Шрифт

14 июля.

Канон второй преподобному Никодиму Святогорцу.

Канон преподобному Никодиму Святогорцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Му́дрости благода́тию, о́тче, укра́шенный,/ труба́ богогла́сная показа́лся еси́ Ду́ха/ и доброде́телей наста́вник, Никоди́ме Богоглаго́ливый,/ всем бо подае́ши спаси́тельная уче́ния,/ жития́ чи́стаго показу́я сия́ние/ бога́тством Боже́ственных твои́х слове́с,/ и́миже, я́ко свет, ми́рови возсия́л еси́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Свети́ло Афо́нское, и На́ксии о́трасль,/ и Це́ркве всея́ богодухнове́ннаго учи́теля,/ Никоди́ма, ве́рнии, да почти́м,/ и́же, исполня́яся му́дрости Боже́ственныя,/ уче́ния бо небе́сная и оби́льная излива́ет вопию́щим:/ сла́ва просла́вльшему тя Христу́,/ сла́ва венча́вшему тя,/ сла́ва подаю́щему тобо́ю нам по́мощь.

Кано́н иной, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Твои́м сия́нием, Светода́вче Го́споди, ум мой просвети́/ и сло́во ми даждь, Сло́ве,/ да воспою́ усты́ све́тло песнь досто́йную Никоди́му,/ Боже́ственному и ди́вному Твоему́ служи́телю.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Чи́стое твое́ жи́тельство, преподо́бне, селе́ние све́та яви́ тя на Афо́не,/ и столп всесве́тлый, и свети́льник светле́йший,/ сия́ющий в ми́ре безсме́ртия уче́нии, о́тче Богоглаго́ливе Никоди́ме.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́н Боже́ственный раскрыва́я, преподо́бне,/ сло́во богодухнове́нное богоприя́тным язы́ком,/ разуме́ний мо́ре и бога́тство Боже́ственнаго зна́ния в многообра́зней му́дрости/ Це́ркви одожди́л еси́, о́тче, я́коже ма́нну Небе́сную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Струи́ Боже́ственных душепита́тельных, Госпоже́, исто́чниче неистощи́мый,/ изле́й души́ мое́й во́ду, ска́чущую в живо́т ве́чный,/ да угаси́ши, Де́во, греха́ у́гли,/ и преиспо́лнюся невеще́ственнаго сия́ния.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, на́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

От скве́рны вся́кия стра́сти ду́шу и те́ло очи́стив,/ ско́рым воздержа́нием, Богому́дре Никоди́ме,/ безстра́стия возде́лываеши благода́ть/ и к стяжа́нию сея́ всех призыва́еши сло́вом твои́м.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Доброде́тельми украше́нный таи́нник богоно́сный/ жития́, во Христе́ сокры́таго, яви́лся еси́ нам, Никоди́ме блаже́нне,/ к Боже́ственным восхожде́нием возводя́ ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ум твой, о́тче, осия́нный Уте́шителя сла́вою,/ рука́ же твоя́, Им дви́жимая,/ изобрази́ нам Небе́сная уче́ния во святы́х и мно́гих кни́гах, Никоди́ме.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Препросла́вленная Мариа́м, Всецари́це Де́во,/ Бо́га неизрече́нно ро́ждшая,/ растле́вшую страстьми́ мою́ ду́шу исцели́/ и даждь ми ско́ро обраще́ние спаси́тельное.

Седа́лен, гла́с 5.

Богодухнове́нная уста́ Боже́ственнаго Ду́ха,/ согла́сная ли́ра Небе́сных пе́сней, афо́нских мона́хов украше́ние,/ богоно́сный кни́жник прему́дрости Бо́жия,/ Никоди́м Богому́дрый ра́достно да восхва́лится, я́ко Христа́ служи́тель и́стинный.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен:

Богоро́дице Де́во, ми́ра по́моще,/ во вре́мя ну́жды помога́й при́сно притека́ющим те́пле предста́тельству Твоему́/ и настоя́щий Твой, Чи́стая, уде́л честны́й сохраня́й от вся́каго вре́да,/ к Твоему́ бо заступле́нию всегда́ притека́ет, Госпоже́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра Отча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с пророком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Медото́чный, и сладча́йший, и богогла́сный твоего́ язы́ка орга́н,/ одушевле́нный Бо́гом, Никоди́ме,/ воспе́л есть преподо́бных сла́вныя по́двиги,/ зву́ки сладча́йшими и пе́сньми стро́йными благочести́вых сердца́ возвеселя́я.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Ма́нну живота́, мед из ка́мене богото́чный,/ ро́су Боже́ственную, от Свята́го Ду́ха сходая́щую на зе́млю,/ поражда́ет сло́во твое́, Небе́сный таи́нниче Никоди́ме,/ окормля́я, и возвеселя́я, и ороша́я сердца́ ве́рно приника́ющих к кни́гам твои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́дость Боже́ственныя благода́ти, преподо́бне,/ непоро́чным се́рдцем излия́нная усты́ твои́ми честны́ми,/ в кни́гах святы́х сохрани́ся, Никоди́ме,/ и всех услаща́ет и ра́дует, ве́рно поуча́ющихся от книг твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О нас при́сно моли́, Богоро́дице, Еди́ная Присноде́во,/ Проше́дшаго от чи́стых крове́й Твои́х,/ да ми́лостив бу́дет лю́дем, и́хже сотвори́,/ и пода́ст всем нам грехо́в разреше́ние и све́та ве́чнаго причаще́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Доброде́телей преуспе́яние, и духо́вных подвиго́в учи́лище, и писа́ния Боже́ственная/ велеле́пно составля́еши во святе́й кни́зе,/ ю́же по до́лгу от дел сих наре́кл еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Земледе́ланием словесе́ страсте́й отсека́еши ко́рени, Никоди́ме,/ и се́мя за́поведей Бо́жиих спаси́тельное в душе́вныя ни́вы му́дро полага́еши, о́тче,/ я́ко служи́тель Бо́жий Боже́ственнейший.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пути́ неви́димыя бра́ни ко власте́м тьмы, Никоди́ме,/ всем раскрыва́еши, я́ко в сей победи́вый,/ и нас гото́виши к по́двигу проти́ву страсте́й же и де́монов/ де́йственными сове́ты, Богодухнове́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Матероде́вственная Дщи, Яже Бо́га Сло́ва неизрече́нно заче́ншая,/ сие́ Твое́ ста́до, сла́вную Го́ру Афо́нскую, сохраня́й,/ покрыва́й от вся́кия ну́жды и па́губы,/ я́коже обеща́лася еси́, Твое́ю добро́тою.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

С терпе́нием твое́ житие́ соверши́в, Никоди́ме,/ тишино́ю ума́ и Боже́ственным очище́нием/ Писа́ний жили́ще и уче́ния оте́ческаго уста́ показа́лся еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою любве́ к Бо́гу, о́тче, укрепла́емь,/ не́мощь плотску́ю расточи́л еси́, Никоди́ме преподо́бне,/ спасе́ния бли́жняго ра́ди напису́я поуче́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Оби́льно излиа́нным слове́сным тече́нием уст твои́х, Никоди́ме,/ ороша́ются при́сно на́ша помышле́ния/ к плодоноше́нию доброде́тельных, о́тче, дея́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́нгелов ра́дование и люде́й по́моще,/ Благослове́нная Чи́стая, Еди́на Присноде́во,/ всегда́ в ну́ждах нам помога́й и во вся́ких обстоя́ниих.

Конда́к, гла́с 8.

Я́ко таи́нника изря́днейшаго доброде́тельнаго жития́ и благоче́стия,/ богоно́снаго учи́теля Правосла́вия, пра́зднует тя Це́рковь,/ с Небе́с бо дарова́ния прие́мый,/ озаря́еши Боже́ственными твои́ми писа́нии вопию́щих ти:/ ра́дуйся, о́тче Никоди́ме.

Икос:

Нра́вом А́нгел и ве́лий в позна́нии, Никоди́ме, на Афо́не показа́лся еси́,/ а́нгельское бо име́я житие́, ангелоподо́бным гла́сом уясни́л еси́ оте́ческая писа́ния,/ и́миже просвеща́еши вопию́щих:/ ра́дуйся, На́ксии благоукраше́ние;/ ра́дуйся, Афо́на озаре́ние./ Ра́дуйся, оте́ческих догма́тов раскры́тие;/ ра́дуйся, святы́х рече́ний разреше́ние./ Ра́дуйся, высото́ ра́зума и му́дрости реко́;/ ра́дуйся, глубино́ Боже́ственнаго ве́дения и любве́ сокро́вище./ Ра́дуйся, я́ко показа́лся еси́ кни́жник Богоно́сный;/ ра́дуйся, уясни́телю Богоглаго́ливый./ Ра́дуйся, свети́льниче нра́вственныя чистоты́;/ ра́дуйся, огню́ Го́рния све́тлости./ Ра́дуйся, и́мже ве́рнии утвержда́ются;/ ра́дуйся, его́же врази́ трепе́щут./ Ра́дуйся, о́тче Никоди́ме.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия сннзхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Глаго́лов твои́х Боже́ственных держа́ву, о́тче, и све́тлость,/ и Го́рнюю благода́ть, и оби́льный вои́стинну исто́чник/ николи́же можа́ху терпе́ти, Никоди́ме, со́нми му́дрствующих,/ сего́ ра́ди побежда́хуся тобо́ю.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

От вся́кия скве́рны очи́стил еси́, о́тче Никоди́ме,/ и ду́шу, и те́ло, и чу́вства, и помышле́ния./ Сего́ ра́ди и нас возво́диши к чистоте́ и соблюде́нию ума́ му́дрым уче́нием твои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ума́ чистото́ю и кре́постию помышле́ния, о́тче,/ святы́х оте́ц богоглаго́ливая словеса́ уясни́л еси́/ и сокро́вище душеполе́зное оста́вил еси́ Це́ркви Христо́вей, Боже́ственныя кни́ги твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тишину́ Небе́сную и умиле́нный нрав даждь ми, Богоро́дице Де́во,/ и свет душе́вным мои́м стопа́м,/ я́ко да стезя́ми, до́бре веду́щими мя к Го́рнему житию́, ше́ствую, Де́во Чи́стая.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Сла́вно украси́лся еси́ на Афо́не, Никоди́ме, сло́вом и му́дростию/ и жития́ све́тлостию о́браз яви́лся еси́ и наста́вник спаси́тельный всем и́ноком/ в доброде́телей воздая́ние, вопия́ непреста́нно:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Глаго́лом Бо́жиим препоя́савыйся, я́ко мече́м Небе́сным,/ и облеки́йся, о́тче, я́коже броне́ю, благода́тию Ду́ха,/ еретики́ и ду́хи мы́сленныя обрати́л еси́ вспять, в весе́лии вопия́:/ свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Святы́ни сокро́вище зри́тся глава́ твоя́, Боже́ственное благоуха́ние источа́ющи,/ сосу́ди бо яви́шася арома́тов уста́ твоя́, преподо́бне,/ я́коже рече́ Прему́дрость, дыха́ние безсме́ртия и питие́ весе́лия, е́же от безстра́стия,/ нам при́сно подава́ющии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тски заче́ншая безпло́тнаго Го́спода,/ су́щаго в не́дрех о́тчих, Сы́на, Собезнача́льна Отцу́ же и Ду́ху,/ без истле́ния обновля́юща мир,/ плотско́ю зло́бою растле́нную ду́шу мою́ обнови́, Де́во, и́стинным покая́нием.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дети сподо́бился еси́, разреши́вся пло́ти твоея́, Никоди́ме преподо́бне,/ па́че ума́ Благонача́лия Трисия́ннаго свет и благода́ть,/ и́хже и насле́дник, и прича́стник был еси́, Богоглаго́ливе,/ я́ко поживы́й житие́м во всем богодухнове́нным.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Арома́т источа́ют словеса́ твоя́ честна́я, я́коже цве́ти весны́ благово́ннии,/ дыха́ние живота́ бо и благоуха́ние от Бо́га всем показа́л еси́ ты,/ уче́ния, о́тче, ни́во, Никоди́ме Богому́дре,/ свети́ло Це́ркве, правосла́вных украше́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Небе́сную сла́дость восприя́в от Бо́га, Богоно́се Никоди́ме,/ и живота́ необори́маго услади́вся,/ любо́вию тя пра́зднующих сохраня́й и покрыва́й твои́ми моли́твами/ и мене́, усе́рдно тя воспева́юща, о́тче, просвеще́нием твои́м озари́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресве́тлый свети́льниче оте́ческаго, Чи́стая, озаре́ния,/ престо́ле Бо́га, его́же обстоя́т со стра́хом ве́лиим си́лы Небе́сныя,/ Еди́на Присноде́во Мари́е,/ озари́ ум мой све́том повеле́ний из утро́бы Твоея́ Возсия́вшаго.

Свети́лен

Любому́дрия Боже́ственнаго любо́вию пита́емь,/ му́дрости Го́рния, о́тче, наслади́лся еси́ бога́тством, Никоди́ме Богому́дре,/ с богосло́вия орга́ном и пра́ведными пожи́в,/ с ни́миже не преста́й моля́ся о нас, Богоно́се.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Бо́га Пресу́щественнаго, Де́во, воплоти́вшая,/ низложи́ла еси́ Твои́м Рождество́м осужде́ние Евы/ и благослове́ния исто́чник источи́ла еси́ Тя сла́вящим/ и благоче́стно пропове́дующим Тя Всечи́стую Богоро́дицу и Присноде́ву.

Молитва

О богодохнове́нный и вселе́нский и́стины учи́телю, изря́дная Святоимени́тыя Горы́ похвало́, светле́йшая звездо́ Правосла́вныя Це́ркве Собо́рныя, всепреподо́бный и святы́й о́тче Никоди́ме! Да́ждь нам просвеще́ние моли́твами твои́ми во исполне́ние боже́ственныя во́ли, напра́ви стопы́ на́ша ко стезя́м доброде́тельнаго жития́, осени́ нас да́нною тебе́ благода́тию и вразуми́ ум наш, во е́же разуме́ти богому́драя поуче́ния твоя́, да обря́щем в них покая́ние, исцеле́ние, ра́дость, мир, кро́тость, поко́й, любо́вь, и а́ще что добро́ и бла́го и спаси́тельно, и в конце́ живо́т ве́чный, и моли́ся всегда́ ко Го́споду о всех нас, и́скренне лю́бящих тя и на всяк день и час призыва́ющих оте́ческую твою́ бла́гость и по́мощь. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобному Никодиму Святогорцу