Шрифт

18 июля.

Канон третий святой преподобномученице Елисавете.

Святой преподобномученице Елисавете
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Кро́тость и смире́ние и любо́вь / всели́вши в ду́шу свою́, / усе́рдно послужи́ла еси́ стра́ждущим, / страстоте́рпице свята́я княги́не Елисаве́то, / та́же с ве́рою претерпе́ла еси́ страда́ния и сме́рть за Христа́, / ку́пно с и́нокинею Варва́рою. / С не́ю же моли́ о все́х с любо́вию почита́ющих ва́с.

Велича́ние:

Велича́ем тя́, страстоте́рпице свята́я княги́не Елисаве́то, и чте́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́с Христа́ Бо́га на́шего.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну, невла́жными стопа́ми, дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма, Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Благи́ми наде́ждами утверди́вся у́м тво́й, преподобному́ченице Елисаве́то, и к Бо́гу вознесе́ся от кратковре́менных, тебе́ во оби́тели в моли́тве и труде́х пребыва́ющей.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

С любо́вию прихожду́ к тебе́, преподобному́ченице честна́я, твои́ми мольба́ми жите́йския суеты́ мя спаси́, и страсте́й мои́х смуще́ние утиши́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́дростию и благода́тию просве́щшуся уму́ твоему́, Елисаве́то, мучи́телей преще́ний не устраши́лася еси́, преподобному́ченице свята́я, Боже́ственною си́лою укрепля́ема.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вопло́щшагося из Тебе́, Богоневе́сто, и кре́ст и сме́рть прии́мшаго, позна́хом я́ко Го́спода и пое́м Его́ я́ко Изба́вителя ро́да на́шего, Тя́ ублажа́юще.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Отве́ргшися ми́ра и пло́ти мудрова́ния, милосе́рдием и труды́ в моли́твах оби́тели Ма́рфы и Мари́и стяжа́ла еси́ Христа́, вку́пе со сестра́ми, я́же тебе́ от Бо́га вручи́шася.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Яко сто́лп непоколеби́м стоя́ла еси́ во вре́мя тя́жких обстоя́ний, уби́йцу прости́вши и о мучи́телех моля́щися, княги́не блаже́нная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ни о́гнь, ни ме́чь, ни уничиже́ния, ни ро́в жесто́кий, ни мучи́телей суровство́ не возмого́ша отлучи́ти тебе́ от любве́ Бо́жия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сло́во Отчее, о Чи́стая, предочи́стившися ду́хом, родила́ еси́ на спасе́ние поги́бшаго ро́да на́шего.

Седа́лен, гла́с 7:

Страстоте́рпице свята́я княги́не Елисаве́то, / егда́ тя́ жи́ву во алапа́евскую ша́хту вверго́ша, / ку́пно со святы́ми му́ченики ца́рския кро́ве, / я́же бя́ху кня́зие Се́ргий, Иоа́нн, Константи́н, Игорь и Влади́мир, / та́кожде му́ченица Варва́ра, / и святы́й му́ченик Фео́дор, / изнемога́ющим же надо́лзе все́м от ра́н, / облегча́ла еси́ е́ле жи́ва су́щи страда́ния умира́ющих, / воспева́ющи свяще́нная песнопе́ния, я́же слы́шаху мимоходя́щии. / Сего́ ра́ди мо́лим тя́: моли́ся Христу́ Бо́гу / прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Егда́ предста́ну пред лице́м Созда́теля моего́, в де́нь пра́веднаго Суда́ Его́, тогда́, Влады́чице, бу́ди ми́ хода́таица пред Ни́м, ве́чныя му́ки избавля́ющи мя́, да не сни́ду во а́д, но да спасу́ся Твои́м, Пречи́стая Богоро́дице, заступле́нием.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Стра́хом Бо́жиим огради́вшися, Бо́гу послужи́ла еси́, посто́м и жа́ждею смиря́ющи те́ло твое́, моли́твою же чи́стою ду́шу твою́ просвеща́ющи.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Якоже честны́й би́сер твоя́ мо́щи предлежа́т, подаю́ще разли́чная исцеле́ния с ве́рою приступа́ющим и моля́щимтися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В ча́с мра́ка, одержа́щаго зе́млю Ру́сскую, Госпо́дь тя́ призва́ на по́двиг му́ченичества, Ему́ же ве́рна была́ еси́ до конца́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Нескве́рная, небла́зная, оскверне́нное мое́ се́рдце помышле́ньми малове́рия и ле́ности возста́ви к моли́тве и покая́нию, моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди мо́й, Све́т в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения, ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Боголе́пно бы́сть вои́стинну житие́ твое́, челове́ком и Ангелом яви́ся сие́ любе́зно, слу́г же сатани́нских свире́пству непристу́пно показа́ся.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

На земли́ подвиза́вшися, всебога́тая, с сестра́ми твои́ми о Бо́зе, и вре́менныя боле́зни претерпе́вши, ны́не на небесе́х воздая́ния прие́млеши со Ангелы, му́ченице непобеди́мая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Презре́вши благоле́пие ми́ра сего́, яви́лася еси́ наста́вница заблу́ждшим, и приста́нище ве́рно спаса́емым, твои́ми же кровьми́ обагри́ла еси́ багряни́цу многоце́нную, е́юже ны́не на небесе́х оде́яна, Жениху́ предстои́ши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Превы́шша естества́ Бо́га пло́тию породила́ еси́, Де́во, я́коже Са́м восхоте́. Те́м мы́ ве́рнии мо́лим Тя́, изба́витися на́м Рождество́м Твои́м ве́чнаго муче́ния.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти́ со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Че́стен сосу́д яви́лася еси́ Боже́ственнаго Ду́ха, нося́щи в се́рдцы твое́м Боже́ственныя арома́ты, и услажда́ющи сердца́ ве́рно соверша́ющих па́мять твою́.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою Ду́ха мы́сленных волко́в че́люсти сокруши́ла еси́, преподобному́ченице Елисаве́то, зарю́ невече́рнюю облиста́ющи, веди́ и на́с по стези́ неколеби́мыя любве́ Бо́жия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всю́ Сиби́рь преше́дши в телеси́ ме́ртвеннем, моща́ми свои́ми посети́вши страны́ да́льния, дости́гла еси́ во Святы́й гра́д, в оби́тель, ю́же искони́ возлюби́ла еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глаго́лов Боже́ственных послушли́ва была́ еси́, Богоро́дице Пречи́стая, и Пребезнача́льнаго Сло́ва пло́тию родила́ еси́, безслове́сия на́с изба́вльшаго.

Конда́к, гла́с 4:

От сла́вы ца́рственныя, / взе́мши кре́ст Христо́в, / прешла́ еси́ к сла́ве небе́сней, моля́щися за враги́, / и обрела́ еси́ ра́дость ве́чную, / свята́я му́ченице княги́не Елисаве́то, / с Варва́рою му́ченицею, / те́мже моли́те о душа́х на́ших.

Икос:

Возлюби́вши Христо́вы за́поведи, преподобному́ченице, и возненави́девши ми́ра сего́ наслажде́ние, притекла́ еси́ усе́рдно ко Го́споду, и просвеща́ющи зе́млю Ру́сскую блиста́нием духо́вным, привела́ еси́ к Нему́ ста́до де́в, наста́вленных тобо́ю в любви́ Бо́жией. Просвети́ на́ши о́чи серде́чныя, во е́же воспе́ти по́двиги твоя́, проще́ние, бде́ние, сле́зы, боле́зни, сострада́ние, блаже́нныя ра́ди жи́зни ве́чныя, ея́же ны́не наслажда́ющися, непреста́нно моли́ о душа́х на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́, авраа́мстии о́троцы, перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Све́т непристу́пный досто́йно просвети́ ду́шу твою́, Елисаве́то преподобному́ченице, и свеща́ми све́тлыми озари́ пою́щия: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Терни́стый пу́ть земна́го жития́ проше́дши, ма́ти преподо́бная, небе́снаго наслажде́ния дости́гла еси́, и ны́не со Ангелы лику́еши: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христа́ возлюби́вши все́м се́рдцем твои́м, в светле́йший черто́г небе́снаго Жениха́ всели́лася еси́, богоблаже́нная, и я́ко му́ченица непобеди́мая Тому́ зове́ши: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Хра́м свяще́ния су́щи, Всенепоро́чная, во святы́х Почива́ющаго родила́ еси́ Всесвята́го Бо́га, вся́ освяща́ющаго, и лю́тых изъима́ющаго.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Волну́ющееся мо́ре напа́стей му́к, воздвиза́емых безбо́жными гони́телями на ве́ру Христо́ву, невре́дно преплыла́ еси́, и ра́йскаго приста́нища дости́гла еси́, вопию́щи: свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Яко пра́вды свеща́ возсия́вши, мра́к безбо́жия разсе́яла еси́, богому́драя Елисаве́то, и ко Христу́ привела́ еси́ мно́жество же́н боголюби́вых, вопию́щих: свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пресла́вно просла́ви тя́ Боже́ственная благода́ть, Елисаве́то княги́не с Варва́рою и́нокинею и мно́жайшими ины́ми му́ченики но́выми, и све́тло вопи́ти ва́с научи́вши: свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ка́пля Богото́чная, я́же от Тебе́ ро́ждшися, ми́р освяти́вшая, Богоро́дице Де́во, ка́плю ми́лости ми́ источи́, освяща́ющую ду́ши на́ша и помышле́ния.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся, Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Доброде́тельми мно́гими укра́шена, человеконенави́стника ко́зни погуби́ла еси́, ко Христу́ любо́вию прилепи́вшися, и христолю́биц со́нм к Бо́гу приве́дши.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Совокупи́вшися с беспло́тными ли́ки, сла́вная, и со страда́льческими собо́ры, моли́ Христа́ Бо́га о отсту́пльших и ненави́дящих Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Страны́ разли́чны прешла́ еси́ в житии́ твое́м вре́меннем, и ны́не блиста́нии Ду́ха просвеща́еши на́с, во мно́зех гра́дех и оби́телех тя́ сла́вящих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гла́с вопие́м Ти́ вси́ Ангелов, Де́во, Пала́то, и Престо́ле Бо́жий: ра́дуйся, Еюже сподо́бихомся небе́снаго Ца́рствия, дре́вле отринове́ннии тле́нием, и добро́ту пе́рвую несмы́сленно погуби́вшии.

Свети́лен:

Укре́пльшися, преподобному́ченице, Елисаве́то, Кресто́м Го́спода твоего́, мучи́телей горды́ню погуби́ла еси́, пострада́вши му́жески, и от Христа́ прия́ла еси́ по́чести вене́ц, о на́с моля́щи, тя́ почита́ющих любо́вию.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Стоя́ще о́крест Тебе́ де́вы богому́дрыя, Богороди́тельнице Мари́е, я́ко Цари́це ро́да, Твоему́ Сы́ну приведо́шася, Пречи́стая, я́ко Царю́ вся́ческих, Его́же, Ма́ти Де́во, о на́с умоли́.

Стихи́ры, гла́с 8.

Яко на ка́мени тве́рде / во испове́дании Бо́жии извести́вшися, / Елисаве́то свята́я с Варва́рою, / пострада́ла еси́ в ро́ве алапа́евстем, / те́мже мы́сленнаго уби́йцу врага́ / в бе́здне потопи́ла еси́, / и вене́ц побе́дный / досто́йно прия́ла еси́.

Па́мять твою́ свяще́нную соверша́ем, / я́ко прие́мшую любо́вь Христо́ву, / и Того́ повеле́ния, / и пропове́давшую, преподобному́ченице, / душа́м спасе́ние. / Те́мже моще́й твои́х ра́ку, Елисаве́то, / ве́рою облобыза́ем, / источа́ющую благода́ть неоску́дную, / ве́рою и любо́вию притека́ющим.

Блаже́н Святы́й гра́д и оби́тель Гефсима́нская, / в ню́же дости́гли есте́, / преподобному́ченице Елисаве́то с и́нокинею Варва́рою, / честны́й же хра́м телеса́ ва́ша восприе́мый, / я́ко венце́м ца́рствия украси́ся; / храни́тельницы благоприя́тныя, / враги́ устраша́ющия / и дале́че от оби́тели и гра́да ва́шего отгоня́ющия, / моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

В кня́жестем гра́де Дармшта́дте пу́ть сво́й наче́нши, / в ца́рствующий гра́д Москву́ дости́гла еси́, / се́рдцем же и умо́м взира́юще на го́рний Иерусали́м, / учреди́ла еси́ оби́тель Ма́рфы и Мари́и. / Егда́ же в ме́ртвеннем телеси́ твое́м / и́н пу́ть чре́з Сиби́рь и Кита́й прия́ла еси́ / я́коже принести́ся моще́м твои́м в до́льний Иерусали́м, / и во оби́тели Мари́и Магдали́ны возложи́тися, / о, сла́во му́чеников и похвало́, Елисаве́то приснопа́мятная!

Сла́ва, гла́с 3:

Дне́сь празднолю́бных собо́ри соше́дшеся, ра́достным лице́м и чи́стым се́рдцем, духо́вне соста́вим ли́к, похваля́юще Христа́, Бо́га на́шего, прославляю́щаго святы́я Своя́ страстоно́сицы: вели́кую княги́ню Елисаве́ту с и́нокинею Варва́рою, я́ко многоце́нное мѵ́ро — кро́вь свою́ прине́сшия Жениху́ своему́ Христу́, и воздая́ние прия́вшия вене́ц нетле́нен от Него́, преподобному́ченицы досточу́дныя.

И ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Без се́мене зачала́ еси́ от Ду́ха Свята́го, и, славосло́вяще, воспева́ем Тя́: ра́дуйся, Пресвята́я Де́во.

Молитва святой преподобномученице великой княгине Елисавете

О святыя новомученицы Российския, великая княгине Елисавето и сестро ея крестовая пречестная инокине Варваро, купно путь свой во мнозех муках скончавшия, евангельския заповеди делом во Обители милосердия совершившия, веры ради православныя подвизающися до смерти в последняя времена сия, и добрый плод в терпении страстей Христу принесшия! Молитеся Ему, яко победителю смерти, да утвердит Церковь Русскую Православную и отечество наше, кровию и страданьми новомучеников искупленныя, и не даст в расхищение врагом России достояния нашего. Се бо лукавый враг вооружися на ны, хотя нас погубити в междоусобных бранех, скорбех, нестерпимых печалех, болезнех, нуждах и бедах лютых. Умолите Господа низложити вся немощныя дерзости их; веру в сердцах людей российских укрепите, да егда найдет на ны испытания час, мужества дар восприимем вашими молитвами, отвергшеся себе и вземше крест свой, последуем, Христу, распинающе плоть свою со страстьми и похотьми. Сохраните нас от всякаго зла, освятите пути жизни нашея, даруйте покаяние нелицемерное, тишину и мир душам нашим, испросите у Господа всем нам мытарств горьких и вечныя муки избавитися и Небесному Царствию наследники быти со всеми святыми, от века угодившими Богу, да радующеся воздадим хвалу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Молитва святой преподобномученице великой княгине Елисавете

О святыя новомученицы Российския, великая княгине Елисавето и сестро ея крестовая пречестная инокине Варваро, купно путь свой во мнозех муках скончавшия, евангельския заповеди делом во Обители милосердия совершившия, веры ради православныя подвизающися до смерти в последняя времена сия, и добрый плод в терпении страстей Христу принесшия! Молитеся Ему, яко победителю смерти, да утвердит Церковь Русскую Православную и отечество наше, кровию и страданьми новомучеников искупленныя, и не даст в расхищение врагом России достояния нашего. Се бо лукавый враг вооружися на ны, хотя нас погубити в междоусобных бранех, скорбех, нестерпимых печалех, болезнех, нуждах и бедах лютых. Умолите Господа низложити вся немощныя дерзости их; веру в сердцах людей российских укрепите, да егда найдет на ны испытания час, мужества дар восприимем вашими молитвами, отвергшеся себе и вземше крест свой, последуем, Христу, распинающе плоть свою со страстьми и похотьми. Сохраните нас от всякаго зла, освятите пути жизни нашея, даруйте покаяние нелицемерное, тишину и мир душам нашим, испросите у Господа всем нам мытарств горьких и вечныя муки избавитися и Небесному Царствию наследники быти со всеми святыми, от века угодившими Богу, да радующеся воздадим хвалу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой преподобномученице Елисавете