще дерзнове́ние ко Влады́це и Бо́гу на́шему,/ Се́ргие и Ни́коне досточу́днии.

Припев: Преподо́бнии Се́ргие и Ни́коне, моли́те Бо́га о нас.

Земля́ с Вы́шними весели́тся во све́тлый Боже́ственный пра́здник ваш, всеблаже́ннии,/ нас же изба́вите тьмы, и боле́зней, и вся́кия тесноты́,/ и е́же во а́де лю́таго, му́дрии, муче́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Руко́ю мое́ю недосто́йною и любо́вию серде́чною приноси́мое к вам ма́лое сие́ моле́ние/ приими́те, Богому́дре Се́ргие и всеблаже́нне Ни́коне,/ душа́м на́шим спасе́ние и телесе́м здра́вие моли́твами ва́шими испроси́те/ и мир ми́рови дарова́ти,/ я́ко да мно́жае вас в пе́снех велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спасе́ния бу́ди ми столп, Чи́стая,/ бесо́вским возбраня́ющи полко́м,/ и напа́стей молву́ и бед отгоня́й, и страсте́й наше́ствие дале́че прогоня́й,/ и чи́сту пода́ждь свобо́ду, и Боже́ственным дарова́нием незави́стне да́руй.

Свети́лен:

Процве́л еси́, я́ко фи́никс, дави́дски, о́тче,/ и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Всесвята́го,/ Иже сла́вна тя вселе́нней показа́,/ о нас непреста́нно Христа́ моли́,/ почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́,/ преподо́бне Се́ргие.

Сла́ва: Святы́ни храм был еси́, преподо́бне,/ по Боже́ственному прича́стию ра́йский граждани́н,/ в не́мже наслажда́ешися невозбра́нно дре́ва зна́ния и нетле́нныя сла́вы,/ па́мять твори́, Ни́коне преподо́бне,/ о и́же ве́рою хва́лящих тя, о́тче Богому́дре.

И ны́не, Богоро́дичен: Ра́дуйся, ве́рных похвало́;/ ра́дуйся, преподо́бных утвержде́ние;/ ра́дуйся, правосла́вных сла́во;/ ра́дуйся, све́те су́щих во тьме;/ ра́дуйся, хра́ме пресвяты́й;/ ра́дуйся, Бо́жий раю́;/ ра́дуйся, кля́твы разреше́ние, Благослове́нная Мари́е.

Моли́тва ко преподо́бному отцу́ на́шему Се́ргию, игу́мену Ра́донежскому

О вели́кий засту́пниче ро́да христиа́нскаго, те́плый хода́таю ко Всеще́дрому Бо́гу о всех правосла́вных, неусы́пный сохра́нниче ро́да Росси́йскаго, ско́рый в беда́х всем к тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющим помо́щниче, о́тче святы́й, от Отца́ Небе́снаго ча́дом твои́м да́нный, Богому́дрый наста́вниче и́ночествующих, прекра́сный о́бразе по́стников, све́тлое зерца́ло доброде́телей, сто́лпе целому́дрия непозы́блемый, свяще́нная главо́, Преподо́бне Се́ргие!

Се аз, многогре́шный, к тебе́, ско́рому помо́щнику, во умиле́нии се́рдца моего́ прибега́ю и во глубо́це души́ моея́ смире́нии ми́л ся тебе́ де́ю. Моли́ Всеми́лостиваго и Всеще́драго Человеколю́бца Бо́га о мне, гре́шнем, я́ко да по мно́гим Свои́м щедро́там очи́стит беззако́ния моя́ и от грех мои́х омы́ет мя, да не тех ра́ди скве́рны отве́ржен бу́ду пречи́стаго гра́да Небе́снаго. При́зри на ве́ру мою́, я́же к тебе́, и наста́ви мя на стезю́ за́поведей Бо́жиих, да поне́ отны́не ше́ствую путе́м жи́зни ве́чныя. Бу́ди мне, заблу́ждшему, вождь в Ца́рствие Небе́сное, бу́ди упра́витель корабля́ жи́зни моея́ ко ти́хому приста́нищу.

Ты, Богому́дре, о́тче, пре́жде не́же свет чу́вственный узре́л еси́, Истинный Свет – Бо́га, во Тро́ице Святе́й сла́вимаго, – просла́вил еси́, егда́ во чре́ве ма́тернем три́жды возгласи́.

Сотвори́ у́бо, да и аз, помраче́нный грехо́в тьмо́ю, Свет Невеще́ственный Трисия́тельнаго Еди́наго Божества́ вы́ну прославля́ю тро́ицею души́ моея́, треми́ ея́ си́лами: па́мятию, ра́зумом и во́лею. Ра́зум утверди́, е́же за́поведи Бо́жия разуме́ти. Па́мять укрепи́, е́же вся Его́ благодея́ния, нас де́ля35 сотворе́нная, по вся дни живота́ на́шего, ве́чер и у́тро, воспомина́ти благоче́стно и благода́рствие приноси́ти. Во́лю наста́ви, е́же Бо́жию во́лю всегда́ соверша́ти и та вы́ну хоте́ти, я́же Его́ свято́му уго́дна суть хоте́нию.

Еще́, о наста́вниче мой предо́брый, усе́рдными молю́ твою́ благосты́ню слеза́ми, наста́ви ко славосло́вию Пребоже́ственныя Тро́ицы гре́шныя и окая́нныя жи́зни моея́ тро́йчество: помышле́ние, сло́во и де́ло. Умоли́ Бо́га, Отца́ Небе́снаго, я́ко да мене́, де́ло руку́ Свое́ю, обрати́т на де́лание повеле́ний Свои́х Боже́ственных. Упроси́ Единоро́днаго Сы́на Его́, Бо́га Сло́ва, да устне́ мои отве́рзет, е́же вы́ну сло́во сла́вы Его́ глаго́лати и николи́же гни́ла сло́ва от уст мои́х испуща́ти. Уми́лостиви в ви́де о́гненных язы́к я́вльшагося Всесвята́го и Животворя́щаго Ду́ха, я́ко да огне́м благода́ти Своея́ помышле́ния в се́рдцы мое́м, я́ко зла́то в горни́ле, очи́стит и сотвори́т мя досто́йно жили́ще пребыва́ния Своего́.

Увы́ мне! я́ко раб греха́ бех аз, досе́ле сластьми́ искуша́емь и де́моном прельща́емь, но отны́не ка́юся от всея́ души́ моея́ и пла́чуся дел мои́х го́рько, отвраща́юся от беззако́ний мои́х мно́жества, обраща́юся же всем се́рдцем мои́м ко Еди́ному Бо́гу моему́ и Творцу́, име́я предприя́тие во уме́ и́стинное Ему́ еди́ному вы́ну служи́ти. То́чию ты, ско́рый помо́щниче, о святы́й о́тче наш Се́ргие, помози́ мне, окая́нному, святы́м ти посо́бием и бу́ди спору́чник у Всеще́драго Бо́га о мое́м исправле́нии. Ей, о́тче святы́й, невозвра́тну и́мам во́лю и наме́рение, е́же нектому́ греху́ рабо́тати, и усе́рдно хощу́ Бо́жиих за́поведей неле́ностный де́латель бы́ти, но враг лука́вый бо́рет мя страстьми́ безпреста́нно, теле́сными и жите́йскими услажде́нии прельща́ет.

Ты, у́бо, кре́пкий де́монов си́лы победи́телю, в год борьбы́ моея́ помози́ ми, да не рече́т враг мой: укрепи́хся нань. Изнемога́юща мя укрепля́й, па́дающа поддержи́, па́дша воздви́гни и утверди́ но́зе мои́, е́же пра́во ходи́ти в пути́ во́ли Бо́жия, и во́ждствуй мя сам, я́ко до́брый па́стырь свое́ овча́, до после́дняго моего́ издыха́ния, пасы́й неоску́дно па́житьми благода́тей Бо́жиих. По разлуче́нии же души́ моея́ гре́шныя от скве́рнаго сего́ телесе́ исхода́тайствуй ми у Царя́ всех Бо́га в селе́ниих пра́ведных водворе́ние, да и аз, гре́шный, тобо́ю сподо́блен бу́ду пе́ти и воспева́ти со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ко Пресвяте́й Тро́ице от Преподо́бнаго отца́ на́шего Се́ргия

Безнача́льный, Присносу́щий и Всемогу́щий Го́споди, Бо́же Отче Вседержи́телю, Бо́же Сы́не, Искупи́телю ми́ра, Бо́же Ду́ше Святы́й, Уте́шителю и Просвети́телю ро́да челове́ча! Еди́ный по Существу́, в Тро́ице же Святы́х Ипоста́сей пребыва́яй, И́стинный Бо́же, созда́вый челове́ка по о́бразу и по подо́бию Своему́ прича́стия ра́ди бла́гости Твоея́ Боже́ственныя и в населе́ние ме́ста на Небесе́х, из него́же изринове́ни бы́ша сопроти́вльшиися го́рдостию ду́хове; сла́вою Небе́сных дарова́ний украси́вый и че́стию облада́ния ми́ра почты́й его́ и па́дшаго не отри́нувый до конца́, но по Твои́м есте́ственным щедро́там37 бла́гости и милосе́рдию взыска́вый и на пе́рвое досто́инство возведы́й.

Сам, Влады́ко Человеколю́бче, и ны́не яви́ Твое́ человеколю́бие непрело́жное, покажи́ благоутро́бие неизме́нное, никогда́ же оскудева́емое. Удиви́ ми́лость Твою́ непобеди́мую на избра́ннем Твое́м ста́де, утверди́ милосе́рдие Твое́ неизрече́нное на рабе́х Твои́х, ве́рою Тебе́ служа́щих. Сохрани́ Святу́ю Твою́, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь во ве́ки непозы́блему, я́ко да и врата́ а́дова не одоле́ют ей. Спаси́ лю́ди Твоя́ Росси́йския и благослови́ достоя́ние Твое́. Соблюди́ страну́ на́шу на мно́га ле́та в благоде́нствии, утверди́ ю во век ве́ка до всеми́рнаго премене́ния. Спаси́, Царю́ Небе́сный, и́мже вручи́л еси́ па́ству слове́снаго ста́да Твоего́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха (и́мя рек), Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, преподо́бныя архимандри́ты и игу́мены, и весь чин свяще́ннический, диа́конский и и́ноческий, и весь приче́т церко́вный.

Снабдева́й, Всеми́лостивый Тво́рче, святу́ю оби́тель сию́ до кончи́ны веко́в, я́ко виногра́д Свой [ему́ же мно́ю, рабо́м Твои́м, изво́лил еси́ насажде́ну бы́ти].

Пода́ждь, Всеще́дре Го́споди, власте́м единомы́слие, благосове́тие, во́ем кре́пость непобеди́мую, всем же общеправосла́вным христиа́ном здра́вие, мир и благоле́пие, вся ну́ждная в изоби́лии, изря́днее же оставле́ние согреше́ний и вся, я́же суть на по́льзу спасе́ния. На зе́млю же достоя́ния Твоего́ низпосыла́й ро́су доброуго́дную, дождь благовре́менный, ве́тры здра́выя, оби́лие земли́ обетова́нныя, да та́ко лю́дие Твои́, иму́ще благоче́стие со дово́льством, благодаре́ние Тебе́, вся́ких благ Пода́телю, вы́ну возсыла́ют, сла́вят же и воспева́ют всехва́льное И́мя Твое́ зде непреста́нно, а пресе́льшеся во страну́ Небе́сную, на места́ оби́телей, Тобо́ю угото́ванных им, хва́лят Тебе́, Бо́га, в Тро́ице Еди́наго, и сла́вят с Небе́сными Си́лами и со всеми от ве́ка Тебе́ угоди́вшими в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобным Сергию и Никону Радонежским общий