Шрифт

16 июля.

Канон блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Московскому.

блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Московскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

И́же Христа́ ра́ди во́лею оста́вив твое́ оте́чество, град Во́логду,/ и вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ жела́нием духо́вным всели́лся еси́ во град Росто́в,/ я́ко в пусы́ни скита́яся в нем,/ гла́дом и жа́ждею и безме́рною тягото́ю плоть твою́ изнуря́я/ и рабо́тая Го́сподеви день и нощь,/ в посте́ и моли́тве пребыва́я в притво́ре церко́внем,/ власы́ же главы́ твоея́ пе́плом и смоло́ю удруча́я,/ и, ревну́я Васи́лию блаже́нному,/ прише́л еси́ в ца́рствующий град Москву́/ и, в целому́дрии и терпе́нии тече́ние до́бре сконча́в,/ пресели́лся еси́ к ве́чным оби́телем,/ чуде́с лучи́ испуща́я,/ преблаже́нне Иоа́нне, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропа́рь, гла́с 4:

Житие́ твое́ воздержа́нием и терпе́нием,/ благоюро́де Иоа́нне, украси́л еси́,/ и ча́стыми моли́твами и всено́щным стоя́нием/ ду́шу твою́ просвети́л еси́,/ и обяза́ те́ло твое́ и власы́, и кресты́ с вери́гами тя́жкими,/ мно́га ле́та тружда́яся до исхо́да души́ твоея́,/ и прии́де на твое́ преставле́ние из Росто́ва гра́да/ в ца́рствующий град Москву́,/ к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/ и ту погребо́ша тя святи́телие,/ и ны́не у гро́ба твоего́ то́чиши исцеле́ния приходя́щим ти с ве́рою./ Моли́ Бо́га приле́жно с пра́ведным Васи́лием о правосла́вных лю́дех./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Тропа́рь, гла́с 1:

Любве́ ра́ди Христо́вы/ возненави́дев ми́ра сего́ вся преле́стныя красоты́,/ в ми́ре живы́й, подвиза́ся до́бре, я́ко а́нгел на земли́,/ ве́чныя ра́ди жи́зни,/ и, от земны́х досто́инств таковы́х ду́шу воскреси́в ду́хом,/ плоть же порабо́тив и повину́в во всем ду́ху, Христо́ви распя́ся/ и к Боже́ственней высоте́ пресве́тло взя́тся благода́тию,/ прии́де в Небе́сный черто́г,/ иде́же ны́не, Пресвяте́й Тро́ице со а́нгелы предстоя́,/ во све́те неизрече́нныя ра́дости весели́шися, преблаже́нне Иоа́нне,/ тем благода́рственно вопие́м ти:/ сла́ва Избра́вшему тя в Руси́, блаже́нне, уста́ва изря́дна,/ сла́ва Укре́пльшему тя в наро́де,/ сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Кано́н, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

В терпе́нии и в моли́твах ум твой к Го́споду притяжа́л еси́,/ и на те́ле твое́м вери́ги ноша́ше,/ и сла́ву земну́ю оста́вил еси́ и о бога́тстве неради́л еси́,/ благоюро́де Иоа́нне, моли́ся с блаже́нным Васи́лием о чадоро́дии безча́дных,/ мы же ми́лости про́сим пода́ти у тобо́ю Сотво́ршаго чудеса́ ди́вная.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Удиви́ся ра́зумом и укрепи́ся мы́слию,/ на земли́ плоть твою́ изнури́л еси́ и на главе́ твое́й во власе́х желе́за ноша́ше,/ непреста́нно к Го́споду поя́ и моли́тву возсыла́я Сотво́ршему тобе́ю чудеса́ ди́вная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

К Тро́ице Пресвяте́й и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери прии́де/ и восхоте́ те́ло честно́е ту положи́ти,/ погребе́ние же твое́ святе́е стра́шно бысть./ И мы с тобо́ю вопие́м:/ сла́ва Сотво́ршему нам такова́я чудеса́ ди́вная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во двою́ естеству́ Еди́н от Святы́я Тро́ицы,/ от чи́стых крове́й Твои́х воплоти́вся благоле́пно,/ прии́де и и́же от Ада́ма спасе́, Пречи́стая, благода́тию.

Пе́снь 3.

Ирмос: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Измла́да в Волого́дстей стране́ во́зраст восприя́л еси́,/ в боголюби́вем же гра́де Росто́ве у Пречи́стыя Богоро́дицы терпе́нием и моли́твами те́ло твое́ изнуря́я,/ по Христо́ву веле́нию на успе́ние твое́ в ца́рствующий град Москву́ прише́л еси́/ и чуде́с мно́жество сотвори́л еси́, пра́ведный Иоа́нне.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

О Кресте́ Госпо́днем си́лою укре́плься, блаже́нне Иоа́нне,/ предстоя́нием бо со́лнечным и серде́чным воздыха́нием/ мечта́ние бесо́вское, Бо́жиею си́лою, на земли́ победи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

У Живонача́льныя Тро́ицы и Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере чудеса́ показа́л еси́:/ от мно́гих челове́к те́мныя ду́хи отгна́л еси́, от страсте́й избавля́я,/ моли́ся, блаже́нне Иоа́нне, с пра́ведным Васи́лием о чадоро́дии безча́дных,/ мы же от твои́х моще́й исцеле́ние почерпа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́ти бре́нию соедини́ся от Отца́ Сын Единоро́дный,/ из ложе́сн Твои́х, о Де́во, про́йде без истле́ния,/ соблюде́ невреди́мо де́вство Твое́, Всепе́тая.

Ин конда́к, глас 8:

И́же Христа́ ра́ди наложи́вый на ся му́дростию юро́дство,/ о́бразом бу́йства зрим от челове́к,/ у́мныма же крыло́ма горе́ возлета́я,/ все те́ло твое́ вери́гами обяза́я30,/ я́ко зла́то многоце́нное, соблюде́ся в наро́де,/ очи́стив ум от страсте́й,/ весе́лием духо́вным преше́л еси́ мо́ре мяте́жнаго сего́ жития́,/ обре́те све́тлость жи́зни ве́чныя,/ мо́лим тя, блаже́нне Иоа́нне,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу на́шему/ сохрани́тися нам от вся́каго наве́та/ и злых обстоя́ний ви́димых и неви́димых враг, да зове́м ти:/ ра́дуйся, многострада́льне, я́ко да моли́твами твои́ми направля́еми,/ предстоя́ще при́сно с тобо́ю в Тро́ице сла́вимому Бо́гу,/ пое́м Ему́: аллилу́ия.

Ин и́кос:

Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни,/ или́ кто испове́сть добротерпели́ваго сего́ страда́льца,/ или́ кий язы́к недосто́йный покуси́тся/ Благода́вца Бо́га хвали́ти и сла́вити Влады́ку,/ да́вшаго нам кре́пость в простоте́ се́рдца?/ Разу́мно пожи́в, теле́сныма очи́ма до́лу пони́кнув, а серде́чныма очи́ма горе́ зря,/ преплы́л еси́ мо́ре страсте́й терпе́нием,/ во́зраст име́л еси́ в Волого́дстей стране́,/ оста́вль отца́ и ма́терь, и вся сро́дники твоя́, и красоту́ ми́ра сего́,/ и вни́де в тру́дныя рабо́ты, изнуря́я те́ло твое́ в не́коей стране́,/ в солова́рных ме́стех без мзды рабо́тая и на ка́мени почива́я./ Пост и моли́тву его́ кто испове́сть?/ Ра́дуйся, я́ко в дом прише́л еси́ Пречи́стыя Богоро́дицы, честна́го Ея́ Успе́ния,/ и к чудотво́рцем в боголюби́вый град Росто́в/ и там положи́ на те́ло твое́ кресты́ с вери́гами тя́жкими,/ и во власе́х на главе́ твое́й желе́зо ноша́ше/ и на верху́ колпа́к вели́кий, с вы́и до коле́на досяза́ющ,/ в руце́ жезл вели́кий тя́жкий ноша́ше/ и у рук твои́х на пе́рстех ко́льца и пе́рстни медя́ныя вели́кия,/ и тем терпе́нием те́ло твое́ сокруши́л еси́, Христо́ви рабо́тая,/ и злы́я и те́мныя ду́хи отгна́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко Бо́жиим веле́нием пресели́лся еси́ из Росто́ва гра́да в ца́рствующий град Москву́/ к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери на твое́ преставле́ние/ и в на́вечерие твоего́ успе́ния указа́ жезло́м в зе́млю, иде́же гроб со твои́м честны́м те́лом погребсти́./ Погребе́ние же твое́ бысть свя́то, и стра́шно, и гро́зно:/ гром бысть вели́кий,/ и мо́лния о́гненная в це́ркви и во олтари́ о́бразы попали́ и лю́ди пожже́,/ ини́и ме́ртвы бы́ша, а ини́и воста́ша,/ святи́телие же и свяще́ннии чи́ни по царе́ву повеле́нию твое́ те́ло пра́ведное и честно́е погребо́ша./ На погребе́нии же твое́м челове́ка хро́ма, а друга́го очи́ма бо́льна исцели́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко по твое́м преставле́нии у честна́го твоего́ гро́ба мно́гая чудеса́ сотвори́л еси́,/ слепы́м дарова́ прозре́ние, хромы́м хожде́ние, ско́рченым рука́м направле́ние,/ глухи́м слы́шание, немы́м глаго́лание, слу́ким прямохожде́ние,/ зу́бным и гла́вным боле́знем облегче́ние, прокаже́нным очище́ние,/ бе́сным исцеле́ние и вся́ким неду́гом избавле́ние./ Ра́дуйся и моли́ся о чадоро́дии безча́дных,/ мы же ми́лости про́сим и печа́ль на́шу на ра́дость преложи́ти,/ да при́сно в Тро́ице сла́вимому Бо́гу пое́м: аллилу́ия.

Седа́лен, гла́с 6.

От Росто́ва гра́да яви́лся еси́ в ца́рствующий град Москву́,/ мы́сленно прии́де к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/ днесь возсия́ нам преставле́ние твое́ свя́то и стра́шно,/ мо́лниями небе́сными весь мир осиява́я,/ устраши́шася лю́дие и омертве́ша./ О юро́де Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га о чадоро́дии безча́дных,/ гра́ду на́шему Москве́ и страна́м ру́сским и лю́дем, живу́щим в них,/ от наше́ствия враг иноплеме́нник чеприкоснове́нным бы́ти,/ и душа́м на́шим, чту́щим тя ве́рою и любо́вию, да́руй ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́,/ Утоли́вшая вся́ку слезу́ от лица́ земли́:/ Ты бо челове́ком боле́зни отго́ниши и гре́шных ско́рби разруша́еши,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние,/ Пресвята́я Ма́ти Де́во.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Удиви́ся весь мир твоему́ погребе́нию, блаже́нне Иоа́нне, ви́дев стра́сти Бо́жия,/ я́ко гро́ми и мо́лния со огне́м в це́ркви о́бразы Бо́жия попали́ша, и лю́ди мно́ги пожго́ша,/ ини́и умро́ша, а ини́и воста́ша,/ моли́ся, благоюро́де Иоа́нне, с блаже́нным Васи́лием о чадоро́дии безча́дных,/ мы же ми́лости про́сим.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

На земли́ те́сный путь име́л еси́, благоюро́де Иоа́нне,/ но твои́ми труды́ и терпе́нием Го́рнее Ца́рство восприя́л еси́/ и ны́не во све́те неизрече́ннем со Христо́м ца́рствуеши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Самово́льную страсть на земли́ терпе́л еси́,/ и те́ло твое́ желе́зными вери́гами увяди́л еси́,/ и у та́йных уд ко́льца ме́дная ноша́ше,/ мно́га ле́та та́ко тружда́яся до исхо́да души́ твоея́,/ и Тро́ице принесе́ся, мы же восхваля́ем труды́ твоя́, всече́стне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На Тебе́ упова́ние возложи́х,/ Ма́ти Присноде́во, спасе́ния моего́/ и Тя Предста́тельницу име́ю животу́ моему́, тве́рду же и непоколеби́му.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Моля́ приле́жно Бо́га, больна́го нога́ма це́ла сотвори́л еси́/ и Бо́жиим про́мыслом показа́л еси́ здра́ва./ О блаже́нне Иоа́нне, моли́ся с пра́ведным Васи́лием о чадоро́дии безча́дных,/ мо́лим тя, благоюро́де, усе́рдно.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

От младе́нства возжада́л еси́ юро́дственнаго жития́,/ и от Христа́ восприя́л еси́ вене́ц нетле́нный,/ и ны́не, блаже́нне Иоа́нне, со а́нгелы ра́дуется дух твой, благоюро́де.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иоа́нне, уго́дниче Христо́в,/ на Небесе́х предстои́ши Христу́, моля́ся,/ на земли́ же у Пресвяты́я Тро́ицы и Пречи́стыя Бо́жия Ма́тере/ от честна́го гро́ба твоего́ даю́тся исцеле́ния и от грех свобожде́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́дем я́ко вои́стинну ти́хое приста́нище Христо́с Тебе́ яви́,/ и́же ве́рою и любо́вию Тебе́, и́стинную Влады́чицу Всенепоро́чную,/ от со́вести чи́стыя Богоро́дицу испове́дают.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

У честна́го гро́ба твоего́ в ца́рствующем гра́де Москве́/ показа́л еси́ ве́рным лю́дем душа́м очище́ние и теле́сным страсте́м избавле́ние,/ о блаже́нне Иоа́нне, с пра́ведным Васи́лием моли́ся приле́жно о чадоро́дии безча́дных,/ мы же от твоея́ ра́ки исцеле́ния почерпа́ем.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Посто́м и моли́твами погаси́л еси́ у́глие страсте́й, благоюро́де Иоа́нне,/ терпе́нием твои́м диа́вола посрами́л еси́/ и а́нгельския ли́ки удиви́л еси́,/ сего́ ра́ди тя ве́рою почита́ем, Богоблаже́нне Иоа́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не, благоюро́де Иоа́нне,/ душа́ твоя́ предстои́т Пресвяте́й Тро́ице у престо́ла в Ца́рствии Небе́снем,/ зде же у честна́го твоего́ гро́ба подава́еши исцеле́ния приходя́щим с ве́рою.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Влады́чице, ро́ждшая челове́ком Ко́рмчию Го́спода,/ страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое отжени́ смуще́ние/ и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.

Конда́к, гла́с 8.

Свято́е и пренепоро́чное поне́сл еси́ самово́льное муче́ние,/ я́ко ве́но пречестно́е, прине́сл еси́ те́ло твое́ к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей Богоро́дице/ и ту сотвори́л еси́ честно́е твое́ преставле́ние./ Терпе́нием твои́м и смире́нием а́нгельския ли́ки удиви́л еси́/ и диа́вола мучи́теля посрами́л еси́,/ от челове́к отгоня́еши ду́хи те́мныя,/ разли́чная исцеле́ния подава́я./ Ря́дуйся, благоюро́де Иоа́нне, с блаже́нным Васи́лием,/ и печа́ль на́шу на ра́дость преложи́,/ моли́ся приле́жно стране́ Росси́йстей от междоусо́бныя бра́ни и от безбо́жных язы́к изба́витися./ Ра́дуйся, земли́ Росси́йския удобре́ние и гра́да на́шего Москвы́ вели́кое утвержде́ние.

Икос:

Христо́вою любо́вию уязви́ ум твой/ и оста́ви отца́ и ма́терь и вся кра́сная ми́ра сего́ су́етнаго,/ возненави́де ю́ностныя сла́сти,/ отве́рг себе́, и покори́ ум твой самово́льныя стра́сти терпе́ти,/ и украси́ главу́ твою́ власы́ с желе́зом,/ и те́ло твое́ обяза́ кресты́ с вери́гами,/ любя́ их носи́ти, я́ко многоце́нное сокро́вище и па́че ка́мене сапфи́ра и би́сера драга́го,/ до исхо́да души́ твоея́, в ни́хже и преста́вися,/ терпе́нием твои́м и самово́льным страда́нием лик святы́х пра́ведных удиви́л еси́,/ и ны́не предстои́ши во све́те Святы́я Тро́ицы,/ у честна́го же гро́ба твоего́ то́чиши исцеле́ния разли́чных неду́г,/ моли́ приле́жно Бо́га и Пречи́стую Его́ Ма́терь/ стране́ Росси́йстей от междоусо́бныя бра́ни и от безбо́жных язы́к изба́витися, да зове́м ти:/ ря́дуйся, многострада́льне благоюро́де Иоа́нне,/ земли́ Росси́йския удобре́ние и гра́да на́шего Москвы́ вели́кое утвержде́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

За́йде, я́коже со́лнце, благоюро́де Иоа́нне,/ но просвеща́еши чудесы́ ве́рою и любо́вию тя чту́щих,/ ны́не от твоего́ гро́ба почерпа́ем исцеле́ния,/ моли́ Бо́га с блаже́нным Васи́лием о чадоро́дии безча́дных, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Мирски́я молвы́ попра́л еси́, ми́ра Соде́телю предстоя́,/ прелета́ше крыло́ма златоукраше́нныма/ и ны́не от трудо́в твои́х и поще́ния, от тя́гости желе́зныя и ча́стых моли́тв/ предстои́ши с ли́ки святы́х и пра́ведных во све́те Святы́я Тро́ицы, благоюро́де, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Несказа́нно житие́ измла́да пожи́л еси́ на земли́,/ красоты́ лица́ твоего́ не любя́,/ с мирски́ми сплета́тися возненави́дел еси́,/ любя́ же труды́ и терпе́ние и те́ло твое́ изнуря́я,/ и, предстоя́ Святе́й Тро́ице и Пречи́стеи́ Бо́жией Ма́тери, нам подае́ши исцеле́ние, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, Пречи́стая Ма́ти, Присноде́во, земни́и, позна́хом,/ и́бо Спасе́ние, в не́дрех Отца́ Неразлучноживы́й,/ из Тебе́ воплоща́ется./ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Погребо́ша святи́телие те́ло твое́, я́ко нетле́нно,/ и спря́таша свяще́нницы свои́ми рука́ми,/ ты же я́ко безпло́тен на земли́ поживе́,/ моли́ Бо́га приле́жно о чадоро́дии безча́дных, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко всесве́тлая звезда́, су́щих в ти́не страсте́й приво́диши к животу́,/ твори́ши бо жены́ нечи́стыя целому́дренно жи́ти/ и отго́ниши ду́хи лука́выя и неду́ги лю́тыя, блаже́нне Иоа́нне, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Днесь ми́ра не прия́ти све́дя,/ жела́нию не сподо́бися браннолю́бца де́мона,/ мня́щаго преодоле́ти твое́ смире́ние, и моле́ние, и чистоту́,/ но посме́ху яви́тися козньми́ прелука́вии, и победи́л еси́ их твои́м терпе́нием,/ и ны́не лука́выя ду́хи от челове́к отгоня́еши, вопия́:/ Бо́га по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обре́теся, благоюро́де Иоа́нне, хромы́м исправле́ние,/ и́же бо нога́ма боле́вый, скака́я, вопия́ше, Тро́ицу сла́вя и Пречи́стую Бо́жию Ма́терь:/ Бо́га воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В рождестве́ боле́зни избежа́ла еси́, Пречи́стая,/ ро́ждши, Де́вою пребыла́ еси́,/ вся бо твори́т Иису́с, Бог и Челове́к, ели́ко хо́щет,/ Его́же превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстнн взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Укрепи́ся умо́м безпло́тным, плотски́х мудрова́ний избе́г,/ дал еси́ те́ло твое́ посту́ и терпе́нию/ и прите́кл еси́ на твое́ преставле́ние ко Святе́й Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/ мы же тя мо́лим:/ моли́ Бо́га приле́жно о чадоро́дии безча́дных,/ я́ко непреста́нно тя велича́ем.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Всем се́рдцем, блаже́нне Иоа́нне,/ к Тро́ице усе́рдно прите́кл еси́ на твое́ преставле́ние,/ моля́ Го́спода приле́жно,/ я́ко да тя непреста́нно велича́ем.

Припе́в: Святы́й пра́ведный блаже́нный Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Пребога́т быв терпе́нием, те́ло твое́ удруча́я желе́зною тя́гостию,/ блаже́н яви́лся еси́ су́щу разсла́бленному мно́га ле́та,/ исцеле́ния подава́еши и лука́выя ду́хи от челове́к отгоня́еши,/ я́ко да непреста́нно тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да прихо́дят ны́не ко Святе́й Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери/ и к твоему́ честно́му гро́бу/ святи́телие же, и свяще́нницы,/ и вси моско́встии наро́ди, бога́тии и убо́зии,/ и, припа́дающе с ве́рою, да почерпа́ют исцеле́ния и здра́вие, и спасе́ние, и душа́м очище́ние,/ я́ко да непреста́нно тя велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сы́на Безле́тнаго, от Отца́ возсия́вшаго,/ Ты, во утро́бе несказа́нно заче́нши, родила́ еси́, Богома́ти, Свята́я Де́во,/ моли́ непреста́нно о чадоро́дии безча́дных и о всех рабе́х Твои́х/ и от междоусо́бныя бра́ни и от пога́ных язы́к нам изба́витися,/ да непреста́нно Тя велича́ем.

Свети́лен.

Удиви́ся прему́дростию и укрепи́ся умом, благоюро́де Христо́в Иоа́нне,/ желе́зным терпе́нием диа́вола посрами́л еси́ и полки́ его́ победи́л еси́,/ в самово́льнем страда́нии твое́м вене́ц от Христа́ Бо́га прия́л еси́,/ со а́нгелы, сла́вне, ны́не ра́дуешися, блаже́нне,/ моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Умири́ моли́твами Богоро́дицы жизнь на́шу, Го́споди,/ вопию́щих Ти: сла́ва Тебе́.

Молитва

О преди́вный уго́дниче Христо́в, святы́й пра́ведный Иоа́нне, припа́дающе к ра́це цельбоно́сных моще́й твои́х, лобыза́ем честны́й твой о́браз с ве́рою и усе́рдием неле́стным; со изумле́нием и благогове́нием ду́ха прикаса́емся пречу́дным твои́м вери́гам, я́коже иногда́ Па́вловым главотя́жем и убру́сцем, ча́юще от них де́йствием Вы́шняго получи́ти цельбу́ души́ и те́ла. Прославля́ем всемогу́щество Зижди́теля тва́рей, Его́же ты в жи́зни сей доброде́тельми твои́ми просла́вил еси́, ублажа́ем равноа́нгельское на земли́ житие́ твое́, е́же ты поще́нием, бде́нием и воздержа́нием преукраси́л еси́. Пропове́дуем тве́рдость ве́ры твоея́ и любве́, я́же к Бо́гу, те́мже, благогове́йно воспомина́юще богоно́сныя по́двиги твоя́, из глубины́ серде́ц на́ших вопие́м ти: предста́тельством твои́м умоли́ Творца́ и Влады́ку всех, да и мы, ве́рою еди́ною одушевля́еми, потщи́мся соблюсти́ едине́ние ду́ха, препоя́савше чре́сла на́ша и́стиною и обо́лкшеся в брань пра́вды. Ты предстои́ши Престо́лу А́гнца, заколе́ннаго от сложе́ния ми́ра; проле́й те́плыя моли́твы твоя́, да то́йже Агнец упасе́т нас и наста́вит на живо́тныя исто́чники вод и оты́мет вся́ку сле́зу от оче́й на́ших любве́ ра́ди Христо́вы. Ты те́ло твое́ свято́е посто́м и бде́нием и ноше́нием тя́жких вери́г изможди́л еси; соде́йствуй твои́м хода́тайством, да бу́дем и мы вы́ну освеща́еми сия́нием Незаходи́маго Со́лнца, да бу́дет зако́н Его́ свети́льник нога́м на́шим и свет стезя́м на́шим. Ты, соедини́вся с Бо́гом, непреста́нным Его́ зре́нием наслажда́ешися и в ве́чных кро́вех со а́нгелы бесе́дуеши; посо́бствуй моли́твами твои́ми, да и мы, предста́вивше в житии́ сем телеса́ на́ша же́ртву жи́ву и благоприя́тну Бо́гови, сподо́бимся вкуси́ти с тобо́ю Небе́сных немерца́емых благ. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кий уго́дниче Христо́в Иоа́нне, собра́вшеся днесь во всечестны́й храм сей, усе́рдно припа́даем к тебе́ и, любо́вию ту целу́юще до́блественныя по́двиги твоя́ и в них Сама́го прославля́емаго во святы́х Свои́х Подвигополо́жника Христа́ Спаси́теля, дарова́вшаго тебе́ не то́чию, е́же ве́ровати в Него́, но и е́же ре́вностне Ему́ после́довати, похвала́ми ублажа́ем и со слеза́ми мо́лим тя: о имы́й дерзнове́ние ко Христу́ Спа́су, о спасе́нии всех ве́рных хода́тае Иоа́нне! Моли́ с на́ми, по неизрече́нному твоему́ милосе́рдию, от всех умоля́емаго Бо́га о чадоро́дии безча́дных, и о всем оте́честве на́шем, и о всех христоимени́тых лю́дех, да ми́лостивно не отста́вит от нас вся ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния и да́рует христиа́нскую кончи́ну животу́ на́шему, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, Боже́ственных Та́ин прича́стну, и всем, на вся́ком ме́сте во вся́кой ско́рби и обстоя́нии тре́бующим Его́ человеколю́бия и по́мощи, вели́кую Свою́ пода́ст ми́лость, да Боже́ственною Его́ благода́тию и твои́м те́плым предста́тельством, душе́ю и те́лом всегда́ здра́ви пребыва́юще, вы́ну прославля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

Влады́ко Человеколю́бче, Царю́ Небе́сный, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дый с Небесе́ и яви́выйся на земли́ и с челове́ки поживы́й! Ве́лие есть Твое́ и неизрече́нное к ро́ду челове́ческому милосе́рдие, его́же ники́й язы́к изрещи́, ника́я уста́ испове́дати, ниже́ ка́я сердца́ возблагодари́ти по достоя́нию возмо́гут, оба́че наде́ждни су́ще на неизрече́ннаго благоутро́бия Твоего́ ми́лость, ко Твоему́ благосе́рдию, Влады́ко, припа́даем и мо́лим Тя: Го́споди Вседержи́телю, благотерпели́ве и Многоми́лостиве, пода́ждь нам сла́вити Тя бо́дренным умо́м во вся дни живота́ на́шего. И па́ки вседу́шно со слеза́ми Тя про́сим: о Влады́ко, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас, и даждь нам свята́го и пра́веднаго Твоего́ уго́дника Иоа́нна, его́же многоцеле́бныя мо́щи соблю́л еси́, всем се́рдцем сла́вити и на по́мощь на́шу вы́ну того́ призыва́ти, и свято́му о́бразу его́ усе́рдно поклоня́тися, и к честне́й его́ ра́це с ве́рою несумне́нною припа́дати, и его́ моли́твами пода́ждь моля́щимся Ти неизрече́нная чудеса́ и исцеле́ния мно́га. Те́мже и тебе́, о преди́вный чуде́с соверши́телю, святы́й уго́дниче, блаже́нне Иоа́нне, вси единоду́шно про́сим: моли́ся Христу́ Бо́гу на́шему о чадоро́дии безча́дных, и о всех рабе́х твои́х, и поми́луй всех, приходя́щих к тебе́ с ве́рою, и моля́щихся тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем, и покланя́ющихся усе́рдно свято́му твоему́ о́бразу, и призыва́ющих тя в ско́рбех и боле́знех на по́мощь. Бу́ди нам помо́щник скор и исцели́тель, да́руй нам неоску́дное здра́вие и во всем по́мощь неосла́бну, бу́ди засту́пник тверд сирота́м и вдови́цам, и всем пода́ждь я́же ко спасе́нию проше́ния, и сохрани́ всех нас, и соблюди́ от всех зол и от всех наве́тов вра́жиих. Ты бо, предста́в Престо́лу Влады́чню, дерзнове́ние и́маши моли́ти неотло́жно о нас, гре́шных и недосто́йных рабе́х твои́х, Христа́ Бо́га на́шего, я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Московскому