Шрифт

17 июля.

Канон Святым царственным мучеником:

святому благоверному царю мученику Николаю, царице мученице Александре, царевичу Алексию, царевнам Ольге, Татиане, Марии и Анастасии, преподобномученицам княгини Елисавете и инокине Варваре, святым благоверным мучеником царскаго рода и верным слугам с ними убиенным.

Святым царственным мучеником
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь свято́му царю́ му́ченику Никола́ю, гла́с 5:

Ца́рства земна́го лише́ние, / у́зы и страда́ния многоразли́чныя, / кро́тко претерпе́л еси́, / свиде́тельствовав о Христе́ да́же до сме́рти от богобо́рцев, / страстоте́рпче вели́кий Боговенча́нный царю́ Нико́лае, / сего́ ра́ди му́ченическим венце́м на небесе́х / венча́ тя́, с цари́цею, и ча́ды, и слуги́ твои́ми Христо́с Бо́г, / Его́же моли́ / поми́ловати страну́ Росси́йскую, / и спасти́ ду́ши на́ша.

Велича́ние:

Велича́ем ва́с, / страстоте́рпцы святи́и ца́рственнии му́ченицы, / и чте́м честна́я страда́ния ва́ша, / я́же за Христа́ / претерпе́ли есте́.

Стихи́ра, гла́с 6-й:

Ве́лию ве́ру и ди́вное терпе́ние, / и любо́вь ко враго́м стяжа́л еси́, / святы́й му́чениче царю́ Нико́лае, / во испыта́ниих на Бо́га наде́яся, / во страда́ниих долготерпя́, / враго́в и убива́ющих тя́ проща́я, / и прося́ не мсти́ти за себе́, / поне́же ре́кл еси́, я́ко зло́ не победи́т зла́, но то́кмо любо́вь, / и кончи́ну му́ченическую за Христа́ кро́тко прие́мля. / Те́мже возвели́чи тя́ Христо́с на небесе́х, / Его́же моли́ о ве́рою и любо́вию чту́щих тя́.

Кано́н свято́му, пла́чь царя́ му́ченика. Гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те лю́дие, / пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, / разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, / я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, / я́ко просла́вися.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Поруга́ние зря́ и разоре́ние земли́ своея́ от безбо́жных вра́г, пла́кася из глубины́ се́рдца благочести́вый ца́рь, я́коже проро́к Иереми́я и трие́ о́троцы, моля́ся за лю́ди согреши́вшия и го́рько стеня́ше: ми́лостиве Го́споди, не оста́ви на́с.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

О, ка́ко земля́ Ру́сская, пре́жде сла́вная в ми́ре и благоде́нствующая, плене́на бы́сть от богобо́рцев? вси́ дружа́щиися с не́ю отверго́шася ея́, бы́ша е́й врази́. Отри́нул е́сть Госпо́дь царя́ и кня́зя и свяще́нника. Ви́ждь, Го́споди, при́зри и поми́луй.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Щедро́ты Госпо́дни бе́здна мно́га, не во ве́к отри́нет Госпо́дь, но поми́лует смири́вшихся и ка́ющихся по мно́жеству ми́лости Своея́ и изба́вит лю́ди Своя́, я́коже дре́вле Изра́иля от ра́бства еги́петскаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: С ве́рою и любо́вию притека́ющих к Тебе́ и со стра́хом пою́щих Тя́, моли́твенный гла́с услы́ши, Влады́чице.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, / разширил еси уста моя на враги моя, / возвесели бо ся дух мой, внегда пети: / несть свят, якоже Бог наш, / и несть праведен, паче Тебе, Господи.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Ангел Храни́тель попуще́нием Бо́жиим отъя́т бы́сть от земли́ Росси́йския, врази́ ея́ ста́ша во главе́, ненави́дящии ю́ благоде́нствуют за мно́жество нече́стия пре́жде благочести́выя земли́, кня́зи ея́ пребыва́ют в наро́дех чужди́х. Не отри́ни, Го́споди, стра́ждущих люде́й Твои́х до конца́, но обрати́ и утверди́ и́х на ка́мени за́поведей Твои́х.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Доко́ле, Го́споди, пу́ть нечести́вых спе́ется, доко́ле пла́кати и́мать земля́ от зло́бы живу́щих на не́й? Архиере́и, свяще́нницы, кня́зи и ве́рнии лю́дие низложе́ни и убие́ни бы́ша. Доко́ле, Го́споди, Влады́ко святы́й и и́стинный, не су́диши враго́м Твои́м за кро́вь и́х? Поми́луй и изба́ви все́х на́с от враго́в Твои́х и спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Избавле́ния не иму́щи, ско́рби и стена́ния испо́лнися земля́ пре́жде христоимени́тая, во страда́нии свое́м глаго́ля: согреши́хом и беззако́нновахом отступи́вше от Тебе́, Го́споди, и за́поведей Твои́х не послу́шахом, ниже́ соблюдо́хом. Обрати́ на́с, Бо́же, к покая́нию и утверди́ на недви́жимем ка́мени за́поведей Твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упова́ние и наде́жда на́ша Ты́ еси́, Пресвята́я Влады́чице, спаси́ стра́ждущее оте́чество на́ше, и лю́ди Твоя́ моля́щияся и и́мя Твое́ призыва́ющия.

Конда́к святе́й му́ченице княги́ни Елисаве́те, гла́с 4:

От сла́вы ца́рственныя, / взе́мши кре́ст Христо́в, / прешла́ еси́ к сла́ве небе́сней, моля́щися за враги́, / и обрела́ еси́ ра́дость ве́чную, / свята́я му́ченице княги́не Елисаве́то, / с Варва́рою му́ченицею, / те́мже моли́те о душа́х на́ших.

Седа́лен, гла́с 7:

Страстоте́рпице свята́я княги́не Елисаве́то, / егда́ тя́ жи́ву во Алапа́евскую ша́хту вверго́ша, / ку́пно со святы́ми му́ченики ца́рския кро́ве, / и́же бя́ху кня́зие Се́ргий, Иоа́нн, Константи́н, Игорь и Влади́мир, / та́кожде му́ченица Варва́ра, / и святы́й му́ченик Фео́дор, / изнемога́ющим же надо́лзе все́м от ра́н, / облегча́ла еси́ е́ле жи́ва су́щи страда́ния умира́ющих, / воспева́ющи свяще́нная песнопе́ния, я́же слы́шаху мимоходя́щии. / Сего́ ра́ди мо́лим тя́, моли́ся Христу́ Бо́гу / прегреше́ний оставле́ние дарова́ти / пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Егда́ предста́ну пред лице́м Созда́теля моего́ / в де́нь пра́веднаго суда́ Его́, / тогда́, Влады́чице, предста́ни ми́, / и ве́чныя му́ки изба́ви мя́, / да не сни́ду во а́д, но да спасу́ся / Твои́м, Пресвята́я Богоро́дице, заступле́нием.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни Ангел, / но Са́м, Го́споди, вопло́щся, / и спа́сл еси́ всего́ мя, челове́ка. / Те́м зову́ Ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Беззако́ния люде́й Твои́х вели́ки бы́ша пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, сего́ ра́ди безбо́жнии врази́ святи́лища Твоя́ оскверни́ша и разори́ша, я́коже проро́к Иса́ия рече́: пра́здников ва́ших ненави́дит душа́ Моя́, не стерплю́ грехо́в ва́ших, егда́ простре́те ру́ки ва́ша ко Мне́, отвращу́ о́чи Мои́ от ва́с. Приближа́ются бо Мне́ лю́дие си́и усты́ свои́ми, се́рдце же и́х дале́че отстои́т от Мене́. Разуме́юще сие́, ны́не ка́емся и обраща́емся к Тебе́, да преста́нет гне́в Тво́й, да побори́ши борю́щии ны́ и да рече́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

О, ка́ко бре́мя беззако́ний наро́да Твоего́, Го́споди, умно́жися, Ты́ отъя́л еси́ си́лу на́шу, пре́дал еси́ на́с в ру́ки беззако́нников и соде́лашася вси́ раби́. То́кмо Ты́, еди́не Го́споди, мо́жеши, а́ще хо́щеши свободи́ти ны́, егда́ позна́ем грехи́ своя́ и обрати́мся к Тебе́ Созда́телю на́шему и просла́вим Тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жи́знь во ве́ки блаже́нная то́кмо в Бо́зе е́сть, но у́зок пу́ть вводя́й в живо́т. Сия́ забы́ наро́д Тво́й, Го́споди, и не послу́ша словесе́ Твоего́, Христе́ Царю́, но широ́ким путе́м греха́ по́йде. Прии́де же на ны́ наси́лие и па́губа, изгна́ние и сме́рть, да уразуме́ем еди́ный и́стинный пу́ть Тво́й, Спаси́телю на́ш, и обрати́мся и просла́вим Тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еси́, Пречи́стая Богоро́дице, прибе́жище на́ше и утвержде́ние. Моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего пода́ти на́м спасе́ние и грехо́в оставле́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю / и веко́в Тво́рче, Го́споди, / во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: / ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Егда отринул есть Господь царя и князя и священника, храмы же и жертвенники и святилища Своя не пощаде, тогда возскорбех, сердце мое смятеся во мне, воздыхаю и несть утеша́ющаго. При́зри, Го́споди, и пощади́, просвети́ ны повеле́нии Твои́ми, да обрати́мся к Тебе́ и послу́жим Ти́.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Лю́дие Твои́, Го́споди, бежа́ти вожделе́ша от наси́лия враго́в и не возмого́ша, ини́и же в наро́дех чужди́х скита́ются. Сие́ бы́сть, я́ко ло́жнии вожди́ веща́ша суету́ и безу́мие и не глаго́лаху о гресе́х, да отвратя́т гне́в Бо́жий, плене́ние и изгна́ние. Ны́не отверзо́ша на ны́ уста́ своя́ вси́ врази́ на́ши, поскрежета́ша зубы́ свои́ми и ре́ша: поглоти́м и́х. Возста́ни, воззови́ в нощи́, излива́й моли́тву ко Го́споду, простира́я к Нему́ ру́це и глаго́ля: ви́ждь, Го́споди, поги́бель на́шу, просвети́, при́зри и поми́луй.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Юноши и де́вы, ста́рцы и младе́нцы непови́ннии убие́ни бы́ша, погна́ вра́г ду́шу мою́, смири́л е́сть в зе́млю живо́т мо́й, посади́л мя́ е́сть в те́мных, я́ко ме́ртвыя от ве́ка, и уны́ во мне́ ду́х мо́й, во мне́ смяте́ся се́рдце мое́, поги́бе си́ла моя́ и наде́жда моя́ на Го́спода. Помяни́, Го́споди, нищету́ мою́ и го́ресть. Сия́ глаго́лах в се́рдце мое́м, сего́ ра́ди потерплю́ страда́ние от Бо́га, я́ко да призри́т Госпо́дь на сми́рение мое́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая Мари́е, моли́ рабо́м Твои́м пода́ти прегреше́ний оставле́ние.

Пе́снь 6.

Ирмос: Во глубине́ грехо́вней содержи́мь е́смь, Спа́се, / и в пучи́не жите́йстей обурева́емь, / но, я́коже Ио́ну от зве́ря, / и мене́ от страсте́й возведи́ и спаси́ мя.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Даде́ Госпо́дь утеше́ние, я́ко ми́лость Госпо́дня не оста́ви на́с, и не сконча́шася щедро́ты Его́, обновля́ются бо на вся́к де́нь. Сего́ ра́ди бу́дем наде́ющеся на Бо́га, Госпо́дь ча́сть на́ша е́сть, пребу́дем упова́юще на Него́, могу́щаго изба́вити на́с от все́х бе́д, я́коже Ио́ну от зве́ря морска́го.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Ищущим Бо́га бла́го е́сть, бла́г бо Госпо́дь наде́ющимся на Него́, бла́го душе́ в терпе́нии ожида́ющей спасе́ния Бо́жия, даю́щей лице́ свое́ бию́щему и прие́млющей поноше́ние, я́ко не на ве́ки отри́нет Госпо́дь, но изба́вит от поги́бели ду́ши смири́вшихся и упова́ющих на Него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Согреши́вшим лю́дем посла́ Госпо́дь го́ре, но поми́лует по вели́цей бла́гости и любви́ в попече́нии Свое́м, порази́ бо и огорчи́ сы́ны челове́ческия не от изволе́ния се́рдца Своего́, но егда́ попра́ша за́поведи Его́, я́ко от Вы́шняго исхо́дит наказа́ние и благоде́нствие. Да не возро́пщет о наказа́нии вся́к живу́щий, да се́тует же о гресе́х свои́х и воспла́чет, до́ндеже приклони́тся и уви́дит Госпо́дь с небесе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ны́не к Тебе́ прибега́ю, Пречи́стая, спаси́ мя моли́твами Твои́ми и соблюди́: ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши, я́ко Ма́ти Всемогу́щаго.

Конда́к, гла́с 6:

Наде́жда царя́ му́ченика с цари́цею и ча́ды и слуги́ укрепи́, / и к Твое́й любви́ окрыли́, / бу́дущий и́м поко́й предвозвести́вши, / те́х моли́твами, Го́споди, поми́луй на́с.

Икос:

Зря́ ве́ру Христо́ву благочести́вым царе́м во стране́ Росси́йстей укрепля́ему, и не терпя́ сего́, врази́ Бо́жии погуби́ти христолюби́ваго царя́ му́ченика Никола́я умы́слиша, и преда́ша его́ непови́нней сме́рти со благочести́вою цари́цею и ча́ды и слуги́ и со все́м ца́рственным ро́дом, но прельсти́шася, я́ко пу́ть нечести́вых поги́бнет, пра́ведницы же во ве́ки жи́ви бу́дут, и вме́сто па́губы и вре́да, сотвори́ша и́х сла́вныя му́ченики и засту́пники пред Бо́гом. Кро́вию и́х и новому́ченик все́х страна́ Росси́йская, богобо́рцы угнета́емая, спасе́на бу́дет, поне́же кро́вь сия́ се́мя но́вой жи́зни во Христе́ е́сть, те́х моли́твами, Го́споди, поми́луй на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: Образу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му, / трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, / посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: / благослове́н еси, Бо́же оте́ц на́ших.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Обрати́ ны, Го́споди, к Тебе́, и обрати́мся, обнови́ дни́ на́ша служе́нием Тебе́, я́коже пре́жде, я́ко благослове́н еси́, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Яко пра́веден еси́ во все́м, е́же сотвори́л еси́ на́м, и вся́ дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́, и вси́ суди́ Твои́ и́стинни. Сего́ ра́ди душе́ю сокруше́нною и ду́хом смире́нным глаго́лем: благослове́н еси́ Бо́же, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Го́споди Бо́же, благослове́н еси́, я́ко и́стинным судо́м наве́л еси́ сия́ вся́ страда́ния на ны́, гре́х ра́ди на́ших. Яко согреши́хом и беззако́нновахом и не соблюдо́хом и не сохрани́хом, я́коже запове́дал еси́ на́м, да бла́го на́м бу́дет и да просла́вим и́мя сла́вы Твоея́ свято́е, препе́тое и превозноси́мое во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Реши́телю все́х долго́в грехо́вных, Го́споди, благода́ть пода́ждь проще́ния прегреши́вшей стране́ Росси́йстей, ю́же наказа́л еси́ ра́нами го́рькими. Оба́че не во гне́ве Твое́м, но по мно́жеству щедро́т Твои́х и неизрече́нней ми́лости Твое́й очи́сти зе́млю правосла́вную от безбо́жных враго́в, возста́ви, Ще́дрый, ца́ря Пома́занника Твоего́ и услы́ши ны́, ми́р це́ркви и спасе́ние лю́дем Твои́м да́руй, мо́лит Тя́ ца́рь страстоте́рпец и ве́сь безчи́сленный со́нм но́вых му́ченик, Еди́наго благослове́ннаго Бо́га оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Сло́во па́че сло́ва, Зижди́теля Твоего́, Того́ моли́ с царе́м великому́чеником, цари́цею и ча́ды и слуги́ и про́чими ца́рственными му́ченики и все́ми новому́ченики Росси́йскими, поми́ловати ду́ши на́ша.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, / и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, / по́йте, дела́, я́ко Го́спода, / и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Шу́яго стоя́ния изба́ви на́с, Го́споди, вся́ к по́льзе на́шей стро́яй, посла́вый о́гненное очище́ние стране́ на́шей, да непреста́нно взыва́ем: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Имамы сокро́вище ве́лие ве́ру святу́ю, ю́же Христо́с на́м недосто́йным даде́, да сохрани́м ю́ во благоде́нствии и во страда́ниих, я́коже со́нм вели́кий но́вых страстоте́рпец да́же до сме́рти ве́ру сохрани́, и да глаго́лем с ни́ми: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возжела́в всеблаги́й Бо́г яви́ти кре́пость ве́ры и си́лу терпе́ния ца́рственных му́ченик, даде́ и́м испи́ти ча́шу го́рьких страда́ний и прия́ти му́ченическую сме́рть, они́ же не поропта́ша, но я́ко а́гнцы незло́бивии не отверзо́ша у́ст свои́х, с терпе́нием же и ра́достию вся́ претерпе́ша, взыва́юще: Го́спода по́йте и превозноси́те во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спасе́ния хода́таица на́м яви́лася еси́, Богоро́дице, ро́ждшая Спа́са и Влады́ку все́х, те́мже мо́лим Тя́: избавле́ние от безбо́жник исхода́тайствуй лю́те стра́ждущей стране́ Росси́йстей, и спасе́ния сподо́би все́х песносло́вящих Тя́ ве́рно во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, / неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, / я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, / от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, / ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Широ́кий пу́ть греха́, вводя́й в поги́бель, и мно́зи су́ть входя́щии и́м, рече́ Госпо́дь. Не послу́шаша сего́ ева́нгельскаго гла́са лю́дие Росси́йстии, и гне́в Бо́жий пости́же и́х, от него́же изба́ви на́с, Христе́, мо́лит Тя́ святы́й великому́ченик ца́рь Никола́й и и́же с ни́м убие́ннии, и я́ко Человеколю́бец поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Припе́в: Святи́и ца́рственнии му́ченицы, моли́те Бо́га о на́с.

Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, обрати́ ны́ по мно́жеству ми́лости Твоея́ и спасе́мся, при́зри с небесе́ ми́лостию и любо́вию, и ви́ждь, я́ко пре́дал еси́ на́с в ру́ки беззако́нных и есмы́ смире́ни по все́й земли́ гре́х ра́ди на́ших. И ны́не возсле́дуем все́м се́рдцем, и бои́мся Тебе́, и и́щем лица́ Твоего́. Не посрами́ на́с, моли́твами святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, но спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яви́, Го́споди, си́лу Твою́, мо́лит Тя́ ца́рь страстоте́рпец, изми́ на́с от безбо́жных вра́г на́ших по чудесе́м Твои́м, и сотвори́ с на́ми по кро́тости Твое́й и по мно́жеству ми́лости Твоея́, и да посра́мятся вси́ явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, и кре́пость и́х да сокруши́тся и да разуме́ют, я́ко Ты́ еси́ Госпо́дь Бо́г еди́н по все́й вселе́нней, сла́вен и спаса́яй ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еси́ кре́пость на́ша, Ты́ еси́ похвала́ и ра́дование, храни́тельница на́ша, заступле́ние, прибе́жище, предста́тельница непобеди́мая и покро́в страны́ Росси́йския. Пречи́стая Богоро́дице, с царе́м му́чеником и вели́ким со́нмом новому́ченик моли́ спасти́ рабы́ Твоя́.

Свети́лен:

Страда́вшии Тебе́ ра́ди ца́рственнии му́ченицы, Христе́, / мно́гия му́ки претерпе́ша, / и сла́вныя венцы́ прия́ша на небесе́х, / да мо́лятся о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

По Бо́зе упова́ние иму́ще на Тя́, / Пречи́стая Богоро́дице, / мо́лим Ти́ ся: ро́ждшагося из Тебе́ умоли́ / дарова́ти ми́р вселе́нней и ве́лию ми́лость.

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА,

чита́емая в де́нь убие́ния Ца́рской Семьи́, на литурги́и.

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, я́ко пра́веден еси́ о все́х, я́же сотвори́л еси́ на́м, и вся́ дела́ Твоя́ и́стинна и пра́ви путие́ Твои́, и вси́ суди́ Твои́ и́стинни: и судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́ по все́м, я́же наве́л еси́ на ны́. Яко согреши́хом и беззако́нновахом отступи́вше от Тебе́, и прегреши́хом во все́х, и за́поведей Твои́х не послу́шахом, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ на́м, да бла́го на́м бу́дет. И пре́дал еси́ на́с в ру́ки враго́в беззако́нных, ме́рзких отсту́пников, и челове́ком непра́ведным и лука́внейшим па́че всея́ земли́. И ны́не не́сть на́м отве́рзти у́ст: сту́д и поноше́ние бы́хом рабо́м Твои́м и чту́щим Тя́. Не преда́ждь же на́с до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от на́с. Яко, Влады́ко, ума́лихомся па́че все́х язы́к и есмы́ смире́ни по все́й земли́ дне́сь, гре́х ра́ди на́ших. И не́сть во вре́мя сие́ нача́льника, проро́ка и вожда́. И ны́не, возсле́дуем все́м се́рдцем и бои́мся Тебе́ и и́щем лица́ Твоего́. Не посрами́ на́с, но сотвори́ с на́ми по кро́тости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Твоея́, и моли́тв ра́ди пречи́стыя Ма́тере Твоея́ и все́х святы́х Твои́х изми́ на́с по чудесе́м Твои́м, и да́ждь сла́ву и́мени Твоему́, Го́споди. И да посра́мятся вси́ явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, и да постыдя́тся от вся́кия си́лы и кре́пость и́х да сокруши́тся. И да разуме́ют вси́, я́ко Ты́ еси́ Госпо́дь Бо́г на́ш, еди́н и сла́вен по все́й вселе́нней, ами́нь.

Моли́тва свято́му царю́ му́ченику Никола́ю.

О, святы́й страстоте́рпче царю́ му́чениче Нико́лае, Пома́занника Своего́ тя́ Госпо́дь избра́, во е́же ми́лостивно и пра́во суди́ти лю́дем твои́м и храни́телем ца́рства правосла́внаго бы́ти.

Ца́рское служе́ние сие́ и о душа́х попече́ние со стра́хом Бо́жиим соверша́л еси́. Испыту́я же тя́, я́ко зла́то в горни́ле, ско́рби го́рькия Госпо́дь ти́ попусти́, я́коже Иову многострада́льному, последи́ же престо́ла ца́рскаго лише́ние и му́ченическую сме́рть посла́ ти. Вся́ сия́ кро́тко претерпе́вый, я́ко и́стинный ра́б Христо́в. наслажда́ешися ны́не вы́шния сла́вы у престо́ла все́х Царя́, ку́пно со святы́ми му́ченики: свято́ю цари́цею Алекса́ндрою, святы́м о́троком царе́вичем Алекси́ем, святы́ми царе́внами Ольгою, Татиа́ною, Мари́ею и Анастаси́ею и с ве́рными слуги́ твои́ми, та́же со свято́ю му́ченицею княги́нею Елисаве́тою и со все́ми ца́рственными му́ченики и свято́ю му́ченицею Варва́рою.

Но я́ко име́я дерзнове́ние ве́лие у Христа́ Царя́, Его́же ра́ди вси́ пострада́ша, моли́ с ни́ми, да отпу́стит Госпо́дь гре́х наро́да, не возбрани́вшаго убие́ние твое́, царя́ и пома́занника Бо́жия, да изба́вит Госпо́дь стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник, за грехи́ на́ша и отступле́ние от Бо́га попуще́нных, и возста́вит престо́л правосла́вных царе́й, на́м же пода́ст грехо́в проще́ние, и на вся́кую доброде́тель наста́вит на́с, да стяжи́м смире́ние, кро́тость и любо́вь, я́же си́и му́ченицы яви́ша, да сподо́бимся небе́снаго ца́рствия, иде́же ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми новому́ченики и испове́дники Росси́йскими просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым царственным мучеником