Шрифт

16 июля.

Канон Святителю Филиппу, митрополиту Московскому и всея России.

Святителю Филиппу, митрополиту Московскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Первопресто́льников прее́мниче, сто́лпе Правосла́вия, и́стины побо́рниче, но́вый испове́дниче, святи́телю Фили́ппе, положи́вый ду́шу за па́ству твою́, те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́, моли́ за гра́д же и лю́ди, чту́щия досто́йно святу́ю па́мять твою́.

Кано́н святи́теля, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Посе́ченный несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де; лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль; пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Агнче Бо́жий и Сло́ве, светозаре́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха мра́чному уму́ моему́ светоно́сную лучу́ низпосли́ и сло́во ми́ вдохни́ восхвали́ти, его́же Са́м избра́л и прия́л еси́, ве́рх страда́льца свяще́ннаго Фили́ппа.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Благода́ть, свя́те, Боже́ственную рабу́ твоему́ у Бо́га испроси́ и разуме́ния мою́ испо́лни ду́шу восхвали́ти житие́ твое́, Фили́ппе святи́телю, и́мже вся́ удиви́л еси́, подвиза́вся, Го́споду поя́: сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́ких доброде́телей светозаре́нием сия́юща твоя́ де́тели, преподо́бне: удиви́шася бо ца́рие кре́пкому твоему́ му́жеству, я́ко в наказа́нии к ни́м язы́к тво́й не ослабе́, и Го́споду поя́ше: сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глаго́лы богоглаго́ливых пропове́дников, о Тебе́, Богома́ти, испо́лнишася: се́ бо родила́ еси́, Де́во, мла́до Отроча́, Ада́ма дре́вняго старе́йшо и сопресто́льна Роди́телю, ми́ра всего́ на спасе́ние и тле́ния измене́ние.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Доброде́телей на го́ру восте́кл еси́ и во мра́к виде́ния вше́л еси́, святи́телю Фили́ппе, и позна́л еси́, ели́ко вме́стно, Непостижи́маго естество́м, просвеще́ния испо́лнен бы́в, о́тче, прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Еди́наго Бо́га добро́тою ища́ и еди́ну Его́ получи́ти сла́ву жела́я, блаже́нне, сла́ву и че́сть земна́го пребыва́ния я́ко преходя́щую оста́вил еси́ и я́ко уго́дник просия́л еси́ все́х Влады́ки Христа́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жела́нием Ду́ха пло́ти жела́ние увяди́л еси́ и себе́, блаже́нне, обручи́л еси́ сожи́тельницу — чистоту́, от нея́же ча́да тебе́ роди́шася — вся́ доброде́тели, присносла́вне, ча́до тя́ содева́ющия невеще́ственнаго Све́та.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зми́я мы́сленнаго умертви́ла еси́, умертви́вшаго Ада́ма в раи́ и Еве прама́тери соде́лавшаго печа́ль, Жи́знь прозя́бши, Де́во Чи́стая, от тле́ния на́с свободи́: Бо́г бо из Твои́х ложе́сн проше́д неизрече́нно.

Седа́лен, гла́с 8.

Яко апо́стола избра́ннаго тезоимени́т, о́тче, и подража́тель, беды́ претерпе́л еси́ и гоне́ния, ре́вность вообража́я проро́ка Илии́ и Крести́теля, му́жески обличи́л еси́ беззако́ннующия и престо́л, вве́ренный тебе́, до́бре упра́вил еси́, ра́вное о́ных тече́ние сконча́в. Яко ми́лоть, те́ло твое́ на земли́ оста́вил еси́, испуща́еши, я́ко мѵ́ро, благоуха́ния арома́т и, я́ко до́ждь, излива́еши благода́ть духо́вну, напоя́я та́йно бразды́ серде́ц на́ших. Фили́ппе святи́телю, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко де́ву и еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем, ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в Тя́ Божества́, и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода. Те́м, Ангельский и челове́ческий ро́д, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти́: моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, те́м и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бо́г. Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Зло́бою дви́жимии на тя́, незло́биваго а́гнца, я́ко ди́вии зве́рие, воста́ша: словесы́ твои́ми, я́ко остно́м, сре́чеми, не терпя́ще, я́ростию поощря́хуся, святи́телю богому́дре.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Име́я тя́ засту́пника ми́р ве́сь и помо́щника в напа́стех, я́ко бо побо́рник ве́рен и ско́рый предста́тель к твое́й па́стве прири́щущия напа́стей и бе́д изыма́еши, свяще́нными твои́ми моли́твами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Испо́лнив до́брыя по́двиги, тезоимени́те, жела́ннаго, богому́дре, сподо́бился еси́ безсме́ртия, иде́же, ра́дуяся, вене́ц побе́ды взя́л еси́ и вопие́ши: сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва, Христе́, прише́ствию Твоему́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кре́пость все́х враго́в низложи́, Ма́ти Бо́жия, оскорбля́ющих воспева́ющия Тя́, я́ко ро́ждшая Го́спода сла́вы, невреди́мо Твое́ ста́до спаса́й от злы́х прираже́ний, я́ко да по до́лгу Тя́ ублажа́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Мра́к души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же, началоро́дную тму́ изгна́в бе́здны, и да́руй ми́ све́т повеле́ний Твои́х, Сло́ве, да у́тренюя, сла́влю Тя́.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Яко луча́ пра́вды Со́лнца, яви́ся ми́ру светлостьми́ доброде́телей, предста́тельство твое́, святи́телю Фили́ппе, разоря́ющее о́блак наше́дших бе́д; тя́ и ны́не пою́щия в ми́ре сохрани́, и просла́ви я́ красото́ю, и просвети́.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Ме́чь обоюдоо́стр язы́к тво́й показа́ся, в Христо́в стра́х вооружи́вся, блаже́нне, разу́мно изобличи́в нача́льствующия, во свиде́тельство Христа́ Всецаря́, вино́вна на среду́ приводя́, и боже́ственныя Его́ ученики́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Но́в яви́лся еси́ ре́вностию, я́коже вторы́й Моисе́й, не зна́мении стра́шными удивля́я, но Боже́ственных слове́с уче́нии наставля́я к ти́хому приста́нищу но́ваго Изра́иля, от страсте́й Еги́пта изводя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Облак разу́мный Тя́ имену́ем, из Тебе́ бо Христо́с возсия́, Всенепоро́чная, и простра́ннейшу Тя́ небе́с показа́, Того́ бо неискусому́жно родила́ еси́, Чи́стая, воплоще́нна за милосе́рдие неисповеди́мое.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ио́ну в ки́те, Го́споди, еди́наго всели́л еси́, мене́ же свя́зана мре́жами вра́жиими, я́ко от тли́ о́наго, спаси́.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Промышле́ние о́бщее творя́ о пасо́мых тобо́ю, е́же бы́ти и́м душе́ю и се́рдцем единосло́вне, во Христо́ве еди́ней ве́ре пребыва́ющим, язы́ческия же отрева́л еси́ обы́чаи и разделе́ния бежа́ти, му́дре, научи́л еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Ре́вностию Христо́вою поостри́вся, я́рость самодержа́внаго на кро́тость преложи́ти тща́лся еси́, и к преще́нием царе́вым непрекло́нен отню́д бы́л еси́, я́ко Христо́вых за́поведей де́латель, и показа́лся еси́ я́ко кре́пок хра́брник, за па́ству твою́ пострада́в да́же до сме́рти, ра́дуяся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Светоно́сную лучу́, сия́ющу во мра́це жития́ су́щим, святи́телю Фили́ппе, ви́дим тя́, и я́ко свещу́ неугаси́мую, невеще́ственному приобщи́вшагося Све́ту и вся́ освеща́юща концы́, тму́ неразу́мия отъе́млюща.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ иногда́ написа́ скрижа́ль богообра́зне во проро́цех Моисе́й, све́щник же Све́та, и се́нь, и же́зл процве́тший, Всенепоро́чная, и ста́мну, ма́нну нося́щую, и ле́ствицу, е́юже возведо́хомся от земли́ к высоте́.

Конда́к, гла́с 3.

Правосла́вия наста́вника и и́стины провозве́стника, Златоу́стаго ревни́теля, Росси́йскаго свети́льника, Фили́ппа прему́драго восхва́лим, пи́щею слове́с свои́х разу́мно ча́да своя́ пита́юща: то́й бо язы́ком хвале́ния поя́ше, устна́ма же пе́ние веща́ше, я́ко таи́нник Бо́жия благода́ти.

Икос:

Прииди́те, любострада́льцы, пе́нием и пе́сньми духо́вными па́мять священному́ченика соверша́юще, боже́ственне возвесели́мся: вре́мя на́шего весе́лия и натрижне́ния наста́, в не́же прие́млем страсте́й разреше́ния да́р. Яко бо сто́лп, о́гнен яви́ся попаля́ющ беззако́ннующих главы́, ве́рных же просвеща́ющ ду́ши уче́ньми богоразу́мия и в боже́ственный гра́д Го́рний Иерусали́м, я́ко друга́го Изра́иля, вводя́щ, я́ко учени́к Бо́жия благода́ти.

Пе́снь 7.

Ирмос: На по́ли Деи́ре иногда́ мучи́тель пе́щь поста́ви на муче́ние богоно́сных, в не́й же трие́ о́троци песносло́вяху Еди́наго Бо́га, тро́ично воспева́ху, глаго́люще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Укра́шен благоле́пно Го́споду предста́л еси́ доброде́тельными по́двиги, вене́ц же нося́ страда́ния, испещре́н кро́вными ка́плями, святи́телю Фили́ппе. Те́мже соверша́ющия светоно́сную па́мять твою́ при́сно помина́й и пою́щия: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Фараони́т мы́сленных враго́в ополче́ния, блаже́нне, избе́г, легко́ преше́л еси́ к го́рним, та́мо водворя́яся, иде́же по́честь сла́вы получи́в терпе́нием, во све́те пра́ведных, в ра́довании святы́х, воспева́я: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Хва́лят тя́, блажа́ще любо́вию, прити́чущии к ра́це твое́й, блаже́нне, в не́й бо, мо́щи твоя́ целу́юще, оби́льно благода́ть прие́млют: прикоснове́нием бо вре́д оче́с исцели́л еси́ и боле́знь зубо́в облегчи́л еси́ пою́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От любве́ душе́вныя вопию́ Ти, Влады́чице: пресве́тлаго Со́лнца о́блаче, спаси́тельная две́ре, небе́сная врата́, ле́ствице мы́сленная, все́х христиа́н мольбу́ приими́, Тя блажа́щих, наде́жду ду́ш на́ших, и Сы́ну Твоему́ зову́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя своя́, полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся́, Тя́ пое́т со́лнце, Тя́ сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит пе́снь вся́ тва́рь, я́ко Соде́телю все́х во ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Цели́ши незави́стно ве́рно призыва́ющия тя́: я́ко предста́в, а́бие разсла́блена возста́вил еси́ и стра́ждущему ятро́ прикоснове́нием ручны́м уврачи́л еси́, уны́нием скорбя́ща явле́нием твои́м в ра́дость претвори́л еси́, при́сно де́йствуя вся́, блаже́нне, все́м во ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Че́сть многоце́нную твоему́ верху́, страда́ния вене́ц, я́ко победоно́сцу, живоно́сною десни́цею Зижди́тель возложи́, всеблаже́нне, те́ло же твое́ соблюде́ невреди́мо от боко́в землены́х, испуща́ющее благоуха́ния арома́т. Си́це тя́ просла́ви Подвигополо́жник во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Шата́ния и бра́ни междоусо́бныя укроти́, и свере́пеющия во́лки на ста́до твое́, блаже́нне, я́ко и́стинный па́стырь, моли́тв твои́х па́лицею дале́че отжени́, и  воста́ния язы́ков покори́, да я́ко предста́теля тя́ воспева́ем во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Щито́м ве́ры хра́м Тво́й святы́й, Богоро́дице Де́во, сохрани́, и в не́м славосло́вящия Тя́ ку́пно сла́вы Твоея́ сподо́би, и нахожде́ния ва́рварскаго и томле́ния и́х изба́ви ны́, ума́ на́шего во́лны свере́пыя укроти́ моли́твою Твое́ю, Всепе́тая.

Песнь 9

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев, воздви́гнувый ро́г спасе́ния на́м в дому́ Дави́дове, Отрока Своего́, в ни́хже посети́ на́с Восто́к с высоты́ и напра́вил ны́ е́сть на пу́ть ми́ра.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Еди́но естество́ Тро́ицы богосло́вил еси́, су́етным же поуча́ющияся сме́ло, всему́дре, обличи́в и боже́ственными наказа́нии твои́ми ве́рныя увеща́в, му́дре, укрепи́л еси́, Ангелов сожи́телю, святи́телю Фили́ппе, па́мять твою́ пра́зднующия в ми́ре соблюди́.

Припев: Святи́телю о́тче Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Юношам немова́ние сро́дно присвое́ние быва́ет, но отце́м любе́зно вои́стинну; ты́ же, о́тче, приими́ на́ше сие́ благодаре́ние, не я́ко досто́йно и́стинно твоея́ хвалы́, но я́ко от усе́рдия тебе́ приноси́мо, не бо́ мо́жем ле́потно хвали́ти тя́ и велича́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко апо́столов сопресто́лен и му́чеников слико́вен, святи́телем равноче́стен, страстоте́рпче Фили́ппе, предста́тельством твои́м пою́щия тя́ в ми́ре сохрани́ и ро́г возвы́си, ва́рварская же свере́пства низложи́, да, ра́дующеся, пое́м тя́, велича́юще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Све́та прия́телище, Богора́дованная Влады́чице, святи́телем вои́стинну утвержде́ние и преподо́бным все́м похвало́! Спаси́ ны от бе́д и обстоя́ний и язы́ков наше́ствия, воспева́ющия, Тя́, Многопе́тую.

Свети́лен.

Ревни́телю целому́дрия, от ю́наго воспита́ния, святи́телю Фили́ппе, потща́лся еси́, за и́стину укоря́емь и изгна́н бы́ти и тоя́ ра́ди сме́рть го́рькую подъя́л еси́; и ны́не, на небесе́х предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы, при́сно о на́с моли́ся, ве́рою и любо́вию соверша́ющих па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Щедро́ты Твоя́, Бо́же, на лю́ди Твоя́ низпосли́ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и все́х святы́х и ра́ди святи́теля Твоего́ Фили́ппа да́руй на́м ве́лию ми́лость.

Молитва святителю Филиппу (Колычеву), митрополиту Московскому

О, пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Фили́ппе, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со а́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Филиппу (Колычеву), митрополиту Московскому

О, вели́кий уго́дниче Христо́в святи́телю о́тче наш Фили́ппе, ско́рый помо́щниче и ди́вный чудотво́рче! При́зри ми́лостивно на ны многогре́шныя, ве́мы бо, се́рдцем и усты́ и со благоразу́мным разбо́йником испове́дуем, я́ко по дело́м на́шим бе́ды пости́гшия нас прие́млем, си́ми бо вре́менными скорбьми́ избежи́м по милосе́рдию Го́спода ве́чныя му́ки, гре́шником угото́ванныя: се́яхом бо се́мена своево́льнаго жития́, пожина́ем же те́рния скорбе́й. Оба́че не́мощни есмы́, и в покая́ние те́плое прише́дше, мо́лимся, да преложи́т Госпо́дь гнев Свой на ми́лость и тебе́, святи́телю Христо́в, усе́рдно про́сим: проле́й те́плую моли́тву твою́ ко Христу́ Го́споду на́шему, Ему́же при́сно предстои́ши и мо́лишися о почита́ющих тя с любо́вию и упова́ющих на твое́ предста́тельство. Умоли́ пра́веднаго Судию́, да защити́т святу́ю оби́тель сию́, ме́сто, в не́йже ты духо́вно породи́лся еси́, и путево́ждь и́ноком свята́го ме́ста сего́ был еси́. Упаси́ я́коже до́брый па́стырь жезло́м бла́гости твоея́ разсе́янныя о́вцы ста́да Христо́ва и во дво́ры Госпо́дни всели́ я́. Огради́ нас от собла́зна ересе́й и раско́лов в правосла́вной Це́ркви на́шей. Научи́ нас, во стра́нствии су́щих, го́рняя му́дрствовати, а не земна́я, просвети́ разсе́янный ум наш и на путь и́стины напра́ви, охладе́вшее се́рдце на́ше любо́вию ко Го́споду и к бли́жним на́шим согре́й. Вдохни́ в нас ре́вность ко исполне́нию веле́ний Бо́жиих. Осла́бленную греха́ми и нераде́нием во́лю на́шу оживотвори́ благода́тию Ду́ха Всесвята́го. Правосла́вие укрепи́, нападе́ния лука́внуюших и беззако́нных челове́к на Це́рковь Бо́жию дале́че отжени́. Отпа́дшия ве́тви от лозы́ Христо́вы с то́ю па́ки соедини́, испроси́ у Христа́ Бо́га душа́м и телесе́м на́шим здра́вие и кре́пость, боля́щим исцеле́ние да́руй, стра́ждущих уте́ши, скорбя́щим мир и отра́ду покажи́, пла́чущия ра́доватися сотвори́, печа́льныя ликовствова́ти соде́лай, вражду́ющих умиротвори́, зави́стливыя ми́лостивны покажи́, вся́кия в нас непра́вды испра́ви. Изжени́ вся́кую крамо́лу и лука́выя сове́ты нечести́вых разруши́, оба́че тех в покая́ние приведи́. Архиере́ем и духо́вным па́стырем, поста́вленным пасти́ ста́до Христо́во Росси́йския Правосла́вныя це́ркви, пода́ждь прему́дрость и пра́ведное житие́, я́коже и сам си́ми доброде́тельми украша́лся еси́, ста́рыя поддержи́, ю́ныя научи́ и уцелому́дри, и да́руй им моли́твами твои́ми трудолю́бие, послуша́ние и ми́рное жи́тельство. Нам же всем ра́дость при́сную о Го́споде пода́ждь, да терпе́нием тече́м на предлежа́щий нам по́двиг жития́ сего́ вре́меннаго, взира́юще на Нача́льника ве́ры и Подвигополо́жника Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же бу́ди сла́ва, благодаре́ние и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Филиппу, митрополиту Московскому