Шрифт

18 июля.

Канон иной преподобномученице великой княгине Елисавете.

Святой преподобномученице Елисавете
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Кро́тость и смире́ние и любо́вь всели́вши в ду́шу свою́, усе́рдно послужи́ла еси́ стра́ждущим, страстоте́рпице свята́я княги́не Елисаве́то, та́же с ве́рою претерпе́ла еси́ страда́ния и сме́рть за Христа́, с му́ченицею Варва́рою. С не́ю же моли́ о все́х с любо́вию почита́ющих ва́с.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Ве́ры броне́ю огради́вшеся страстоте́рпцы непобеди́мии, во́инов Христо́вых осмери́ца всечестна́я кресто́м на враги́ вооружи́шася.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Не на кня́зи и сы́ны челове́ческия упова́ние свое́ возложи́вше, святи́и, но на еди́наго Бо́га, Тому́ ве́рно послужи́сте в преподо́бии и пра́вде.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Сы́нове тмы́ беззако́ннии лиши́ша ва́с жи́зни и ца́рства вре́меннаго, оба́че небе́сному Ца́рствию устреми́лися есте́, иде́же твори́т Госпо́дь сы́ны све́та.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́лия ва́ша страда́ния и бо́льша дарова́ния: Царя́ Небе́снаго моли́те от тли́ и бе́д изба́витися соверша́ющим па́мять ва́шу ве́рно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От де́л спасе́ния не́сть ми́, Влады́чице, грехи́ бо прилага́ю ко грехо́м, и к зло́бе зло́бу: моли́твою у́бо Твое́ю, Чи́стая, уще́дри и спаси́ мя.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Возлюби́ла еси́ богоизбра́нный наро́д, преподобному́ченице богоблаже́нная, я́коже Ру́фь дре́вле, и глаго́лала еси́: Свята́я Ру́сь не поги́бнет! Иска́ла еси́ все́м спасти́ся и в ра́зум и́стины приити́.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Жениха́ земна́го лиши́лася еси́, оба́че Небе́снаго обрела́, Его́же ра́ди отрекла́ся еси́ от ми́ра сего́ и вся́ я́же в не́м, глаго́ля: не́сть свя́т па́че Тебе́, Го́споди!

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вь ко враго́м стяжа́ла е́сть Елисаве́та милосе́рдная, не то́кмо сло́вом, но де́лом и и́стиною подо́бящися Бо́гу, об убива́ющих ю́ моля́шеся: прости́ и́м, не ве́дят бо что́ творя́т!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Клевета́ша на тя́ лука́вии челове́цы, не ве́дяще я́ко клеветни́к е́сть диа́вол. Но я́ко смире́нная подража́тельница Христа́, вся́ в кро́тости претерпе́ла еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Су́д при две́рех, суди́ще гото́во, угото́вися, смире́нная душе́, и возопи́й: внегда́ суди́ти Ти́, Сло́ве, не осуди́ мене́, моли́твами Ро́ждшия Тя́.

Седа́лен, гла́с 3:

Све́тло пра́зднуем дне́сь па́мять Алапа́евских страстоте́рпцев, и́же до́блественно пострада́ша, живопогребе́нни в ро́ве глубо́це, в непреста́ннем славословле́нии Христа́, диа́волю пре́лесть упраздни́ша и сме́рть попра́ша, вопию́ще: Христо́с воскре́се из ме́ртвых!

Богородичен:

Свята́я Де́во, Ма́ти Христо́ва, му́чеников сла́во и Ангелов ра́досте, с ни́ми моли́ Сы́на Твоего́, уще́дрити и спасти́ рабы́ Твоя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Отце́м твои́м послуша́ния ревни́тельница су́щи, стяжа́ла еси́ ма́терь непоро́чныя моли́твы — глубоча́йшее смире́ние.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Ма́рфа у́бо служа́ше Иису́су, Мари́я же седя́ше при ногу́ Его́. Ихже о́браз была́ еси́, преподобному́ченице, в дея́нии обрела́ еси́ виде́ния восхо́д во оби́тели твое́й.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Иму́ще сердца́ моли́твою и слеза́ми очище́нныя, преподо́бныя жены́ Елисаве́то с други́нею Варва́рою, во Све́те Непристу́пнем зри́те Све́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ни сна́ дала́ еси́ очи́ма твои́ма, ниже́ ве́ждома дрема́ния, до́ндеже дости́гла еси́ любве́ благи́х, при́сно уча́щи ча́да твоя́: люби́те дру́г дру́га!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Объе́мь грехо́вныя плоды́, умертви́хся, и принося́ ду́шу непло́дну, зову́ Ти́: плодоно́сну покажи́, Яже Плодо́м Твои́м тле́ние потреби́вшая.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Алчущих пита́тельницы, стра́нных уте́шительницы, неизлечи́мых больны́х посети́тельницы бы́ли есте́, сего́ ра́ди небе́сная насле́довасте.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Сострада́тельная Елисаве́та потща́ся овча́та заблу́дшия взыска́ти, подража́ющи Па́стыря до́браго, Иже рече́: приидо́х спасти́ поги́бшаго.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Кро́тость при́сную, смире́ние высо́кое, нелицеме́рную любо́вь, му́дрость же духо́вную стяжа́ла еси́, сего́ ра́ди тя́ ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Рыда́ние и го́ре неуте́шное пости́же оби́тель ми́рную, егда́ тя́ челове́цы зверонра́внии от среды́ ве́рных учени́ц твои́х отлуча́ху, ты́ же все́х утеша́ше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Наде́жду и утвержде́ние, и спасе́ния сте́ну недви́жиму иму́ще Тя́, Всепе́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Язвы Го́спода Иису́са на телесе́х ва́ших нося́ще, всю́ си́лу а́дову в терпе́нии покори́сте.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Му́ченицы непобеди́мии, не отверго́стеся Поже́ршагося за вы́, но Тому́ же́ртву непоро́чную себе́ принесо́сте.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

На ка́мени за́поведей бе́ основана́ хра́мина ду́ш ва́ших, сего́ ра́ди неподви́жни пребы́сте, страстоте́рпцы осмочи́слении.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже на земли́ изгна́ни бы́ша Христа́ ра́ди, ны́не небожи́телие блаже́ннии ра́дуются во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Препе́тая Влады́чице, во святы́х Почива́ющаго па́че сло́ва родила́ еси́, сего́ ра́ди Тя́ пе́сньми почита́ем.

Конда́к, гла́с 4:

От сла́вы ца́рственныя, взе́мши кре́ст Христо́в, прешла́ еси́ к сла́ве небе́сней, моля́щися за враги́, и обрела́ еси́ ра́дость ве́чную, свята́я му́ченице княги́не Елисаве́то, с Варва́рою му́ченицею. Те́мже моли́те о душа́х на́ших.

Икос:

Же́ртвы Бо́гу живопогребе́нныя в кладезеподо́бный ро́в низри́нутыя: пре́жде все́х Елисаве́та страстоте́рпица, к го́рним устремле́нная княги́ня милосе́рдная, би́сер правосла́вия в но́вем оте́честве обре́тшая, ева́нгельски уби́йцу му́жа своего́ прости́вшая, моли́твою и благотворе́нием Бо́гу угоди́вшая, безбо́жными же безпоща́дно уму́ченная, те́мже вопие́м ти́: ра́дуйся, се́рдцем в Бо́зе утвержде́нная; радуйся, с ве́рою и упова́нием поне́сшая кре́ст тво́й и Христу́ после́довавшая. Ра́дуйся, избра́нная Бо́гом на служе́ние стра́ждущим, неве́сто Христо́ва; ра́дуйся, отда́вших жи́знь на служе́ние бли́жним покрови́тельнице. Ра́дуйся, за́поведи Госпо́дни испо́лнити возжеле́вшая; ра́дуйся, ре́вность по Бо́зе в сердца́х на́ших воспламеня́ющая. Радуйся, презре́нных и отве́рженных не оставля́ющая; ра́дуйся мно́гия ду́ши от тмы́ грехо́вныя и поги́бели спа́сшая. Радуйся, приобщи́тися страсте́м Христо́вым удосто́ившаяся; ра́дуйся, в испове́дничестем по́двизе лю́ди росси́йския утвержда́ющая. Ра́дуйся, же́ртво непоро́чная, благоприя́тная, Бо́гу принесе́нная; ра́дуйся, со все́ми святы́ми земли́ на́шея торжеству́ющая. Ра́дуйся, преподобному́ченице Елисаве́то, моли́твенница о душа́х на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Поже́рты бы́ша святи́и, я́коже а́гнцы, за прегреше́ния наро́да и́х, и безгла́сны ведо́шася на предлежа́щий и́м по́двиг, взира́юще на нача́льника ве́ры Иису́са.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Яко трие́ о́троцы в пещи́, пе́снь побе́ды над сме́ртию воспева́ху в ша́хту вве́ржени, му́ченицы святи́и: Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́ни есте́, умира́ющии о Го́споде, отны́не да почи́ете от трудо́в ва́ших, дела́ бо ва́ша всле́д ва́с да хо́дят, рече́ Ду́х Святы́й, повелева́я и на́м вопи́ти: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Подоба́ет ва́м по́честь от Го́спода, пострада́вшим кре́пко, и обнажи́вшим хи́трости вра́жия, и пою́щим согла́сно: Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пода́ждь на́м ра́дость неча́янную, е́же — ра́дуйся — от Ангела прии́мшая, да гла́сом ве́лиим возопии́м: Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Благослови́те, о́троцы, Тро́ицы равночи́сленнии, Соде́теля Отца́ Бо́га, по́йте снизше́дшее Сло́во, и о́гнь в ро́су претво́ршее и превозноси́те все́м жи́знь подава́ющаго Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Во́ини христолюби́вии, изне́сше свята́я телеса́ ва́ша из земли́, че́стию во гро́бы положи́ша, пе́снь надгро́бную пою́ще: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Возлюби́вши Сио́н, Бо́жие жили́ще, и возжела́вши ви́дети блага́я Иерусали́ма вся́ дни́ живота́ своего́, свята́я Елисаве́та, погребе́ние в не́м прия́т, иде́же свяще́нницы пою́т, лю́дие превозно́сят Христа́ во ве́ки.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Земля́ положе́нием свяще́нных му́ченик моще́й освяти́ся: и́бо исто́чник источа́ющ исцеле́ний вся́ческих сия́ Боже́ственнаго стяжава́ет, стра́сти теле́сныя и душе́вныя непреста́нно исцеля́ющи превознося́щим Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Триипоста́сный Бо́же! Приими́ на́с, гре́шных, боле́зненный гла́с воздыха́ния серде́чнаго. При́зри на стра́ждущую страну́ на́шу, да и в то́й вы́ну свяще́нницы пою́т, лю́дие же воспева́ют Тя́ во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́ ми о́чи серде́чныя, Яже две́рь Све́та чи́стая, о́блак страсте́й и тму́ глубо́кую разгоня́ющи, да пою́т свяще́нницы, лю́ди же превозно́сят Тя́ во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Вы́, страстоно́сцы осмочи́слении, в ча́янии осьма́го дне́ пребыва́ли есте́ непоколе́блеми до сконча́ния вре́меннаго жития́.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Ца́рственнии о́трасли достохва́льнии, па́че плотска́го благоро́дия духо́вное улучи́ли есте́. Го́рняго Ца́рствия возжеле́ли есте, идеже Христо́с ца́рствует.

Припев: Преподо́бная княги́не Елисаве́то, моли́ Бо́га о нас.

Бо́г бо е́сть Бо́г живы́х, глаго́лет Госпо́дь, посему́ не забу́дите ча́д ва́ших в разсе́янии су́щих и стра́ждушую страну́ Росси́йскую, да изба́вимся от лю́тых враго́в на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пред святы́ми моща́ми ва́шими в земне́м Иерусали́ме мо́лимся: пре́жде да́же до конца́ не поги́бнем, заступи́те на́с и введи́те в го́рний Иерусали́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пред Держа́вною Твое́ю ико́ною, Влады́чице, моля́хуся страстоте́рпцы: не отыми́ от на́с покро́ва Твоего́!

Свети́лен.

Прииди́те, мучениколю́бцев собо́р, зде́ совоку́пльшеся в Гефсимани́йстей ве́си, припаде́м к честны́м моще́м страстоте́рпиц и в моли́тве те́плой испро́сим ниспосла́ти на́м ми́р и ве́лию ми́лость.

Богородичен:

Обо́лкся в мя́, про́йде из Тебе́ Бо́г, нетле́ния облече́ мя оде́ждою, злы́м нра́вом обна́жшася боже́ственныя оде́жды, Богороди́тельнице Влады́чице, все́х челове́ков прибе́жище, му́чеников венцено́сных утвержде́ние и стена́ и Ангелов ра́дование.

Молитва святой преподобномученице великой княгине Елисавете

О святыя новомученицы Российския, великая княгине Елисавето и сестро ея крестовая пречестная инокине Варваро, купно путь свой во мнозех муках скончавшия, евангельския заповеди делом во Обители милосердия совершившия, веры ради православныя подвизающися до смерти в последняя времена сия, и добрый плод в терпении страстей Христу принесшия! Молитеся Ему, яко победителю смерти, да утвердит Церковь Русскую Православную и отечество наше, кровию и страданьми новомучеников искупленныя, и не даст в расхищение врагом России достояния нашего. Се бо лукавый враг вооружися на ны, хотя нас погубити в междоусобных бранех, скорбех, нестерпимых печалех, болезнех, нуждах и бедах лютых. Умолите Господа низложити вся немощныя дерзости их; веру в сердцах людей российских укрепите, да егда найдет на ны испытания час, мужества дар восприимем вашими молитвами, отвергшеся себе и вземше крест свой, последуем, Христу, распинающе плоть свою со страстьми и похотьми. Сохраните нас от всякаго зла, освятите пути жизни нашея, даруйте покаяние нелицемерное, тишину и мир душам нашим, испросите у Господа всем нам мытарств горьких и вечныя муки избавитися и Небесному Царствию наследники быти со всеми святыми, от века угодившими Богу, да радующеся воздадим хвалу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой преподобномученице Елисавете