Шрифт

17 июля.

Канон преподобному Андрею Рублеву, иконописцу.

преподобному Андрею Рублеву, иконописцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Боже́ственнаго све́та луча́ми облиста́емый,/ преподо́бне Андре́е,/ Христа́ позна́л еси́, Бо́жию Прему́дрость и Си́лу,/ и ико́ною Святы́я Тро́ицы всему́ ми́ру пропове́дал еси́/ Еди́нство во Святе́й Тро́ице,/ мы же со удивле́нием и ра́достию вопие́м ти:/ име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице,// моли́ просвети́ти ду́ши на́ша.

Кано́н. Глас 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пое́м песнь побе́дную Еди́ному Бо́гу,/ сотво́ршему пресла́вная,/ дре́вле бо фарао́на/ со всево́инством в мо́ри погрузи́.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Прииди́те, ве́рнии,/ со преподо́бным Андре́ем песнь побе́дную воспои́м/ и возсла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

К преподо́бному Се́ргию, я́коже досто́йный учени́к, блаже́нне Андре́е, прите́кл еси́,/ и чрез того́ Святы́м Ду́хом наста́влен был еси́,/ и вку́пе с богоно́сными Се́ргием и Ни́коном,/ трие́ просла́висте Тро́ицу во Еди́нице.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Се́ргия вели́каго досто́йне просла́вил еси́, я́ко чти́теля Пресвяты́я Тро́ицы,/ ему́же усе́рдно подража́л еси́,/ и нас науча́еши досто́йно покланя́тися Еди́ному Бо́гу,/ в Трех Ли́цех неразде́льно Су́щему, Сотво́ршему Не́бо и зе́млю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Се́ргием богому́дрым науче́н, дре́вним богосло́вом подо́бен яви́лся еси́, преподо́бне Андре́е,/ и я́ко ти́и сло́вом, та́ко ты ико́ною догма́т Тро́ицы пропове́дал еси́ в стране́ Росси́йстей,/ и ны́не испове́дати сей всех науча́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во,/ ра́дуйся, Влады́чице ми́ра,/ в Тя бо всели́ся Еди́н от Святы́я Тро́ицы,/ сего́ ра́ди и́маши си́лу спаса́ти погиба́ющия,/ спаси́ рабы́ Твоя́, моля́щияся Тебе́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м:/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Се́рдце твое́ утверди́л еси́ в Го́споде, о́тче преподо́бне,/ и ду́шу очи́стил еси́ покая́нием,/ те́ло же пре́дал поще́нию и трудо́м,/ и оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы яви́лся еси́,/ Юже моли́ о спасе́нии душ на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Возлюби́л еси́ Го́спода всем се́рдцем, досточу́дне Андре́е,/ и любо́вию на враги́ вооружи́лся еси́, всех жела́я обрести́ Пресвяте́й Тро́ице,/ и всех зове́ши Го́спода возлюби́ти любо́вию неутоли́мою.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Ве́рою се́рдце утверди́л еси́ незы́блемо в Го́споде,/ и сла́ву Небе́сную созерца́л еси́ серде́чныма очи́ма,/ и благода́тию Ду́ха Свята́го показу́еши в веще́ственных о́бразех невеще́ственная,/ да и мы ны́не пробуди́мся от сна грехо́внаго и у́зрим свет И́стинный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возвесели́лся еси́ всем се́рдцем о Го́споде,/ и по всей земли́ просла́вил еси́ в соверше́нных о́бразех Победи́теля сме́рти,/ и ны́не пребыва́еши в непреста́нней ра́дости, восходи́ от сла́вы к сла́ве,/ и воспева́еши со А́нгелы Пресвяту́ю Тро́ицу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Боже́ственнаго промышле́ния несказа́ннаго!/ От земны́х яви́лася еси́, Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ и соде́лалася еси́ ми́ра Влады́чица, Ма́ти Ипоста́снаго Сло́ва,/ Его́же моли́, Засту́пнице, о спасе́нии на́шем.

Та́же седа́лен, гла́с 8.

А́нгельский о́браз прия́в, о́браз и подо́бие Творца́ а́нгельским житие́м в себе́ возста́вил еси́,/ и во о́бразе веще́ственнем о́браз Первоо́бразнаго начерта́л еси́, преподо́бне,/ и к и́стинному богоподо́бию указу́еши путь.

Сла́ва И ны́не, Богоро́дичен:

Непреста́нно и ра́достно прославля́ет Тя Це́рковь, Пресвята́я Влады́чице,/ чудотво́рными бо о́бразы Твои́ми мир просвеща́еши/ и ми́лости вели́кия всегда́ излива́еши к Тебе́ притека́ющим с ве́рою.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

По́двигом та́инственно стяжа́л еси́ в Це́ркви пребыва́ние,/ уче́нием ей после́дуя, преподо́бне,/ и, уста́вы святы́я Це́ркве исполни́я, о́бразы начерта́л еси́ свяще́нныя,/ и́хже почита́юще, вопие́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Уче́ние отце́в Це́ркве ре́вностно испо́лнил еси́, преподо́бне,/ во́лю бо свою́ отсе́к, не своя́ измышле́ния, но тех виде́ния начерта́л еси́,/ смире́ннем же в ме́ру их дости́гнув, Це́ркве свиде́тельство яви́л еси́, зовы́й:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Крест Христо́в, и́же есть любы́ Пресвяты́я Тро́ицы, просла́вил еси́, преподо́бне,/ Крест, Це́ркве утвержде́ние, возлюби́л еси́,/ путе́м Кре́стным ше́ствовав, сему́ покланя́тися всех зове́ши, поя́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́рою Христа́ в се́рдце всели́в, блаже́нне Андре́е,/ со все́ми святы́ми пости́гл еси́, что есть широта́ и долгота́, глубина́ и высота́ святы́я Це́ркве,/ и ико́нами показу́еши та́йны Ца́рствия Небе́снаго, глаго́ля:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вознесе́на ви́дящи, Богоро́дице, на Кресте́ Сы́на и Творца́ Твоего́,/ ору́жием в се́рдце уязвлена́ была́ еси́,/ Страсте́м Кре́стным Сы́на Твоего́ состра́ждущи,/ но неизрече́нную позна́ла еси́ ра́дость в Воскресе́нии Его́/ и сла́вною си́лою Христо́вою спаса́еши Тебе́ моля́щихся.

Пе́снь 5

Ирмос: От све́та пресеки́й перворо́дный грех,/ я́ко во све́те дела́ пою́т Тя, Христе́, Соде́теля,// во Све́те Твое́м пути́ на́ша напра́ви.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Се́ргием вели́ким води́м, преподо́бне, к Трисия́нному Све́ту прише́д/ и Сим облиста́ем, просла́вил еси́ Трисве́тлое Со́лнце, Творца́ и Бо́га, созда́вшаго вся.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Вели́кия благода́ти сподо́бился еси́, преподо́бне,/ умо́м вознесы́йся к невеще́ственному и боже́ственному све́ту Пресвяты́я Тро́ицы./ Сей свет ви́деша апо́столи на Фаво́ре,/ Афо́нстии же отцы́ со святы́м Григо́рием испове́даша я́ко нетва́рную си́лу Бо́жию.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

По блаже́ннем созерца́нии о́браза/ неизрече́нную красоту́ первоо́браза во све́те Свое́м откры́ ти Госпо́дь, блаже́нне о́тче,/ и нас учи́ши честь и поклоне́ние воздава́ти,/ не вещь почита́юще, но первоо́бразную красоту́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неизрече́ннаго и Боже́ственнаго Первоо́браза свет и блиста́ние/ отча́сти показу́еши, преподо́бне, в тва́рном подо́бии,/ на него́же взира́ющии с моли́твою дух ве́дения почерпа́ют.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́тчее Сия́ние про́йде чрез Тя, Влады́чице,/ и, плоть от Те́бе восприя́вше, светови́дно Тя преобрази́,/ я́ко превы́шши еси́ чино́в Ангельских и вся́кия тва́ри.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Толи́ку доброде́тель и толи́ко тща́ние/ о по́стничестве и И́ночестем жи́тельстве име́я, преподо́бне,/ я́ко то́чию в Боже́ственней любви́ преуспева́ти, в земны́х николи́же упражня́тися,/ сего́ ра́ди просла́влен еси́ от Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

И́мя твое́ и по́двиги возжеле́л еси́ утаи́ти смиренному́дрия ра́ди, о́тче Андре́е,/ Ви́дяй же та́йное, я́ве просла́ви тя пред А́нгелы и челове́ки.

Вселе́нную всю удиви́л еси́, преподо́бне,/ возсия́л бо еси́ в утесне́нней и стра́ждущей земли́ Росси́йстей, от мно́жества враг бори́мей,/ и та́ко возмо́гл еси́ ми́ру всему́ пра́во пропове́дати Пресвяту́ю Тро́ицу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ди́вныя Своя́ суды́ на тебе́ яви́ Госпо́дь,/ пред Ни́мже ты́сяща лет, я́ко день еди́н,/ избра́ тя в дре́вния ве́ки, просла́вити же восхоте́ в конце́ време́н, во утвержде́ние Це́ркви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сла́внейшая без сравне́ния го́рних во́инств,/ в Це́ркви, я́же есть Те́ло Христо́во, в неизсле́димей глубине́ и средото́чии пребыва́еши,/ плоть Твою́ Христу́ заимода́вшая, моли́ Сы́на Твоего́ поми́ловати нас.

Конда́к, гла́с 8.

От ю́ности к Боже́ственней красоте́ устремля́яся,/ чу́дный иконопи́сец в земли́ Росси́йстей был еси́,/ и, богоно́сным твои́м учи́телем поревнова́в,/ сия́нием доброде́телей украси́лся еси́, преподо́бне Андре́е,// те́мже и яви́ся Це́ркве на́шея похвала́ и ра́дование.

Икос:

Па́че ме́ры вся́кия благода́ть дарова́ся ти, преблаже́нне о́тче,/ святы́я ико́ны писа́ти, наипа́че же о́браз Пресвяты́я Тро́ицы;/ Бо́га ми́ру пропове́дуя, Бо́га Отца́, Бо́га Сы́на, Бо́га Ду́ха Свята́го,/ И́же есть Еди́но Существо́ в Трех Ипоста́сех, Еди́но Естество́ в Трех Ли́цех,/ и Еди́на Прему́дрость, и Еди́на Си́ла, Еди́но хоте́ние, и Еди́но Божество́./ Те́мже и яви́ся Це́ркве на́шея похвала́ и ра́дование.

Пе́снь 7.

Ирмос: О́бразу злато́му не поклони́вшеся, о́троцы авраа́мстии/ искуша́хуся, я́ко зла́то в горни́ле,/ в пещи́ о́гненней, я́ко в черто́зе све́тлем,/ ликова́ху, пою́ще:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Огне́м веще́ственным искуша́еми в пещи́,/ трие́ о́троцы прообрази́ша не́когда Святу́ю Тро́ицу,/ ты же, преподо́бне, огне́м Ду́ха Свята́го просвеща́ем,/ нам показа́л еси́ о́браз Пресвяты́я Тро́ицы, да пое́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Истука́на злата́го посрами́ша трие́ о́троцы в Вавило́не, я́ко ме́ртва,/ ты же, преподо́бне, уче́нию Це́ркве после́дуя,/ о́бразы свиде́тельствуеши о Жизнода́вце, Сло́ве Воплоще́ннем, да вопие́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

По́двиги разли́чными искуше́н быв, я́ко зла́то в горни́ле, преподо́бне,/ ны́не в черто́зех све́тлых Отца́ Небе́снаго лику́еши, взыва́я:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В светови́дных твои́х о́бразех яви́л еси́, преподо́бне,/ неизглаго́ланными дыха́ньми Ду́ха путь к Бо́гу,/ да им ше́ствующе, глаго́лем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́тлый черто́г непреста́ннаго весе́лия явля́ешися, Цари́це и Влады́чице,/ я́ко Тобо́ю избавля́емся а́дския пе́щи о́гненныя, и, Твоему́ о́бразу кла́няющеся, пое́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Во огни́ пла́меннем предстоя́т Тебе́/ Херуви́ми, Серафи́ми, Го́споди,/ и вся тварь песнь Тебе́ пое́т кра́сную:/ по́и́те, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́,// Еди́наго Соде́теля во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

По́двиги ви́дящи твои́, преподо́бне, ра́дуется о тебе́ Це́рковь, вку́пе и диви́тся:/ ка́ко прибли́зился еси́ ко огню́ Пресу́щественныя Тро́ицы,/ Е́йже трепе́щут Си́лы А́нгельския, и не опали́лся еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Го́спода и святы́х Его́ ли́ки живопису́я,/ по́двигом о́нех усе́рдно подража́л еси́, преподо́бне,/ пла́менем непреста́нныя моли́твы серде́чныя со́нмища по́мыслов злых попали́л еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Арха́нгели, А́нгели и вся Небе́сныя Си́лы/ та́инственно и со стра́хом прославля́ют Го́спода непреста́нными гла́сы,/ и́хже показа́л еси́, я́ко воо́чию ви́дев, сам быв земны́й А́нгел,/ ны́не же с ни́ми предстои́ши у Престо́ла Святы́я Тро́ицы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Апо́столи, проро́цы, святи́телие, му́ченицы, преподо́бнии и вси святи́и/ непреста́нно прославля́ют Го́спода свяще́нными песнопе́ньми,/ и́хже сла́ву яви́л еси́ во святы́х твои́х образе́х, сам быв Небе́сный челове́к,/ ны́не же с ни́ми предстои́ши у Престо́ла Святы́я Тро́ицы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко во огнь вошла́ еси́, пресвята́я Де́во,/ егда́ изво́ли всели́тися в Тя Сло́во Ипоста́сное,/ И́мже обожена́ и преображена́ и та́ко на Небеса́ прия́та, ми́ра не оста́вила еси́.

Песнь 9

Ирмос: Тя, я́ко село́ Пречи́стаго Сло́ва,/ и прия́телище Ду́ха,/ и Благоволе́ния де́лателище, пое́м,// в Тебе́ бо соизмене́ние спасе́ния на́шего соде́лася.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Даде́ся ти благода́ть, преподо́бне, о́браз написа́ти Пресвяты́я Тро́ицы/ в Боже́ственнем и ца́рстем и а́нгельстем подо́бии,/ показу́я госпо́дственное и влады́чественное, безнача́льное и безконе́чное,/ я́ко преда́ша ти святи́и отцы́.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Ди́вный о́браз Пресвяты́я Тро́ицы начерта́л еси́, преподо́бне,/ от ве́щнаго сего́ зра́ка ум наш и мысль возноси́ к Боже́ственному,/ не вещь у́бо чтим, но Святу́ю Тро́ицу,/ честь бо, ико́не воздава́емая, на первоо́бразное восхо́дит.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Дух Святы́й води́ твои́ма рука́ма, преподо́бне,/ егда́ писа́л еси́ о́браз Пресвяты́я Тро́ицы, в не́мже ве́ру в Триеди́наго Бо́га показу́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́вы ра́ди Пресвяты́я Тро́ицы, Е́йже о́браз, преподо́бне, начерта́л еси́,/ Трисвята́я песнь Трисвяте́й и Единосу́щней и Животворя́щей Тро́ице на земли́ прино́сится:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земли́ сла́вы Твоея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неизрече́нное есть благоволе́ние Пресвяты́я Тро́ицы к Тебе́, Богоро́дице,/ введе́нием бо Твои́м во Свята́я Святы́х вели́чие Твое́ преднаписа́ся,/ во́лею Отца́, прия́тием Свята́го Ду́ха, вселе́нием Сы́на/ Свята́я Святы́х Це́ркве Христо́вы бы́ти сподо́билася еси́.

Свети́лен.

Учени́к вели́каго Се́ргия быв, преподо́бне Андре́е,/ я́ко свети́льник превознесе́нный возсия́л еси́, блиста́я луча́ми Боже́ственнаго светоли́тия,/ Христа́ стяжа́л еси́ в се́рдце твое́м, Его́же моли́ просвети́ти ду́ши на́ша.

Моли́тва

О преподо́бне о́тче Андре́е, зело́ облагода́тствованный пресве́тлым да́ром ви́дения первоо́бразов красоты́ Боже́ственныя! О ди́вный пло́де Це́ркве Росси́йския, о́трасле блага́я Се́ргием вели́ким насажде́ннаго дре́ва! В гро́зное бо вре́мя поста́ви тя Госпо́дь свиде́теля Своего́ и земли́ на́шея моли́твенника вели́ка тя соде́ла. Кто испове́сть безчи́сленныя труды́ и по́двиги твоя́, ра́зум земны́й превосходя́щия и еди́ному то́кмо ве́домыя Го́споду, и́миже благода́ть писа́ния чудотворя́щих ико́н стяжа́л еси́! Ты благоуха́нием святы́х твои́х ико́н весь мир испо́лнил еси́, наипа́че о́бразом Пресвяты́я Тро́ицы, да воззре́нием нань побежда́ется вся́кий грех и ненави́стная рознь ми́ра сего́. О преподо́бне и пречу́дне о́тче, при́зри с высоты́, иде́же в Боже́ственнем све́те пребыва́еши, и услы́ши моли́твы нас, гре́шных, и, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице, со преподо́бным Се́ргием и все́ми святы́ми моли́ Влады́ку всех, о е́же Це́рковь его́ укрепи́ти, разобще́нныя соедини́ти, расточе́нныя собра́ти и в разуме́ние и́стины всем приити́, отврати́ти от нас пра́ведный гнев Свой и испо́лнити даро́в Ду́ха Свята́го, любве́, ра́дости, ми́ра, долготерпе́ния, бла́гости, милосе́рдия, ве́ры, кро́тости, воздержа́ния, земно́е же стра́нствие прейти́ нам, гре́шным, безбе́дно, в бу́дущем же ве́це сподо́битися с тобо́ю и все́ми святы́ми прославля́ти Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Андрею Рублеву, иконописцу