Шрифт

14 июля.

Канон святым чудотворцам и безсребреникам Косме и Дамиану, в Риме мучившимся.

Святым чудотворцам и безсребреникам Косме и Дамиану
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, посети́те не́мощи на́ша: ту́не прия́сте, ту́не дади́те на́м.

Кано́н святы́х, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Триста́ты кре́пкия, Рожде́йся от Де́вы, безстра́стия во глубине́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Дво́ице светови́дная му́дрых безсре́бреник, Тро́ице Честне́й со все́ми избра́нными предстоя́щи, моли́ся, па́мять твою́ светоно́сную творя́щим просвети́тися Ду́ха боже́ственными светлостьми́.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Превысо́цы умо́м су́щих в ве́щех я́вльшеся, невеще́ственна блиста́ния Ду́ха, му́дрии, прия́сте, святи́и. Те́мже тму́ неду́гов разреша́ете всегда́ посеще́нии боже́ственными, безсре́бреницы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Недрема́нно душе́вное стяжа́вше о́ко ко исполне́нию Бо́жию боже́ственных за́поведей, спя́щия в неду́зех, сла́внии, к до́брому здра́вию возбужда́ете благода́тию, ми́лостивии богоно́снии безсре́бреницы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спа́са и Бо́га от чи́стых Твои́х крове́й воплоти́ла еси́, Чи́стая, показа́вшаго на́м врачи́ душа́м на́шим, Пречи́стая, спаси́тельны и теплы́ засту́пники, честны́я безсре́бреники, Ду́хом.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, Отчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́: не́сть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бие.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Ми́ро благово́нно исцеле́ний боже́ственный хра́м ва́ш источа́ет свяще́нно, ту́чи духо́вныя, стра́сти злосмра́дныя отмыва́я всегда́.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

В небе́сных се́лех водворя́ющеся всегда́, се́нь ва́шу при́сно исто́чник исцеле́ний, прему́дрии, показу́ете благода́тию Вседержи́теля.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Плотски́я стра́сти воздержа́ния броздо́ю обузда́вше, духо́вныя зари́ пребога́тно прия́сте, те́мже исцеле́ньми ми́р обогаща́ете.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Красне́йшу в жена́х Тя́ Бо́г избра́ и из Тебе́ пло́тски, Чи́стая, роди́тися благоизво́ли, почива́яй во святы́х Свои́х.

Седа́лен, гла́с 8.

Исцеле́ний да́тели, и чудотво́рцы, и чуде́с свети́льники светоприе́мнии все́м яви́стеся духо́вною благода́тию, страстны́й бо пла́мень ве́рою прохлажда́ете и ве́рным в не́й смы́сл согрева́ете. Те́м врачевство́ душе́вное стяжа́вше, боже́ственную це́рковь ва́шу, к не́йже прибега́юще, вопие́м: богоно́сцы безсре́бреницы, моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, гла́с то́йже:

Исцеле́ний зари́ су́щим на земли́ возсия́юще, боже́ственнии чудотво́рцы, я́ве отгоня́ете челове́ков неду́ги, вои́стинну незаходи́маго Со́лнца в себе́ стяжа́вше, Христа́ Бо́га на́шего. Те́мже, досто́йно соше́дшеся, почита́ем сла́вную, святи́и, и честну́ю ва́шу па́мять, богоно́снии безсре́бреницы. Моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́не, Богородичен:

Яко де́ву и еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем, ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в Тя́ Божества́, и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода. Те́м, Ангельский и челове́ческий ро́д, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти́: моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Живоно́сными де́йствы, вся́ческими дея́нии, смертоно́сныя стра́сти челове́ков исцеля́ете, светови́днии столпи́, забра́ла недви́жима, виногра́да и́стиннаго боже́ственныя ло́зы.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Сосцы́ церко́внии, и́же млеко́ пролива́юще исцеле́ний, просвеще́ний, безсре́бреницы, пита́юще все́х боже́ственными бра́шны, да восхва́лятся ра́достными пе́сньми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Врачевство́ показа́ся хра́м ва́ш, святи́и, обурева́емым небу́рно приста́нище и спаси́тельно, в о́ньже притека́юще, вси́ прие́млем тишину́ и лю́тых избавле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ми́лости мя́, Де́во, я́же в Тебе́, сподо́би, ро́ждшая Сло́во, еди́на вои́стинну Ми́лостивное, еди́но ми́лостивны святы́я показа́вшее, цели́тели и чудотво́рцы в конце́х.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственными светлостьми́ я́ве облиста́еми, ве́сь обхо́дите ми́р, вся́ челове́ки просвеща́ете, тму́ отъе́млюще страсте́й, де́моны прогоня́юще, богоно́снии безсре́бреницы.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Яко два́ просвеща́ете свети́льники поднебе́сную, духодви́жно, богоно́сцы, всю́ тва́рь обходя́ще, и и́же на одре́ боле́зней посеща́юще, и от бе́д изыма́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неду́гующим исцеле́ние, страсте́й избавле́ние подаю́ще безсре́бренно, все́м предста́тели вели́цы яви́стеся, все́м помо́щницы с Бо́гом, все́м засту́пницы, богоно́снии безсре́бреницы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Му́дрость породила́ еси́ Бо́жию Ипоста́сную, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, святы́я прему́дры показа́вшую, и́миже зломудреца́ паде́ся шата́ние и лю́тая ухищре́ния.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Не хи́тростию челове́ческою, но Боже́ственною благода́тию очища́ете неду́ги челове́ков, сла́внии, сего́ ра́ди соше́дшеся, по до́лгу ва́с ублажа́ем.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Любо́вию ко Христу́, богоно́снии, связа́еми, всю́ зло́бу де́монов разруша́ете Боже́ственною благода́тию, сего́ ра́ди ва́ше соверша́ем торжество́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко су́ще виногра́да боже́ственнаго прозябе́ния, вино́ на́м исцеле́ний, су́щим в се́товании неду́гов, точа́ще, весе́лия исполня́ете, безсре́бреницы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Хра́м Тя́ чи́ст соде́ла, Влады́чице, Пречи́стое Сло́во, Еже боже́ственный хра́м безсре́бреник велича́я в чудесе́х и зна́мениих всегда́.

Конда́к, гла́с 2:

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, ми́р исцеля́юще чудесы́.

Икос:

Вся́каго ра́зума и му́дрости прехо́дит сло́во му́дрых враче́в, и все́м ра́зум подаю́т: Вы́шняго бо благода́ть прие́мше, неви́димо здра́вие да́руют все́м. Отону́дуже и мне́ по́вести благода́ть дарова́ся пе́ти, я́ко богоно́сныя уго́дники Христо́вы и служи́тели, исцеле́ний мно́жество подаю́щия, боле́зни бо все́х избавля́ют, ми́р исцеля́юще чудесы́.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Отверза́юще исто́чник богода́нный, святи́и, все́м ре́ки источа́ете чи́стых исцеле́ний, отмыва́юще страсте́й скверне́ния и де́монов зло́бу всегуби́тельную.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Укрепля́еми Вседержи́теля Ду́ха благода́тию, здра́вие боля́щим всегда́ подае́т дво́ица безсре́бреник Твои́х досточу́дная, Сло́ве Бо́жий, Му́дросте и Си́ло.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свя́т еди́н еси́, прославля́я святы́я Твоя́, ми́р бо те́х ра́ди избавля́еши от бе́д и просвеща́еши зову́щия: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Же́зл из ко́рене Иессе́ева Ты́ прозябла́ еси́, цве́та Христа́ израсти́вши, Мари́е, я́ко цветцы́, чудесы́ украси́вшаго Своя́ безсре́бреники уго́дныя.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

На́зи вся́кия яви́стеся вра́жия зло́бы, святи́и, Боже́ственным Ду́хом, на́м бы́вше оде́жда спасе́ния, и оставле́ния вина́, и лю́тых премене́ние, вопию́щим: вся́ дела́, благослови́те, Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Сы́нове по прича́стию Бо́жию, Дамиа́не и Космо́, бы́вше, ве́рою оте́ческий жре́бий ны́не обрето́сте, небе́сное наслажде́ние и чуде́с све́тлое вои́стинну де́йство, и вопие́те: вся́ дела́, благослови́те, Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Кропле́ньми ва́шими боголе́пными скве́рну омы́йте душе́вную на́шу, и боле́зненныя, святи́и, прожени́те стра́сти, и де́монская стремле́ния отыми́те, я́ко предста́телие и я́ко цели́телие на́ши ми́лостивии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко кри́н, я́ко цве́т мы́сленный, я́ко шипцы́, Ду́хом укра́шени, на́м яви́стеся, святи́и, благово́ние воспуща́юще и злосмра́дие страсте́й отгоня́юще, вопию́щим: вся́ дела́, благослови́те, Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвля́ется сме́рть Тобо́ю, Жи́знь бо родила́ еси́ Ипоста́сную — Христа́ Бо́га, Пречи́стая, и предста́тели жи́зни на́шея показа́вшаго, безсре́бреники врачи́, вопию́щим: благослове́н, Пречи́стая, Пло́д Твоего́ чре́ва.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Се́ ны́не что́ добро́, или́ что́ красно́, я́коже пи́шет, но то́кмо, е́же жи́ти ны́не бра́тии в единомышле́нии, в ме́сте светоза́рне, в се́лех небе́сных, во сла́ве неувяда́ющей, я́же по достоя́нию ублажа́ем.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Яко вели́к си́й хра́м, чудесы́ всегда́ украша́емь, в о́ньже при́сно приходя́ще, Космо́ и Дамиа́не досточу́днии, здра́вие тре́бующим подава́ете, те́мже досто́йно блажи́ми есте́.

Припев: Безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас.

Дне́сь сра́дуются на́м, блаже́ннии, в па́мяти ва́шей, Ангели и боже́ственнии апо́столи, проро́цы и преподо́бнии и вси́ пра́ведницы, с ни́миже ра́достно водворя́ющеся, за ве́сь ми́р моли́теся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственная дво́ице и светоза́рная, безсре́бреннии, и богоно́снии, и всечестни́и, оставле́ние согреше́ний, и исправле́ние жития́ испроси́те, и все́х лю́тых избавле́ние восхваля́ющим ва́с всегда́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́та жили́ще, Чи́стая, была́ еси́, вся́ озари́вшаго и светоно́сны и свя́ты показа́вшаго, ны́не тму́ отъе́млюща страсте́й душетле́нных Ду́хом, Пречи́стая еди́на Присноде́во.

Свети́лен.

Ко́е дово́льно бу́дет сло́во безсре́бреник изрещи́ благода́ть исцеле́ний? Ибо су́ть по Бо́зе все́й вселе́нней вра́чеве и спаси́телие.

Богородичен:

Держа́вным Твои́м кро́вом от вра́г наве́та на́с, Чи́стая, Твоя́ рабы́, сохрани́ вся́ невре́дны, Тя́ бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в ско́рбех.

Молитва святым бессребренникам и чудотворцам Косьме и Дамиану

К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем, мы, недостойнии, преклоньше колена, прибегаем и, припадающе, усердно вопием: не презрите моления нас, грешных, немощных, во многая беззакония впадших и по вся дни и часы согрешающих. Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя милости; избавите нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры, безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея. Услышите нас, молящихся, и благоприятным ходатайством вашим испросите у Христа Бога православным людем на враги победу и одоление. Паки, припадающе, прилежно молим: испросите нам от Господа вся благополезная, яже в животе нашем временнем, наипаче же ко спасению вечному служащая, да сподобимся молитвами вашими улучити кончину христианскую, безболезненну, непостыдну, мирну, и да избавимся от козней диавольских и вечныя муки, безконечнаго же и блаженнаго Царствия Небеснаго наследницы будем. Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия. Аще бо по множеству грехов наших и несмы достойны милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым чудотворцам и безсребреникам Косме и Дамиану