Шрифт

19 июля.

Канон праведной деве Иулиании, княжне Ольшанской.

Святой праведной деве Иулиании, княжне Ольшанской
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Яко непоро́чная неве́ста Нетле́ннаго Жениха́ Христа́, пра́ведная де́во Иулиани́е, с све́тлою свеще́ю до́брых де́л вошла́ еси́ в черто́г Его́ небе́сный и та́мо со святы́ми блаже́нства ве́чнаго наслажда́ешися. Те́мже моли́, Его́же возлюби́ла еси́ и Ему́же де́вство твое́ обручи́ла еси́, спасти́ ду́ши на́ша.

Велича́ние:

Велича́ем тя́, свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е, и чте́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́с Христа́ Бо́га на́шего.

Кано́н святы́я. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Иису́се, Царю́ си́л, Сло́ве Бо́жий Безсме́ртный, да́руй ми́ сло́во и смы́сл воспе́ти непоро́чную Твою́ неве́сту, пра́ведную де́ву Иулиани́ю, ю́же нетле́нием и чудесы́ све́тло просла́вил еси́.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Уязви́вшися жела́нием безсме́ртныя жи́зни и красото́ю Красне́йшаго па́че сыно́в челове́ческих плени́в твое́ се́рдце, во сле́д Его́ потекла́ еси́ ве́рно, Иулиани́е богому́драя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ря́сны чистоты́ боголе́пно украси́лася еси́ и во оде́жду непоро́чную де́вства облекла́ся еси́, прекра́сная де́во, те́мже и возлюби́ Христо́с твою́ душе́вную добро́ту.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Укрепи́вшеся благода́тию Возсия́вшаго из ложе́сн Твои́х, Пренепоро́чная, де́в ли́цы во сле́д Тебе́ к Нему́ приведо́шася, ра́дующеся и зову́ще: Ты́ еси́ де́вственных похвало́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою Бо́жиею укрепля́ема, Иулиани́е, во ю́ностнем во́зрасте страсте́й возста́ния побежда́ла еси́, еди́но тща́ние име́я, е́же еди́ному Христу́ ве́рно благоугожда́ти и Тому́ непоро́чно служи́ти преподо́бием и чистото́ю.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Яви́ся на тебе́ чу́до ве́лие Бо́жия бла́гости, де́во свята́я: ка́ко ты́, млада́ отрокови́ца, дре́вняго велиа́ра ухищре́ния победи́ла еси́, в не́мощи бо твое́й си́ла Бо́жия сла́вно просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́дрость неземну́ю от мла́дости возлюби́ла еси́, а́гнице непоро́чная, Иулиани́е, и, то́ю наставля́ема, княже́ния сла́ву, и бога́тство, и красоту́ ни вочто́же вмени́ла еси́, да Христу́ уго́дна бу́деши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разуме́вше благове́рно, пропове́дуем Тебе́ и́стинную Бо́жию Ма́терь Всенепоро́чную: Тобо́ю бо с на́ми Зижди́тель совокупи́тися изво́ли.

Седа́лен, гла́с 4:

Красото́ю де́вственною преукра́шена, неве́сто непоро́чная, свята́я де́во Иулиани́е, в черто́г Христо́в вошла́ еси́, ра́дуяся, иде́же ли́цы Ангельстии и святы́х собо́ры любо́вно тя́ срето́ша и Са́м Ца́рь сла́вы, возлю́бленный тво́й Жени́х, при́зре на тя́ ми́лостиво и увенча́ тя́ венце́м безсме́ртия. Его́же моли́, всеблаже́нная, не лиши́ти и на́с, земны́х и пе́рстных, насле́дия небе́снаго.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная, еди́на безле́тнаго Сы́на и Сло́во Бо́жие в ле́те ро́ждшая, Того́ со святы́ми и честны́ми апо́столы, му́ченики, и проро́ки, и преподо́бными моли́ дарова́ти на́м очище́ние и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Во гла́сех пе́ний Ангельских вошла́ еси́ на бра́к Агнчий, Иулиани́е, неве́сто Христо́ва, и зало́г обруче́ния со Христо́м, чуде́с благода́ть восприя́ла еси́, е́юже врачу́еши неду́ги челове́ческия.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Чудесы́ боже́ственными и нетле́нием де́вственнаго твоего́ телесе́ уверя́еши на́с, уго́днице Бо́жия, я́ко благоуго́дно бы́сть Бо́гови житие́ твое́ и я́ко мзду́ небе́сную восприя́ла еси́ со святы́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да́ры Христу́ принесла́ еси́: де́вство непоро́чное, молчали́вая уста́ и кро́ткое се́рдце, Иулиани́е блаже́нная, и труда́ми воздержа́ния небе́сное Ца́рствие обрела́ еси́, в не́мже ве́чнаго блаже́нства наслажда́ешися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сни́де во чре́во Твое́, Пренепоро́чная, Госпо́дь, я́ко до́ждь на руно́, я́коже ви́де проро́к Гедео́н дре́вле, Его́же во двою́ существу́ родила́ еси́ на спасе́ние на́с, зову́щих: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Яко сокро́вище многоце́нное, нетле́нием процве́тшия мо́щи твоя́ в земли́ обрето́шася про́мыслом Бо́жиим ди́вным, Иулиани́е, де́во свята́я: с све́тлым бо лице́м и у́тварьми деви́ческими прекра́сно во гро́бе почива́ла еси́, тле́нием невреди́ма.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Уме́рши те́лом, ду́хом жива́ еси́, княжно́ богоуго́дная, те́мже в виде́нии первосвяти́телю Це́ркве Ки́евския Петру́ (Моги́ле) яви́лася еси́, повелева́я, да моще́м твои́м по́честь подоба́ющая воздана́ бу́дет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проразуме́в твою́ свя́тость, Пе́тр святи́тель в но́выя благоле́пныя ри́зы святы́я мо́щи твоя́ облече́, Иулиани́е пра́ведная, и в це́ркви вели́цей с че́стию и́х поста́ви, при́сно же па́мять пра́здновати тебе́ установи́, я́ко и́стинней уго́днице Бо́жией.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воздви́гни мя́, па́дшаго в ро́ве страсте́й, и упра́ви мя́ в приста́нище спасе́ния, Яже Бо́га и Упра́вителя ро́ждшая, еди́на Всенепоро́чная, совокупи́вшаго благода́тию го́рняя с до́льними, разстоя́щияся пе́рвее.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Безу́мнаго святота́тца, пе́рстень с руки́ твоея́ похи́тившаго, гро́зно наказа́ла еси́, уго́днице Бо́жия: и́же а́бие на пра́ге церко́внем го́рько ду́шу свою́ изве́рже, и бы́сть та́ диа́волу в коры́сть.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Уве́рити хотя́ благогове́йнаго игу́мена Феодо́сия, я́ко вои́стинну со святы́ми почива́еши в оби́телех ра́йских, в виде́нии предста́ла еси́ ему́ в ли́це святы́х де́в, Иулиани́е блаже́нная, и того́ обличи́ла еси́, я́ко то́ю пренебрега́ше, я́же причте́на Бо́гом ко святы́м, Ему́ благоугоди́вшим де́вам.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцеле́ния неду́жным источа́ют святы́я твоя́ мо́щи, княжно́ Иулиани́е, и си́х де́мони трепе́щут, и́бо ве́лия си́ла дана́ ти е́сть от Бо́га на ду́хи нечи́стыя, и́хже наси́лия свободи́ и на́с твои́ми богоприя́тными моли́твами.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глаго́л Твои́х сбытие́ зря́ще, велича́ем Тя́, Богома́ти, возвели́чившую ро́д на́ш, и́бо, ро́ждши Еди́наго от Тро́ицы, соде́лалася еси́ одушевле́нное носи́ло Божества́, те́мже ро́ди вси́ Тебе́ вои́стинну ны́не ублажа́ют.

Конда́к, гла́с 8:

Хра́м Бо́жий одушевле́нный, де́вственною чистото́ю благоукра́шенный, ве́мы тя́, свята́я и пра́ведная де́во, княжно́ Иулиани́е, те́мже, с любо́вию пра́зднующе святы́х моще́й твои́х обре́тение, мо́лим тя́, изве́стная жела́ний на́ших хода́таице: принеси́ за на́с моли́твы твоя́ ко Го́споду и от вся́ких бе́д свобожда́й на́с предста́тельством твои́м у престо́ла Всевы́шняго, да зове́м ти́: ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.

Икос:

Ангелом любе́зную возлюби́вши чистоту́, свята́я и пра́ведная де́во, непоро́чно соверши́ла еси́ житие́ твое́ земно́е, во пло́ти Ангельския нра́вы стяжа́вши, те́мже ны́не со безпло́тными и все́ми святы́ми в оби́телех ра́йских водворя́ешися, от на́с же, чту́щих тя́, слы́шиши сия́ пе́сненныя хвалы́: ра́дуйся, роди́телей благове́рных дще́рь боголюбе́зная; ра́дуйся, диади́му кня́жескую с венце́м безсме́ртия чу́дно совокупи́вшая; ра́дуйся, обру́чника земна́го па́че Небе́снаго зна́ти не восхоте́вшая; ра́дуйся, де́вство твое́ еди́ному Христу́ непоро́чно сохра́ншая; ра́дуйся, в ю́ности твое́й Сладча́йшаго Иису́са от всея́ души́ возлюби́вшая; ра́дуйся, ве́рность Ему́ до конца́ жи́зни твоея́ соблю́дшая; ра́дуйся, нетле́нием и чудесы́ от Го́спода просла́вленная; ра́дуйся, исцеле́ния благода́тная оби́льно источа́ющая; ра́дуйся, свеще́, присносия́ющая и освеща́ющая святу́ю Це́рковь; ра́дуйся, Ла́вры Пече́рския Бо́гом дарова́нное многоцеле́бное сокро́вище; ра́дуйся, теле́с на́ших немздоприи́мная целе́бнице; ра́дуйся, о душа́х на́ших усе́рдная к Бо́гу моли́твеннице. Ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Аще и косну́ся тебе́ сме́рть естество́м зако́на, Иулиани́е богому́драя, оба́че безсме́ртия зарю́ от гро́ба твоего́ испуща́еши, и́бо, в живоно́сную ме́ртвость о Христе́ обле́кшися, нетле́нием чудотво́рным прекра́сно процвела́ еси́.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Па́че ума́ и смы́сла естества́ зако́ны в тебе́ премени́шася, чу́дная де́во, и́бо, мно́га ле́та в не́дрех земли́ во гро́бе лежа́щи, нетле́нна и благоцвету́ща лице́м показа́лася еси́, я́ко усну́вшая о Го́споде сно́м пра́ведных.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ви́дети жела́ющи добро́ту пресве́тлаго зра́ка Христо́ва, ты́, чи́стая де́во, обру́чника земна́го отрекла́ся еси́, да Христу́ уневе́стишися во ве́ки, Ему́же, я́ко ве́но драго́е, чистоту́ непоро́чную принесла́ еси́, те́мже и возлюби́ То́й твою́ душе́вную красоту́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ мя́, Христе́, егда́ хо́щеши ми́ру суди́ти со сла́вою, разори́ мглу́ страсте́й мои́х моли́твами ро́ждшия Тя́ Непоро́чныя Де́вы, с Не́ю же и Иулиани́ю пра́ведную приими́ моля́щуюся, я́ко Бла́г и Многоми́лостив.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Светоно́сная твоя́ па́мять, Иулиани́е блаже́нная, ра́достна ве́рным быва́ет, и́бо торжество́ Правосла́вия в не́й прояви́ся: в не́дрех бо еди́ныя Правосла́вныя Це́ркве нетле́ние благода́тное процвета́ет, и́мже ты́ боголе́пно облекла́ся еси́, по́честь досто́йную восприи́мши.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Бога́тство неистощи́мое исцеле́ний подаде́ тебе́, отрокови́це, Христо́с и вме́сто княже́ния земна́го насле́дием Ца́рства небе́снаго тя́ обогати́, я́ко возлю́бльшую Его́ от и́скренния души́; те́мже моли́ Его́ бла́гость, не лиши́ти и на́с, омраче́нных, просвеще́ния свы́ше и ча́сти благи́я святы́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иска́пают целе́бныя струи́, твоя́ святы́я мо́щи, княжно́ богоуго́дная, и́миже ороша́еши ду́ши на́ша благода́тно и врачу́еши телеса́ на́ша от неду́гов многоразли́чных, я́ко прии́мшая от Го́спода бога́тыя да́ры исцеле́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прему́дрость Ипоста́сную, и Сло́во пресу́щественное, и Врача́ ду́ш и теле́с ро́ждшая, гное́ния и ра́ны души́ моея́ исцели́, лю́тыя и многовре́менныя, и се́рдца моего́ уста́ви боле́знь, Де́во.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Лику́ет свята́я Ла́вра Пече́рская, иму́щи драго́е сокро́вище — твоя́ чудотворя́щия мо́щи, Иулиани́е, от ни́хже, я́ко от неистощи́маго исто́чника, ве́рным то́чиши исцеле́ния, те́мже тя́ пе́сньми хвале́бными любо́вию ублажа́ем.

Припев: Пра́ведная де́во Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лася еси́ я́ко звезда́ светоза́рная, мы́сленное не́бо Ла́вры Пече́рския благода́тно озаря́ющая, пра́ведная де́во, и све́тиши все́м, в преподо́бии жи́ти хотя́щим, жития́ твоего́ чистото́ю, е́же все́ посвяще́но бы́сть тобо́ю в любо́вь Христу́ Бо́гу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Голуби́це непоро́чная, под кро́в небе́снаго Орла́ прелете́ла еси́ и до́брый поко́й у Него́ обрела́ еси́, Иулиани́е достохва́льная, к Нему́ же и на́ша по́мыслы вознеси́ и научи́ на́с подража́ти жития́ твоего́ чистоте́ и те́плой любви́ твое́й ко Христу́ Бо́гу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́н Пло́д благослове́ннаго чре́ва Твоего́, Чи́стая, Его́же благословя́т небе́сныя си́лы и челове́честии собо́ри, изба́вльшаго на́с от пе́рвыя кля́твы, Благослове́нная Де́во.

Свети́лен:

В черто́зе небе́снем Христа́ Бо́га ви́дим тя́, свята́я де́во, и, тоя́жде добро́ты наслади́тися жела́юще, мо́лим тя́ со умиле́нием мно́гим: возжги́ уга́сший свети́льник на́ш от еле́я благи́х де́л твои́х и помози́ на́м с му́дрыми де́вами сре́сти Го́спода и улучи́ти благу́ю ча́сть одесну́ю Его́ стоя́щих и сла́вящих Его́ во ве́ки.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Черто́же Бо́жий одушевле́нный, Богороди́тельнице Пречи́стая, не́смь досто́ин черто́га Сы́на Твоего́ и Бо́га, но к Тебе́ припа́даю, Всеблага́я, сотвори́ мя вни́ти в о́нь, Твои́ми всеси́льными и благоприя́тными к Нему́ мольба́ми.

Молитва

О свята́я, де́во Иулиани́е. По́двигом до́брым подвиза́вшися на земли́, восприя́ла еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́щи Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой праведной деве Иулиании, княжне Ольшанской