Шрифт

14 июля.

Канон первый преподобному Никодиму Святогорцу.

Канон преподобному Никодиму Святогорцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Му́дрости благода́тию, о́тче, укра́шенный,/ труба́ богогла́сная показа́лся еси́ Ду́ха/ и доброде́телей наста́вник, Никоди́ме Богоглаго́ливый,/ всем бо подае́ши спаси́тельная уче́ния,/ жития́ чи́стаго показу́я сия́ние/ бога́тством Боже́ственных твои́х слове́с,/ и́миже, я́ко свет, ми́рови возсия́л еси́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Свети́ло Афо́нское, и На́ксии о́трасль,/ и Це́ркве всея́ богодухнове́ннаго учи́теля,/ Никоди́ма, ве́рнии, да почти́м,/ и́же, исполня́яся му́дрости Боже́ственныя,/ уче́ния бо небе́сная и оби́льная излива́ет вопию́щим:/ сла́ва просла́вльшему тя Христу́,/ сла́ва венча́вшему тя,/ сла́ва подаю́щему тобо́ю нам по́мощь.

Кано́н преподо́бному, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Тро́ице Единосу́щная, о́тче, Сы́не, Ду́ше Святы́й,/ прему́дрость пода́ждь ми, да воспою́ све́тло/ просла́вльшаго словесы́, и уче́нии, и де́лы Тя, Го́споди, свята́го Никоди́ма.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Ум Небе́сный, мирохрани́тельница Ду́ха,/ Боже́ственный Никоди́м всех зове́т нас ле́тную па́мять его́ соверши́ти./ Прии́дем у́бо вси, сего́ чту́ще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Умертви́в по́мысл пло́ти твое́й, Никоди́ме,/ ху́ждшее, о́тче, покори́л еси́ лу́чшему по́двигом любому́дрия Боже́ственнаго/ и яви́лся еси́ благода́ти сосу́д многоце́нный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Си́лу, и утвержде́ние, и просвеще́ние стяжа́в Твои́м, Госпоже́, благоволе́нием,/ Боже́ственный Никоди́м, богодухнове́н и весь богоно́сен,/ после́дним в ле́тех яви́ся на Афо́не.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Испо́лнился еси́ све́та Небе́снаго, очи́стив, Никоди́ме, ум,/ и, я́ко свети́ло многосве́тлое, в после́дняя ле́та в Це́ркви возсия́л еси́/ во спасе́ние благочести́вых.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Глаго́лов Боже́ственных твои́х благода́ть по всей земли́ возсия́,/ я́ко мо́лния небе́сная, нра́вы душе́вныя очища́ющи/ и к све́ту направля́ющи повеле́ний Созда́вшаго вся́ческая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свети́льник Боже́ственнаго разуме́ния,/ труба́ благохва́льная Бо́га, язы́к богоглаго́ливый,/ да пое́тся Боже́ственными пе́сньми достодо́лжно днесь Богоизбра́нный Никоди́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Храм светоно́сный и Бо́жий престо́л огнезра́чный яви́лася еси́,/ Благослове́нная Госпоже́,/ Того́ пло́тски заче́ншая./ Сего́ ра́ди и мене́ озари́ све́тлостию сла́вы Твоея́.

Седа́лен, гла́с 5.

Богодухнове́нная уста́ Боже́ственнаго Ду́ха,/ согла́сная ли́ра Небе́сных пе́сней, афо́нских мона́хов украше́ние,/ богоно́сный кни́жник прему́дрости Бо́жия,/ Никоди́м Богому́дрый ра́достно да восхва́лится, я́ко Христа́ служи́тель и́стинный.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен:

Богоро́дице Де́во, ми́ра по́моще,/ во вре́мя ну́жды помога́й при́сно притека́ющим те́пле предста́тельству Твоему́/ и настоя́щий Твой, Чи́стая, уде́л честны́й сохраня́й от вся́каго вре́да,/ к Твоему́ бо заступле́нию всегда́ притека́ет, Госпоже́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Зако́на Боже́ственнаго уче́ний и слове́с Ду́ха научи́вся но́щию и днем, Никоди́ме,/ дре́во многопло́дное яви́ся при вода́х Боже́ственныя благода́ти,/ плодонося́щее ве́дение лу́чшее.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Ти́хий, о́тче, нра́вом, и кро́ток ви́дом, и сла́дкий сло́вом,/ и увеща́нием Богому́дрый яви́лся еси́ к тебе́ притека́ющим, свя́те,/ подава́я всем спаси́тельная уче́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Поража́ют умы́ ве́рных, о́тче преподо́бне,/ высота́, и глубина́, и длина́, и широта́, Никоди́ме, му́дрости твоея́ благода́тныя сокро́вища,/ ты бо я́ко бе́здна вели́кая ве́дения яви́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не́бо на земли́ яви́лася еси́, небе́с вы́шшее, Де́во Пресвята́я,/ на руку́ держа́щая, я́ко Младе́нца, Творца́ не́бу и земли́,/ ми́лостию к Небе́сному нас возводя́щаго жи́тельству.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Уче́ния Боже́ственная источи́л еси́, Никоди́ме, я́ко река́ Бо́га Жива́го,/ и, я́ко пото́к ра́достный, при́сно ра́дуеши тече́нии слове́с твои́х, му́дре,/ Це́рковь всю Христо́ву Правосла́вную.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Ти́хо пожи́л еси́, Никоди́ме,/ научи́вся трезве́нию ума́, и воздержа́нию, и чте́нию богодухнове́нных Писа́ний,/ и возне́слся еси́ мы́сленно в Го́рняя облиста́ния Ду́ха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́ченик воспе́л еси́ труды́ и по́двиги и преподо́бных до́блести,/ и́мже после́довал еси́ а́нгельским на земли́ житие́м/ и с ни́ми, преподо́бне, просла́вился еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресве́тлое селе́ние Бо́га Вседержи́теля, Благода́тная Богоро́дице,/ омраче́нную мою́ ду́шу просвети́/ и сию́ сосу́д чи́стый Возсия́вшаго из Тебе́, Богома́ти, покажи́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Новоявле́нное яви́ся со́лнце Це́ркви Христо́вей, Никоди́ме,/ просвеща́я всегда́ правосла́вных собо́р/ луча́ми слове́сных твои́х наставле́ний.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Ве́лий яви́лся еси́ учи́тель,/ я́ко сотвори́вый Боже́ственную во́лю и научи́вый, Никоди́ме, исполна́ти ю́./ Сего́ ра́ди вели́кия че́сти сподо́бился еси́ от Го́спода, тя просла́вльшаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В доброде́телех богодухнове́нный,/ сло́вом же и му́дростию богому́дрый,/ на Афо́не яви́лся еси́ тайново́дство богоразу́мное помышле́ний мона́хов.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый Све́та Богонача́льнаго, Присноде́во,/ озаря́ющи та́инственными сия́нии/ благоче́стно, ра́дуйся, вопию́щих Ти.

Конда́к, гла́с 8.

Я́ко таи́нника изря́днейшаго доброде́тельнаго жития́ и благоче́стия,/ богоно́снаго учи́теля Правосла́вия, пра́зднует тя Це́рковь,/ с Небе́с бо дарова́ния прие́мый,/ озаря́еши Боже́ственными твои́ми писа́нии вопию́щих ти:/ ра́дуйся, о́тче Никоди́ме.

Икос:

Нра́вом А́нгел и ве́лий в позна́нии, Никоди́ме, на Афо́не показа́лся еси́,/ а́нгельское бо име́я житие́, ангелоподо́бным гла́сом уясни́л еси́ оте́ческая писа́ния,/ и́миже просвеща́еши вопию́щих:/ ра́дуйся, На́ксии благоукраше́ние;/ ра́дуйся, Афо́на озаре́ние./ Ра́дуйся, оте́ческих догма́тов раскры́тие;/ ра́дуйся, святы́х рече́ний разреше́ние./ Ра́дуйся, высото́ ра́зума и му́дрости реко́;/ ра́дуйся, глубино́ Боже́ственнаго ве́дения и любве́ сокро́вище./ Ра́дуйся, я́ко показа́лся еси́ кни́жник Богоно́сный;/ ра́дуйся, уясни́телю Богоглаго́ливый./ Ра́дуйся, свети́льниче нра́вственныя чистоты́;/ ра́дуйся, огню́ Го́рния све́тлости./ Ра́дуйся, и́мже ве́рнии утвержда́ются;/ ра́дуйся, его́же врази́ трепе́щут./ Ра́дуйся, о́тче Никоди́ме.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

К восхожде́нию степе́ней жития́ све́тлаго, преподо́бне Никоди́ме,/ ле́ствицею слове́с, тобо́ю водруже́нною, возво́диши ве́рою притека́ющих к кни́зе твое́й,/ ю́же нарица́еши Ле́ствицею но́вою.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко благово́нный луг Боже́ственнаго Ду́ха, о́тче Никоди́ме,/ вертогра́д Живота́ благода́тнаго/ ра́лом язы́ка твоего́ богорече́ннаго богодухнове́нную кни́гу твою́ нам показа́л еси́,/ ю́же нарица́еши Вертогра́д благода́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Язы́к Боже́ственный обогати́в, Никоди́ме, и ум Богоприя́тный,/ наста́вник свяще́нный словесе́ ве́ры в после́дняя ле́та яви́лся еси́, преподо́бне,/ и призыва́еши всех к стяжа́нию лу́чшаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богодухнове́нне восхвали́ свяще́нный Никоди́м вели́чия Твоя́,/ вои́стинну ди́вная, Де́во Препе́тая,/ его́же просла́вила еси́ благоволе́ния Твоего́ та́инственными явле́нии,/ я́ко служи́теля Твоего́ Боже́ственнаго.

Пе́снь 8.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Очище́ние от страсте́й греха́ и исцеле́ние стра́ждущим душа́м, свя́те,/ печа́ли искупле́ние и жития́ свята́го лучи́/ подае́т при́сно Боже́ственное сло́во твое́,/ сия́ющее све́том Небе́сным благогове́йно к нему́ притека́ющим.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Незло́бив и кро́ток яви́лся еси́ и, вся́кою пра́вдою украша́емь, преподо́бне Никоди́ме,/ и пра́ведности явля́я све́тлость в лице́ твое́м,/ ми́лостив был еси́ всем, я́ко преиспо́лнен сия́ния Боже́ственнаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Усты́ всему́дрыми твои́ми уясни́в догма́тов Правосла́вных акриви́ю, преподо́бне Никоди́ме,/ от за́пада прише́дших к тебе́ удиви́л еси́/ и сих показа́л еси́ вои́стинну я́ко ры́бы безгла́сныя/ пото́ком, о́тче, Боже́ственных твои́х рече́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцели́ ду́шу мою́, боля́щую/ и страстьми́ грехо́вными и по́мыслы нечести́выми и скве́рными опаля́емую, Всечи́стая,/ и покая́ния све́том озари́ се́рдце мое́,/ к Тебе́ бо прибега́ю, окая́нный, да не пре́зриши моли́твы моея́, Де́во.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Таи́нник тве́рдый Ду́ха был еси́ ума́ све́тлостию, преподо́бне Никоди́ме,/ и отце́в дре́вних, свя́те,/ свяще́нными труды́ твои́ми све́тлый цвет подава́я,/ от слове́с тех ве́рным благово́нное разуме́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Никоди́ме, моли́ Бо́га о нас.

Все житие́ твое́, я́ко фимиа́м, от ю́ности, и я́ко же́ртву непоро́чную, Жизнода́вцу Сло́ву прине́сл еси́,/ Того́ стопа́м после́довав, преподо́бне./ Сего́ ра́ди венча́ свяще́нно тя Христо́с венце́м прему́дрости.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пе́сньми свяще́нными, Никоди́ме всему́дре, пра́зднуем святу́ю па́мять твою́, освяща́еми твое́ю благода́тию./ Но, я́ко дар благоприя́тный, приими́, о́тче, хвале́ние всех нас,/ те́пле целу́ющих тя, я́ко отца́ на́шего и учи́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всевы́шняго Бо́га неизрече́нно заче́ншая, Еди́на Преблагослове́нная,/ бла́гостию от а́да нас возве́дшаго,/ па́дшаго мя в глубину́ страсте́й возведи́ на высоту́ жития́ чи́стаго,/ Богоро́дице, по́моще на́ша.

Свети́лен

Любому́дрия Боже́ственнаго любо́вию пита́емь,/ му́дрости Го́рния, о́тче, наслади́лся еси́ бога́тством, Никоди́ме Богому́дре,/ с богосло́вия орга́ном и пра́ведными пожи́в,/ с ни́миже не преста́й моля́ся о нас, Богоно́се.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Бо́га Пресу́щественнаго, Де́во, воплоти́вшая,/ низложи́ла еси́ Твои́м Рождество́м осужде́ние Евы/ и благослове́ния исто́чник источи́ла еси́ Тя сла́вящим/ и благоче́стно пропове́дующим Тя Всечи́стую Богоро́дицу и Присноде́ву.

Молитва

О богодохнове́нный и вселе́нский и́стины учи́телю, изря́дная Святоимени́тыя Горы́ похвало́, светле́йшая звездо́ Правосла́вныя Це́ркве Собо́рныя, всепреподо́бный и святы́й о́тче Никоди́ме! Да́ждь нам просвеще́ние моли́твами твои́ми во исполне́ние боже́ственныя во́ли, напра́ви стопы́ на́ша ко стезя́м доброде́тельнаго жития́, осени́ нас да́нною тебе́ благода́тию и вразуми́ ум наш, во е́же разуме́ти богому́драя поуче́ния твоя́, да обря́щем в них покая́ние, исцеле́ние, ра́дость, мир, кро́тость, поко́й, любо́вь, и а́ще что добро́ и бла́го и спаси́тельно, и в конце́ живо́т ве́чный, и моли́ся всегда́ ко Го́споду о всех нас, и́скренне лю́бящих тя и на всяк день и час призыва́ющих оте́ческую твою́ бла́гость и по́мощь. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобному Никодиму Святогорцу