Шрифт

16 июля.

Канон мученику Иакинфу.

Святому мученику Иакинфу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Иаки́нф во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Тя́, сия́нием му́ченическим многоце́нна ка́меня бы́вша Боже́ственныя Це́ркве, ны́не призыва́ю помо́щника твои́х похва́л бы́ти ми́.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Земну́ю сла́ву оста́вль, небе́сную сла́ву насле́довал еси́, всегда́ сы́й со Влады́кою все́х, венцено́сче му́чениче сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́зраста ю́ностное и ума́ до́блественное, по Христе́ показа́л еси́, му́чениче страстоте́рпче, на ле́сть му́жествовав.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́м су́щим Соде́тель, спасе́ния ра́ди челове́ча во Твою́ утро́бу всели́вся, воплоща́ется, Богома́ти, е́же по на́м назида́яся.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Юноша сы́й, ста́рческий, му́дре, ра́зум, му́чениче Христо́в, яви́лся еси́, име́я, и му́дростию укра́шен. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тече́ние спе́шно му́ченически поте́к, дости́гл еси́ му́ченик до́блести и честно́е венча́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Напра́ви моли́твами Твои́ми к небе́сному восхо́ду благоче́стно, Обра́дованная, Богоро́дицу Тя́ му́дрствующия.

Седа́лен, гла́с 3.

Ка́мень че́стен Це́ркве, храни́мь в сокро́вищах небе́сных, бы́л еси́, Иаки́нфе, покланя́ющияся ка́мению обличи́л еси́ и муче́ния ча́шу испи́л еси́, му́чениче сла́вне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, пло́ть бы́в во чре́ве Твое́м, но Бо́г вочелове́чся и пребы́сть, Иже по рождестве́ Ма́терь Тя́ Де́ву, я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь, Того́ приле́жно моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Страда́лец зако́нен, боле́зньми благоче́стия обложи́вся, яви́лся еси́, пребога́те, мучи́телей суровства́ не ужа́слся еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Ка́меня, глаго́лемаго иаки́нфа, вене́ц с небесе́, богому́дре, прие́м, ликова́ти сподо́бился еси́ с небе́сными, я́ко небе́сен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

До́блим смы́слом благоче́стия сло́во пропове́дал еси́ и мучи́теля обличи́л еси́ непобеди́мым нра́вом, всеблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яже Бо́га Вседержи́теля еди́на прие́мши, Богоблаже́нная, от вся́каго обстоя́ния и бе́д изба́ви пою́щия Тя́.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Неи́стовствующаго мучи́теля обличи́л еси́, страстоте́рпче, си́лою непобеди́мою от Бо́га оде́явся. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Безсме́ртно стяжа́л еси́ благоче́стие, венцено́сче, сме́рть во́льную за Христа́ прие́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да изба́вимся моли́твами Твои́ми, Пречи́стая, сете́й врага́, чту́щии па́че сло́ва Твое́ Рождество́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Муче́ньми нечести́вых му́ченик стражда́, ра́довашеся, и стра́стию безстра́стнаго у́м укрепля́я, егда́ безу́мными к Страстополо́жнику неосла́бно ведя́шеся. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иаки́нф я́ко све́тлый, се́нь боже́ственную просвети́л еси́, я́ко червле́ною избра́нною страда́ния кро́вию, возложе́ние бы́л еси́ перворо́дных Це́ркве, пресла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да изба́вимся от лю́тых прегреше́ний моли́твами Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая, и да получи́м, Пречи́стая, боже́ственнаго сия́ния, из Тебе́ неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.

Конда́к, гла́с 6:

Дре́во жи́зни посреде́ души́ своея́, ве́ру Твою́, Христе́, стяжа́вый Тво́й му́ченик, Еде́мскаго рая́ честне́йший бы́сть, дре́во пре́лести зми́евы погуби́в дерзнове́нно ду́хом, венча́ся сла́вою Твое́ю, Многоми́лостиве.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Самоде́ржца нося́ страсте́й я́ве, благочести́вый по́мысл пи́щу беззако́нных оплева́л еси́, преблаже́нне, боже́ственным сло́вом пита́емь: оте́ц на́ших, — вопия́, — Бо́же, благослове́н еси́. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свяще́нно заколе́ние са́м Го́сподеви ближа́йший прине́слся еси́, му́дре, душе́вною чистото́ю и ума́ све́тлостию: оте́ц на́ших, — вопия́, — Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Па́дающу ро́ду челове́ческому, Де́во, сме́ртнаго ра́ди нетле́ния, Исто́чник безсме́ртия и Жи́знь нетле́нную заче́нши, упоко́ила еси́ отце́в Бо́га, Чи́стая, Благослове́нная.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

От лю́тыя тесноты́ и темни́цы к простра́нней широте́ рая́ и кра́сней дости́гл еси́, святы́х ви́дя, светови́дныя све́тлости и, Ангельския смотря́я ли́ки, Бо́гу предстоя́, приле́жно вопие́ши: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ Бо́га возлюби́л еси́ от души́ да́же до кро́ве, ко греху́, страда́льче блаже́нне, сопротивля́яся и враги́ я́ве убива́я, и, побе́дными украша́емь венцы́, усе́рдно взыва́еши: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко благоле́пно возложе́ние, я́ко ка́мень прозра́чен, я́ко свяще́нна багряни́ца, украси́л еси́ хра́м небе́сный. Святы́х свята́я му́ченическими сия́нии украси́в, непреста́нно взыва́еши: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сло́во Бо́жие Безнача́льное па́че сло́ва родила́ еси́ на благодея́ние слове́снаго естества́, Имже избавля́емся тлетво́рнаго умерщвле́ния и животворя́щий прия́хом Ду́х, те́мже Тя́, Богоро́дицу и́стинную и су́щую, сла́вим, Де́во, во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Тя́, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя́, па́че ума́ ро́ждшую сло́вом вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́стых си́л, немо́лчными славословле́нии велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Ми́лостива сотвори́ твои́ми моли́твами Влады́ку, все́м, ве́рно пою́щим твое́ непобеди́мое страда́ние, и́мже и́дольскую ле́сть упраздни́л еси́, сло́во же благоче́стия уясни́л еси́.

Припев: Святы́й му́чениче Иаки́нфе, моли́ Бо́га о нас.

Виде́нием прекра́сен Ангельским во́инством, я́ко небе́сным ша́ром, Иаки́нфе, обагре́н кро́вию, и́же по Христе́ испове́дания и ве́ры, и венце́м муче́ния укра́шен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́сь бы́л еси́ Бо́жие всесвяще́нно прия́телище, те́ло и ду́шу освяти́л еси́ неосла́бным сопротивле́нием, к мучи́тельстей бра́ни и беззако́нней бы́вши, те́мже тя́ вси́ ублажа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умертви́ во мне́, Влады́чице, еще́ живу́щий гре́х, оживи́ душе́вное умерщвле́ние де́йством и́стинныя Жи́зни, ро́ждшияся из утро́бы Твоея́ за неизрече́нное милосе́рдие, благоче́стно Тя́ велича́ющих.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Иаки́нфе! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Иакинфу